لوگوی آبیاران
ژنراتور برق موتور برق الکتروموتور پمپ آب کمپرسور گیربکس تجهیزات برق صنعتی سایر محصولات

انتخاب دیزل ژنراتور بر حسب توان

 

فیلتر جدول بر اساس توان پرایم (Prime):

از (کاوا):
تا (کاوا):
موتور تیپ
موتور
ژنراتور تیپ
ژنراتور
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
عکس
محصول
مشخصات
فنی
Perkins 403A-11G1 Stamford PI044E 9 10
Perkins 403A-15G1 Stamford PI044F 13 15
Perkins 403A-15G2 Stamford PI044G 15 17
Perkins 404A-22G1 Stamford PI144D 20 22
Perkins 1103A-33G Stamford PI144F 27.5 30
Perkins 1103A-33G Stamford PI144G 30 33
Perkins 1103A-33TG1 Stamford PI144K 42.5 45
Perkins 1103A-33TG1 Stamford UCI224D 45 50
Perkins 1103A-33TG2 Stamford UCI224E 60 66
Perkins 1104A-44TG2 Stamford UCI224G 80 88
Perkins 1104C-44TAG2 Stamford UCI274C 101 112
Perkins 1106A-70TG1 Stamford UCI274E 135 150
Perkins 1106A-70TAG2 Stamford UCI274F 150 165
Perkins 1106A-70TAG3 Stamford UCI274G 180 200
Perkins 1106A-70TAG4 Stamford UCI274H 200 220
Perkins 1506A-E88TAG3 Stamford UCDI274K 250 275
Perkins 1506A-E88TAG5 Stamford HCI444D 300 330
Perkins 2206A-E13TAG2 Stamford HCI444E 350 400
Perkins 2206A-E13TAG3 Stamford HCI444F 400 450
Perkins 2506A-E15TAG1 Stamford HCI544C 455 500
Perkins 2506A-E15TAG2 Stamford HCI544D 500 550
Perkins 2806A-E18TAG1A Stamford HCI544E 600 660
Perkins 2806A-E18TAG2 Stamford HCI544F 650 700
Perkins 4006-23TAG2A Stamford HCI634G 750 825
Perkins 4006-23TAG3A Stamford HCI634G 800 900
Perkins 4008TAG2A Stamford HCI634J 1000 1100
Perkins 4012-46TWG2A Stamford PI734A 1250 1385
Perkins 4012-46TAG1A Stamford PI734B 1350 1500
Perkins 4012-46TAG2A Stamford PI734C 1500 1650
Perkins 4016TAG1A Stamford PI734E 1850 2000
Perkins 4016TAG2A Stamford PI734F 2000 2250
Perkins 4016-61TRG3 Stamford PI734G 2250 2500
Volvo Penta TAD530GE Stamford UCI224G 85 94
Volvo Penta TAD531GE Stamford UCI274C 100 109
Volvo Penta TAD532GE Stamford UCI274E 130 142
Volvo Penta TAD731GE Stamford UCI274F 152 167
Volvo Penta TAD732GE Stamford UCI274G 186 206
Volvo Penta TAD733GE Stamford UCI274H 201 224
Volvo Penta TAD734GE Stamford UCDI274K 250 274
Volvo Penta TAD1341GE Stamford HCI444D 315 330
Volvo Penta TAD1341GE Stamford HCI444E 315 350
Volvo Penta TAD1342GE Stamford HCI444E 352 380
Volvo Penta TAD1343GE Stamford HCI444F 378 414
Volvo Penta TAD1344GE Stamford HCI444F 412 452
Volvo Penta TAD1345GE Stamford HCI544C 451 501
Volvo Penta TAD1641GE Stamford HCI544D 505 556
Volvo Penta TAD1642GE Stamford HCI544E 591 651
Volvo Penta TWD1643GE Stamford HCI544F 630 700
Cummins X1.3-G2 Stamford PI044E 10 11
Cummins X2.5-G2 Stamford PI144E 25 28
Cummins X3.3-G1 Stamford PI144H 35 38
Cummins S3.8-G4 Stamford PI144G 40 44
Cummins S3.8-G6 Stamford UCI224D 50 55
Cummins 4BT3.3-G3 Stamford UCI224D 50 55  
Cummins S3.8-G7 Stamford UCI224E 60 66
Cummins 4BTA3.9-G3 Stamford UCI224G 79 88  
Cummins 6BTA5.9-G5 Stamford UCI274C 100 110
Cummins 6BTAA5.9-G6 Stamford UCI274E 136 150
Cummins 6BTAA5.9-G7 Stamford UCI274F 155 170
Cummins 6CTA8.3-G2 Stamford UCI274G 182 200
Cummins 6CTAA8.3-G7 Stamford UCI274H 200 220  
Cummins QSL9-G3 Stamford UCDI274K 250 275
Cummins QSL9-G5 Stamford HCI444D 300 330
Cummins NT855-G6 Stamford HCI444E 320 350
Cummins NTA855-G4 Stamford HCI444E 365 400
Cummins QSX15-G4 Stamford HCI444F 409 450
Cummins QSX15-G6 Stamford HCI544C 455 500  
Cummins QSZ13-G5 Stamford HCI544C 450 500  
Cummins QSX15-G8 Stamford HCI544C 500 550
Cummins KTA19-G4 Stamford HCI544D 500 550  
Cummins VTA28-G5 Stamford HCI544F 640 700
Cummins QSK23-G2 Stamford HCI634G 750 810  
Cummins QSK23-G3 Stamford HCI634G 810 900
Cummins QST30-G3 Stamford HCI634H 910 1000  
Cummins KTA38-G3 Stamford HCI634H 910 1000  
Cummins QST30-G4 Stamford HCI634J 1000 1100  
Cummins KTA38-G5 Stamford HCI634J 1000 1100
Cummins KTA50-G3 Stamford PI734A 1275 1400
Cummins KTA50-G8 Stamford PI734B 1400 1675  
Cummins QSK60-G7 Stamford PI734E 1875 2000  
Cummins QSK60-G3 Stamford PI734E 1875 2000  
Cummins QSK60-G13 Stamford PI734F 2000 2500  
Cummins QSK60-G4 Stamford PI734F 2031 2250  
Cummins QSK78-G9 Stamford LVSI804T 2750 3000  
Benz OM364 Meccalte ECO32-3L/4 70 83
Benz OM355 Meccalte ECP34-2L 150 165
Benz OM355A Meccalte ECO38-2SN/4 168 198
Benz OM357 Meccalte ECO38-1LN/4 180 211
Deutz BF4M1013E Meccalte ECP34-1S 85 94
Deutz BF4M1013EC Meccalte ECP34-2S 105 115.5
Deutz BF4M1013FC Meccalte ECP34-1L 130 143
Deutz BF6M1013EC Meccalte ECP34-2L 164 180.4
Deutz BF6M1013FC-G2 Meccalte ECO38-1S 180 198
Deutz BF6M1013FC-G3 Meccalte ECO38-2S 205 225.5
Deutz TCDL2013L06 Meccalte ECO38-1LN4 250 275
Deutz BF6M1015C-G2 Meccalte ECO38-3LN4 350 400
Deutz BF6M1015C-G3 Stamford HCI444E 350 400
Lovol 1003G Stamford Power SLG184G 27.5 32.5
Lovol 1003TG Stamford Power SLG224D 50 55
Lovol 1004G Stamford Power SLG224D 50 55
Lovol 1004TG Gucbir GA47 50 55
Lovol 1004TG Stamford Power SLG224F 70 77
Lovol 1006TG1 Stamford UCI274C 100 110
Lovol 1006TG1 Stamford Power SLG274C 100 110
Lovol 1006TAG14 Gucbir GA125 125 138
Lovol 1006TG2 Stamford Power SLG274 125 138
Lovol 1006TG2A14 Stamford UCI274E 140 154
Lovol 1006TAG Stamford Power SLG274 150 165
Lovol 1106TAG2 Stamford Power SLG274F 162 178.5
Lovol 1106TAG3 Stamford Power SLG274 176 193
Lovol 1106TAG4 Stamford Power SLG274G 197 217
Lovol 1004NG
گازسوز
Stamford Power SLG184H 37.5 41
Lovol 1006NG
گازسوز
Stamford Power SLG224D 56 62
Iveco NEF45SM1A Meccalte ECO32-2L/4 60 66
Iveco NEF45SM2A Meccalte ECO32-3L/4 75 82.5
Iveco TM2A Meccalte ECP34-2S 100 110
Iveco NEF67SM1A Meccalte ECP34-1L 125 138
Iveco TM2A Meccalte ECP34-2L 145 159.5
Iveco TM3A Meccalte ECP34-3L4 160 176
Iveco NEF67TE2A Meccalte ECO38-2S 200 220
Iveco C87TE1D Meccalte ECO38-1LN/4 250 275
Iveco C10TE1D Meccalte ECO38-2LN/4 300 330
Iveco C13TE2A Meccalte ECO38-3L 350 400
Iveco C13TE3A Meccalte ECO40-1S4 400 440
Doosan P086TI Meccalte ECO38-2SN/4 200 220
Doosan P086TI Meccalte ECO38-3SN/4 230 250
Doosan P126TI Meccalte ECO38-1LN/4 250 275
Doosan P126TI Meccalte ECO38-2LN/4 300 331
Doosan P126TI-II Stamford HCI444D 314 345
Doosan P126TI-II Stamford HCI444E 344 384
Doosan P158LE-1 Meccalte ECO40-1S/4 375 410
Doosan P158LE-1 Stamford HCI444F 400 444
Doosan P158LE Stamford HCI544C 445 509
Doosan DP158LC Meccalte ECO40-3S/4 460 510
Doosan P180LE Stamford HCI544C 480 528
Doosan P180LE Stamford HCI544D 500 550
Doosan DP158LC Meccalte ECO40-1L/4 525 580
Doosan DP180LA Meccalte ECO40-1.5L/4 575 630
Doosan P222LE Stamford HCI544E 623 685
Doosan P222LE-S Meccalte ECO40-2L/4 636 700
Doosan DP180LB Meccalte ECO40-2L/4 640 710
Doosan P222LE Stamford HCI544F 671 738
Doosan P222LE-S Stamford HCI544F 674 741
Doosan DP222LB Meccalte ECO40-2L/4 680 750
Doosan P222LE-II Meccalte ECO40-VL/4 700 770
Doosan DP222LC Meccalte ECO40-VL/4 750 825
Motorsazan 4/248 Gucbir GA47 47 52
Motorsazan 4/248 Meccalte ECO32-2L/4 60 66
Motorsazan 1006.6 Meccalte ECO32-3L/4 70 77
Caterpillar 3406CTA Caterpillar package 318 350
Caterpillar C15ATAAC Caterpillar package 409 450
Caterpillar C18ATAAC Caterpillar package 550 605
Caterpillar 3412CTA Caterpillar package 727 800
Caterpillar C32ATAAC Caterpillar package 1000 1100
Caterpillar 3512TA Caterpillar package 1136 1250
Caterpillar 3512TA Caterpillar package 1272 1400
Caterpillar 3512BTA Caterpillar package 1363 1500
Caterpillar 3512B-HDTA Caterpillar package 1590 1750
Caterpillar 3516BTA Caterpillar package 2045 2250
Caterpillar 3516B-HDTA Caterpillar package 2272 2500
Caterpillar 3606 Caterpillar package 2442 2687
Caterpillar 3516C-HDTA Caterpillar package 2500 2750
Caterpillar C175-16 Caterpillar package 2727 3000
Caterpillar 3608 Caterpillar package 3250 3575
Caterpillar C175-20 Caterpillar package 3636 4000
Caterpillar 3612 Caterpillar package 4886 5375
Caterpillar 3616 Caterpillar package 6500 7150
MTU 16V2000G25TD MTU 575RSL7074 900 990
MTU 16V2000DS1100 MTU 575RSL7074 1000 1100
MTU 16V2000G65TB MTU 575RSL7074 1030 1133
MTU 18V2000G65TD MTU 740RSL7076 1130 1243
MTU 18V2000G65TB MTU 740RSL7076 1160 1276
MTU 12V4000G23 Leroy Somer LSA51.2S55 1750 1925
KOHLER KDI1903M Meccalte ECO28-2LN/4 25 28  
KOHLER KDI2504M Meccalte ECO28-VL/4 30 33  
KOHLER KDI2504TM Meccalte ECO32-3S/4 40 44  
Deutz-China D226B-3D Stamford Power SLG184G 30 33
Deutz-China F3L912 Stamford Power SLG184G 30 33
Deutz-China F4L912 Stamford Power SLG184J 40 44
Deutz-China TD226B-3D Stamford Power SLG224C 42.5 46
Deutz-China F4L912T Stamford Power SLG224D 50 55
Deutz-China F6L912 Stamford Power SLG224E 60 66
Deutz-China WP4D66E200 Stamford Power SLG224E 62.5 69
Deutz-China TD226B-4D Stamford UCI224G 85 93
Deutz-China WP4D100E200 Stamford Power SLG274C 94 103
Deutz-China TD226B-6D Stamford UCI274C 100 110
Deutz-China WP6D132E200 Stamford Power SLG274D 125 138
Deutz-China WP6D152E200 Stamford Power SLG274E 150 165
Deutz-China WP10D238E200 Stamford Power SLG274K 250 275
Deutz-China WP10D264E200 Stamford Power SLG314C 250 275
Deutz-China WP12D317E200 Stamford Power SLG314D 315 346
Deutz-China WP13D385E200 Stamford Power SLG314F 375 410
Cummins-China 4B3.9G2 Stamford PI144F 27 30
Cummins-China 4BT3.9G2 Stamford PI144J 40 44
Cummins-China 4BTA3.9G2 Stamford UCI224C 50 55
Cummins-China 4BTA3.9G2 Stamford Power SLG224E 60 66
Cummins-China 6BT5.9G1 Stamford UCI224G 85 94
Cummins-China 6BT5.9G2 Stamford Power SLG274C 100 110
Cummins-China 6BT5.9G2 Stamford UCI274C 100 110
Cummins-China 6BTA5.9G2 Stamford Power SLG274D 110 120
Cummins-China 6BTAA5.9G2 Stamford UCI274D 125 138
Cummins-China 6BTAA5.9G2 Stamford Power SLG274E 140 155
Cummins-China 6CTA8.3G2 Stamford Power SLG274G 180 194
Cummins-China 6CTAA8.3G2 Stamford Power SLG274H 200 220
Cummins-China 6LTAA8.9G2 Stamford Power SLG274K 250 275
Cummins-China NTA855G1A Stamford HCI444D 275 313
China-Telec LN380 Stamford Power SLG164B 12 13
China-Telec LN480 Stamford Power SLG164D 16 17
China-Telec LN485 Stamford Power SLG184E 21 22
China-Telec LN490 Stamford Power SLG184F 27 28
China-Telec K4100ZD Stamford PI144H 37.5 41
China-Telec K4100ZD1 Gucbir GA47 47 52
China-Telec K4100ZD Stamford Power SLG224D 50 55
China-Telec K4100ZD1 Gucbir GA47 52 57
China-Telec K4105ZD Gucbir GA47 60 66
China-Telec R4110ZD Stamford Power SLG224E 62 67
China-Telec R4110ZLD1 Stamford UCI224F 72.5 80
China-Telec R4110ZLD Stamford Power SLG224F 75 80
China-GF1 ZS1100NM China ST7.5 9.3 10.2
China-GF1 ZS1110NM China ST10 12.5 13.75
China-GF1 ZS1115NM China ST12 15 16
China-GF1 ZS1125NM China ST15 18.75 20
China-GF2 K4100D China STC20 25 26    
China-GF2 K4100D China STC24 30 32    
China-GF2 K4100ZD China STC30 37.5 39    
China-GF2 K4110D China STC40 50 54    
China-GF2 HC4105ZD China STC50 62.5 69    
China-GF2 R6105ZD Stamford Power SLG274C 100 110    
China-GF2 R6105AZLD Stamford Power SLG274E 125 138    
China-GF2 R6105IZLD Stamford Power SLG274F 150 165    
China-GF3 LN480D China STC12 15 16.75
China-GF3 LN490KD China STC15 18.75 21
China-GF3 K4100D China STC20 25 28
China-GF3 K4100D China STC24 30 34
China-GF3 K4100ZD China STC30 37.5 41
China-GF3 HC4105ZD China STC50 62.5 68
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ