لوگوی آبیاران

ژنراتور مکالته

ژنراتور مکالته از برند های بسیار با کیفیت و مطرح در سطح جهان است. ژنراتور تک یا آلترناتور مکالته برای کاربری در دیزل ژنراتور با فرکانس 50HZ از 7 کاوا تا 900 کاوا تولید می شود. مکالته همچون همه ژنراتور های مخصوص صنعت دیزل ژنراتور (PowerGeneration) می تواند با تمام موتورهای دیزل در توان مشابه کوپل شود. برای خرید و مشاهده مشخصات فنی و قیمت ژنراتور مکالته لطفا به ادامه صفحه مراجعه کنید.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
۱۳,۴۵۵,۰۰۰ تومان
S16F
Meccalte S16F Generator - 6.5kva
برند آلترناتور : Meccalte
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
مدل آلترناتور : S16F
توان اسمی آلترناتور : 5.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 6.5kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 230V
موجود در انبار
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
S20W
Meccalte S20W Generator - 7kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : S20W
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 7kVA
توان اضطراری آلترناتور : 9.5kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 81.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
S20W
Meccalte S20W Generator - 10kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : S20W
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 10kVA
توان اضطراری آلترناتور : 15kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 94.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
S20F
Meccalte S20F Generator - 12kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : S20F
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 12kVA
توان اضطراری آلترناتور : 15kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۴۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ECP28-2S/4C
Meccalte ECP28-2S/4C Generator - 15kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP28-2S/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 15kVA
توان اضطراری آلترناتور : 18kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ECP28-M/4C
Meccalte ECP28-M/4C Generator - 20kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP28-M/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 20kVA
توان اضطراری آلترناتور : 25kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۶۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ECP28-L/4C
Meccalte ECP28-L/4C Generator - 25kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP28-L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 25kVA
توان اضطراری آلترناتور : 27.5kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۶۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ECP28-VL/4C
Meccalte ECP28-VL/4C Generator - 30kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP28-VL/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 30kVA
توان اضطراری آلترناتور : 33kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ECP32-2S/4C
Meccalte ECP32-2S/4C Generator - 45kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-2S/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 45kVA
توان اضطراری آلترناتور : 47kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۸۲,۲۲۵,۰۰۰ تومان
ECP32-1M/4C
Meccalte ECP32-1M/4C Generator - 50kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-1M/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 45kVA
توان اضطراری آلترناتور : 50kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۹۰,۲۷۵,۰۰۰ تومان
ECP32-2M/4C
Meccalte ECP32-2M/4C Generator - 62.5kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-2M/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 62.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 66kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۹۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ECP32-1L/4C
Meccalte ECP32-1L/4C Generator - 75kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-1L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 75kVA
توان اضطراری آلترناتور : 83kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۱۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ECP32-2L/4C
Meccalte ECP32-2L/4C Generator - 87.5kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-2L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 87.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 94kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ECP34-2S/4C
Meccalte ECP34-2S/4C Generator - 100kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP34-2S/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 114kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 94.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ECP34-2M/4C
Meccalte ECP34-2M/4C Generator - 135kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP34-2M/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 135kVA
توان اضطراری آلترناتور : 150kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 95%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۵۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ECP34-1L/4C
Meccalte ECP34-1L/4C Generator - 150kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP34-1L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 150kVA
توان اضطراری آلترناتور : 170kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 92.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ECP34-2L/4C
Meccalte ECP34-2L/4C Generator - 165kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP34-2L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 165kVA
توان اضطراری آلترناتور : 185kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.1%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۸۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ECO38-1S/4C
Meccalte ECO38-1S/4C Generator - 180kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO38-1S/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 180kVA
توان اضطراری آلترناتور : 200kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 92.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۸۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ECO38-2S/4
Meccalte ECO38-2S/4 Generator - 200kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO38-2S/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 200kVA
توان اضطراری آلترناتور : 230kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 92.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ECO38-1L/4
Meccalte ECO38-1L/4 Generator - 250kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO38-1L/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 250kVA
توان اضطراری آلترناتور : 280kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۴۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ECO38-2L/4
Meccalte ECO38-2L/4 Generator - 300kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO38-2L/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 300kVA
توان اضطراری آلترناتور : 330kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۷۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ECO38-3L/4
Meccalte ECO38-3L/4 Generator - 350kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO38-3L/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 350kVA
توان اضطراری آلترناتور : 400kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ECO40-1S/4
Meccalte ECO40-1S/4 Generator - 400kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-1S/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 400kVA
توان اضطراری آلترناتور : 450kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 94.1%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۳۹۶,۱۷۵,۰۰۰ تومان
ECO40-2S/4
Meccalte ECO40-2S/4 Generator - 450kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-2S/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 450kVA
توان اضطراری آلترناتور : 500kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 94.1%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ECO40-3S/4
Meccalte ECO40-3S/4 Generator - 500kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-3S/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 500kVA
توان اضطراری آلترناتور : 550kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 94.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۴۴۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ECO40-1L/4
Meccalte ECO40-1L/4 Generator - 550kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-1L/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 550kVA
توان اضطراری آلترناتور : 630kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۴۸۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ECO40-1.5L/4
Meccalte ECO40-1.5L/4 Generator - 620kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-1.5L/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 625kVA
توان اضطراری آلترناتور : 700kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 94.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ECO40-2L/4
Meccalte ECO40-2L/4 Generator - 680kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-2L/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 680kVA
توان اضطراری آلترناتور : 730kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۵۶۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ECO40-VL/4
Meccalte ECO40-VL/4 Generator - 750kva
برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO40-VL/4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 750kVA
توان اضطراری آلترناتور : 800kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 95.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
ECO38-3SN/4
Meccalte ECO38-3SN/4 Generator - 225kva
برند آلترناتور : Meccalte
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
مدل آلترناتور : ECO38-3SN/4
توان اسمی آلترناتور : 225kVA
توان اضطراری آلترناتور : 270kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
ضریب قدرت : 0.8

ژنراتور مکالته محصول کشور ایتالیا و یکی از پر طرفدارترین آلترناتورهای مورد استفاده در دستگاه های ژنراتور برق است. کوپله شدن این آلترناتور (که در اصطلاح، ژنراتور تک یا دینام نیز نامیده می شود) با یک موتور دیزلی و در تناسب با قدرت مورد انتظار برای مجموعه دستگاه دیزل ژنراتور، از جمله خدمات قابل سفارشی سازی توسط مجموعه آبیاران است.

بطور کلی توان خروجی در ژنراتور تک یا آلترناتور انتخابی برای کوپله شدن در دستگاه ژنراتور برق، باید کمی پایین تر از توان اسمی موتور دیزل، بر حسب کاوا باشد.

قیمت ژنراتور مکالته ایتالیا

نمایندگی فروش ژنراتور مکالته ایتالیا، دائم کار و اضطراری، مشاوره خرید، نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت انواع ژنراتور مکالتی و یا خرید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هولدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هولدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد