لوگوی آبیاران

دیزل ژنراتور اسکانیا

دیزل ژنراتور های اسکانیا "Scania"، در شرایط و محیط ‌های سخت همچون مناطق عمرانی دور از دسترس یا محدوده معدن، دستگاه هایی آماده به کار محسوب می شوند. مهندسان‌ این برند تلاش می‌کنند، محصولی را طراحی کنند تا قابلیت اطمینان و بهره‌وری، دستیابی به صرفه اقتصادی بی‌نظیر سوخت و زمان آمادگی به کار را بهبود ببخشند.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
۳,۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DC16093A 0254
Scania DC16093A 0254 Diesel-Generator - 700 kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 700 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 640kVA
توان اضطراری (کاوا) : 700kVA
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC16093A0254
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 9.3L
تعداد سیلندر : 5
برند آلترناتور : لروی سومر
مدل آلترناتور : TAL0473F
توان اسمی آلترناتور : 640kVA
توان اضطراری آلترناتور : 700kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
موجود در انبار
DC09072A 2-11
Scania DC09072A 2-11 Diesel-Generator - 275kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 275 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 250kVA
توان اضطراری (کاوا) : 275kVA
توان پرایم : 200kW
توان اضطراری : 220kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC09072A 2-11 02-11
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 9.3L
تعداد سیلندر : 5
نوع گاورنر : الکترونیکی
توان اسمی آلترناتور : 250kVA
توان اضطراری آلترناتور : 275kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
DC09072A2-13
Scania DC09072A2-13 Diesel-Generator - 330kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 330 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 300kVA
توان اضطراری (کاوا) : 330kVA
توان پرایم : 240kW
توان اضطراری : 264kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC09072A2-13
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 9.3L
تعداد سیلندر : 5
نوع گاورنر : الکترونیکی
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI444D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 315kVA
توان اضطراری آلترناتور : 346kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
DC09072A2-14
Scania DC09072A2-14 Diesel-Generator - 360kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 360 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 327kVA
توان اضطراری (کاوا) : 360kVA
توان پرایم : 261kW
توان اضطراری : 288kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC09072A2-14
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 9.3L
تعداد سیلندر : 5
نوع گاورنر : الکترونیکی
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI444E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 352kVA
توان اضطراری آلترناتور : 400kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
DC13072A2-11
Scania DC13072A2-11 Diesel-Generator - 400kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 400 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 363kVA
توان اضطراری (کاوا) : 400kVA
توان پرایم : 290kW
توان اضطراری : 320kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC13072A2-11
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 12.7L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI444E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 352kVA
توان اضطراری آلترناتور : 400kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
DC13072A2-12
Scania DC13072A2-12 Diesel-Generator - 450kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 450 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 410kVA
توان اضطراری (کاوا) : 450kVA
توان پرایم : 328kW
توان اضطراری : 360kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC13072A2-12
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 12.7L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI444F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 400kVA
توان اضطراری آلترناتور : 450kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
DC13072A2-13
Scania DC13072A2-13 Diesel-Generator - 500kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 500 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 455kVA
توان اضطراری (کاوا) : 500kVA
توان پرایم : 364kW
توان اضطراری : 400kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC13072A2-13
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 12.7L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 451kVA
توان اضطراری آلترناتور : 501kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
DC13072A2-14
Scania DC13072A2-14 Diesel-Generator - 550kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 550 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 500kVA
توان اضطراری (کاوا) : 550kVA
توان پرایم : 400kW
توان اضطراری : 440kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC13072A 2-14 02-11
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 12.7L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 509kVA
توان اضطراری آلترناتور : 556kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
DC1644A10-27
Scania DC1644A10-27 Diesel-Generator - 600kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 600 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 545kVA
توان اضطراری (کاوا) : 600kVA
توان پرایم : 436kW
توان اضطراری : 480kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC1644A10-27
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 15.6L
تعداد سیلندر : 8
نوع گاورنر : الکترونیکی
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 570kVA
توان اضطراری آلترناتور : 651kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
DC16072A 02-11
Scania DC16072A 02-11 Diesel-Generator - 660kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 660 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 600kVA
توان اضطراری (کاوا) : 660kVA
توان پرایم : 480kW
توان اضطراری : 528kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC16072A 02-11 02-11
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 16.4L
تعداد سیلندر : 8
نوع گاورنر : الکترونیکی
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 570kVA
توان اضطراری آلترناتور : 651kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
DC16072A 02-13
Scania DC16072A 02-13 Diesel-Generator - 770kVA

دیزل ژنراتور اسکانیا 770 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 700kVA
توان اضطراری (کاوا) : 770kVA
توان پرایم : 560kW
توان اضطراری : 616kW
برند موتور : Scania
مدل موتور : DC16072A 02-13 02-11
کشور سازنده موتور : سوئد
حجم موتور : 16.4L
تعداد سیلندر : 8
نوع گاورنر : الکترونیکی
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI634G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 750kVA
توان اضطراری آلترناتور : 850kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V

دیزل ژنراتور اسکانیا عنوان دار یک برند مطرح تولید کننده محصولات خودرویی دیزلی در کشور سوئد است. اسکانیا در کسب استاندارد ها و سطح کیفیت عملکردی قابل قبول در سطح اروپا از جمله موفق ترین کمپانی های پیشرو محسوب می شود.

قیمت دیزل ژنراتور با وجود تناسب آن با توان و محصولات جانبی نظیر کانوپی، تابلو کنترل اتوماتیک و تجهیزات الکترونیکی، ارتباط مستقیمی با سابقه عملکردی با کیفیت برند آن نیز دارد.

برای یک انتخاب خوب و خرید درست ژنراتور برق نیاز به تخمین توان مصرفی مورد نیاز تان و نوع کاربری و مکان مناسب جهت نصب و بکار گیری آن، سیستم مولد برق در هنگام عدم دسترسی به شبکه خواهید داشت.

قیمت دیزل ژنراتور اسکانیا

نمایندگی فروش انواع دیزل ژنراتور اسکانیا، دائم کار و اضطراری، مشاوره خرید، نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت دیزل ژنراتور اسکانیا و یا خرید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

لیست قیمت دیزل ژنراتور اسکانیا

جهت اطلاع از قیمت کانوپی اسکانیا و قیمت کنترل پنل اسکانیا با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

دیزل ژنراتور اسکانیا

نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور اسکانیا

نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور اسکانیا توسط تکنسین نصب و راه اندازی آبیاران در محل انجام و تحویل مشتری داده خواهد شد .

گارانتی و ضمانت دیزل ژنراتور اسکانیا

دیزل ژنراتور های اسکانیا از زمان نصب و تحویل به مدت 12 ماه یا 1200 ساعت کارکرد گارانتی شرکت آبیاران می باشد.

خدمات پس از فروش دیزل ژنراتور اسکانیا

در صورت بروز مشکل در عملکرد و کارکرد دیزل ژنراتور، بخش پشتیبانی فنی آبیاران تا حداکثر 48 ساعت مورد مربوطه را بررسی و رفع ایراد خواهد نمود.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد