لوگوی آبیاران

کلید اتوماتیک کمپکت سری HGM هیوندای

ویژگی های کلید HGM

 • طراحی ریتینگ قابل تنظیم

 • محافظت بهینه شده بر اساس شرایط بار!

 • طیف گسترده ای از محصولات، 50 - 800 AF

 • ظرفیت قطع جریان بالا تا 150 کیلو آمپر در 460 ولت

 • ویژگی قابل تنظیم

 • تقویت هماهنگی حفاظتی

 • اخذ مجوز DEKRA

کلید اتوماتیک کمپکت 20 آمپر هیوندای مدل 20 آمپر 3 پل

کلید اتوماتیک کمپکت 20 آمپر هیوندای مدل 20 آمپر 3 پل

مدل

20 آمپر 3 پل

نوع کلید فیکس
ولتاژ کاری 380/415V AC V
قدرت قطع 38 kA
حداکثر جریان نامی 20 A
تعداد پل 3
مدل

20 آمپر 3 پل

نوع کلید

فیکس

ولتاژ کاری

380/415 AC V

قدرت قطع

38 kA

حداکثر جریان نامی

38 kA

تعداد پل

3

کلید اتوماتیک کمپکت 32 آمپر هیوندای مدل HGM 100S-32A

کلید اتوماتیک کمپکت 32 آمپر هیوندای مدل HGM 100S-32A

مدل HGM 100S-32A
نوع کلید

فیکس

ولتاژ کاری

380/415 AC V

قدرت قطع

38 kA

حداکثر جریان نامی

32 A

تعداد پل

3

کلید اتوماتیک کمپکت 40 آمپر هیوندای مدل HGM 100S-40A

کلید اتوماتیک کمپکت 40 آمپر هیوندای مدل HGM 100S-40A

مدل HGM 100S-40A
نوع کلید

حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)

ولتاژ کاری

380/415 V

قدرت قطع

20 kA

ولتاژ عایق

1000 V

حداکثر ولتاژ عایق

8 kV

فرکانس

50/60 Hz

ابعاد

68×75×130 mm

فریم 100
حداکثر جریان نامی

40 A

تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 50 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-50A

کلید اتوماتیک کمپکت 50 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-50A

مدل HGM 125H-50A
نوع کلید

فیکس

ولتاژ کاری

380/415V AC V

قدرت قطع

38 kA

حداکثر جریان نامی

50 A

تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 60 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-60A

کلید اتوماتیک کمپکت 60 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-60A

مدل HGM 125H-60A
نوع کلید

حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)

ولتاژ کاری

380/415 V

قدرت قطع

38 kA

ولتاژ عایق

1000 V

حداکثر ولتاژ عایق

8 kV

فرکانس

50/60 Hz

ابعاد

68×90×155 mm

فریم

125

حداکثر جریان نامی

60 A

تعداد پل

3

کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر هیوندای مدل HGM 125S-63A

کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر هیوندای مدل HGM 125S-63A

مدل HGM 125S-63A
نوع کلید

حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)

ولتاژ کاری

380/415 V

قدرت قطع

26 kA

ولتاژ عایق

1000 V

حداکثر ولتاژ عایق

8 kV

فرکانس

50/60 Hz

ابعاد

68×90×155 mm

فریم 125
حداکثر جریان نامی

63 A

تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 6۳ آمپر هیوندای مدل HGM 125H-6۳A

کلید اتوماتیک کمپکت 6۳ آمپر هیوندای مدل HGM 125H-6۳A

مدل HGM 125H-6۳A
نوع کلید

قابل تنظیم

قدرت قطع

38 kA

حداکثر جریان نامی

38 kA

تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-125A

کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-125A

مدل HGM 125H-125A
نوع کلید

قابل تنظیم

قدرت قطع 38
فرکانس 50/60 Hz
فریم 125
حداکثر جریان نامی 125
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 80 آمپر هیوندای مدل HGM 125L-80A

کلید اتوماتیک کمپکت 80 آمپر هیوندای مدل HGM 125L-80A

مدل HGM 125L-80A
نوع کلید -
ولتاژ کاری -
قدرت قطع -
ولتاژ عایق -
حداکثر ولتاژ عایق -
فرکانس -
ابعاد -
فریم -
حداکثر جریان نامی -
تعداد پل -

کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندای مدل HGM 125L-100A

HGM 125L-100A

مدل HGM 125L-100A
نوع کلید -
ولتاژ کاری -
قدرت قطع -
ولتاژ عایق -
حداکثر ولتاژ عایق -
فرکانس -
ابعاد -
فریم -
حداکثر جریان نامی -
تعداد پل -

کلید اتوماتیک کمپکت 800 آمپر هیوندای مدل HGM 800L-800A

مدل HGM 800L-800A
نوع کلید -
ولتاژ کاری -
قدرت قطع -
ولتاژ عایق -
حداکثر ولتاژ عایق -
فرکانس -
ابعاد -
فریم -
حداکثر جریان نامی -
تعداد پل -

کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای مدل UCB 1000S

کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای مدل UCB 1000S

مدل UCB 1000S
نوع کلید قابل تنظیم
ولتاژ کاری -
قدرت قطع -
ولتاژ عایق 690AC V
حداکثر ولتاژ عایق 750AC V
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 210*370*110 mm
فریم -
حداکثر جریان نامی 505 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای مدل UCB 1250S

کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای مدل UCB 1250S

مدل UCB 1250S
نوع کلید قابل تنظیم
ولتاژ کاری -
قدرت قطع -
ولتاژ عایق 690
حداکثر ولتاژ عایق 750
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد -
فریم 1250 AF
حداکثر جریان نامی 630-1250 A
تعداد پل 3,4

کلید اتوماتیک کمپکت 800 آمپر هیوندای مدل HGM 800H-800A

کلید اتوماتیک کمپکت 800 آمپر هیوندای مدل HGM 800H-800A

مدل HGM 800H-800L
نوع کلید قابل تنظیم
ولتاژ کاری -
قدرت قطع -
ولتاژ عایق 690
حداکثر ولتاژ عایق 1000
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 210*280*110 mm
فریم 800
حداکثر جریان نامی 800 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر هیوندای مدل HGM 100S-63A

کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر هیوندای مدل HGM 100S-63A

مدل HGM 100S-63A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 20 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 68×75×130 mm
فریم 100
حداکثر جریان نامی 63
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 80 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-80A

کلید اتوماتیک کمپکت 80 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-80A

مدل HGM 125H-80A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 38 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 68×90×155 mm
فریم 125
حداکثر جریان نامی 80 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-100A

کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندای مدل HGM 125H-100A

مدل HGM 125H-100A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 38 kA
ولتاژ عایق 1000 A 
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 68×90×155 mm
فریم 125
حداکثر جریان نامی 100 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندای مدل HGM 125S-100A

کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندای مدل HGM 125S-100A

مدل HGM 125S-100A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 26 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 68×90×155 mm
فریم 125
حداکثر جریان نامی 100 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر هیوندای مدل HGM 125S-125A

کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر هیوندای مدل HGM 125S-125A

مدل HGB 125S-125A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 26 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 68×90×155 mm
فریم 125
حداکثر جریان نامی 125 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیوندای مدل HGM 250H-160A

کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیوندای مدل HGM 250H-160A

مدل HGM 250H-160A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 38 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 68×105×165 mm
فریم 250
حداکثر جریان نامی 160 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیوندای مدل HGM 250S-160A

مدل HGM 250S-160A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 26 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 68×105×165 mm
فریم 250
حداکثر جریان نامی 160 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 200 آمپر هیوندای مدل HGM 250H-200A

کلید اتوماتیک کمپکت 200 آمپر هیوندای مدل HGM 250H-200A

مدل HGM 250H-200A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 38 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 68×105×165 mm
فریم 250
حداکثر جریان نامی 200 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 250 آمپر هیوندای مدل HGM 250H-250A

کلید اتوماتیک کمپکت 250 آمپر هیوندای مدل HGM 250H-250A

مدل HGM 250H-250A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 38 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 68×105×165 mm
فریم 250
حداکثر جریان نامی 250 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 300 آمپر هیوندای مدل HGM 300A

کلید اتوماتیک کمپکت 300 آمپر هیوندای مدل HGM 300A

مدل HGM 300A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 85 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد -
فریم -
حداکثر جریان نامی 300 A  
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 400 آمپر هیوندای مدل HGM 400H-400A

کلید اتوماتیک کمپکت 400 آمپر هیوندای مدل HGM 400H-400A

مدل HGM 400H-400A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 85 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 110×240×257 mm
فریم 400
حداکثر جریان نامی 400 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 630 آمپر هیوندای مدل HGM 630H-630A

کلید اتوماتیک کمپکت 630 آمپر هیوندای مدل HGM 630H-630A

مدل HGM 630H-630A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 85 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 110×210×280 mm
فریم 630
حداکثر جریان نامی 630 A
تعداد پل 3

کلید اتوماتیک کمپکت 800 آمپر هیوندای مدل HGM 800S-800A

کلید اتوماتیک کمپکت 800 آمپر هیوندای مدل HGM 800S-800A

مدل HGM 800S-800A
نوع کلید حرارتی(قابل تنظیم)-مغناطیسی(غیرقابل تنظیم)
ولتاژ کاری 380/415 V
قدرت قطع 85 kA
ولتاژ عایق 1000 V
حداکثر ولتاژ عایق 8 kV
فرکانس 50/60 Hz
ابعاد 210×280×110 mm
فریم 800
حداکثر جریان نامی 800 A
تعداد پل 3

مکانیزم عملکرد کلید HGM

حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم با رله حرارتی - غیرقابل تنظیم)

 • ابعاد ساده شده، چهار نوع فریم 50 - 800 AF
 • جریان های قابل تنظیم در همه مدل ها
 • ظرفیت شکستگی بالا در هر فریم، تا 150 kA در 460 ولت
 • هماهنگی گسترده با تفاوت ها و تنظیم ها
 • ظرفیت قطع جریان تضمین شده در اتصال معکوس
 • حفاظت: اضافه بار، اتصال کوتاه
 • استانداردها IEC60947-2

حداکثر عملکرد عایق

voltage ولتاژ عایق بندی شده، Ui: 1000 V
imp مقاومت در برابر ولتاژ در برابر ضربه، Uimp: 8 kV

ظرفیت قطع جریان بالا

150 kA در 460 ولت (ظرفیت مشابه در تمام اندازه فریم)

قابلیت تنظیم جریان در تمام فریم ها

طراحی فعلی با رتبه بندی قابل تنظیم (حداکثر 800 AF) محافظت بهینه را برای تغییرات بار فراهم می کند.

 •  زمان جریان طولانی: تنظیم 3 مرحله
 • 100-90-80% جریان نامی
 • جریان فوری: تنظیم 6 مرحله ای
 • از 5 تا 10 برابر جریان نامی

دستگاه آب بندی (تجهیزات اضافی)

با پوشش محافظ روی بدنه از تغییر مقدار تنظیم شده جریان جلوگیری می کند.

گواهینامه ها و مجوزها

کلید های سری HGM  گواهیهای خود را از آژانس TEST که در STL ثبت شده است، کسب کرده است.

 • صدور گواهینامه CB (DEKRA)
 • مجوز شمای امنیت برای قطعات  الکتریکی
 • KS (استانداردهای صنعتی کره)
 • مجوز دریایی (طبقه بندی 8)

گواهینامه آزمون تحمل لرزه/ شوک

این کلید ها  مطابق با استاندارد IEC 60068-2-6 مجوز مقاومت در برابر لرزش / شوک از موسسه بین المللی بازرسی کشتی که سطح مورد نیاز جهت قبولی IACS  است را کسب کرد.

مقاومت در برابر لرزش: 5 - 13.2 هرتز - 1 میلی متر

مقاومت در برابر ضربه: 13.2 - 100 هرتز - 0.7 ± گرم

DERKA

تست، بازرسی، صدور گواهینامه
DEKRA مجوز مدیریت سیستم ها و همچنین پشتیبانی فنی، آزمایش
و صدور گواهینامه طیف گسترده ای از محصولات در طول چرخه زندگی را ارائه می دهد.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ