لوگوی آبیاران

الکتروموتور زیمنس

شرکت زیمنس از سال 1847 در آلمان تاسیس و شروع به کار کرد. این شرکت در طول تمام این سال ها سعی خود را بر آن داشته که محصولی با کیفیت و استاندارهای بین المللی تولید کند و در همین راستا تمام قوانین و گزینه های اروپایی EU را رعایت کرده است. این قوانین و استانداردها در مسیر تولید با کیفیت به همراه کاهش هرچه بیشتر مصرف انرژی می باشد.

الکتروموتور زیمنس جزو معتبرترین و پیشرفته ترین الکتروموتور های موجود در جهان می باشد و این اعتبار باعث شده که الکتروموتور زیمنس در دنیا جزو برندهای پر فروش الکتروموتور باشد و صد البته که این اعتبار و فروش تصادفی به وجود نیامده است و رعایت تمام نکات استاندارد و ایمنی در این الکتروموتور ها توانسته این شرکت را به این حجم و اعتبار برساند.

کمپانی زیمنس آلمان با بیش از 150 سال تجربه در ساخت و تولید الکتروموتور پیشرو و از صاحب سبک ترین تولید کنندگان جهان تلقی میشود که با گستردگی تولیدات و رعایت کامل ترین استانداردها یکی از بهترین انتخاب ها برای تمام طیف های مصرف کنندگان صنعتی و عمومی قابل تأمل می باشد.

مشخصات فنی انواع الکتروموتور زیمنس 3 فاز

مدل

توان

دور بر دقیقه

فریم

جنس بدنه

1LA7073 - 4AB10

0.37 kW

1500 rpm

71 M

آلومینیوم

1LA7073 - 4AB11

0.37 kW

1500 rpm

71 M

آلومینیوم

1LA7080 - 6AA10

0.37 kW

1000 rpm

80 M

آلومینیوم

1LA7080 - 4AA11

0.55 kW

1500 rpm

80 M

آلومینیوم

1LA7080 - 4AA12

0.55 kW

1500 rpm

80 M

آلومینیوم

1LA7080 - 4AA10

0.55 kW

1500 rpm

80 M

آلومینیوم

1LA7083 - 4AA10

0.75 kW

1500 rpm

80 M

آلومینیوم

1LA7083 - 4AA11

0.75 kW

1500 rpm

80 M

آلومینیوم

1LA7083 - 4AA12

0.75 kW

1500 rpm

80 M

آلومینیوم

1LA7090 - 6AA10

0.75 kW

1000 rpm

90 S

آلومینیوم

1LA7090 - 6AA11

0.75 kW

1000 rpm

90 S

آلومینیوم

1LA7090 - 4AA10

1.1 kW

1500 rpm

90 S

آلومینیوم

1LA7090 - 4AA11

1.1 kW

1500 rpm

90 S

آلومینیوم

1LA7090 - 4AA12

1.1 kW

1500 rpm

90 S

آلومینیوم

1LA7096 - 6AA10

1.1 kW

1000 rpm

90 L

آلومینیوم

1LA7096 - 6AA11

1.1 kW

1000 rpm

90 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1AC42 - 2AA4

1.5 kW

1000 rpm

100 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1AC42 - 2FA4

1.5 kW

1000 rpm

100 L

آلومینیوم

1LA7090 - 2AA10

1.5 kW

3000 rpm

90 S

آلومینیوم

1LA7096 - 4AA10

1.5 kW

1500 rpm

90 L

آلومینیوم

1LA7096 - 4AA11

1.5 kW

1500 rpm

90 L

آلومینیوم

1LA7096 - 4AA12

1.5 kW

1500 rpm

90 L

آلومینیوم

1LA7096 - 2AA10

2.2 kW

3000 rpm

90 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1AB42 - 2AA4

2.2 kW

1500 rpm

100 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1AB42 - 2KA4

2.2 kW

1500 rpm

100 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1BC22 - 2AA4

2.2 kW

1000 rpm

112 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1BC22 - 2FA4

2.2 kW

1000 rpm

112 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1AB42 - 2FA4

2.2 kW

1500 rpm

100 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1AA42 - 2AA4

3 kW

3000 rpm

100 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1AB52 - 2AA4

3 kW

1500 rpm

100 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1AB52 - 2FA4

3 kW

1500 rpm

100 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1AB52 - 2KA4

3 kW

1500 rpm

100 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1CC03 - 4AA4

3 kW

1000 rpm

132 S

آلومینیوم

1LE1002 - 1CC03 - 4FA4

3 kW

1000 rpm

132 S

آلومینیوم

1LE1002 - 1BA22 - 2AA4

4 kW

3000 rpm

112 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1BB22 - 2AA4

4 kW

1500 rpm

112 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1BB22 - 2FA4

4 kW

1500 rpm

112 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1BB22 - 2KA4

4 kW

1500 rpm

112 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1CC23 - 4AA4

4 kW

1000 rpm

132 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1CC23 - 4FA4

4 kW

1000 rpm

132 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1CC33 - 4AA4

5.5 kW

1000 rpm

132 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1CC33 - 4FA4

5.5 kW

1000 rpm

132 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1CA03 - 4AA4

5.5 kW

3000 rpm

132 S

آلومینیوم

1LE1002 - 1CB03 - 4FA4

5.5 kW

1500 rpm

132 S

آلومینیوم

1LE1002 - 1CB03 - 4AA4

5.5 kW

1500 rpm

132 S

آلومینیوم

1LE1002 - 1CA13 - 4AA4

7.5 kW

3000 rpm

132 S

آلومینیوم

1LE1002 - 1CB23 - 4AA4

7.5 kW

1500 rpm

132 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1CB23 - 4FA4

7.5 kW

1500 rpm

132 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1DC23 - 4AA4

7.5 kW

1000 rpm

160 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1DC23 - 4FA4

7.5 kW

1000 rpm

160 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1DB23 - 4AA4

11 kW

1500 rpm

160 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1DB23 - 4FA4

11 kW

1500 rpm

160 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1DC43 - 4AA4

11 kW

1000 rpm

160 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1DC43 - 4FA4

11 kW

1000 rpm

160 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1DA23 - 4AA4

11 kW

3000 rpm

160 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1DA33 - 4AA4

15 kW

3000 rpm

160 M

آلومینیوم

1LE1002 - 1DB43 - 4AA4

15 kW

1500 rpm

160 L

آلومینیوم

1LE1002 - 1DB43 - 4FA4

15 kW

1500 rpm

160 L

آلومینیوم

1LE1502 - 1EC43 - 4AA4

15 kW

1000 rpm

180 L

چدن

1LE1002 - 1DA43 - 4AA4

18.5 kW

3000 rpm

160 L

آلومینیوم

1LE1502 - 1EB23 - 4AA4

18.5 kW

1500 rpm

180 M

چدن

1LE1502 - 1EB23 - 4FA4

18.5 kW

1500 rpm

180 M

چدن

1LE1502 - 2AC43 - 4AA4

18.5 kW

1000 rpm

200 L

چدن

1LE1502 - 1EA23 - 4AA4

22 kW

3000 rpm

180 M

چدن

1LE1502 - 1EB43 - 4AA4

22 kW

1500 rpm

180 L

چدن

1LE1502 - 1EB43 - 4FA4

22 kW

1500 rpm

180 L

چدن

1LE1502 - 2AC53 - 4AA4

22 kW

1000 rpm

200 L

چدن

1LE1502 - 2AA43 - 4AA4

30 kW

3000 rpm

200 L

چدن

1LE1502 - 2AB53 - 4AA4

30 kW

1500 rpm

200 L

چدن

1LE1502 - 2AB53 - 4FA4

30 kW

1500 rpm

200 L

چدن

1LE1502 - 2AA53 - 4AA4

37 kW

3000 rpm

200 L

چدن

1LE1502 - 2BB03 - 4AA4

37 kW

1500 rpm

225 S

چدن

1LE1502 - 2BB03 - 4FA4

37 kW

1500 rpm

225 S

چدن

1LE1502 - 2BA23 - 4AA4

45 kW

3000 rpm

225 M

چدن

1LE1502 - 2BB23 - 4AA4

45 kW

1500 rpm

225 M

چدن

1LE1502 - 2CA23 - 4AA4

55 kW

3000 rpm

250 M

چدن

1LE1502 - 2CB23 - 4AA4

55 kW

1500 rpm

250 M

چدن

1LE1502 - 2CB23 - 4FA4

55 kW

1500 rpm

250 M

چدن

1LE1502 - 2DA03 - 4AA4

75 kW

3000 rpm

280 S

چدن

1LE1502 - 2DB03 - 4AA4

75 kW

1500 rpm

280 S

چدن

1LE1502 - 2DB03 - 4FA4

75 kW

1500 rpm

280 S

چدن

1LE1502 - 2DB23 - 4AA4

90 kW

1500 rpm

280 M

چدن

1LE1502 - 2DA23 - 4AA4

90 kW

3000 rpm

280 M

چدن

1LE1502 - 3AA03 - 4AA4

110 kW

3000 rpm

315 S

چدن

1LE1502 - 3AB03 - 4AA4

110 kW

1500 rpm

315 S

چدن

1LE1502 - 3AA23 - 4AA4

132 kW

3000 rpm

315 M

چدن

1LE1502 - 3AB23 - 4AA4

132 kW

1500 rpm

315 M

چدن

1LE1502 - 3AA43 - 4AA4

160 kW

3000 rpm

315 L

چدن

1LE1502 - 3AB43 - 4AA4

160 kW

1500 rpm

315 L

چدن

1LE1502 - 3AA53 - 4AA4

200 kW

3000 rpm

315 L

چدن

1LE1502 - 3AB53 - 4AA4

200 kW

1500 rpm

315 L

چدن

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ