لوگوی آبیاران

پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی به همراه مشخصات فنی انواع پمپ آب طبقاتی عمودی و افقی و قیمت پمپ طبقاتی کشاورزی و چاه آب در نمایندگی فروش آبیاران برای خرید و انتخاب شما ارائه شده است. قیمت پمپ طبقاتی از 5,562,000 شروع و تا ۵۷,۶۲۵,۰۰۰ تومان ادامه دارد. شما مشتریان محترم می توانید با توجه به نیازتان از بین پمپ طبقاتی عمودی و افقی، پمپ مورد نظر خود را خریداری نمایید. برند های ایرانی و خارجی ماننده: پنتاکس، لئو، ابارا، پمپیران و... از جمله مارک های معروف و قابل عرضه پمپ آب گریز از مرکز طبقاتی محسوب می شوند.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
۱۰,۳۱۲,۵۰۰ تومان
U3S-100/5
Pentax Pump U3S-100/5

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.75kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 55.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
U3S-90/4
Pentax Pump U3S-90/4

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

نوع پمپ : طبقاتی افقی
برند : پنتاکس
توان : 0.7kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 0.9hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 44.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۷,۸۱۲,۵۰۰ تومان
U3S-70/3
Pentax Pump U3S-70/3

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.5kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 0.7hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 32.7m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
U9S-200/4
Pentax Pump U9S-200/4

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 47.6m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
موجود در انبار
۱۱,۷۱۲,۵۰۰ تومان
U3S-120/6
Pentax Pump U3S-120/6

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.9kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 1.2hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 66.6m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
U3-90/4
Pentax Pump U3-90/4

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.7kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 0.9hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 44.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
U3-150/7
Pentax Pump U3-150/7

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.1kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 71.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۵,۵۶۲,۵۰۰ تومان
U3-50/2
Pentax Pump U3-50/2

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.37kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 0.5hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 18.8m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
U3S-50/2
Pentax Pump U3S-50/2

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.37kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 0.5hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 20.9m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۷,۸۱۲,۵۰۰ تومان
U3S-70/3T
Pentax Pump U3S-70/3T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.5kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 3
توان : 0.7hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 32.7m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
U5-150/5
Pentax Pump U5-150/5

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.1kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 56.8m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۰,۸۱۲,۵۰۰ تومان
U5-150/5 T
Pentax Pump U5-150/5 T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.1kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 56.8m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
U5-180/6
House Pentax Water Pump U5-180/6

پمپ آب خانگی پنتاکس طبقاتی افقی

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.3kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 1.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 69.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
U5-180/6 T
Pentax Pump U5-180/6 T

پمپ پنتاکس طبقاتی افقی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.3kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 1.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 69.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان
U5-200/7
Pentax Pump U5-200/7

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 80.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
U7-250/5
Pentax Pump U7-250/5

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 62m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
U7-250/5 T
Pentax Pump U7-250/5 T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 3
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 62m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
۱۴,۸۳۷,۵۰۰ تومان
U7-300/6
House Pentax Water Pump U7-300/6

پمپ آب خانگی پنتاکس طبقاتی افقی

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 74.3m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل

پمپ آب طبقاتی در دو نوع افقی و عمودی و از جنس استیل برای تامین آبرسانی به ارتفاع بالا در مصارف خانگی بکار گرفته می شود. تک فاز بودن پمپ طبقاتی این گروه از پمپ آب را گزینه مناسبی برای استفاده به عنوان یک پمپ آب مناسب و با قیمت مقرون به صرفه تبدیل کرده است.

نوع سه فاز پمپ طبقاتی برای مصارف صنعتی به کار می رود. پمپ طبقاتی معمولا از بیش از یک پروانه بهره می برد و برای انتقال سیال هایی که خورندگی دارند استفاده می شود.

کاربرد پمپ طبقاتی

کاربرد پمپ طبقاتی

از سری پمپ طبقاتی در مصارف صنعتی، کشاورزی و ساختمانی استفاده می شود همینطور در سیستم و مصارفی که به فشار، هد بالا و فضای کم نیاز است کاربرد دارد.
سایر کاربردهای پمپ طبقاتی عبارتند از:

 • بوستر پمپ
 • آب شیرین کن ها
 • سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع
 • تغذیه دیگ بخار
 • دستگاه های تصفیه آب RO
 • در مصارف ساختمانی و برج های مسکونی به منظور تقویت فشار
 • فواره ها

مزایای پمپ طبقاتی

 • مقرون به صرفه بودن
 • فضای اشغالی کم
 • طراحی ساده
 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • تنوع در جنس پروانه
 • دسترسی آسان

انواع پمپ سانتریفیوژ طبقاتی

نقاط ضعف پمپ سانتریفوژ

 • در حالت عادی قادر به تامین فشار و دبی بالا نیست.
 • نیاز به آب بندی دارد.
 • برای تامین فشار بالا به صرفه و مناسب نیست.

انواع سانتریفیوژ طبقاتی

پمپ سانتریفیوژ طبقاتی در دو نوع مورد بهره برداری قرار می گیرد:

 • پمپ مولتی استیج عمودی
 • پمپ مولتی استیج افقی

نحوه عملکرد سانتریفیوژ طبقاتی بر اساس ایجاد نیروی گریز از مرکز در سیال پمپ شونده بوده که همان مفهوم هد یا ارتفاع آب است.

بر اساس دو نوع سانتریفیوژ طبقاتی که در بالا اشاره شد و همچنین نوع کاربری و فضای مورد استفاده نیاز است که نسبت به انتخاب مناسب سانتریفیوژ طبقاتی دقت لازم را به عمل بیاوریم.

قیمت پمپ طبقاتی افقی

قیمت پمپ طبقاتی افقی با توجه به برند و توان آن می تواند متغیر باشد. در سانتریفیوژ طبقاتی افقی به دلیل آنکه طبقات یا استیج ها به صورت افقی نصب شده است می توان برای مکان هایی که دارای ارتفاع کم و محدود است استفاده کنیم.
در این نوع از پمپ به دلیل نحوه جایگذاری پروانه و دیفیوزر ها شاهد میزان آب دهی بیشتری خواهیم بود. طراحی خاص پمپ به این صورت است که از نوع پمپ جا به جایی غیر مثبت بوده و اصطلاحا پروانه بسته می شود. همین موضوع موجب می شود که سانتریفیوژ طبقاتی صرفا برای سیالات شفاف و عاری از هرگونه ناخالصی، مورد بهره برداری قرار بگیرد. لازم به ذکر است پمپ طبقاتی عمودی مقرون به صرفه است و قیمت مناسب تری نسبت به نوع عمودی خود دارد.

قیمت پمپ طبقاتی عمودی

قیمت پمپ طبقاتی عمودی

در پمپ طبقاتی عمودی پروانه های دیفیوزر ها به صورت عمودی بر روی شفت اصلی سوار شده و عمل پمپاژ سیال را انجام می دهند. سانتریفیوژ طبقاتی عمودی معمولا برای مکان هایی استفاده می شود که با محدودیت مکان مواجه هستیم و یا در سیستم های استفاده می شود که نحوه جایگذاری لوله و خطوط انتقال سیال به گونه ای ایست که نیاز است از پمپ طبقاتی عمودی استفاده بشود. پمپ طبقاتی عمودی قیمت بالاتر و معمولا دارای قدرت بیشتری هستند.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ