لوگوی آبیاران

موتور دیزل کامینز

مشاهده مشخصات فنی و انواع مدل موتور دیزل کامینز در ادامه صفحه برای شما فراهم شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی خرید، لطفا با کارشناسان فروش نمایندگی آبیاران در ارتباط باشید.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
X1.3-G2
Cummins X1.3-G2 Diesel Engine - 35hp

موتور دیزل کامینز 35 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : X1.3-G2
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 23kW
حداکثر قدرت موتور : 26kW
توان موتور : 31hp
حداکثر توان موتور : 35hp
حجم موتور : 2.5L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 6.0L/h
X2.5-G2
Cummins X2.5-G2 Diesel Engine - 35hp

موتور دیزل کامینز 35 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : X2.5-G2
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 23kW
حداکثر قدرت موتور : 26kW
توان موتور : 31hp
حداکثر توان موتور : 35hp
حجم موتور : 2.5L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 6L/h
X3.3-G1
Cummins X3.3-G1 Diesel Engine - 46hp

موتور دیزل کامینز 46 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : X3.3-G1
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 31kW
حداکثر قدرت موتور : 34kW
توان موتور : 41hp
حداکثر توان موتور : 46hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 8.5L/h
S3.8-G4
Cummins S3.8-G4 Diesel Engine - 55.5hp

موتور دیزل کامینز 55.5 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : S3.8-G4
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 37kW
حداکثر قدرت موتور : 41kW
توان موتور : 49.1hp
حداکثر توان موتور : 55.5hp
حجم موتور : 3.8L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 9.9L/h
S3.8-G6
Cummins S3.8-G6 Diesel Engine - 69.1hp

موتور دیزل کامینز 69.1 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : S3.8-G6
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 46kW
حداکثر قدرت موتور : 52kW
توان موتور : 62.6hp
حداکثر توان موتور : 69.1hp
حجم موتور : 3.8L
تعداد سیلندر : 4
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 12.8L/h
4BT3.3-G3
Cummins 4BT3.3-G3 Diesel Engine - 71hp

موتور دیزل کامینز 71 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 4BT3.3-G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 45kW
حداکثر قدرت موتور : 53kW
توان موتور : 61hp
حداکثر توان موتور : 71hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 13L/h
S3.8-G7
Cummins S3.8-G7 Diesel Engine - 84.2hp

موتور دیزل کامینز 84.2 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : S3.8-G7
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 57kW
حداکثر قدرت موتور : 63kW
توان موتور : 77.1hp
حداکثر توان موتور : 84.2hp
حجم موتور : 3.8L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 14.7L/h
6BTA5.9-G5
Cummins 6BTA5.9-G5 Diesel Engine - 131hp

موتور دیزل کامینز 131 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6BTA5.9-G5
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 90kW
حداکثر قدرت موتور : 98kW
توان موتور : 121hp
حداکثر توان موتور : 131hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 25L/h
6BTAA5.9-G3
Cummins 6BTAA5.9-G3 Diesel Engine - 157hp

موتور دیزل کامینز 157 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6BTAA5.9G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 107kW
حداکثر قدرت موتور : 117kW
توان موتور : 143hp
حداکثر توان موتور : 157hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 29L/h
6BTAA5.9-G6
Cummins 6BTAA5.9-G6 Diesel Engine - 195hp

موتور دیزل کامینز 195 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6BTAA5.9-G6
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 134kW
حداکثر قدرت موتور : 145kW
توان موتور : 180hp
حداکثر توان موتور : 195hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 35L/h
QSB7-G3
Cummins QSB7-G3 Diesel Engine - 212hp

موتور دیزل کامینز 212 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSB7-G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 137kW
حداکثر قدرت موتور : 158kW
توان موتور : 184hp
حداکثر توان موتور : 212hp
حجم موتور : 6.69L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 38L/h
6BTAA5.9-G7
Cummins 6BTAA5.9-G7 Diesel Engine - 215hp

موتور دیزل کامینز 215 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6BTAA5.9-G7
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 145kW
حداکثر قدرت موتور : 160kW
توان موتور : 195hp
حداکثر توان موتور : 215hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 37L/h
6CTA8.3-G2
Cummins 6CTA8.3-G2 Diesel Engine - 234hp

موتور دیزل کامینز 234 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6CTA8.3G2
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 157kW
حداکثر قدرت موتور : 174kW
توان موتور : 211hp
حداکثر توان موتور : 234hp
حجم موتور : 8.3L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : Turbocharged Aftercooled
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 40L/h
6CTAA8.3-G3
Cummins 6CTAA8.3-G3 Diesel Engine - 256hp

موتور دیزل کامینز 256 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6CTAA8.3G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 173kW
حداکثر قدرت موتور : 191kW
توان موتور : 232hp
حداکثر توان موتور : 256hp
حجم موتور : 8.3L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 46L/h
6CTAA8.3-G2
Cummins 6CTAA8.3-G2 Diesel Engine - 259hp

موتور دیزل کامینز 259 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6CTAA8.3-G2
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 173kW
حداکثر قدرت موتور : 193kW
توان موتور : 232hp
حداکثر توان موتور : 259hp
حجم موتور : 8.3L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : Turbocharged Aftercooled
نوع گاورنر : 1758
مصرف سوخت 100% : 46L/h
QSB7-G5
Cummins QSB7-G5 Diesel Engine - 264hp

موتور دیزل کامینز 264 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSB7-G5
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 168kW
حداکثر قدرت موتور : 197kW
توان موتور : 225hp
حداکثر توان موتور : 264hp
حجم موتور : 6.69L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
مصرف سوخت 100% : 45L/h
QSL9-G3
Cummins QSL9-G3 Diesel Engine - 327hp

موتور دیزل کامینز 327 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSL9-G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 217kW
حداکثر قدرت موتور : 244kW
توان موتور : 291hp
حداکثر توان موتور : 327hp
حجم موتور : 8.8L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 59L/h
QSL9-G5
Cummins QSL9-G5 Diesel Engine - 398hp

موتور دیزل کامینز 398 اسب بخار

مدل موتور : QSL9-G5
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 257kW
حداکثر قدرت موتور : 297kW
توان موتور : 345hp
حداکثر توان موتور : 398hp
حجم موتور : 8.9L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 63L/h

موتور دیزل کامینز محصولی کمپانی آمریکایی Cummins است که چندین دهه در تولید با کیفیت ترین محصولات دیزلی سابقه فعالیت دارد. این موتور دیزل، یکی از کارآمدترین تجهیزات مورد استفاده در صنایع حمل و نقل است. قدرت و توان بالای موتور پرکینز باعث شده است تا محصولات این برند در ساخت انواع دیزل ژنراتور، با کاربری تامین برق اضطراری و دائم کار، از منازل مسکونی گرفته تا صنایع سنگین و نیمه سنگین، مورد استفاده قرار بگیرد.

مشخصات، قیمت، انتخاب و خرید یک دستگاه ژنراتور برق، توسط متقاضیان سیستم های مولد برق دیزلی، بستگی زیادی به بکارگیری موتور برند پرکینز در کوپله با انواع ژنراتور تک استمفورد یا ژنراتور تک مکالته دارد.

قیمت موتور دیزل کامینز (کومنز)

موتور دیزل کامینز از جمله محصولات نایاب در بازار امروز داخل کشور در حوزه سیستم های مولد برق دیزلی است. بنابراین توصیه می کنیم برای استعلام موجودی و قیمت موتور دیزل کامینز حتما با کارشناسان فروش مجموعه آبیاران تماس بگیرید.

موتور دیزل کامینز یک موتور آمریکایی است

موتور دیزل کامینز ساخت کدام کشور است؟

کمپانی کامینز یک شرکت آمریکایی است اما محصولات آن در کشورهای دیگری مانند هند و انگلستان ساخته می‌شوند. کاهش هزینه‌های تولید محصولات، از مهم‌ترین دلایلی است که شرکت کامینز موتورهای خود را در این کشورها نیز به تولید می‌رساند.

مشخصات فنی موتور دیزل کامینز

‌اصلی‌ترین مشخصات فنی موتور دیزل کامینز، تعداد سیلندرها، نوع سیستم تنفس و توان اضطراری آن است که به هنگام انتخاب دیزل ژنراتور باید به آن دقت کنید. با استفاده از مشخصات فنی موتور کامینز یا کومنز، می‌توانید آن را با با سایر مدل‌ها در برندها و توان‌های مختلف مقایسه و بهترین موتور دیزل مناسب خودتان را خرید کنید.

مجموعه آبیاران با گردآوری مجموعه‌ی کاملی از مشخصات فنی انواع موتور کامینز، شما را در خرید و انتخاب دستگاه مورد نظرتان کمک خواهد کرد. گرچه قبل از خرید بهتر است با مشاوران ما در این مورد مشورت و با اطلاعات کافی، اقدام کنید.

کاتالوگ موتور دیزل کامینز

کاتالوگ انواع موتور کامینز را می‌توانید از صفحه‌ی محصولات این برند در وبسایت آبیاران مشاهده کنید. مجموعه ما در تلاش است تا کامل‌ترین کاتالوگ موتور دیزل کامینز را در اختیار شما قرار دهد. در این کاتالوگ ها شما می‌توانید مشخصات آلترناتور یا ژنراتور تک، مشخصات موتور و مشخصات کوپله را مشاهده کنید.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد