لوگوی آبیاران

موتور دیزل بادوین | بادوئن

شرکت بادوین، سال 1918 با هدف تولید و عرضه انواع موتورهای دیزلی و گازسوز در فرانسه تاسیس شد. محصولات این برند در چین و تحت لیسانس کشور فرانسه در مجموعه کاملی از 15 تا 4000 کیلو ولت آمپر تولید می شود که یکی از جامع ترین طیف های موجود در بازار است. با وجود 100 سال تجربه در بخش‌های طراحی، ساخت، پشتیبانی و خدمات؛ می‌توان از تمامی محصولات بادوین انتظار اطمینان، دوام و کیفیت یک محصول اروپایی را در کنار قیمت مناسب داشت.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M06G20/5
BAUDOUIN 4M06G20/5 Diesel Engine - 18KW

موتور دیزل بادوین 18 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M06G20/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 18kW
حداکثر قدرت موتور : 20kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
موجود در انبار
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M06G25/5
BAUDOUIN 4M06G25/5 Diesel Engine - 23KW

موتور دیزل بادوین 23 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M06G25/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 23kW
حداکثر قدرت موتور : 25kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
موجود در انبار
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M06G35/5
BAUDOUIN 4M06G35/5 Diesel Engine - 33KW

موتور دیزل بادوین 33 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M06G35/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 30kW
حداکثر قدرت موتور : 33kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M06G44/5
BAUDOUIN 4M06G44/5 Diesel Engine - 37KW

موتور دیزل بادوین 37 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M06G44/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 37kW
حداکثر قدرت موتور : 41kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M06G50/5
BAUDOUIN 4M06G50/5 Diesel Engine - 48KW

موتور دیزل بادوین 48 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M06G50/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 44kW
حداکثر قدرت موتور : 48kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M10G70/5
BAUDOUIN 4M10G70/5 Diesel Engine - 66KW

موتور دیزل بادوین 66 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M10G70/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 60kW
حداکثر قدرت موتور : 66kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M10G88/5
BAUDOUIN 4M10G88/5 Diesel Engine - 80KW

موتور دیزل بادوین 80 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M06G88/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 72kW
حداکثر قدرت موتور : 80kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M10G110/5
BAUDOUIN 4M10G110/5 Diesel Engine - 100KW

موتور دیزل بادوین 100 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M10G110/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 90kW
حداکثر قدرت موتور : 100kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M11G150/5
BAUDOUIN 6M11G150/5 Diesel Engine - 140KW

موتور دیزل بادوین 140 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M11G150/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 128kW
حداکثر قدرت موتور : 140kW
حجم موتور : 6.75L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M11G165/5
BAUDOUIN 6M11G165/5 Diesel Engine - 152KW

موتور دیزل بادوین 152 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M11G165/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 138kW
حداکثر قدرت موتور : 152kW
حجم موتور : 6.75L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G220/5
BAUDOUIN 6M16G220/5 Diesel Engine - 204KW

موتور دیزل بادوین 204 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G220/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 187kW
حداکثر قدرت موتور : 204kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ افترکولر
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 42.1L/h
موجود در انبار
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G250/5
BAUDOUIN 6M16G250/5 Diesel Engine - 238KW

موتور دیزل بادوین 238 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G250/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 216kW
حداکثر قدرت موتور : 238kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G275/5
BAUDOUIN 6M16G275/5 Diesel Engine - 264KW

موتور دیزل بادوین 264 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G275/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 240kW
حداکثر قدرت موتور : 264kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G300/5
BAUDOUIN 6M16G300/5 Diesel Engine - 280KW

موتور دیزل بادوین 280 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G300/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 255kW
حداکثر قدرت موتور : 280kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G350/5
BAUDOUIN 6M16G350/5 Diesel Engine - 291KW

موتور دیزل بادوین 291 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G350/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 291kW
حداکثر قدرت موتور : 320kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M21G440/5
BAUDOUIN 6M21G440/5 Diesel Engine - 405KW

موتور دیزل بادوین 405 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M21G440/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 368kW
حداکثر قدرت موتور : 405kW
حجم موتور : 12.54L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M21G550/5
BAUDOUIN 6M21G550/5 Diesel Engine - 490KW

موتور دیزل بادوین 490 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M21G550/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 448kW
حداکثر قدرت موتور : 490kW
حجم موتور : 12.54L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M21G400/5
BAUDOUIN 6M21G400/5 Diesel Engine - 400KW

موتور دیزل بادوین 400 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M21G400/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 350kW
حداکثر قدرت موتور : 385kW
توان موتور : 470hp
حداکثر توان موتور : 517hp
حجم موتور : 12.54L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ افترکولر
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 85L/h
موجود در انبار
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M21G400/5
BAUDOUIN 6M21G400/5 Diesel Engine - 308KW

موتور دیزل بادوین 385 کیلووات

سیستم تنفس : توربو شارژ

موتور های دیزلی بادوین یک محصول ممتاز چینی با استاندارد های روز جهان و تحت لیسانس برند فرانسوی بادوین با بیش از یک صد سال سابقه در تولید انواع موتور است. خرید موتور دیزلی، علاوه بر توان اسمی و مشخصات فنی آن به برند و کشور سازنده نیز وابسته است. موتور دیزل بائودین یا بادوین موفق شده است با تولید محصولی با کیفیت در سطح تولیدات اروپایی، قیمت تمام شده و بسیار مقرون به صرفه ای را برای خرید و انتخاب انواع موتور دیزلی فرآهم آورد.

استفاده از موتور های دیزلی علاوه بر تمام مصارف معمول در صنایع گوناگون، به شکل گسترده ای در تولید سیستم های مولد برق با عنوان دیزل ژنراتور، نیز به کار برده می شوند. قدرت اسمی یک موتور، عملا توان خروجی یک دستگاه کامل ژنراتور دیزلی را ارائه می کند. کوپلینگ صحیح بین موتور دیزل و ژنراتور تک (آلترناتور) اساسی ترین بخش ساخت یک دستگاه ژنراتور برق دیزلی است.

در خرید و انتخاب ژنراتور برق، همواره نوع سوخت مصرفی مورد نظر تان با توجه به کاربری خانگی یا صنعتی و نحوه عملکردی که در حالت اضطراری یا دائمی نیاز خواهید داشت را در نظر بگرید. به طور کلی سوخت دیزل به علت قیمت کم تر و همچنین سهولت نصب، نگهداری و تعمیرات ژنراتور های دیزلی، اولین توصیه کارشناسان برق برای امکان کار کردن تجهیزات الکترونیکی در مواقع قطعی یا عدم دسترسی به برق شهری است.

درباره کمپانی بادوین یا بائودین

شرکت بادوین پس از نزدیک به یک قرن فعالیت در عرصه صنعت، در سال 2009 میلادی توسط کمپانی ویچای (Weichai) چین خریداری شد. این دو شرکت فرانسوی و چینی، ویژگی‌های متمایز زیادی داشتند، از جمله سابقه و تجربه‌ای فراوان در ساخت موتورهای نیروی دریایی.

بادوئن با میراث فرانسوی و سالها تخصص خود، تجارت را با بازار پرسود غربی باز کرد. همچنین، این فرصت را برای کسب دانش طراحی فنی و ساخت محصولات اروپایی فراهم کرد. بادوین پس از آن، محصولات خود را تحت لیسانس و براساس دستورالعمل‌ها و استانداردهای اروپایی با برند بائودین به بازار عرضه می‌کند.

تنوع محصولات دیزل ژنراتور بادوین و مولدهای برقی مزیت قابل اتکای شرکت بادوین بوده، چرا که تعداد کمی از سازندگان موتور دیزل این امکان و توانایی را دارا می‌باشند. شرکت بادوین با راه‌اندازی مراکز متعدد تحقیق و توسعه در سراسر جهان، به شکلی پیوسته و در جهت رفع نیاز و درخواست مشتریان، همواره در حال بهبود و ارتقای درجه کیفیت و توان محصولات خود می‌باشد.

برخی از خصوصیات دیزل‌های بادوین

  • قیمت مناسب
  • کیفیت بالای طراحی و ساخت
  • در دسترس بودن لوازم یدکی در بازار
  • دارای گارانتی و خدمات پس از فروش
  • سازگاری با محیط‌های آب و هوایی جهان
  • دارای گواهینامه‌های ISO9001 ، ISO14001 ، ISO/TS 16949 ، OHSAS18001
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد