لوگوی آبیاران

کنتاکتور

ساختار داخلی یک کنتاکتور از دو هسته که یکی ثابت و دیگری متحرک است تشکیل شده اند. در میان هسته ثابت، سیم پیچی قرار دارد که با عبور جریان از آن نیرویی ایجاد شده و هسته متحرک را به هسته ثابت متصل می کند. در این صورت با حرکت هسته متحرک تعدادی کنتاکت باز، بسته و تعدادی کنتاکت بسته، باز می شوند و این مکانیزم به قطع و وصل شدن مدار کمک می کند.

LC1D09M7
Schneider contactor LC1D09M7

کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 9A
جریان نامی : 9A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 77*45*86mm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 690V
ولتاژ بوبین : 220V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO,1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1D12M7
Schneider contactor LC1D12M7

کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 12A
جریان نامی : 12A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86mm x 45mm x 77mmmm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
LC1D18M7
Schneider contactor LC1D18M7

کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 18A
جریان نامی : 18A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86x 45 x 77mm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1D25M7
Schneider contactor LC1D25M7

کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر

آمپر : 25A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86mm x 45mm x 77mmmm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1D32M7
Schneider contactor LC1D32M7

کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر

آمپر : 32A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 85*45*92mm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 440-220V
تیپ : LC1
فاز : 3-1
ولتاژ عایق : 220V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1D40AM7
Schneider contactor LC1D40AM7

کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 40A
جریان نامی : 40A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86mm x 45mm x 77mmmm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1D50AM7
Schneider contactor LC1D50AM7

کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر

آمپر : 50A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86mm x 45mm x 77mmmm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
ولتاژ بوبین : 220V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
LC1D65M7
Schneider contactor LC1D65M7

کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 250A
جریان نامی : 65A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86mm x 45mm x 77mmmm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
ولتاژ عایق : 690V
LC1D80M7
Schneider contactor LC1D80M7

کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 80A
جریان نامی : 80A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86mm x 45mm x 77mmmm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1D95M7
Schneider contactor LC1D95M7

کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 95A
جریان نامی : 95A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86mm x 45mm x 77mmmm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1D115M7
Schneider contactor LC1D40AM7

کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 115A
جریان نامی : 115A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86mm x 45mm x 77mmmm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1D150M7
Schneider contactor LC1D150M7

کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 150A
جریان نامی : 150A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 86mm x 45mm x 77mmmm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1G185KUEN
Schneider contactor LC1G185KUEN

کنتاکتور 185 آمپر اشنایدر

آمپر : 185A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 158*120*136mm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 8kV
LC1G225KUEN
Schneider contactor LC1G225KUEN

کنتاکتور 225 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 225A
جریان نامی : 225A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 193*108*193mm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 6kV
LC1G265KUEN
Schneider contactor LC1G265KUEN

کنتاکتور 265 آمپر اشنایدر

آمپر : 265A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 225*140*226mm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 8kV
LC1G330KUEN
Schneider contactor LC1G330KUEN

کنتاکتور 330 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 330A
جریان نامی : 330A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 225*140*226mm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 400V
حداکثر ولتاژ عایق : 1000kV
LC1G400KUEN
Schneider contactor LC1G400KUEN

کنتاکتور 400 آمپر اشنایدر

آمپر : 400A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 225*140*226mm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 380V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 8kV
LC1G500KUEN
Schneider contactor LC1G500KUEN

کنتاکتور 500 آمپر اشنایدر

تعداد پل : 3
آمپر : 500A
جریان نامی : 500A
فرکانس : 50/60Hz
ابعاد : 225*140*226mm
کشور سازنده : فرانسه
ولتاژ کاری : 690V
تیپ : LC1
فاز : 1-3
وضعیت کنتاکت کمکی : 1NO+1NC
ولتاژ عایق : 690V
حداکثر ولتاژ عایق : 8kV

لیست قیمت انواع کلید کنتاکتور

مدل توان / رنج جریان ولتاژ کار بوبین تيپ تعداد کنتاکت های کمکی قيمت (ریال)
HGC922NSX220R 4KW - 9A 220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 2.524.000
HGC1222NSX220R 5.5KW - 12A 220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 2.720.000
HGC1822NSX220R 7.5KW - 18A  220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 3.472.000
HGC2522NSX220R 11KW - 25A  220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 4.100.000
HGC3222NSX220R 15KW - 32A  220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 5.479.000
HGC4022NSX220R 18.5KW - 40A  220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 8.040.000
HGC5022NSX220R 22KW - 50A  220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 13.212.000
HGC6522NSX220R 30KW - 65A  220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 13.703.000
HGC7522NSX220R 37KW - 75A  220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 14.455.000
HGC8522NSX220R 45KW - 85A  220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 15.403.000
HGC10022NSX220R 55KW - 100A  220-240V AC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 20.315.000
HGC11522NSF220 60KW - 115A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 22.125.000
HGC13022NSF220 65KW - 130A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 25.068.000
HGC15022NSF220 75KW - 150A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 28.895.000
HGC18522NSF220 90KW - 185A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 42.758.000
HGC22522NSF220 132KW - 225A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 50.121.000
HGC26522NSF220 147KW - 265A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 59.480.000
HGC30022NSF220 160KW - 300A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 64.489.000
HGC40022NSF220 220KW - 400A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 92.867.000
HGC50022NSF221 250KW - 500A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 131.182.000
HGC63022NSF222 330KW - 630A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 175.406.000
HGC80022NSF223 400KW - 800A  100-240AC /110-220DC AC3 2کنتاکت کمکی باز و بسته 187.926.000

لیست قیمت انواع کلید خشک - هیوندای

مدل

تعداد پل

رنج جریان

قیمت ریال

HISD 125

3

32A

1.890.000

HISD 125

3

40A

1.890.000

HISD 125

3

100A

2.376.000

HISD 125

3

125A

2.525.000

لیست قیمت انواع راه انداز موتور-هیوندای

مدل

ولتاژ کاری

قدرت قطع

تنظیم جریان

قیمت ریال

HMMS-32K 0.63S

690 VAC

100KA

0.63 – 1 A

4.815.000

HMMS-32K 1.6S

690 VAC

100KA

1 – 1.6 A

4.815.000

HMMS-32K 2.5S

690 VAC

100KA

1.6 – 2.5 A

4.815.000

HMMS-32K 4S

690 VAC

100KA

2.5 – 4 A

4.815.000

HMMS-32K 10S

690 VAC

100KA

6 – 10 A

4.815.000

HMMS-32K 14S

690 VAC

15A

9 – 14 A

4.815.000

HMMS-32K 18S

690 VAC

15A

13 – 18 A

4.815.000

HMMS-32K 23S

690 VAC

15A

17 – 23 A

4.815.000

HMMS-32K 25S

690 VAC

15A

20 – 25 A

4.821.000

HMMS-32K 32S

690 VAC

15A

24 – 32 A

4.821.000

HMMS-80K 40S

690 VAC

50A

25 – 40 A

11.854.000

HMMS-80K 63S

690 VAC

50A

40 – 63 A

11.854.000

HMMS-80K 80S

690 VAC

50A

56 – 80 A

11.854.000

لیست قیمت انواع کلید کمپکت-هیوندای

مدل

رنج جریان

تعداد پل

قدرت قطع

ولتاژ کاری

قیمت ریال

HGM100S-32F

32

3 پل

38

380/415V AC

14.521.000

HGM100S-40F

40 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

14.521.000

HGM125S-50F

50 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

14.521.000

HGM125S-63F

63 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

9.868.000

HGM100S-63F

63 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

14.521.000

HGM125S-80F

80 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

14.521.000

HGM125S-100F

100 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

14.521.000

HGM125S-125F

125 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

23.108.000

HGM250S-160F

160 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

23.108.000

HGM250S-200F

200 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

23.108.000

HGM250S-250F

250 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

23.108.000

HGM400S-400F

400 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

56.722.000

HGM630S-630F

630 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

82.020.000

HGM800S-800F

800 آمپر

3 پل

38KA

380/415V AC

103.730.000

کلید اتوماتیک کامپکت الکترونیکی (قابل تنظیم)

UCB1000S ESB0000X 01000

1000 A

3P

100 KA

380/415V AC

210.0390.000

UCB1250S ESB0000X 01250

1250 A

3P

100 KA

380/415V AC

238.224.000

لیست قیمت انواع محافظ جان-هیوندای

مدل

رنج جریان

تعداد پل

نشتی جریان

قیمت ریال

HIRC63-N 2PG4S0000C 00025G

25 آمپر

تک پل + نول

30mA

3.208.000

HIRC63-N 2PG4S0000C 00032G

32 آمپر

تک پل + نول

30mA

3.208.000

لیست قیمت انواع کلید هوایی - هیوندای

مدل

تعداد پل

قدرت قطع

ولتاژ بوبین

رنج جریان

قیمت ریال

قیمت ریال

موتور و رله آندر ولتاژ

UAN16A3HM2C2S251L

3

85 KA

220V AC

1600

394.140.000

124.330.000

UAN16A3HM2C2S251L

3

100 KA

220V AC

1600

394.140.000

124.330.000

HGS16A3HM0C0S051J

3

85 KA

220V AC

1600

394.140.000

124.330.000

HGS10A3HM0C0S051J

3

85 KA

220V AC

1000

362.340.000

124.330.000

HGS12A3HM0C0S051K

3

85 KA

220V AC

1250

378.240.000

124.330.000

HGN16A3HM0C0S051K

3

85 KA

220V AC

1250

378.240.000

124.330.000

HGS20B3HM0C0S051M

3

100 KA

220V AC

2000

509.620.000

124.330.000

HGS20B3BM0C0S051M

3

100 KA

220V AC

2000

509.620.000

124.330.000

HGS25B3BM0C0S051N

3

100 KA

220V AC

2500

608.890.000

124.330.000

HGS25B3HM0C2S051N

3

100 KA

220V AC

2500

608.890.000

124.330.000

لیست قیمت انواع کلید مینیاتوری - هیوندای

کلید مینیاتوری 1 پل / تک فاز

مدل

رنج جریان

قدرت قطع

تیپ

کاربرد

قیمت ریال

HGD63M1PMCS0000C00010

10A

6KA

C

موتوری - روشنایی

565.000

HGD63M1PMCS0000C00016

16A

6KA

C

موتوری - روشنایی

565.000

HGD63M1PMCS0000C00020

20A

6KA

C

موتوری - روشنایی

565.000

HGD63M1PMCS0000C00025

25A

6KA

C

موتوری - روشنایی

565.000

HGD63M1PMCS0000C00032

32A

6KA

C

موتوری - روشنایی

565.000

HGD63M1PMCS0000C00040

40A

6KA

C

موتوری - روشنایی

579.000

HGD63M1PMCS0000C00050

50A

6KA

C

موتوری - روشنایی

579.000

HGD63M1PMCS0000C00063

63A

6KA

C

موتوری - روشنایی

579.000

کلید مینیاتوری 3 پل / سه فاز

HGD63M3PMCS0000C00010

10A

6KA

C

موتوری - روشنایی

1.705.000

HGD63M3PMCS0000C00016

16A

6KA

C

موتوری - روشنایی

1.705.000

HGD63M3PMCS0000C00020

20A

6KA

C

موتوری - روشنایی

1.705.000

HGD63M3PMCS0000C00025

25A

6KA

C

موتوری - روشنایی

1.705.000

HGD63M3PMCS0000C00032

32A

6KA

C

موتوری - روشنایی

1.705.000

HGD63M3PMCS0000C00040

40A

6KA

C

موتوری - روشنایی

1.705.000

HGD63M3PMCS0000C00050

50A

6KA

C

موتوری - روشنایی

1.705.000

HGD63M3PMCS0000C00063

63A

6KA

C

موتوری - روشنایی

1.705.000

HIBD125M3PMCS0000C00080

80A

6KA

C

موتوری - روشنایی

5.500.000

HIBD125M3PMCS0000C000100

100A

6KA

C

موتوری - روشنایی

5.500.000

لیست قیمت انواع بیمتال (رله حرارتی) - هیوندای

مدل

قابل نصب بر روی کنتاکتور

محدوده تنظیمات جریان

قیمت (ریال)

HGT18K-1.60S

9A, 12A, 18A

1.1 تا 1.6

3.879.000

HGT18K-3S

9A, 12A, 18A

2 تا 3

3.879.000

HGT18K-4.20S

9A, 12A, 18A

2.8 تا 4.2

3.879.000

HGT18K-5S

9A, 12A, 18A

3 تا 5

3.879.000

HGT18K-6S

9A, 12A, 18A

4 تا 6

3.879.000

HGT18K-8S

9A, 12A, 18A

5.6 تا 8

3.879.000

HGT18K-9S

9A, 12A, 18A

6 تا 9

3.879.000

HGT18K-12S

9A, 12A, 18A

8 تا 12

3.879.000

HGT18K-18S

9A, 12A, 18A

12 تا 18

3.879.000

HGT40K-10S

25A, 32A, 40A

7 تا 10

3.879.000

HGT40K-12S

25A, 32A, 40A

8 تا 12

3.879.000

HGT40K-18S

25A, 32A, 40A

12 تا 18

3.879.000

HGT40K-22S

25A, 32A, 40A

15 تا 22

3.879.000

HGT40K-25S

25A, 32A, 40A

17 تا 25

3.879.000

HGT40K-32S

25A, 32A, 40A

22 تا 32

3.879.000

HGT40K-40S

25A, 32A, 40A

28 تا 40

5.846.000

HGT65K-50S

50A, 65A

34 تا 50

5.846.000

HGT65K-65S

50A, 65A

45 تا 65

5.846.000

HGT100K-65S

75A, 85A, 100A

45 تا 65

8.354.000

HGT100K-75S

75A, 85A, 100A

52 تا 75

8.354.000

HGT100K-85S

75A, 85A, 100A

59 تا 85

8.354.000

HGT100K-100S

75A, 85A, 100A

70 تا 100

8.354.000

HGT150K-115S

115A, 130A, 150A

69 تا 115

17.690.000

HGT150K-130S

115A, 130A, 150A

78 تا 130

17.690.000

HGT150K-150S

115A, 130A, 150A

90 تا 150

17.690.000

HGT265K-185S

185A, 225A, 265A

111 تا 185

20.019.000

HGT265K-225S

185A, 225A, 265A

135 تا 225

20.019.000

HGT265K-265S

185A, 225A, 265A

159 تا 265

20.019.000

لیست قیمت انواع کلید مینیاتوری - ساسین

مدل

تعداد پل

رنج جريان

قدرت قطع

تيپ

کاربرد

قيمت (ریال)

VB511 C6

1

6

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C10

1

10

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C16

1

16

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C20

1

20

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C25

1

25

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C32

1

32

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C40

1

40

6KA

C

موتوري - روشنايي

455,000

VB511 C50

1

50

6KA

C

موتوري - روشنايي

475,000

VB511 C63

1

63

6KA

C

موتوري - روشنايي

475,000

VB513 C6

3

6

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C10

3

10

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C16

3

16

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C20

3

20

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C25

3

25

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C32

3

32

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C40

3

40

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,390,000

VB513 C50

3

50

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,490,000

VB513 C63

3

63

6KA

C

موتوري - روشنايي

1,490,000

3SB1-125 80A C Curve

3

80

6KA

C

موتوري - روشنايي

3,340,000

3SB1-125 100A C Curve

3

100

6KA

C

موتوري - روشنايي

3,460,000

3SB1-125 125A C Curve

3

125

6KA

C

موتوري - روشنايي

3,900,000

لیست قیمت انواع کنتاکتور - ساسین

مدل

تعداد پل

رنج جريان

قیمت (ریال)

3SC8-0910 3N0+1NO 220V 50/60Hz white

3

9A

1,895,000

3SC8-1210 3N0+1NO 220V 50/60Hz white

3

12A

1,930,000

3SC8-2510 3N0+1NO 220V 50/60Hz white

3

25A

2,930,000

3SC8-3210 3N0+1NO 220V 50/60Hz white

3

32A

4,120,000

3SC8-4011 3NO+1N0+1NC 220V 50/60Hz white

3

40A

5,435,000

3SC8-5011 3NO+1N0+1NC 220V 50/60Hz white

3

50A

8,925,000

3SC8-6511 3NO+1N0+1NC 220V 50/60Hz white

3

65A

9,795,000

3SC8-8011 3NO+1N0+1NC 220V 50/60Hz white

3

80A

12,245,000

3SC8-9511 3NO+1N0+1NC 220V 50/60Hz white

3

95A

15,320,000

3SC8-F115 220V 50/60Hz white

3

115A

24,120,000

3SC8-F150 220V 50/60Hz white

3

150A

28,740,000

3SC8-F185 220V 50/60Hz white

3

185A

36,220,000

3SC8-F225 220V 50/60Hz white

3

225A

37,400,000

3SC8-F265 220V 50/60Hz white

3

265A

48,690,000

3SC8-F330 220V 50/60Hz white

3

330A

63,700,000

3SC8-F400 220V 50/60Hz white

3

400A

736,250,000

3SC8-F500 220V 50/60Hz white

3

500A

113,000,000

3SC8-F630 220V 50/60Hz white

3

630A

152,000,000

لیست قیمت انواع کنتاکتور خازنی - ساسین

مدل

تعداد پل

رنج جريان

قیمت (ریال)

3SC19-2511 220V 50/60Hz

3

25A

5,300,000

3SC19-3211 220V 50/60Hz

3

32A

11,600,000

3SC19-4311 220V 50/60Hz

3

43A

13,400,000

3SC19-5012 220V 50/60Hz

3

50A

15,300,000

3SC19-6312 220V 50/60Hz

3

63A

15,900,000

3SC19-8012 220V 50/60Hz

3

80A

17,500,000

3SC19-9512 220V 50/60Hz

3

95A

18,890,000

3SC19-12512 220V 50/60Hz

3

125A

19,900,000

لیست قیمت انواع کلید - ساسین

مدل

تعداد پل

رنج جریان

تیپ

قیمت (ریال)

3SM29-160B

3

25A

20KA

11,000,000

3SM29-160B

3

32A

20KA

11,000,000

3SM29-160B

3

40A

20KA

11,000,000

3SM29-160B

3

50A

20KA

11,000,000

3SM29-160B

3

63A

20KA

11,000,000

3SM29-160B

3

80A

20KA

11,500,000

3SM29-160B

3

100A

20KA

11,500,000

3SM29-160B

3

125A

20KA

13,500,000

3SM29-160B

3

160A

20KA

17,500,000

3SM29-250N

3

200A

35KA

19,500,000

3SM29-250N

3

250A

35KA

19,500,000

3SM29-400N

3

400A

35KA

43,000,000

3SM29-630N

3

630A

35KA

82,990,000

3SM29-800N

3

800A

35KA

109,000,000

لیست قیمت انواع محافظ جان - ساسین

مدل

تعداد پل

رنج جریان

رنج جریان نشتی

قیمت (ریال)

3SL52-63

2

16A

30 mA

3,320,000

3SL52-63

2

25A

30 mA

3,320,000

3SL52-63

2

32A

30 mA

3,320,000

3SL52-63

2

40A

30 mA

3,320,000

3SL52-63

2

63A

30 mA

3,790,000

3SL52-63

4

25A

30 mA

5,240,000

3SL52-63

4

32A

30 mA

5,240,000

3SL52-63

4

40A

30 mA

5,240,000

3SL52-63

4

63A

30 mA

5,845,000

کلید کنتاکتور چیست؟

کنتاکتور (کلید کنترل الکترو مغناطیسی) ابزاری قابل کنترل به صورت الکتریکی است که برای قطع و وصل جریان مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنتاکتور شباهت زیادی به رله دارد، با این تفاوت که کنتاکتور برای کاربردهای آمپر بالا به کار می‌رود و قطع و وصل در آن از طریق بوبین انجام می شود (سرعت قطع و وصل کنتاکتور نسبت به رله کم است). کنتاکتور در تابلو کنترل دستگاه های دیزل ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرد.

کنتاکتور 1

برخلاف یک مدارشکن قدرت یک کنتاکتور برای قطع یک جریان اتصال کوتاه استفاده نمی‌شود. کنتاکتورها در ابعاد و قدرت های مختلفی در بازار موجودند. از کنتاکتور های کوچک یک آمپر که در کف دست جا می شوند تا کنتاکتورهای با قدرت قطع چند هزار آمپر. کنتاکتورها برای کنترل بارهای مختلف الکتریکی اعم از الکتروموتورها، دیزل ژنراتور ها، بانکهای خازنی، مدارات روشنایی، گرمکن‌های الکتریکی و سایر تجهیزات استفاده می‌شوند.

کنتاکتور 2

کنتاکتور ها از تیغه، بوبین، محفظه که اجزای اصلی هستند و تیغه کمکی و رله حرارتی تشکیل شده است که در زیر به تعاریف آنها می پردازیم.

تیغه‌

تیغه ی کنتاکتور دونوع است: تیغه‌های قدرت و تیغه‌های فرمان

تیغه‌های قدرت: هدایت جریان اکتریکی پس از هر بار تحریک شدن بوبین از خود است.

تیغه‌های فرمان: مطابق نامشان برای استفاده در مدار فرمان به کار می‌رود.

تیغه‌های فرمان به دو صورت نرمالی باز و نرمالی بسته بر روی بدنه کنتاکتور تعبیه شده‌اند.

این تیغه‌ها پس از هر بار تحریک شدن بوبین تغییر وضعیت داده و به حالت عکس تغییر وضعیت می‌دهند.

بوبین

بوبین کنتاکتور شامل یک هسته و سیم پیچ می شود که عبور جریان از آن نیروی لازم برای اتصال کنتاکت ها را فراهم می کند.

بوبین

محفظه

محفظه برای ایزوله کردن بخش‌های منتقل جریان خطرناک کنتاکتور و حفظ جان کسانی که با کنتاکتور سروکار دارند، به کار می‌رود. جنس آن معمولاً از مواد عایق الکتریسیته مانند Bakelite, Nylon و پلاستیک های سفت شونده در برابر حرارت است.

تیغه کمکی

تیغه‌های کمکی بالای بدنه کنتاکتور یا در بعضی از مدل‌های آن در کنار بدنه کنتاکتور نصب می‌شوند و با هر بار تحریک شدن بوبین کنتاکتور، این تیغه‌ها تغییر وضعیت می‌دهند.

رله حرارتی (بیمتال)

برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی (بی متال) استفاده می شود. اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. بر اثر عبور جریان از بی متال، دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یابد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکت ها باز و مدار قطع می شود.

بیمتال

مزایای کنتاکتور

  1. رفع خطای ناشی از راه اندازی مجدد ماشین (دستگاه) در مواقع خاموشی
  2. امکان فرمان از چند محل یا راه دور به صورت اتوماتیک
  3. ایمنی بیشتر و اقتصادی تر
  4. طول عمر بیشتر نسبت به کلید

یکی از قابلیت های کنتاکتور این است که می توان سرعت قطع و وصل آن ها را با انتخاب و طراحی مناسب افزایش داد. بنابراین در انتخاب آنها باید به توان، ولتاژ، جریان و ضریب قدرت بار مجاز توجه کرد. همچنین کنتاکتهای کنتاکتور باید تحمل جریان های مختلف اعم از جریان دائمی و جریانهای اتصال کوتاه لحظه ای پیش آمده را نیز داشته باشند. همچنین به تعداد دفعات قطع و وصل کنتاکتور، عمر مکانیکی گفته می شود که طول عمر مکانیکی با حروفی از A تا F که اصطلاحا کلاس کلید گفته می شوند نام گذاری شده اند. بنابراین لازم است به تمامی این موارد هنگام انتخاب یک کنتاکتور مناسب توجه شود.

کنتاکتور 3

جریان های کنتاکتور

  • ولتاژ نامی (Ue): ولتاژی که کنتاکتور بدون مشکل می تواند در آن کار کند.
  • ولتاژ عایقی (Ui): ولتاژی عایقی بین کنتاکت ها با یکدیگر و بین کنتاکت ها با بدنه.
  • حد نهایی ولتاژ عایقی (Uimp): حداکثر ولتاژی که کنتاکتور میتواند در زمان مشخص تحمل کند.
  • ولتاز بوبین (Uc): ولتازی که باید به بوبین کنتاکتور اعمال شود.
  • مشخصات پلاتین های کمکی ( Aux cont): این مولفه با استانداردهای کمکی مانند A600 P600 مشخص می شود.

اجزای کنتاکتور

انواع کنتاکتور ها بر اساس نوع جریان

نوع جریان

استاندارد کنتاکتور

مورد استفاده

AC

AC1

بار اهمی، بار غیر اندیکتیو یا اندیکتیوته ضعیف، گرمکن برقی با ضریب توان 95%
غیر القایی یا القایی یا مقاومتی کامل

AC2

برای راه اندازی موتور های باسنکرون روتور سیم پیچی بدون ترمز و جریان مخالف، جریان راه اندازی ایستگی به مقاومت مدار روتور دارد. برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی با ترمز جریان مخالف

AC3

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای هنگام قطع جریان نامی از تیغه های کنتاکتور عبور می کند، روشن خاموش کردن موتور های در حال کار

AC4

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای به کار بردن ترمز جریان مخالف تغییر جهت گردش الکتروموتور روتور قفسه ای با تعداد دفعات قطع و وصل زمانی اندک. روشن کردن، پلاگینگ، اینچینگ

AC11

کنتاکتور کمکی فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت، کوبل مغناطیسی، استفاده فقط در مدار فرمان

انواع کنتاکتور

نوع جریان

استاندارد کنتاکتور

مورد استفاده

DC

DC1

بار اهمی، بار غیر اندیکتیو یا اندیکتیوته ی ضعیف، گرمکن برقی با ضریب توان 95%

DC2

برای راه اندازی موتور شنت، قطع کردن موتور هنگام کار 

DC3

برای راه اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک، مدار ترمز

DC4

راه اندازی موتور سری، قطع موتور هنگام کار

DC5

راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع ووصل زمانی اندک تغییر جهت گردش موتور و ترمز

DC11

کنتاکتور کمکی فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت ،کوبل مغناطیسی، استفاده فقط در مدار فرمان

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ