لوگوی آبیاران

قطعات دیزل ژنراتور

قطعات دیزل ژنراتور شامل انواع لوازم مصرفی مانند: فیلتر آبگیر، فیلتر روغن، فیلتر سوخت، پمپ انژکتوری، تسمه و فیلتر ثانویه دیزل ژنراتور هستند نیازمند تعویض دوره ای می باشند. بنابراین تهیه و خرید هر قطعه با بهترین قیمت، جهت انجام سرویس های دوره ای امری ضروری است. جهت مشاهده لیست مشخصات فنی قطعات یدکی دیزل ژنراتور که به صورت مجزا طبقه بندی شده اند به ادامه‌ی صفحه مراجعه کنید.

4M06G20 (25)
Baudouin cylinder head cover gasket 4M06G20 (25)

واشر درب سیلندر دیزل ژنراتور بادویین 20-25 کاوا

موجود در انبار
6M11G150
Baudouin cylinder head cover gasket 6M11G150

واشر درب سیلندر دیزل ژنراتور بادوین 150 کاوا

موجود در انبار
6M16G275-220
-220-Baudouin cylinder head cover gasket 6M16G275

واشر درب سیلندر دیزل ژنراتور بادویین 275-220 کاوا

موجود در انبار
6M16G350
Baudouin cylinder head cover gasket Baudouin cylinder head cover gasket 6M016G350

واشر درب سیلندر دیزل ژنراتور بادویین 350 کاوا

موجود در انبار
6M21G400-500
500-Baudouin cylinder head cover gasket 6M21G400

واشر درب سیلندر دیزل ژنراتور بادویین 400-500 کاوا

موجود در انبار
8M21G660
Baudouin cylinder head cover gasket 8M21G660

واشر درب سیلندر دیزل ژنراتور بادویین 660 کاوا

موجود در انبار
۴۸۰,۰۰۰ تومان
Akusticell-20
Acoustic Foam 20mm

فوم آکوستیک ساده 20mm

چگالی : 70kg/m3
ضخامت : 20mm
موجود در انبار
۷۵۰,۰۰۰ تومان
Akusticell-SPD60
Acoustic Foam SPD60

فوم آکوستیک با روکش SPD60

چگالی : 70kg/m3
ضخامت : 30mm
موجود در انبار
۵۵۰,۰۰۰ تومان
Akusticell-egg-crate
Akusticell-egg-crate

فوم آکوستیک طرح شانه تخم مرغی

چگالی : 70kg/m3
ضخامت : 35 - 15mm
موجود در انبار
6M16G275
Baudouin fuel pre filter 6M16G220

فیلتر آبگیر سوخت بادوین 275 کاوا

6M16G350
Baudouin fuel pre filter 6M16G350

فیلتر آبگیر سوخت بادوین 350 کاوا

6M21G400
Baudouin fuel pre filter 6M21G400

فیلتر آبگیر سوخت بادوین 400 کاوا

6M21G500
Baudouin fuel pre filter 6M21G500

فیلتر آبگیر سوخت بادوین 500 کاوا

6M33G715
Baudouin fuel pre filter 6M33G715

فیلتر آبگیر سوخت بادوین 715 کاوا

12M26G1100
Baudouin fuel pre filter 12M26G1100

فیلتر آبگیر سوخت بادوین 1100 کاوا

6M33G715
Baudouin fuel fine filter 6M33G715

فیلتر ثانویه سوخت بادوین 715 کاوا

12M26G1100
Baudouin centrifugal oil filter cartridge with gasket 12M26G1100

فیلتر روغن انژکتوری بادوین 110 کاوا

4M06G20 (25)
Baudouin belt for genset 4M06G20 (25)

تسمه دینام دیزل ژنراتور 20-25 کاوا

4M06G50
Baudouin belt for genset 4M06G50

تسمه دیزل ژنراتور بادوین 50 کاوا

4M10G70-Poly-V-Belt
Baudouin Poly-V-Belt for genset

تسمه دینام بادوین دیزل ژنراتور 70 کاوا

6M16G220-V-Belt
Baudouin v-belt for genset

تسمه دیزل ژنراتور بادوین 220 کاوا

6M16G275
Baudouin V-belt for genset 6M16G275

تسمه دیزل ژنراتور بادوین 275 کاوا

6M21G400
Baudouin v-belt for genset 6M21G400

تسمه دیزل ژنراتور بادوین 400 کاوا

6M33G715
Baudouin v-belt for genset 6M33G715

تسمه دیزل ژنراتور بادوین 715 کاوا

12M26G1100
Baudouin v-belt for genset 12M26G1100

تسمه دیزل ژنراتور بادوین 1100 کاوا

162551142
Baudouin oil filter cartridge replace 16247888

فیلتر روغن بادوین 35 کاوا

16247864
Baudouin Oil Filter 4m06g50

فیلتر روغن بادویین 50 کاوا

4M06G20(25)
Baudouin oil filter cartridge replace 4M06G20 (25)

فیلتر روغن بادویین 20 ~25 کاوا

16M06G20 (25)
Baudouin fuel filter cartridge replace 16M06G20 (25)

فیلتر سوخت دیزل ژنراتور بادویین 20~25 کاوا

4M06G35
Baudouin fuel filter cartridge replace 4M06G35

فیلتر سوخت دیزل ژنراتور بادویین 35 کاوا

4M06G50
Baudouin fuel filter cartridge replace 4M06G50

فیلتر سوخت دیزل ژنراتور بادوین 50 کاوا

12M26G1100
Baudouin fuel Filter cartridge 12M26G1100

فیلتر سوخت دیزل ژنراتور بادوین 1100 کاوا

6M11G150
Baudouin air Filter cartridge 6M11G150

فیلتر هوا دیزل ژنراتور بادوین 150 کاوا

12M26G1100
Baudouin cylinder head cover gasket 12M26G1100

واشر درب سیلندر دیزل ژنراتور بادویین 1100 کاوا

6M33G715
Baudouin fuel injection pump 6M33G715

پمپ انژکتور سوخت بادوین 715 کاوا

6M16G220
Baudouin FUEL PRE FILTER 6M16G220

فیلتر آبگیر سوخت بادوین 220 کاوا

Akusticell-30
Acoustic Foam 30mm

فوم آکوستیک ساده 30mm

چگالی : 70kg/m3
ضخامت : 30mm
acoustipanel
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

akusti-15-ant
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 15±1,5Kg/m3
akusti-15-ant Egg Crate
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 15±1,5Kg/m3
akusti-26-ant
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 26 ±2Kg/m3
akusti-26-ant-pr
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 26 ± 2Kg/m3
akusti-26-ant-egg-crate
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 26 ± 2Kg/m3
akusti-26-fr
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 26 ±2Kg/m3
akusti-26-fr-egg-crate
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : -Kg/m3
akusti-26-fr-pr
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 26 ± 2Kg/m3
akusticell e
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 60-70Kg/m3
akusticell
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 70-90Kg/m3
akusticell-e-egg-crate
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 60-70Kg/m3
akusticell-egg-crate
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 70-90Kg/m3
akusticell-e-pr
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 60-70Kg/m3
akusticell-pr
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 70-90Kg/m3
akusticell-sea
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 50-60Kg/m3
akusticell-sea-egg-crate
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 50-60Kg/m3
akusticell-sea-pr
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 50-60Kg/m3
akusti-r-100
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 100 ±10Kg/m3
akusti-r-150
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 100 ±10Kg/m3
aluminium-foil-coated
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

basstrap
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

flame-proof-fabric-coated-spd60
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

melamine-foam
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

چگالی : 8-11Kg/m3
pu-film-coated-foam
Acoustic Foam

فوم آکوستیک

آشنایی با انواع و نقش آن لوازم یدکی دیزل ژنراتور

خرید لوازم یدکی دیزل ژنراتور به دلیل استهلاک و مصرفی بودن قطعاتی مانند: فیلتر آبگیر، فیلتر سوخت، فیلتر روغن، تسمه، واشر سر سیلندر و پمپ انژکتوری به صورت دوره ای صورت می گیرد. همانطورکه می دانید، دیزل ژنراتور نیز همانند هر دستگاهی به دلیل نوع و فرایند کارکردی که دارد، نیازمند تعویض قطعه است.

قطعات یدکی دیزل ژنراتور شامل موارد زیر است:

  • فیلتر آبگیر روغن
  • فیلتر روغن
  • فیلتر سوخت
  • تسمه
  • واشر سر سیلندر
  • پمپ انژکتور

چرا تعویض به موقع قطعات یدکی اهمیت دارد؟

جلوگیری از بروز صدمات ناشی از استهلاک قطعات یدکی دستگاه های ژنراتور برق دیزلی یکی از اقدامات بسیار ضروری است. زمانی که دستگاه به هر دلیلی دچار مشکل شود یا زمان استفاده از دستگاه به سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور نزدیک شود، کاربر ملزم است تا قطعاتی مانند فیلترها، یا روغن را تعویض کند. خرید قطعات یدکی دیزل ژنراتور از یک شرکت معتبر اطمینان خاطر لازم را برای کاربر فراهم می کند.

استفاده مکرر و بدون وقفه از ژنراتور برق دیزلی، بازه زمانی سرویس و نگهداری از دیزل ژنراتور را کوتاه تر می کند. درحقیقت اگر انتظار کارکرد و طول عمر بیشتری از دستگاه دارید حتما قطعات مصرفی آن را به موقع تعویض کنید.

تقاضا بالا، قیمت مناسب قطعات یدکی وارداتی توسط آبیاران، خریداران را به خرید قطعات یدکی دیزل ژنراتور ملزم می کند. اطمینان و اعتماد کاربر از بابت قیمت نهایی مقرون به صرفه، امکان استفاده از دستگاه را با کمترین هزینه فراهم می کند.

فیلتر هوا از مهمترین قطعات یدکی دیزل ژنراتور

یکی از مهمترین قطعات یدکی دیزل ژنراتور، فیلتر هوا نام دارد. فیلتر هوا که به حالت استوانه ای است، تا حد زیادی از ورود ذرات ریز و آلودگی به داخل دیزل ژنراتور ممانعت می کند. میدانید که برای سوختن گازوئیل در دستگاه ژنراتور برق دیزلی، از هوا استفاده می شود. هرچقدر هوای ورودی به دستگاه تمیزتر باشد، فرایند احتراق با بازدهی و کیفیت بهتری به انجام می رسد. تجمیع این مزایا در نهایت منجر به تولید انرژی بیشتر در فرایند احتراق و به دنبال آن توان بیشتر تولید برق می شود.

وظیفه فیلتر سوخت و آبگیر در دیزل ژنراتور چیست؟

فیلتر سوخت از جنس فلز است و وظیفه ی اصلی آن جداسازی آب از سوخت است. در رابطه با فیلتر آبگیر نیز بهتر است بدانید که کارکرد آن بسیار شبیه به فیلتر سوخت دیزل ژنراتور است و آب را از سوخت تفکیک می کند و در گروه فیلتر سوخت قرار می گیرد.

نقش فیلتر روغن در ژنراتور دیزلی

جهت تصفیه و پاکسازی آلودگی ها از روغن موتور برای بهینه سازی کارکرد موتور دیزل، از فیلتر روغن استفاده می شود. با تعبیه ی این قطعه ی کارآمد، عملکرد نهایی موتور دیزل در ژنراتور برق، بهبود می یابد و بازدهی، طول عمر و کارکرد دستگاه به مراتب بهینه می شود.

جهت آشنایی بیشتر با عملکرد انواع فیلتر هوا، آبگیر، سوخت و روغن به مقاله انواع فیلترها در دیزل ژنراتور مراجعه کنید.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ