لوگوی آبیاران

ژنراتور لینز 

شرکت لینز (Linz) از برندهای مطرح جهان در زمینه ساخت ژنراتور تک یا ژنراتور بدون موتور برای استفاده در دستگاه های دیزل ژنراتور است. فراگیری گسترده کاربرد این محصول در سراسر جهان، نشان از اقبال و توجه ویژه کاربران سیستم های مولد برق به استفاده از ژنراتور لینز دارد. برای دریافت مشخصات فنی و لیست قیمت ژنراتور تک لینز لطفا به ادامه صفحه مراجعه کنید و برای دریافت مشاوره تخصصی خرید با کارشناسان فروش نمایندگی آبیاران تماس حاص فرمایید.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
E1X13MF-4
Linz E1X13MF-4 Generator - 16kva

ژنراتور لینز 16 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : E1X13MF-4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 16kVA
توان اضطراری آلترناتور : 16kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 86%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
E1S13MF-4
Linz E1S13MF-4 Generator - 20kva

ژنراتور لینز 20 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : E1S13MF-4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 20kVA
توان اضطراری آلترناتور : 20kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 86%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO18ME4-plate
Linz PRO18ME4-plate Generator - 42kva

ژنراتور لینز 42 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO18ME4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 42kVA
توان اضطراری آلترناتور : 42kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO18LF4-plate
Linz PRO18LF4-plate Generator - 50kva

ژنراتور لینز 50 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO18LF4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 50kVA
توان اضطراری آلترناتور : 50kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.4%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO18LF4-Shafted
Linz PRO18LF4-Shafted Generator - 50kva

ژنراتور لینز 50 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO18LF4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 50kVA
توان اضطراری آلترناتور : 50kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.4%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SA4-plate
Linz PRO22SA4-plate Generator - 63kva

ژنراتور لینز 63 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SA4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 63kVA
توان اضطراری آلترناتور : 63kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.1%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SA4-Shafted
Linz PRO22SA4-Shafted Generator - 63kva

ژنراتور لینز 63 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SA4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 63kVA
توان اضطراری آلترناتور : 63kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.1%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SB4-Shafted
Linz PRO22SB4-Shafted Generator - 75kva

ژنراتور لینز 75 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SB4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 75kVA
توان اضطراری آلترناتور : 75kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SC4-plate
Linz PRO22SC4-plate Generator - 85kva

ژنراتور لینز 85 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SC4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 85kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SC4-Shafted
Linz PRO22SC4-Shafted Generator - 85kva

ژنراتور لینز 85 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SC4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 85kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SD4-Shafted
Linz PRO22SD4-Shafted Generator - 100kva

ژنراتور لینز 100 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SD4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 100kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.6%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SD-4
Linz PRO22SD-4 Generator - 100kva

ژنراتور لینز 100 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SD-4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 100kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.6%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22ME4-plate
Linz PRO22ME4-plate Generator - 130kva

ژنراتور لینز 130 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22ME4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 130kVA
توان اضطراری آلترناتور : 130kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22ME4-Shafted
Linz PRO22ME4-Shafted Generator - 130kva

ژنراتور لینز 130 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22ME4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 130kVA
توان اضطراری آلترناتور : 130kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22MF4-plate
Linz PRO22MF4-plate Generator - 150kva

ژنراتور لینز 150 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22MF4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 150kVA
توان اضطراری آلترناتور : 150kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 92.6%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22MF4-Shafted
Linz PRO22MF4-Shafted Generator - 150kva

ژنراتور لینز 150 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22MF4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 150kVA
توان اضطراری آلترناتور : 150kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 92.6%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28SB4-plate
Linz PRO28SB4-plate Generator - 200kva

ژنراتور لینز 200 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28SB4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 200kVA
توان اضطراری آلترناتور : 200kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 91.7%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28SB4-Shafted
Linz PRO28SB4-Shafted Generator - 200kva

ژنراتور لینز 200 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28SB4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 200kVA
توان اضطراری آلترناتور : 200kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 91.7%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28SD4-plate
Linz PRO28SD4-plate Generator - 250kva

ژنراتور لینز 250 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28SD4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 250kVA
توان اضطراری آلترناتور : 250kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.7%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28SD4-Shafted
Linz PRO28SD4-Shafted Generator - 250kva

ژنراتور لینز 250 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28SD4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 250kVA
توان اضطراری آلترناتور : 250kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 92.7%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28MF4-plate
Linz PRO28MF4-plate Generator - 350kva

ژنراتور لینز 350 کاوا

برند آلترناتور : Linz
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
مدل آلترناتور : PRO28MF4-plate
توان اسمی آلترناتور : 350kVA
توان اضطراری آلترناتور : 350kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 93.7%
ضریب قدرت : 1
PRO28MF4-Shafted
Linz PRO28MF4-Shafted Generator - 350kva

ژنراتور لینز 350 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28MF4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 350kVA
توان اضطراری آلترناتور : 350kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 93.7%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28ME4-plate
Linz PRO28ME4-plate Generator - 360kva

ژنراتور لینز 360 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28ME4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 360kVA
توان اضطراری آلترناتور : 360kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 93.3%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28ME4-Shafted
Linz PRO28ME4-Shafted Generator - 360kva

ژنراتور لینز 360 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28ME4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 360kVA
توان اضطراری آلترناتور : 360kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 92.9%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V

ژنراتور لینز عنوان یک آلترناتور یا ژنراتور تک، مورد استفاده برای اتصال به یک موتور جهت تامین انرژی مورد نیاز در چرخش دور یک سیم پیچ است تا در نهایت نیروی الکتریکی را تولید کند. چنین عملکردی برای آلترناتور بطور ویژه ای در سیستم های مولد برق که با عنوان دستگاه های ژنراتور برق نیز شناخته می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت ژنراتور لینز ایتالیا

نمایندگی فروش ژنراتور لینز ایتالیا، دائم کار و اضطراری، مشاوره خرید، نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت انواع ژنراتور لینز و یا خرید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

ژنراتور لینز

شرکت لینز در سال 2002 با تخصص تولید ژنراتور از یک پروژه صنعتی با هدف تنوع محصول تاسیس شد. سالها تجربه طراحان آن، همراه با نوآوری به سرعت منجر به توسعه طیف گسترده ای از تولید محصولات شده است که دارای استانداردهای با کیفیت می باشد. همین امر سبب شده است که در بیش از 80 کشور ژنراتور های لینز صادر شود که در انواع دیزل ژنراتور های مختلف بکار برده می شود.

کارخانه لینز ایتالیا

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد