سیستم تولید برق و گرما CHP

سیستم تولید برق و گرما CHP

CHP ) Combined heat and power) عبارت است از تولید همزمان انرژی الکتریکی (حاصل از انرژی مکانیکی موتور) و انرژی حرارتی مفيد با استفاده از یک منبع انرژی اوليه.

انرژی مکانیکی تولید شده، برای راندن تجهيزات مکانیکی نظیر کمپرسور ها و یا زنراتور ها مورد مصرف قرار گرفته و همچنين انرژی حرارتی تولید شده برای گرمایش و سرمايش مورد استفاده قرار می گیرد و سرمایش با استفاده از واحد های جذبی که با آب داغ، بخار یا گاز های داغ عمل می نمایند، به دست می آید.

مزایای استفاده از CHP

  • ارتقاء بهره وری انرژی
  • تامین حرارت مطمئن و انعطاف پذیر
  • جلوگیری از آلودگی محیط زیست از طریق کاهش ورود دی اکسید کربن به محيط
  • كاهش هزينه ها
  • استفاده هر چه بيشتر از فضای ساختمان ها
  • کاهش مصرف سوخت
نمایش بیشتر

سایر محصولات آبیاران


تماس با واحد فروش
واتس آپ
×