لوگوی آبیاران

پمپ آب پنتاکس

پمپ پنتاکس در دو نوع ایتالیایی اصل و ایرانی، در توان های یک اسب، یک و نیم اسب و دو اسب در آبیاران موجود است. سری کامل پمپ آب از برند پنتاکس به همراه لیست قیمت و مشخصات فنی پمپ پنتاکس در نمایندگی فروش آبیاران برای انتخاب و خرید شما عرضه شده است. انواع پمپ پنتاکس خانگی، جتی، دو پروانه، بشقابی و طبقاتی از جمله محصولات ارائه شده توسط این برند در دو نوع ایتالیایی و مونتاژ ایران است. قیمت محصولات پمپ آب پنتاکس از 2،462،500 تا 9،731،250 تومان متغیر است.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
۲,۴۶۲,۵۰۰ تومان
PM45
Pentax Pump PM45

پمپ پنتاکس نیم اسب

برند : پنتاکس
نوع پمپ : محیطی
توان : 0.37kW
جنس پروانه : برنز
فاز : 1
توان : 0.5hp
حداکثر آبدهی : 2.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 35m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۳,۳۱۲,۵۰۰ تومان
PM80
House Pentax Water Pump PM80

پمپ پنتاکس 1 اسب

نوع پمپ : محیطی
برند : پنتاکس
توان : 0.74kW
جنس پروانه : برنزی
فاز : 1
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 3m³/h
ارتفاع پمپاژ : 61m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان
PM90
House Pentax-Water-Pump PM90

پمپ پنتاکس 1 اسب

نوع پمپ : محیطی
برند : پنتاکس
توان : 0.74kW
فاز : 1
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 2.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 88.2m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان
CM50/00
Pentax-Water-Pump CM50/00

پمپ بشقابی پنتاکس نیم اسب

نوع پمپ : بشقابی
برند : پنتاکس
توان : 0.37kW
جنس پروانه : نوریل
فاز : 1
توان : 0.5hp
حداکثر آبدهی : 5.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 20.5m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
CM50/01
Pentax Pump CM50/01

پمپ بشقابی پنتاکس نیم اسب

برند : پنتاکس
نوع پمپ : بشقابی
توان : 0.37kW
جنس پروانه : برنز
فاز : 1
توان : 0.5hp
حداکثر آبدهی : 5.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 21.5m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : آلومینیوم
موجود در انبار
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
CM100/00
Pentax Water Pump CM100/00

پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب

نوع پمپ : بشقابی
برند : پنتاکس
توان : 0.75kW
جنس پروانه : باکالیت
فاز : 1
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 5.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 32.5m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان
CM100/01
Pentax Pump CM100/01

پمپ بشقابی پنتاکس ایرانی نیم اسب

نوع پمپ : بشقابی
برند : پنتاکس
توان : 0.74kW
جنس پروانه : برنز
فاز : 1
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 5.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 32.5m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۸,۲۹۲,۵۰۰ تومان
CM164/01
Pentax Pump CM164/01

پمپ بشقابی پنتاکس 1.5 اسب

برند : پنتاکس
نوع پمپ : بشقابی
توان : 1.1kW
جنس پروانه : برنج
فاز : 1
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 6.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 40m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان
CM214/01
Pentax Pump CM214/01

پمپ پنتاکس بشقابی 2 اسب

برند : پنتاکس
نوع پمپ : بشقابی
توان : 1.4kW
جنس پروانه : برنز
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 7.2m³/h
ارتفاع پمپاژ : 50m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۵,۵۲۲,۵۰۰ تومان
CMT100/00
Pentax Pump CMT100/00

پمپ آب پنتاکس بشقابی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : بشقابی
توان : 0.75kW
جنس پروانه : پلاستیک
فاز : 3
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 6.3m³/h
ارتفاع پمپاژ : 33m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۶,۱۷۵,۰۰۰ تومان
CMT100/01
Pentax Pump CMT100/01

پمپ آب پنتاکس بشقابی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : بشقابی
توان : 0.75kW
جنس پروانه : برنج
فاز : 3
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 21m³/h
ارتفاع پمپاژ : 56.5m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۹,۱۸۷,۵۰۰ تومان
CMT164/01
Pentax Pump CMT164/01

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : بشقابی
توان : 1.1kW
جنس پروانه : برنج
فاز : 3
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 6.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 40.5m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۹,۷۱۲,۵۰۰ تومان
CMT214/01
Pentax Pump CMT214/01

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : بشقابی
توان : 1.4kW
جنس پروانه : برنج
فاز : 3
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 7.2m³/h
ارتفاع پمپاژ : 50m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۹,۸۷۵,۰۰۰ تومان
CMT314/01
Pentax Pump CMT314/01

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز

نوع پمپ : بشقابی
برند : پنتاکس
توان : 2.2kW
جنس پروانه : برنج، نوریل
فاز : 3
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 7.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 56m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۴,۴۱۲,۵۰۰ تومان
CAM100/00
Pentax Water Pump CAM100/00

پمپ جتی پنتاکس ایتالیایی 1 اسب

نوع پمپ : جتی
برند : پنتاکس
توان : 0.75kW
جنس پروانه : نوریل
فاز : 1
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 3.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 47m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CM100/01
Pentax Pump CM100/01

پمپ بشقابی پنتاکس ایرانی نیم اسب

نوع پمپ : بشقابی
برند : پنتاکس
توان : 0.74kW
جنس پروانه : برنز
فاز : 1
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 5.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 32.5m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۹,۷۳۱,۲۵۰ تومان
CB160/00
House Pentax Water Pump CB160/00

پمپ بشقابی پنتاکس 1.5 اسب

برند : پنتاکس
نوع پمپ : بشقابی
توان : 1.1kW
جنس پروانه : باکالیت, برنز
فاز : 1
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 7.2m³/h
ارتفاع پمپاژ : 52.5m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۷,۶۱۲,۵۰۰ تومان
CB100/01
Pentax-Water-Pump-CB100/01

پمپ آب پنتاکس دو پروانه

نوع پمپ : بشقابی
برند : پنتاکس
توان : 0.75kW
جنس پروانه : برنز
فاز : 1
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 4.5m³/h
ارتفاع پمپاژ : 42m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار

پنتاکس

پنتاکس که در زبان انگلیسی Pentax نام دارد، برند ایتالیایی متعلق به شرکت پنتاکس است. شرکت پنتاکس سال های متوالی بر تولید و عرضه انواع پمپ آب خانگی و صنعتی و ارسال آن به بیش از 100 کشور در جهان تمرکز کرده است. شرکت ایتالیایی پنتاکس با شعار Where there's water, there's Pentax در حال حاضر به مراودات تجاری خود با نمایندگانش در سرتاسر جهان می پردازد.

پمپ های آب پنتاکس

کارخانه ایتالیایی پمپ آب Pentax

پمپ آب پنتاکس

پمپ آب پنتاکس به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسبی که دارد، به عنوان بهترین پمپ آب خانگی ایتالیایی و همچنین یکی از ارزان ترین نمونه های پمپ آب با کیفیت بسیار بالا شناخته می شود.

انواع پمپ آب پنتاکس

در ادامه انواع پمپ آب پنتاکس را که برای مصارف خانگی مناسب هستند معرفی می کنیم. توصیه می کنیم برای انتخاب بهترین پمپ آب خانگی که نیازهای شما را برآورده می کند با کارشناسان ما در مجموعه آبیاران تماس بگیرید تا با دریافت مشاوره، مناسب ترین پمپ آب را خریداری نمایید.

 • پمپ آب خانگی پنتاکس مدل PM
 • پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CAM
 • پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CB
 • پمپ آب خانگی پنتاکس مدل AP
 • پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM
 • پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CAB
 • پمپ آب خانگی پنتاکس مدل MD
 • پمپ آب خانگی پنتاکس مدل INOX

قیمت پمپ آب پنتاکس

قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی از برند محبوب و باکیفیت پنتاکس در بازه قیمت 2،460،000 الی 9،731،000 تومان به فروش می رسد. قیمت پمپ آب پنتاکس ایتالیایی نسبت به نوع مونتاژی آن که در ایران ساخته می شود، بیشتر است. اما در خصوص کیفیت بکار رفته در نوع پنتاکس ایرانی می توان گفت نمونه بسیار مرغوب و کارآمد از انواع پمپ است که در کاربرد های مختلف مربوط به انتقال، جابجایی آب و آبرسانی به ارتفاع مورد استفاده می گیرد.

انواع پمپ پنتاکس

 • قیمت پمپ پنتاکس نیم اسب: 2،460،000 تومان
 • قیمت پمپ پنتاکس یک اسب: 3،300،000 تومان
 • قیمت پمپ پنتاکس یک و نیم اسب: 8،298،000 تومان

قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی پنتاکس

برای خرید پمپ آب خانگی ایتالیایی پنتاکس باید دو عامل توان پمپ و قطر دهانه خروجی پمپ را در نظر بگیرید. به طور معمول، قطر دهانه پمپ خانگی پنتاکس باید تا حداکثر 0.75 اینچ باشد و توان آن برحسب کیلووات به بیش از 2.2 کیلو وات نرسد. بهترین نوع پمپ برای کاربردهای خانگی، پمپ تکفاز است. چراکه معمولا در منازل مسکونی برق سه فاز وجود ندارد. در ادامه لیست قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی پنتاکس را می توانید مشاهده کنید.

پمپ ایتالیایی پنتاکس مدل نوع اینچ قیمت
پمپ بشقابی پنتاکس نیم اسب CM50/01 بشقابی 1in ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1.5 اسب CM164/01 بشقابی 1in ۸,۲۹۲,۵۰۰ تومان
پمپ پنتاکس بشقابی 2 اسب CM214/01 بشقابی 1in ۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز U3-50/2 طبقاتی افقی 1in ۵,۵۶۲,۵۰۰ تومان
پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز U3S-50/2 طبقاتی افقی 1in ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
پمپ جتی پنتاکس 1 اسب INOX100/50 جتی 1in موجود در انبار - تماس بگیرید
پمپ بشقابی پنتاکس ایرانی نیم اسب CM100/01 بشقابی 1in ۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس 1 اسب PM90 محیطی 1in ۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس 1 اسب PM80 محیطی 1in ۳,۳۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ جتی پنتاکس ایتالیایی 1 اسب CAM100/00 جتی 1in ۴,۴۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 2 اسب CB210/01 بشقابی 1.1/4in ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب CB100/00 بشقابی 1in ۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس ایرانی نیم اسب PM45 محیطی 1in ۲,۱۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب CM100/00 بشقابی 1in ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب CM100/00 بشقابی 1in ۳,۶۲۵,۰۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1.5 اسب CB160/01 بشقابی 1/4 1in ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس دو پروانه 1.5 اسب CB160/01 بشقابی 1/4 1in ۱۰,۴۳۷,۵۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1.5 اسب CB160/00 بشقابی 1/4 1in ۱۰,۲۸۱,۲۵۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1.5 اسب CM160 بشقابی 1in موجود در انبار - تماس بگیرید
پمپ بشقابی پنتاکس دو پروانه 2 اسب ایرانی CB210/01 بشقابی 1/4 1in ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ آب پنتاکس دو پروانه CB100/01 بشقابی 1in ۷,۶۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس ایرانی نیم اسب CM100/01 بشقابی 1in ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1.5 اسب CB160/00 بشقابی 1/4 1in ۹,۷۳۱,۲۵۰ تومان

قیمت پمپ آب پنتاکس یک اسب

نام محصول مدل نوع نوع فاز توان جنس بدنه قیمت
پمپ آب پنتاکس بشقابی سه فاز CMT100/00 پنتاکس 3 1hp چدن ۵,۵۲۲,۵۰۰ تومان
پمپ آب پنتاکس بشقابی سه فاز CMT100/01 بشقابی 3 1hp چدن ۶,۱۷۵,۰۰۰ تومان
پمپ جتی پنتاکس 1 اسب INOX100/60 پنتاکس 1 1hp چدن ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
پمپ جتی پنتاکس 1 اسب INOX100/50 جتی 1 1hp چدن موجود در انبار - تماس بگیرید.
پمپ شناور پنتاکس 1,1.4 اینچ 4S100/09 A پنتاکس 1 1hp استیل ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
پمپ شناور پنتاکس 1,1.4 اینچ 5PES3/5 شناور 1 1hp استیل ۱۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس شناور 1,1.4 اینچ 5PES3/5G پنتاکس 1 1hp استیل ۱۶,۹۷۵,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس شناور 1,1.4 اینچ 5PES5/4 پنتاکس 1 1hp استیل ۱۵,۲۷۵,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس شناور 1,1.4 اینچ 5PES5/4G پنتاکس 1 1hp استیل ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز U3S-100/5 پنتاکس 1 1hp استیل ۱۰,۳۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس ایرانی نیم اسب CM100/01 بشقابی 1 1hp چدن ۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس 1 اسب PM80 محیطی 1 1hp چدن ۳,۳۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ جتی پنتاکس ایتالیایی 1 اسب CAM100/00 جتی 1 1hp چدن ۴,۴۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب CB100/00 بشقابی 1 1hp چدن ۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان
پمپ پنتاکس ایرانی 1 اسب PM80 پنتاکس 1 1hp چدن ۲,۸۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ جتی پنتاکس ایرانی 1 اسب CAM100/00 پنتاکس 1 1hp چدن ۳,۸۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب CM100/00 بشقابی 1 1hp چدن ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب CM100/00 بشقابی 1 1hp چدن ۳,۶۲۵,۰۰۰ تومان
پمپ آب پنتاکس MD100 گریز از مرکز 1 1hp چدن ۶,۶۶۲,۵۰۰ تومان
پمپ آب پنتاکس AP100/00 خودمکش 1 1hp چدن ۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان
پمپ آب پنتاکس دو پروانه CB100/01 بشقابی 1 1hp چدن ۷,۶۱۲,۵۰۰ تومان
پمپ آب پنتاکس دو پروانه CBT100/00 بشقابی 3 1hp چدن ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ آب پنتاکس دو پروانه CBT100/01 بشقابی 3 1hp چدن ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ بشقابی پنتاکس ایرانی نیم اسب CM100/01 بشقابی 1 1hp چدن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات پس از فروش پمپ پنتاکس

بهترین قیمت پمپ پنتاکس ایتالیایی و ایرانی از طریق فروش مستقیم و بی واسطه در آبیاران برای مشتریان عزیز فراهم شده است. تمامی محصولات پنتاکس را می توانید از طریق همین صفحه مشاهده کنید.

قیمت پمپ پنتاکس

منظور از پشتیبانی پس از فروش پمپ پنتاکس، ارائه هر نوع خدمات نصب و راه اندازی در محل، مشاوره، گارانتی اصالت و سلامتی کالا از نظر فیزیکی است. تمامی موارد مربوط به تعمیرات پمپ آب پنتاکس بهتر است از طریق نمایندگی های اصلی پنتاکس صورت بگیرد تا فرایند آن برای کاربر کم هزینه باشد. جهت دریافت مشاوره و خرید پمپ پنتاکس با بهترین قیمت موجود در بازار بهتر است با شماره های مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1403/02/17 00:42
امیران
سلام برای طبقه 9 آپارتمان یک پمپ کم صدا برای نصب در پارکینگ لازم دارم لطفا راهنمایی فرمایید
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر

پمپ جتی یک اسب + ست کنترلی می تواند نیاز شما را برطرف نمایید.

ارسال شده 1403/01/19 22:15
اکرمی
سلام وقت بخیر پمپ اب برای طبقه ۶ یک اپارتمان ۳۰ واحد چه چیز مناسب است مشخصات وقیمت
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر 

پمپ جتی یک اسب + ست کنترل برای اتومات کردن می تواند گزینه مناسبی برای ساختمان شما باشد.

ارسال شده 1402/12/29 09:47
نبیان
سلام برای مشاوره کمک میخواستم پمپ بدون صدا 6 طبقه 18 واحد
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر به زودی همکاران فروش با شما تماس خواهند گرفت.

ارسال شده 1402/12/02 14:11
نادر دولتخواه
سلام برای ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی چه پمپ آب لازم است لطفا قیمت و مشخصات در ایتا یا روبیکا ارسال شود. با سپاس فراوان
 
مدیر سایت

سلام روز بخیر  دو اسب دوپروانه پنتاکس ایرانی پیشنهاد می کنم

ارسال شده 1402/11/27 19:04
ولی اله باقری نژاد
سلام ‌خسته نباشید‌خدمت‌شما‌بزرگوار‌ ممنون‌میشم که‌به‌ما‌کمک‌کنید‌که‌یک‌پمپ‌‌آب ‌سر‌چاهی‌‌که‌قدرت‌‌خود‌مکشی‌‌به‌عمق‌نه‌متررا‌‌برای‌ساختمان چهار واحده‌داشته‌باشدمعرفی‌کنید
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر

لطفا با قسمت فروش تماس حاصل فرمایید تا راهنمایی های کامل و جامعی در این مورد برای شما داده شود.

ارسال شده 1402/04/19 12:01
خالدی
سلام خسته نباشید یه سوال داشتم قیمت پمپ آب چجوری تعیین میشه؟ من برای خرید پمپ آب پنتاکس نمیدونم چه فاکتورهایی رو در نظر بگیرم نیازه تا راهنمایی بشم منون از شما خالدی هستم 09125412115
 
مدیر سایت

سلام ممنون از شما بزرگوار، عرضم به خدمتتون که معمولا قیمت پمپ آب بر اساس فاکتورهای زیر تعیین می‌شود.

 • قدرت
 • ولتاژ
 • قطر ورودی و خروجی پمپ
 • هد پمپ
 • جنس پمپ
 • تعداد پروانه
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ