لوگوی آبیاران

موتور دیزل پرکینز

موتور دیزل پرکینز انگلیس محصولی از یک برند نام آشنا و خوش نام در سطح جهان است. Perkins اطمینان خاطر شما از بایت بکارگیری یک دستگاه با کیفیت مطلوب و عملکرد مناسب را جلب خواهد کرد. بهترین قیمت موتور پرکینز در نمایندگی آبیاران ارائه می شود. موجودی کامل انواع مدل و گارانتی خرید 1200 ساعته در کنار مشاوره تخصصی رایگان از مزایایی خرید موتور دیزل پرکینز از شرکت آبیاران است.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
403A-11G1
Perkins 403A-11G1 Diesel Engine - 12.4hp

موتور پرکینز 12.4 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 403A-11G1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 8kW
حداکثر قدرت موتور : 9kW
توان موتور : 11.3hp
حداکثر توان موتور : 12.4hp
حجم موتور : 1.131L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 3.6L/h
403A-15G1
Perkins 403A-15G1 Diesel Engine

موتور دیزل پرکینز 17.6 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 403A-15G1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 12kW
حداکثر قدرت موتور : 13kW
توان موتور : 16.0hp
حداکثر توان موتور : 17.6hp
حجم موتور : 1.496L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 3.7L/h
403A-15G2
Perkins 403A-15G2 Diesel Engine - 20hp

موتور پرکینز 20 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 403A-15G2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 13kW
حداکثر قدرت موتور : 15kW
توان موتور : 18hp
حداکثر توان موتور : 20hp
حجم موتور : 1.496L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 6L/h
404A-22G1
Perkins 404A-22G1 Diesel Engine - 27hp

موتور پرکینز 27 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 404A-22G1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 18kW
حداکثر قدرت موتور : 20kW
توان موتور : 24.7hp
حداکثر توان موتور : 27.2hp
حجم موتور : 2.216L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
مصرف سوخت 100% : 6.1L/h
1103A-33G
Perkins 1103A-33G Diesel Engine - 40hp

موتور پرکینز 40 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1103A-33G
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 28kW
حداکثر قدرت موتور : 30kW
توان موتور : 37.1hp
حداکثر توان موتور : 40.8hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 7.2L/h
1103A-33TG1
Perkins 1103A-33TG1 Diesel Engine - 61hp

موتور پرکینز 61 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1103A-33TG1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 41kW
حداکثر قدرت موتور : 45kW
توان موتور : 55.4hp
حداکثر توان موتور : 61.2hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : توربوشارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 11.7L/h
1103A-33TG2
Perkins 1103A-33TG2 Diesel Engine - 79hp

موتور پرکینز 79 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1103A-33TG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 54kW
حداکثر قدرت موتور : 59kW
توان موتور : 72.1hp
حداکثر توان موتور : 79.5hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترومکانیکی
مصرف سوخت 100% : 15.90L/h
1104A-44TG1
Perkins 1104A-44TG1 Diesel Engine - 86hp

موتور پرکینز 86 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1104A-44TG1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 58kW
حداکثر قدرت موتور : 64kW
توان موتور : 78.3hp
حداکثر توان موتور : 86.2hp
حجم موتور : 4.4L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربوشارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 14.8L/h
1104A-44TG2
Perkins 1104A-44TG2 Diesel Engine - 106hp

موتور پرکینز 106 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1104A-44TG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 72kW
حداکثر قدرت موتور : 79kW
توان موتور : 96.4hp
حداکثر توان موتور : 106.1hp
حجم موتور : 4.4L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 18.7L/h
1104C-44TAG2
Perkins 1104C-44TAG2 Diesel Engine - 133hp

موتور پرکینز 133 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1104C-44TAG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 89kW
حداکثر قدرت موتور : 99kW
توان موتور : 120.8hp
حداکثر توان موتور : 133.4hp
حجم موتور : 4.4L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 22.60L/h
1106A-70TG1
Perkins 1106A-70TG1 Diesel Engine - 176hp

موتور پرکینز 176 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1106A-70TG1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 118kW
حداکثر قدرت موتور : 131kW
توان موتور : 158.6hp
حداکثر توان موتور : 176hp
حجم موتور : 7.01L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 30.2L/h
1006TAG
Perkins 1006TAG Diesel Engine - 179hp

موتور پرکینز 179 اسب بخار

کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 121kW
حداکثر قدرت موتور : 133kW
توان موتور : 162.3hp
حداکثر توان موتور : 179.0hp
حجم موتور : 5.99L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 41.3L/h
1106A-70TAG2
Perkins 1106A-70TAG2 Diesel Engine - 193hp

موتور پرکینز 193 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1106A-70TAG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 130kW
حداکثر قدرت موتور : 144kW
توان موتور : 175.7hp
حداکثر توان موتور : 193.2hp
حجم موتور : 7.01L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 33.4L/h
1106A-70TAG3
Perkins 1106A-70TAG3 Diesel Engine - 234hp

موتور پرکینز 234 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1106A-70TAG3
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 157kW
حداکثر قدرت موتور : 174kW
توان موتور : 211.5hp
حداکثر توان موتور : 234.9hp
حجم موتور : 7.01L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 41.6L/h
1106A-70TAG4
Perkins 1106A-70TAG4 Diesel Engine - 256hp

موتور پرکینز 256 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1106A-70TAG4
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 179kW
حداکثر قدرت موتور : 191kW
توان موتور : 240hp
حداکثر توان موتور : 256hp
حجم موتور : 7.01L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 45.8L/h
1506A-E88TAG2
Perkins 1506A-E88TAG2 Diesel Engine - 298hp

موتور پرکینز 298 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1506A-E88TAG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 204kW
حداکثر قدرت موتور : 222kW
توان موتور : 274hp
حداکثر توان موتور : 298hp
حجم موتور : 8.8L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 61L/h
1506A-E88TAG3
Perkins 1506A-E88TAG3 Diesel Engine - 327hp

موتور پرکینز 327 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1506A-E88TAG3
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 222kW
حداکثر قدرت موتور : 244kW
توان موتور : 298hp
حداکثر توان موتور : 327hp
حجم موتور : 8.8L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 61L/h
1506A-E88TAG4
Perkins 1506A-E88TAG4 Diesel Engine - 358 hp

موتور پرکینز 358 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1506A-E88TAG4
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 244kW
حداکثر قدرت موتور : 267kW
توان موتور : 327hp
حداکثر توان موتور : 358hp
حجم موتور : 8.8L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 66L/h

شرکت پرکینز به‌عنوان زیر مجموعه‌ای از شرکت کاترپیلار انواع موتور دیزل را برای استفاده در صنعت کشاورزی و عمرانی تولید و عرضه می‌‌کند. این محصول یکی از اجزای اصلی دیزل ژنراتور، برای استفاده در مصارف تامین برق اضطراری و یا دائمی در هنگام قطعی و نبود دسترسی به شبکه برق است. 

به‌لطف رعایت تمام استانداردهای جهانی و کیفیت ساخت بالا، محصولات این شرکت در بیش از 5 هزار صنایع مختلف کاربرد دارد. موتورهای تولیدی توسط شرکت پرکینز بین بازه‌ی توانی 4 تا 2500 کاوا است که در تمام شرایط جغرافیایی به‌طور دائم‌کار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قیمت موتور دیزل پرکینز

خرید و انتخاب یک دستگاه ژنراتور برق با توجه به نوع موتور دیزل به‌کار رفته و توان اسمی آن انجام می‌شود که یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین قیمت ژنراتور نیز هست. قیمت موتور دیزل پرکینز به عوامل زیادی بستگی دارد. از این عوامل می‌توان به تعداد سیلندرها، کیفیت قطعات استفاده شده به‌خصوص در پیستون‌ها و همچنین نوع آلیاژ اشاره کرد.

انواع موتور دیزل پرکینز

پرکینز بیش از 85 سال در زمینه طراحی و ساخت موتورهای دیزلی با عملکرد بالا مشغول تولید و رفع نیازهای کاربران است. برنامه توسعه مداوم پرکینز این امکان را می دهد که یکی از پیشرفته‌ترین و جامع‌ترین محدوده موتورهای دیزلی را شاهد باشیم. موتور دیزل پرکینز انواع مختلفی دارد و بسته به قدرتی که تولید می‌کند، اندازه و قیمت آنها متفاوت است. محبوب‌ترین انواع موتور پرکینز بین بازه‌ی 33 تا 100 کاوا و 700 الی 2500 کاوا هستند.

موتور دیزل پرکینز از بهترین برندهای اروپایی است

  • کاربری های صنعتی برای موتور دیزل Perkins: تراکتور، تله لندر، بیل و کمپرسور جزو دستگاه‌هایی هستند که کاربردهای صنعتی دارند. موتورهای صنعتی پرکینز دارای طراحی جمع و جور، با تراکم کم و توان بالا و هزینه کمتر هستند.
  • بکارگیری در دستگاه های مولد برق اضطراری: موتورهای الکتریکی پرکینز هم در مدل های دائم کار و هم در حالت آماده به کار و مصارف ضروری، در سخت‌ترین محیط‌ها و تحت چالش برانگیزترین شرایط کار می‌کنند. همچنین این موتورها می‌توانند با اطمینان خاطر هزاران ساعت کارکرد داشته باشند.
  • استفاده در وسایل حمل و نقل دریایی: پرکینز برای کاربردهای دریایی مانند موتورهای کشتی‌های تجاری مدل‌های متعددی را ارائه می‌دهد. این محصولات قدرتی بسیار زیادی دارند، بادوام هستند و صدای بسیار کمتری تولید می‌کنند.

پرکینز برای تمام نیازهای شما یک موتور خاص تولید کرده است 

شرکت پرکینز از موتورهای کوچک گرفته تا موتورهای بزرگ و قدرتمند، با عملکردی فوق العاده در صرفه جویی مصرف سوخت و هزینه، محصولات متنوعی برای انواع کاربری‌ها دارد. موتورهای پرکینز که برای استفاده های گوناگون بهینه سازی و طراحی شده اند،‌ از بهترین ترین استانداردهای جهان برخوردار هستند، بنابراین می توانید اطمینان داشته باشید که شرکت پرکینز، محصول مطابق نیاز شما را تولید و عرضه کرده است.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1401/12/04 21:48
نوذری
با سلام لطفا ساعت ۱۵ به بعد تماس حاصل فرمایید متشکرم
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد