شناور
صفحه اصلی/پمپ آب/بر اساس نوع/شناور

پمپ شناور

قیمت پمپ شناورفروش انواع الکتروپمپ شناور در انواع سه فاز و تک فاز و مشاوره خرید، راهنمایی، مشخصات فنی، قطعات، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت الکترو پمپ شناور و یا خرید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

 

مشخصات فنی پمپ شناور
فروش ویژه شناور 

قطر

نامی

سوپاپ

طول

کلی

ارتفاع

فلکه

بسته

وزن

تقریبی

قطر

لوله

پیشنهادی

قطر

چاه

جریان

توان

نامی

تعداد

طبقات

پمپ+موتور

mmkgin.in.AHPKW
رزوه ای 2 اینچ1605991102 1/210137/55/558 A 53/2 + 193/ 5
رزوه ای 3 اینچ18951391573102818137BA 133/2 + 233/7
رزوه ای 3 اینچ20151581723103220158BA 152 + 233/8
رزوه ای 3 اینچ22101691903103220159BA 15342 + 233/9
رزوه ای 3 اینچ2210177197310402518.510BAIS3/2 + 233/11
رزوه ای 4 اینچ234016529341265413089 A303/2 + 293/9
رزوه ای 6 اینچ2620124372610966245/549A 453/2 + 374/4
رزوه ای 6 اینچ34202565388121871259289A 923/2 + 374/8

الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا مارک چینی

aaaaaaaa
دهانه خروجی اینچحداکثر آبدهی (m³/h)حداکثر ارتفاع(m)قدرت
(hp)
نوعمدل
210823ﺷﻨﺎورSPA4-70/6-2.2
212553ﺷﻨﺎورSPA7-37/4-2.2
218493ﺷﻨﺎورSPA10-30/2-2.2
 •  کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.
 • کفکش هایی که در انتهای عنوان آن ها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
 • کفکش های مدل SPA-1.5-1000F و SPA-2-1500F و SPA-3-2200F همراه با خازن و کلید برق می باشند.

الکتروپمپ کفکش، شناور لجن کش چینی

22 
دهانه خروجی(اینچ)آبدهی
(m³/h)
ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع الکتروپمپمدل
1 ¼4-May330/75کفکش شناور 5 اینچSCM3
1 ¼4-May441کفکش شناور 5 اینچSCM4
1 ¼4-May5525-Janکفکش شناور 5 اینچSCM5
1 ¼4-May665-Janکفکش شناور 5 اینچSCM6
1 ¼4-May77Jan-75کفکش شناور 5 اینچSCM7
1 ¼4-May882کفکش شناور 5 اینچSCM8
17-Feb441شناور 4 اینچ تک پروانهSVM1001
17-Feb441شناور 4 اینچ تک پروانه4SVM100
17-Feb902شناور 4 اینچ دو پروانهSVM1002
17-Feb902شناور 4 اینچ دو پروانه4SVM200
 • تمامی پمپ های شناور تکفاز با تابلو قطع و وصل و خازن بوده و کلیه شناورهای سه فاز با تابلو کنترل سه فاز می باشند.
 • پمپ های سری SCM و SVM دارای کابل 20 متری

الکتروپمپ شناور استیل چین 

دهانه خروجی(اینچ)حداکثر آبدهی(m³/h)حداکثر ارتفاع(m)قدرت(hp)نوع موتورمعادل
Lowara
مدل
1 ¼8-Apr651تکفاز4GS07M4SDM4/9
1 ¼8-Apr721تکفاز4GS07M4SDM4/10
1 ¼8-Apr945-Janتکفاز4GS11M4SDM4/13
1 ¼8-Apr1015-Janتکفاز4GS11M4SDM4/14
1 ¼8-Apr1232تکفاز4GS15M4SDM4/17
1 ¼8-Apr1302تکفاز4GS15M4SDM4/18
1 ¼8-Apr1743تکفاز4GS22M4SDM4/24
1 ¼8-Apr2174سه فاز4GS30T4SD4/30
1 ½6725-Janتکفاز6GS11M4SDM6/11
1 ½6795-Janتکفاز6GS11M4SDM6/12
1 ½6912تکفاز6GS15M4SDM6/14
1 ½6982تکفاز6GS15M4SDM6/15
1 ½61112تکفاز6GS15M4SDM6/16
1 ½61183تکفاز6GS22M4SDM6/18
1 ½61253تکفاز6GS22M4SDM6/19
1 ½61383تکفاز6GS22M4SDM6/21
1 ½61614سه فاز6GS30T4SD6/24
28-Oct321تکفاز8GS07M4SDM10/6
28-Oct321سه فاز8GS07T4SD10/6
28-Oct465-Janتکفاز8GS11M4SDM10/8
28-Oct542تکفاز8GS15M4SDM10/10
28-Oct723سه فاز8GS22T4SD10/12
28-Oct763تکفاز8GS22M4SDM10/14
28-Oct974تکفاز8GS30M4SDM10/18
28-Oct924سه فاز8GS30T4SD10/17
28-Oct974سه فاز8GS30T4SD10/18
28-Oct1154سه فاز8GS30T4SD10/19
28-Oct1145-Mayسه فاز8GS40T4SD10/21
28-Oct1525-Julسه فاز8GS55T4SD10/23
28-Oct1525-Julسه فاز8GS55T4SD10/24

 الکتروپمپ شناور 6 اینچ استیل چینی

00
دهانه خروجی(اینچ)آبدهی
(m³/h)
ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع الکتروپمپمدل
327725-Mayشناور 6 اینچ6SR18/4
327725-Mayشناور 6 اینچ6SR18/5
327865-Julشناور 6 اینچ6SR18/6
3271015-Julشناور 6 اینچ6SR18/7
3271145-Julشناور 6 اینچ6SR18/8
32713010شناور 6 اینچ6SR18/9
32715010شناور 6 اینچ6SR18/10
3271585-Decشناور 6 اینچ6SR18/11
3271805-Decشناور 6 اینچ6SR18/12
32718715شناور 6 اینچ6SR18/13
32718715شناور 6 اینچ6SR18/14
32725920شناور 6 اینچ6SR18/18
32726020شناور 6 اینچ6SR18/19
32731625شناور 6 اینچ6SR18/22
3408610شناور 6 اینچ6SR30/6
34016312.5شناور 6 اینچ6SR30/8
34016317.5شناور 6 اینچ6SR30/11
34019220شناور 6 اینچ6SR30/13
34022125شناور 6 اینچ6SR30/15
34023725شناور 6 اینچ6SR30/16
34025725شناور 6 اینچ6SR30/18
34030030شناور 6 اینچ6SR30/21
4726115شناور 6 اینچ6SR60/5
4728525شناور 6 اینچ6SR60/7
47211025شناور 6 اینچ6SR60/9
47212235شناور 6 اینچ6SR60/10
47215940شناور 6 اینچ6SR60/13
 • پمپ های سری 6SR18 دارای کابل نمی باشند.

پمپ های کف کش شناور ارتفاع بالا مارک چین

1212
دهانه خروجی(اینچ)حداکثر آبدهی(m³/h)حداکثر ارتفاع(m)قدرت
(HP)
مدل
210705QX10-70-4
215605-JulQX15-60Z-5.5
25-Dec805-JulQX12.5-80-5.5
2208010QX20-80-7.5
25-Dec10010QX12.5-100-7.5
2404010QX40-40-7.5
2201005-DecQX20-100-9.2
25-Dec1205-DecQX12.5-120-9.2
5-Feb209915QXN20-99/3-11
2406018QXN40-60/2-13
2606025QXN60-60/2-18.5
33015034QXN30-150/3-25
4609034QXN60-90/3-25
34010025QXN40-100/3-18.5
220625-MayQX12.5-55-4T
 • خروجی تمامی کفکشهای فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.
 • پروانه سری QXN چدن و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

لیست الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل  سیم پیچی 4 اینچ ساخت چین 

نوع ولتاژ برقتوان
(KW)               (HP)
تکفاز0.751
1.11.5
1.52
2.23
سه فاز1.11.5
1.52
2.23
34
45.5
5.57.5
7.510

 لیست الکتروپمپهاي شناور 6 اینچ استیل مارك چینی

دهانه خروجیآبدهیارتفاعقدرتنوع الکتروپمپمدل
(اینچ)(m³/h)(m)(hp)
327725-Mayشناور 6 اینچ6SR18/4
327725-Mayشناور 6 اینچ6SR18/5
327865-Julشناور 6 اینچ6SR18/6
3271015-Julشناور 6 اینچ6SR18/7
3271145-Julشناور 6 اینچ6SR18/8
32713010شناور 6 اینچ6SR18/9
32715010شناور 6 اینچ6SR18/10
3271585-Decشناور 6 اینچ6SR18/11
3271805-Decشناور 6 اینچ6SR18/12
32718715شناور 6 اینچ6SR18/13
32718715شناور 6 اینچ6SR18/14
32725920شناور 6 اینچ6SR18/18
32726020شناور 6 اینچ6SR18/19
32731625شناور 6 اینچ6SR18/22
3408610شناور 6 اینچ6SR30/6
34016312.5شناور 6 اینچ6SR30/8
34016317.5شناور 6 اینچ6SR30/11
34019220شناور 6 اینچ6SR30/13
34022125شناور 6 اینچ6SR30/15
34023725شناور 6 اینچ6SR30/16
34025725شناور 6 اینچ6SR30/18
34030030شناور 6 اینچ6SR30/21
4726115شناور 6 اینچ6SR60/5
4728525شناور 6 اینچ6SR60/7
47211025شناور 6 اینچ6SR60/9
47212235شناور 6 اینچ6SR60/10
47215940شناور 6 اینچ6SR60/13
 پمپ هاي سري 18 SR داراي کابل نمیباشند .

 لیست الکتروپمپهاي شناور و کفکش ساخت چین

دهانهحداکثرحداکثرقدرتنوع الکتروپمپمدل
خروجیآبدهیارتفاع(اسب)
(اینچ)(m³/h)(m) 
16450.75الکتروپمپ شناور تکفازQJD3-30/4-0.55
14500.75الکتروپمپ شناور تکفازQJD2-40/7-0.55
15500.75الکتروپمپ شناور تکفازQJD2-40/8-0.55
4.8711الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیومQJD4/10-0.75
16501الکتروپمپ شناور تکفازQJD3-35/5-0.75
14751الکتروپمپ شناور تکفازQJD2-60/10-0.75
11.8780.5الکتروپمپ شناور تکفازQGD1.2-50-0.37
12.41330.75الکتروپمپ شناور تکفازQGD1.2-100-0.55
12.71551الکتروپمپ شناور تکفازQGD1.8-100-0.75
6701الکتروپمپ شناور تکفازQJD3-50/10-0.75S
3.61300.75الکتروپمپ شناور تکفازQGD2.5-50-0.55
26.61453الکتروپمپ شناور تکفازQG5-100-2.2

لیست کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم (DC) ساخت چین

دهانه خروجی(mm)حداکثر آبدهیl/min)حداکثر ارتفاع(m)ولتاژ مورد نیاز (ولت)قدرت(وات)مدل
2570524 مستقیم50BL-2524N
2570524 مستقیم50BL-2512N

ساخت ایتالیا LOWARA مارك GS لیست الکتروپمپهاي استنلس استیل شناور جهت چاه هاي 4 اینچ

دهانه
(اینچ)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
خازن مناسبقدرت
(hp)
قدرت
(kw)
نوع ولتاژ برقمدل
1 ¼367200.750.55تک فاز2GS05M
1 ¼3933010.75تک فاز2GS07M
1 ¼3133401.51.1تک فاز2GS11M
1 ¼31875021.5تک فاز2GS15M
1 ¼32677032.2تک فاز2GS22M
1 ¼5.427-0.50.37سه فاز4GS03T
1 ¼5.447200.750.55تک فاز4GS05M
1 ¼5.4603010.75تک فاز4GS07M
1 ¼5.494401.51.1تک فاز4GS11M
1 ¼5.41275021.5تک فاز4GS15M
1 ¼5.4127-21.5سه فاز4GS15T
1 ¼5.41817032.2تک فاز4GS22M
1 ¼5.4181-32.2سه فاز4GS22T
1 ¼5.4228-43سه فاز4GS30T
1 ¼861401.51.1تک فاز6GS11M
1 ¼8855021.5تک فاز6GS15M
1 ¼81287032.2تک فاز6GS22M
21139401.51.1تک فاز8GS11M
21139-1.51.1سه فاز8GS11T
211525021.5تک فاز8GS15M
21152-21.5سه فاز8GS15T
211847032.2تک فاز8GS22M
21184-32.2سه فاز8GS22T
211110-43سه فاز8GS30T
211149-5.54سه فاز8GS40T
211207-7.55.5سه فاز8GS55T
211279-107.5سه فاز8GS75T
215435021.5تک فاز12GS15M
215435021.5سه فاز12GS15T
215617032.2تک فاز12GS22M
21586-43سه فاز12GS30T
215116-5.54سه فاز12GS40T
215159-7.55.5سه فاز12GS55T
215221.8-107.5سه فاز12GS75T
222477032.2تک فاز16GS22M
22265-43سه فاز16GS30T
22289-5.54سه فاز16GS40T
222118-7.55.5سه فاز16GS55T
222165-107.5سه فاز16GS75T

 

لیست الکتروپمپ های استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 الکترو موتورهای استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک LOWARA
حداکثرآبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
مدل
4.547.70.75SC205 C L40
SC205 L40 QSM
SC205 CG L40
4.561.21SC207 C L40
SC207 L40 QSM
SC207 CG L40
4.572.41.2SC209 C L40
SC209 L40 QSM
SC209 CG L40
4.584.51.5SC211 C L40
SC211 L40 QSM
SC211 CG L40
7.5491SC407 C L40
SC407 L40 QSM
SC407 CG L40
7.562.51.2SC409 C L40
SC409 L40 QSM
SC409 CG L40
7.575.51.5SC411 C L40
SC411 L40 QSM
SC411 CG L40

 

 • تمامی الکترو پمپ های فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها  1.25 اینچ می باشد.
 • کاربرد آبرسانی از طريق مخازن و چاه های 6 اينچی
 • انتقال اجسام جامد 2.5 mm
 • دمای مایع کمتر از 40 درجه  کلاس F

لیست الکتروپمپ های شناور استاینلس استیل سری PES مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر آبدهی (m3/h)حداکثر ارتفاع (m)قدرت (hp)مدل
4.6450.755PES3/4
5PES3/4G
4.65615PES3/5
5PES3/5G
4.6781.25PES3/7
5PES3/7G
4.6901.55PES3/8
5PES3/8G
7.64515PES5/4
5PES5/4G
7.6561.25PES5/5
5PES5/5G
7.6681.55PES5/6
5PES5/6G

 

قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد 
تمامی الکتروپمپ هاي فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ است.
پروانه پمپ هاي شناور فوق از جنس استنلس استیل می باشند.
مدل الکتروپمپ هایی که انتهاي آنها به حرف G ختم می شود فلوتردار هستند.

شناور

پمپ ها و الکتروپمپ های شناور پمپیران

پمپ شناور يك يا چند طبقه، تك مكشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور مي‌تواند به صورت افقی يا مايل نيز نصب شود.
پروانه‌ها بصورت جريان شعاعي يا مختلط بوده و قابل تراش مي باشند. محفظه طبقات پمپ های   جريان شعاعي توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ های جريان مختلط توسط پيچهای دوسر به همديگر متصل می شوند. محفظه مكش بين موتور و پمپ توسط صافی مكش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می كند.
پمپ ها معمولاً دارای سوپاپ يك طرفه مي باشد.موارد کاربرد پمپ شناورانتقال آب تميز يا حاوی كمی املاح در مصارف آبياری
سيستمهای آبياری باراني
ايستگاههای تقويت فشار
تأمين آب اضطراری
زهكشی آبهای تحت الارضی
تأسيسات تصفيه آب
مصارف شستشوی صنعتی و سيستمهای آتش نشانی
بعلاوه اين پمپ ها در معادن و آبنماها و غيره بكار می رود
ميزان مجاز شن در آب مورد پمپاژ 25 گرم در متر مكعب می باشدمشخصات کلی پمپشناورقطر نامی سوپاپ : 2/1، 1 تا8 اينچ
ظرفیت آبدهی: 5 تا 650 متر مكعب در ساعت
ارتفاع: تا 300 متر
دمای آب مورد پمپاژ: تا 30 درجه سانتيگراد

منحنی همپوشانی پمپ شناور و دریافت فایلهای راهنما

 

مدل الكتروموتورمدل پمپ شناورمدل الكتروپمپ
--152/4+6C15 3/2
--152/6+6C22 3/2
--152/9+6C30 3/2
--152/11+6E3 3/2
--152/14+6E5 3/2
--152/17+6E5 3/2
--152/20+6E7 3/2
--152/23+6E7 3/3
--152/30+7A9 3/4
--152/38+7A113/5
--193/2+6C22 3/2
--193/3+6E3 3/2
--193/4+6E5 3/2
--193/5+6E5 3/2
--193/6+6E7 3/2
--193/7+7A9 3/2
--193/8+7A9 3/2
--193/9+7A11 3/2
--193/10+7A11 3/2
--193/11+7A13 3/2
--193/12+7A13 3/2
--193/13+7A15 3/2
--193/14+7A15 3/2
--193/15+7A18 3/2
--193/16+7A18 3/2
--193/17+7A22 3/2
--193/18+7A22 3/3
--193/20+7A22 3/4
--193/21+8A24 3/5
--233/2+6E3 3/2
--233/3+6E5 3/2
--233/4+6E7 3/2
--233/5+7A9 3/2
--233/6+7A11 3/2
--233/7+7A13 3/2
--233/8+7A15 3/2
--233/9+7A18 3/2
--233/10+7A18 3/2
--233/11+7A18 3/3
--233/12+7A22 3/2
--233/13+8A24 3/3
--233/14+8A24 3/4
--233/13+9A24 3/2
--233/14+9A24 3/2
--233/15+8A24 3/2
--233/15+9A30 3/2
--233/16+9A30 3/2
--233/17+9A30 3/2
--233/18+9A37 3/2
--233/19+9A37 3/3
--233/20+9A37 3/2
--233/21+9A37 3/3
--271/2+6E3 3/2
--271/3+6E3 3/2
--271/4+6E5 3/2
--271/5+6E5 3/2
--271/6+6E7 3/2
--271/7+6E7 3/2
--271/8+7A9 3/2
--271/9+7A9 3/2
--271/10+7A11 3/2
--271/11+7A11 3/2
--293/2+6E7 3/2
--293/3+7A11 3/2
--293/4+7A15 3/2
--293/5+7A18 3/2
--293/6+7A22 3/2
--293/7+8A24 3/2
--293/8+9A30 3/2
--293/8+8A30 3/3
--293/9+9A30 3/2
--293/10+9A37 3/2
--293/11+9A37 3/2
--293/12+9A45 3/2
--293/13+9A55 3/2
--293/14+9A55 3/2
--293/15+9A55 3/2
--293/16+9A62 3/2
--293/17+9A62 3/2
--293/18+9A73 3/3
--293/7a+7A22 3/2
--293/19+9A73 3/3
--345/1+6E7 3/2
--345/2+7A15 3/2
--345/3+7A22 3/2
--345/4+9A30 3/2
--345/5+9A37 3/2
--345/6+9A45 3/2
--345/7+9A55 3/2
--345/8+9A62 3/2
--345/9+9A73 3/2
--345/10+9A73 3/2
--345/11+10A92 3/1
--345/12+10A92 3/2
--345/13+10A110 3/2
--345/14+10A110 3/2
--345/15+12A130 3/2
--345/16+12A130 3/3
--345/18+12A150 3/4
--345/20+12A150 3/5
--345/4- 8A303/2
--374/1+7A11 3/2
--374/2+8A24 3/2
--374/3+9A37 3/2
--374/6+9A73 3/2
--374/7+10A92 3/2
--374/8+10A92 3/2
--374/9+10A110 3/2
--374/10+10A110 3/2
--374/11+10A130 3/3
--374/12+10A150 3/4
--374/13+10A150 3/5
--374/14+10A185 3/6
--374/15+12A185 3/7
--374/4a +9A45 3/2
--374/5a+9A55 3/2
--374/6a+9A62 3/2
--374/7a+9A73 3/2
--374/6+9A73 3/2
--374/7+10A92 3/2
--374/8+10A92 3/2
--374/9+10A110 3/2
--374/10+10A110 3/2
--374/11+10A130 3/3
--374/4a +9A45 3/2
--374/5a+9A55 3/2
--374/6a+9A62 3/2
--374/7a+9A73 3/2
--384/2+7A15 3/2
--384/3+8A24 3/2
--384/4+9A30 3/2
--384/5+9A37 3/2
--384/6+9A45 3/2
--384/7+9A55 3/2
--384/8+9A62 3/2
--384/9+9A73 3/2
--384/10+9A73 3/2
--384/11+10A92 3/2
--384/12+10A92 3/2
--384/13+10A110 3/2
--384/14+10A110 3/2
--384/3+9A24 3/2
--384/3A+7A18 3/3
--384/4A+9A30 3/4
--384/4A+8A30 3/5
--384/5+9A37 3/2
--384/6+9A45 3/2
--384/7+9A55 3/2
--384/8+9A62 3/2
--384/9+9A73 3/2
--384/10+9A73 3/2
--384/11+10A92 3/2
--384/12+10A92 3/2
--425/1+8A24 3/2
--425/3+9A73 3/2
--425/6+12A150 3/5
--425/7+12A185 3/5
--425/2a- 9A303/2
--425/3a-9A623/2
--425/4a-9A733/2
--425/6A+12A130 3/5
--425/7A+12A150 3/6
--425/2a-9A373/2
--425/3a-9A553/2
--425/2a-9A453/2
--425/4a-10A923/2
--425/5a-10A1103/2
--435/1+9A37 3/2
--435/2+9A73 3/2
--435/3+10A110 3/2
--435/4+12A1503/3
--435/5+12A1853/4
--435/1a-9A 303/2
--435/2a-9A 453/2
--435/3a-10A923/2
--435/4a-12A1303/3
--435/5a-12A1503/4
--435/4a-10A 1103/2
--435/2a-9A 553/2
--435/2a-9A 623/2
--435/6a-12A1853/4
--466/1+9A55 3/2
--466/2+10A110 3/2
--466/3+12A185 3/3
--466/1a-9A 453/2
--466/2a-9A733/2
--466/2a-9A553/2
--466/2a-10A923/2
--466/3a-12A1303/3
--466/3a-12A1503/4
--466/1a-9A303/2
--466/4a-12A1853/4
--486/1+10A92 3/2
--486/2-12A1853/4
--486/1A-9A 623/2
--486/1A-9A 733/2
--486/2a-10A1103/2
--486/2a-12A1303/3
--293/8- 8A303/2
--384/4-8A303/1

 

 

لیست الکتروموتورهاي شناور آب خنک قابل سیم پیچی ساخت ایران

 

شناور ساخت ایران

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺎرتسایز(اینچ)ﺗﻮانﻣﺪل
(kw)(HP)
DOL6"1115DSM 6/15
ΔҮ1520DSM 6/20
ΔҮ18.525DSM 6/25
ΔҮ2230DSM 6/30
ΔҮ3040DSM 6/40
ΔҮ8"3040DSM 8/40
ΔҮ3750DSM 8/50
ΔҮ4560DSM 8/60
ΔҮ5575DSM 8/75
ΔҮ75100DSM 8/100

 

نمایش بیشتر

لیست قیمت و مشخصات سایر برندها


لوگوی آبیاران
تخفیفات آبیاران

سایر محصولات آبیاران


تماس با واحد فروش
واتس آپ