لوگوی آبیاران

دیزل ژنراتور کامینز چینی

دیزل ژنراتور کامینز چینی (China Cummins) محصول یک شرکت صنایع سنگین چینی است که امروزه در زمینه ارائه خدمات طراحی و تولید موتورهای درون‌سوز و فناوری‌های مرتبط با آن، مانند سیستم‌های تولید برق، فعالیت می‌کند. شرکت آبیاران بهترین قیمت دیزل ژنراتور کامینز چینی را همراه کاتالوگ و مشخصات فنی، تعمیرات تخصصی و نصب و راه اندازی ارائه می‌دهد.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
4B3.9G2
Cummins-China 4B3.9G2 Diesel-Generator - 30kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 30 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 27kVA
توان اضطراری (کاوا) : 30kVA
توان پرایم : 21.6kW
توان اضطراری : 24kW
مدل موتور : 4B3.9G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 32hp
حداکثر توان موتور : 36hp
حجم موتور : 3.92L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 9.4L/h
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : PI144F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 27.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 27.5kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
4BT3.9G2
Cummins-China 4BT3.9G2 Diesel-Generator - 120kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 120 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 40kVA
توان اضطراری (کاوا) : 44kVA
توان پرایم : 32kW
توان اضطراری : 35kW
مدل موتور : 4BT3.9G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 48hp
حداکثر توان موتور : 54hp
حجم موتور : 3.92L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : تربوشارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 9.3L/h
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : PI144J
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 40kVA
توان اضطراری آلترناتور : 40kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
4BTA3.9G2
Cummins-China 4BTA3.9G2 Diesel-Generator - 55kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 55 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 50kVA
توان اضطراری (کاوا) : 55kVA
توان پرایم : 40kW
توان اضطراری : 44kW
مدل موتور : 4BTA3.9G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 67hp
حداکثر توان موتور : 74hp
حجم موتور : 3.92L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : تربوشارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 13.1L/h
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 42.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 42.5kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
6BT5.9G1
Cummins-China 6BT5.9G1 Diesel-Generator - 94kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 94 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 85kVA
توان اضطراری (کاوا) : 94kVA
توان پرایم : 68kW
توان اضطراری : 75kW
مدل موتور : 6BT5.9G1
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 115hp
حداکثر توان موتور : 123hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : تربوشارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 22L/h
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 85.0kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
6BT5.9G2
Cummins-China 6BT5.9G2 Diesel-Generator - 110kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 110 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 100kVA
توان اضطراری (کاوا) : 110kVA
توان پرایم : 80kW
توان اضطراری : 88kW
مدل موتور : 6BT5.9G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 115hp
حداکثر توان موتور : 123hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : تربوشارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 22L/h
برند آلترناتور : Stamford-Power
مدل آلترناتور : SLG274D
کشور سازنده آلترناتور : چین
توان اسمی آلترناتور : 114kVA
توان اضطراری آلترناتور : 114kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
6BT5.9G2
Cummins-China 6BT5.9G2 Diesel-Generator - 110kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 110 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 100kVA
توان اضطراری (کاوا) : 110kVA
توان پرایم : 80kW
توان اضطراری : 88kW
مدل موتور : 6BT5.9G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 115hp
حداکثر توان موتور : 123hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : تربوشارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 22L/h
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 100kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
6BTA5.9G2
Cummins-China 6BTA5.9G2 Diesel-Generator - 120kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 120 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 110kVA
توان اضطراری (کاوا) : 120kVA
توان پرایم : 87kW
توان اضطراری : 96kW
مدل موتور : 6BTA5.9G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 142hp
حداکثر توان موتور : 155hp
حجم موتور : 3.92L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : تربوشارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 27L/h
برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG274D
توان اسمی آلترناتور : 114kVA
توان اضطراری آلترناتور : 114kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
6BTAA5.9G2
Cummins-China 6BTAA5.9G2 Diesel-Generator - 130kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 130 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 125kVA
توان اضطراری (کاوا) : 130kVA
توان پرایم : 100kW
توان اضطراری : 105kW
مدل موتور : 6BTAA5.9G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 161hp
حداکثر توان موتور : 174hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 30L/h
برند آلترناتور : Stamford
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
مدل آلترناتور : UCI274D
توان اسمی آلترناتور : 114kVA
توان اضطراری آلترناتور : 114kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
6BTAA5.9G2
Cummins-China 6BTAA5.9G2 Diesel-Generator - 155kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 155 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 140kVA
توان اضطراری (کاوا) : 155kVA
توان پرایم : 112kW
توان اضطراری : 124kW
مدل موتور : 6BTAA5.9G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 161hp
حداکثر توان موتور : 174hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 30L/h
برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG274F
توان اسمی آلترناتور : 160kVA
توان اضطراری آلترناتور : 160kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
6CTA8.3G2
Cummins-China 6CTA8.3G2 Diesel-Generator - 194kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 194 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 180kVA
توان اضطراری (کاوا) : 194kVA
توان پرایم : 144kW
توان اضطراری : 155kW
مدل موتور : 6CTA8.3G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 219hp
حداکثر توان موتور : 241hp
حجم موتور : 8.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربوشارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 45L/h
برند آلترناتور : STAMFORD POWER
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG274
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 230/400V
6CTAA8.3G2
Cummins-China 6CTAA8.3G2 Diesel-Generator - 220kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 220 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 200kVA
توان اضطراری (کاوا) : 220kVA
توان پرایم : 160kW
توان اضطراری : 176kW
مدل موتور : 6CTAA8.3G2
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 245hp
حداکثر توان موتور : 272hp
حجم موتور : 8.3L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : تربوشارژ
مصرف سوخت 100% : 45.4L/h
برند آلترناتور : Stamford-Power
مدل آلترناتور : SLG274H
کشور سازنده آلترناتور : چین
توان اسمی آلترناتور : 200kVA
توان اضطراری آلترناتور : 200kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
6LTAA8.9G2
Cummins-China 6LTAA8.9G2 Diesel-Generator - 275kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 275 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 250kVA
توان اضطراری (کاوا) : 275kVA
توان پرایم : 200kW
توان اضطراری : 220kW
توان موتور : 295hp
حداکثر توان موتور : 322hp
حجم موتور : 8.9L
تعداد سیلندر : 6
مصرف سوخت 100% : 53L/h
برند آلترناتور : Stamford-Power
مدل آلترناتور : SLG274J
کشور سازنده آلترناتور : چین
توان اسمی آلترناتور : 230kVA
توان اضطراری آلترناتور : 230kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
NTA855G1A
Cummins-China NTA855G1A Diesel-Generator - 313kva

دیزل ژنراتور کامینز چینی 313 کاوا

توان پرایم (کاوا) : 275kVA
توان اضطراری (کاوا) : 313kVA
توان پرایم : 220kW
توان اضطراری : 250kW
مدل موتور : NTA855G1A
کشور سازنده موتور : چین
توان موتور : 350hp
حداکثر توان موتور : 390hp
حجم موتور : 14L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 61L/h
برند آلترناتور : Stamford
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
مدل آلترناتور : HCI434D/444D
توان اسمی آلترناتور : 295kVA
توان اضطراری آلترناتور : 295kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V

دیزل ژنراتور کامینز چینی (Cummins Chine GenSet) محصول مورد نیاز شما با مشخصات فنی متنوع و با کیفیت استاندارد مطلوب ساخت به همراه آن چه از مناسب بودن قیمت دیزل ژنراتور در خرید و انتخاب آن در نظر دارید را، فراهم کرده است. این سیستم مولد برق به همراه قابلیت سفارشی سازی در مجموعه آبیاران، امکان استفاده از تجهیزاتی مثل کانوپی و تابلو کنترل اتوماتیک را نیز دارد.

دستگاه ژنراتور برقی که به همراه کارایی بالا در مصارف خانگی و اضطراری ساختمان بتواند در مکان هایی نظیر کارخانه ها و پروژه های عمرانی نیز به خوبی پاسخگوی برق دائم کار خارج از شبکه باشد، یک سیستم استاندارد تحت لیسانس مانند دیزل کامینز چینی است.

قیمت دیزل ژنراتور کامینز چینی

نمایندگی فروش انواع دیزل ژنراتور کامینز چینی، دائم کار و اضطراری، مشاوره خرید، نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت دیزل ژنراتور کومنز چینی و یا خرید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

محصولات کامینز یکی از قدیمی ترین و پرطرفدار ترین موتور های دیزلی جهان است که به صورت موتور دیزلی دریایی (MARINE ENGINE) و موتور دیزلی صنعتی (GENERATION ENGINE) تولید و عرضه می شود.

کیفیت بالا و نیز عملکرد خوب کامینز در شرایط آب و هوایی گوناگون سبب استفاده آن در اغلب نیروگاه های تولد برق گشته است. هم اکنون موتورهای دیزلی کامینز در بسیاری از کشورهای جهان کوپله شده و به عنوان دیزل ژنراتور کوپله فابریک وارد بازار ایران می شود.

فقط بخشی از بازگشت مالی شرکت کامینز بیشتر از 9 میلیارد دلار بوده و این شرکت در همه جای دنیا به مانند هندوستان، آمریکا، انگلستان، سنگاپور، برزیل و چین نزدیک به 500 شرکت مستقل به عنوان توزیع کننده آزاد یا وابسته داشته که توسط 4500 مرکز خدمات و قطعات پشتیبانی می شود.

دیزل ژنراتور کامینز چینی

 

لیست قیمت و مشخصات فنی دیزل ژنراتور کامینز چینی

در ادامه این صفحه می توانید قیمت دیزل ژنراتور کامینز چینی را مشاهده نمایید. جهت اطلاع از قیمت کانوپی کامینز چینی و قیمت کنترل پنل کامینز چینی با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کامینز چینی

نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کامینز چینی توسط تکنسین نصب و راه اندازی آبیاران در محل انجام و تحویل مشتری داده خواهد شد .

گارانتی و ضمانت دیزل ژنراتور کامینز چینی

دیزل ژنراتور های کامینز چینی از زمان نصب و تحویل به مدت 6 ماه یا 600 ساعت کارکرد گارانتی شرکت آبیاران می باشد.

خدمات پس از فروش دیزل ژنراتور کامینز چینی

در صورت بروز مشکل در عملکرد و کارکرد دیزل ژنراتور، بخش پشتیبانی فنی آبیاران تا حداکثر 48 ساعت مورد مربوطه را بررسی و رفع ایراد خواهد نمود.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد