لوگوی آبیاران

پمپ آب چینی

قیمت پمپ آب چینیفروش انواع پمپ آب چینی از جمله پمپ خانگی چینی، پمپ بشقابی چینی، پمپ شناور چینی، پمپ کفکش چینی و پمپ لجن کش چینی در انواع سه فاز و تک فاز و مشاوره خرید، راهنمایی، مشخصات فنی، قطعات، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت پمپ چینی و یا خرید ، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

 

 

لیست الکتروپمپ های سانتریفیوژ خانگی ساخت چین

پمپ 1پمپ 2

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
( m³/h)
حداکثر ارتفاع(m) قدرت نوع پمپ مدل
KW HP
1 1 2/2 43/4 0/33 0/5 پمپ خانگی 1 اینچ SPM16
1 1 2/4 35 0/15 0/2 بوستر پمپ خودمکش خانگی PW-139EA
1 1 2/1 35 0/33 0/5 پمپ ارتفاع بالا SDB60
1 1 2/1 35 0/33 0/5 پمپ ارتفاع بالا SQB60
1 1 2/7 40 0/55 0/75 یک اینچ ارتفاع بالا SQB70
1 1 3 70 0/75 1 یک اینچ ارتفاع بالا SQB80
1 ½ 1 ½ 3 72 0/75 1 یک اینچ ارتفاع بالا 1.5DB 60
1 1 3/1 50 0/75 1 جتی SJET100L
1 1 5/4 18 0/37 0/5 بشقابی SCM22
1 1 6 20 0/37 0/5 بشقابی0.5 اسب SCPM 130
1 1 6/3 33 0/75 1 بشقابی 1اسب SCM100
1 1 7/2 30 0/75 1 بشقابي پروانه برنجي SCP100
1 1 7/5 30 0/75 1 بشقابي پروانه باكالیت SCPM-158
1 1 7/5 30 0/75 1 بشقابي پروانه برنجي SCPM-158
1 1 7/9 3.6 1.1 1/5 1.5 بشقابی اسب SCPM 170
1 1 7/9 40 1/5 2 2 بشقابی اسب SCPM 200
¾ ¾ 2/1 85 0/75 1 پمپ فشار بالا PH90

ﻟﯿﺴت اﻟﮑﺘروﭘﻤپﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘرﯾﻔوژ ﭘرواﻧﻪ ﺑرﻧﺠﯽ ﺳﺎﺧت ﭼﯿن

دهانه خروجی(اينچ) دهانه ورودی (اينچ) حداکثر
آبدهی(m³/h)
حداکثرارتفاع (m)  ﻗدرتHP  ﻧوع اﻟﮑﺘروﭘﻤﭗ  ﻣدل
1 1 ¼ 7.2 45 1.5 دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز SCM2-52
1 1 ¼ 7.2 45 1.5 دو ﭘرونه سه ﻓﺎز SCM2-52
1 1 ¼ 8.4 50 2 دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز SCM2-55
1 1 ½ 8.4 50 2 دو ﭘرونه سه ﻓﺎز SCM2-55
1 ¼ 1 ½ 9 57 3 دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز SCM2-60
1 ¼ 1 ½ 9 57 3 دو ﭘرونه سه ﻓﺎز SCM2-60
1 ¼ 1 ½ 9.6 67 2.75 طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎز SMH9-60
1 ¼ 1 ½ 9.6 75 3 طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎز SMH9-70
1 ¼ 1 ½ 9.6 67 2.75 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎز SMS9-60
1 ¼ 1 ½ 9.6 75 3 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎز SMS9-70
1 ¼ 1 ½ 9.6 67 2.75 طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ سه ﻓﺎز SMH9-60
1 ¼ 1 ½ 9.6 83 3 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎز SMS9-80
1 ¼ 1 ½ 9.6 94 3.4 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎز SMS9-90

الکتروپمپ های سری SCM2 دارای پروانه از جنس برنج و شفت استاینلس استیل s.s 304 هستند.

الکتروپمپ های سری SMH , SMS دارای پروانه از جنس نوریل و شفت استاینلس استیل s.s 304 هستند.

 

لیست الکتروپمپ های سانترفیوژ پروانه برنجی ساخت چین

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت مدل
KW HP
2 2 27/6 14 0/92 1/2 SHF5A
2 2 30 20 1/1 1/5 SHFm5BM
2 2 30 24 1/5 2 SHFm5AM
3 3 60 11 1/1 1/5 SHFm6C
3 3 66 15 1/5 2 SHFm6B
3 3 72 18 2/2 3 SHFm6A
4 4 84 14 1/5 2 SHFm6BR
4 4 84 18 2/2 3 SHFm6AR
2 2 18 12/5 0/75 1 SCS10
2 2 42 13 1/1 1/5 SCS15
2 2 48 15 1/5 2 SCS20
3 3 48 17 2/2 3 SCS30
1 1 5/4 28 0/33 0/5 S1DK-20 (0.5HP)
1 ½ 1 ½ 12 21 0/75 1 S1.5DK-20 (1HP)
2 2 27 20 1/1 1/5 S2DK-20B(1.5HP)
2 2 27 28 1/5 2 S2DK-20A(2HP)
2 2 39 34 2/2 3 S2DK-30
2 2 40 28 1/5 2 S2DK-30A(2HP)
2 2 42 34 2/2 3 S2DK-30B(3HP)
2 2 24 20 1/1 1/5 YS200BM

لیست الکتروپمپ های طبقاتی ساخت چین

(mm)دهانه خروجی (m³/h) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارﺗﻔﺎع ﻧوع وﻟﺘﺎژ توان (اسب) توان (kw) مدل
DN25 3.5 89 ﺳﻪ ﻓﺎز 1.5 1.1 BL2-9
DN25 3.5 107 ﺳﻪ ﻓﺎز 1.5 1.1 BL2-11
DN25 3.5 120 ﺗﮑﻔﺎز 2 1.5 BL2-13
DN25 3.5 120 ﺳﻪ ﻓﺎز 2 1.5 BL2-13
DN25 3.5 145 ﺗﮑﻔﺎز 2 1.5 BL2-15
DN25 3.5 145 ﺳﻪ ﻓﺎز 2 1.5 BL2-15
DN25 3.5 178 ﺗﮑﻔﺎز 3 2.2 BL2-18
DN25 3.5 178 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL2-18
DN25 3.5 210 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL2-22
DN25 3.5 251 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL2-26
DN32 8 96 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL4-10
DN32 8 114 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL4-12
DN32 8 136 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL4-14
DN32 8 152 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL4-16
DN32 8 183 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL4-19
DN32 8 211 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL4-22
DN40 12 62 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL8-6
DN40 12 83 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL8-8
DN40 12 104 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL8-10
DN40 12 124 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL8-12
DN40 12 146 ﺳﻪ ﻓﺎز 7.5 5.5 BL8-14
DN40 12 166 ﺳﻪ ﻓﺎز 7.5 5.5 BL8-16
DN40 12 187 ﺳﻪ ﻓﺎز 10 7.5 BL8-18
DN40 12 208 ﺳﻪ ﻓﺎز 10 7.5 BL8-20

 لیست پمپ های تک سری EAZ چین

قطر خروجی  (mm) قطر ورودی  (mm) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) قطر پروانه (mm) دور موتور RPM توان  (KW)  مدل
32 50 54 22 195 2900 5.5 EAZ32/20-05502
32 50 65 24 214 7.5 EAZ32/20-07502
32 50 78 26 214 11 EAZ32/20-11002
32 50 93 34 254 15 EAZ32/26-15002
32 50 101 36 264 18.5 EAZ32/26-18502
40 65 40 36 174 7.5 EAZ40/16-07502
40 65 42 29.1 175 5.5 EAZ40/20-05502
40 65 61 36 215 11 EAZ40/20-11002
40 65 95 41 254 18.5 EAZ40/26-18502
50 65 36 65 160 7.5 EAZ50/16-07502
50 65 41 69 174 11 EAZ50/16-11002
50 65 55 65 192 11 EAZ50/20-11002
50 65 80 87 230 22 EAZ50/26-22002
65 80 38 136 164 15 EAZ65/16-15002
65 80 59 127 202 22 EAZ65/20-22002
32 50 10 13.5 174 1450 0.55 EAZ32/16-00554
32 50 16.5 13.5 214 1.1 EAZ32/20-01104
40 65 15.6 20.5 214 1.5 EAZ40/20-01504
40 65 24.5 19.8 264 3 EAZ40/26-03004
50 65 10.5 32.5 174 1.5 EAZ50/16-01504
50 65 16.5 36 214 2.2 EAZ50/20-02204
50 65 18 98 215 2.2 EAZ50/26-02204
50 65 28 53 285 4 EAZ50/32-04004
65 80 11 66 174 2.2 EAZ65/16-02204
65 80 16 81 214 4 EAZ65/20-04004
65 80 16.5 60 215 4 EAZ65/26-04004
65 80 22.5 72 264 7.5 EAZ65/26-07504
80 100 14 30.5 200 4 EAZ80/20-04004
80 100 20 130 235 5.5 EAZ80/26-05504
80 100 33 126 310 11 EAZ80/32-11004
100 125 14 165 190 4 EAZ100/20-04004
100 125 18 150 220 7.5 EAZ100/26-07504
100 125 33 160 292 15 EAZ100/32-15004

جنس پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق ازجنس برنز و جنس شافت آنها از S.S 420 می باشد

لیست الکتروپمپ هاي سريEAZ ساخت چین

(mm) ﺧروﺟﯽ قطر (mm) ورودی قطر (m) ارﺗﻔﺎع حداکثر (m³/h) حداکثر آبدهی (mm)قطر پروانه دورﻣوﺗور
RPM
ﺗوان (KW) مدل
32 50 54 22 195 2900 5.5 EAZ32/20-05502
32 50 65 24 214 7.5 EAZ32/20-07502
32 50 78 26 214 11 EAZ32/20-11002
32 50 93 34 254 15 EAZ32/26-15002
32 50 101 36 264 18.5 EAZ32/26-18502
40 65 40 36 174 7.5 EAZ40/16-07502
40 65 42 29.1 175 5.5 EAZ40/20-05502
40 65 61 36 215 11 EAZ40/20-11002
40 65 95 41 254 18.5 EAZ40/26-18502
50 65 36 65 160 7.5 EAZ50/16-07502
50 65 41 69 174 11 EAZ50/16-11002
50 65 55 65 192 11 EAZ50/20-11002
50 65 80 87 230 22 EAZ50/26-22002
50 65 100 97 264 37 EAZ50/26-37002
65 80 38 136 164 15 EAZ65/16-15002
65 80 59 127 202 22 EAZ65/20-22002
32 50 10 13.5 174 1450 0.55 EAZ32/16-00554
32 50 16.5 13.5 214 1.1 EAZ32/20-01104
40 65 15.6 20.5 214 1.5 EAZ40/20-01504
40 65 24.5 19.8 264 3 EAZ40/26-03004
50 65 10.5 32.5 174 1.5 EAZ50/16-01504
50 65 16.5 36 214 2.2 EAZ50/20-02204
50 65 18 98 215 2.2 EAZ50/26-02204
50 65 28 53 285 4 EAZ50/32-04004
65 80 11 66 174 2.2 EAZ65/16-02204
65 80 16 81 214 4 EAZ65/20-04004
65 80 16.5 60 215 4 EAZ65/26-04004
65 80 22.5 72 264 7.5 EAZ65/26-07504
80 100 14 30.5 200 4 EAZ80/20-04004
80 100 20 130 235 5.5 EAZ80/26-05504
80 100 33 126 310 11 EAZ80/32-11004
100 125 14 165 190 4 EAZ100/20-04004
100 125 18 150 220 7.5 EAZ100/26-07504
100 125 33 160 299 15 EAZ100/32-15004

 

لیست سیرکولاتورهای سه دور ساخت چین

پمپ 3

دهانه خروجی

اینچ

دبی

(L/min)

ارتفاع

(m)

توان

(w)

مدل
1 45/34/28 4/3/2 68/45/32 WRS25/4-130
1 ½ 52/41/32 4/3/2 68/45/32 WRS40/4-130
1 70/45/27 6/4/3 115/91/67 WRS25/6-180
1 ½ 80/65/40 7/5/4 118/92/66 WRS40/7-130
2 150/105/85 9/8/6 235/195/140 WRS50/9-180
2 175/132/75 9/7/4 305/245/195 WRS50/9-185

سیرکولاتورهاي فوق الذکر همراه با مهره و ماسوره می باشند.

لیست پمپ های استخری ساخت چین

پمپ 4

دهانه خروجی
 (اینچ)
حداکثرآبدهی
(m³/h)
حداکثرارتفاع
(m)
قدرت
(اسب)
نوع کالا مدل
1 ½ 21 11 1 پمپ جکوزي تکفاز EA350
1 ½ 23.4 15 1.2 EA390
2 17 17 1 پمپ استخري تکفاز FCP-750S
2 20 19 1.5 FCP-1100S2
2 ½ 21 16.5 1.5 FCP-1100B
2 ½ 24 18 2 FCP-1500B
2 ½ 26 20 3 FCP-2200B
2 ½ 30 23 3.5 FCP-2500B

 لیست الکتروپمپهاي شناور و کفکش ساخت چین

دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت
(اسب)
نوع الکتروپمپ مدل
1 6 45 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-30/4-0.55
1 4 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/7-0.55
1 5 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/8-0.55
4.8 71 1 الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم QJD4/10-0.75
1 6 50 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-35/5-0.75
1 4 75 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-60/10-0.75
1 1.8 78 0.5 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-50-0.37
1 2.4 133 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-100-0.55
1 2.7 155 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.8-100-0.75
6 70 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-50/10-0.75S
3.6 130 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD2.5-50-0.55
2 6.6 145 3 الکتروپمپ شناور تکفاز QG5-100-2.2
1 4 12 0.37 کفکش تک فاز QDX1.5-12-0.25
1 6 17.5 0.5 کفکش تک فاز QDX1.5-17-0.37
1 4.5 25.5 0.75 کفکش تک فاز QDX1.5-25-0.55
1 6 32.5 1 کفکش تک فاز QDX1.5-32-0.75
1 9.5 30 1.5 کفکش تک فاز QDX3-30-1.1
7.9 19.5 0.75 کفکش تک فاز QDX3-18-0.55
9 25 1 کفکش تک فاز QDX3-24-0.75
15 18.5 0.75 کفکش تک فاز QDX10-12-0.55
15 20 1 کفکش تک فاز QDX8-18-0.75
2 22 8 0.75 کفکش تک فاز QDX15-7-0.55
2 15 20 1 کفکش تک فاز QDX10-16-0.75
36 12 1 کفکش تک فاز QDX15-10-0.75
3 32 9.5 1 کفکش تک فاز QDX25-6-0.75
2 52 10 1.5 کفکش تک فاز QDX40-6-1.1
28 17 1.5 کفکش تک فاز QDX15-14-1.1
16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
2 16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
2 15 35 3 کفکش سه فاز QX10-34-2.2T
2 20 58 5.5 کفکش سه فاز QX12.5-50-4
2 20 83 7.5 کفکش سه فاز QX12.5-60-5.5

 

الکترو پمپ کفکش فلوتردار ساخت چین

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(اسب)

نوع الکتروپمپ مدل
1 6 24 0/5 کفکش تک فاز QDX1.5-17-0.37F
1 7/2 28 0/75 کفکش تک فاز QDX1.5-25-0.55F
1 7/5 35 1 کفکش تک فاز QDX1.5-32-0.75F
1 7 33 1/5 کفکش تک فاز QDX3-30-1.1F
8 25 0/75 کفکش تک فاز QDX3-18-0.55F
9 30 1 کفکش تک فاز QDX3-24-0.75F
15 16 0/75 کفکش تک فاز QDX10-12-0.55F
13 25 1 کفکش تک فاز QDX8-18-0.75F
2 15 20 1 کفکش تک فاز QDX10-16-0.75F
3 30 8 1 کفکش تک فاز QDX25-6-0.75F
3 55 9 1/5 کفکش تک فاز QDX40-6-1.1F
2 24 23 1/5 کفکش تک فاز QDX15-14-1.1F

لیست کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم (DC) ساخت چین

پمپ 5

دهانه خروجی(mm) حداکثر آبدهیl/min) حداکثر ارتفاع(m) ولتاژ مورد نیاز (ولت) قدرت(وات) مدل
25 70 5 24 مستقیم 50 BL-2524N
25 70 5 12 مستقیم 50 BL-2512N

 

الکتروپمپ لجن کش چینی

bbbbb

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(اسب)

نوع الکتروپمپ مدل
10 10 0/75 لجن کش تک فاز فلوتردار WQXD3-7-0.55
2 23 21 1 لجن کش تک فاز WQD6-16-0.75
2 23 21 1 لجن کش تک فاز فلوتردار WQD6-16-0.75F
2 12 15 2 لجن کش سه فاز WQ12-15-1.5
2 18 20 1/5 لجن کش سه فاز WQ15-9-1.1
2 27 21 1/5 لجن کش سه فاز WQ7-15-1.1
2 36 25 3 لجن کش سه فاز WQ9-22-2.2
2/5 27 19 3 لجن کش سه فاز WQS15-15-2.2
2/5 30 28 3 لجن کش سه فاز WQ15-20-2.2
2/5 36 42 4 لجن کش سه فاز WQ15-30-3
3 36 12 2 لجن کش سه فاز WQS25-7-1.5
3 36 12 2 لجن کش سه فاز WQ25-7-1.5
3 24 13 2 لجن کش سه فاز WQAS25-7-1.5CB
3 18 15 2 لجن کش سه فاز WQ18-15-1.5
2/5 27 15 3 لجن کش سه فاز WQ27-15-2.2
2/5 36 15 3 لجن کش سه فاز WQAS25-10-2.2CB
2/5 36 16 2 لجن کش سه فاز WQ25-10-1.5
3 36 17 3 لجن کش سه فاز WQS25-10-2.2
3 52 19 3 لجن کش سه فاز WQ25-25-15-2.2
3 54 26 10 لجن کش سه فاز WQ45-22-7.5
2 36 32 4 لجن کش سه فاز WQ20-22-3B
3 36 32 5/5 لجن کش سه فاز WQ20-22-4
3 48 38 7/5 لجن کش سه فاز WQ30-30-5.5
4 72 16 5/5 لجن کش سه فاز WQ60-10-4
4 42 16 4 لجن کش سه فاز WQS35-10-3
4 48 20 5/5 لجن کش سه فاز WQS50-10-4
4 72 21 7/5 لجن کش سه فاز WQAS65-12-5.5CB
5 90 24 10 لجن کش سه فاز WQ80-15-7.5
6 108 16 10 لجن کش سه فاز WQ100-10-7.5
6 310 23 15 لجن کش سه فاز WQ130-15-11
6 300 20 15 لجن کش سه فاز WQ180-11-11
6 350 25 20 لجن کش سه فاز WQ180-15-15
6 400 30 25 لجن کش سه فاز WQ180-20-18.5
8 400 19 20 لجن کش سه فاز WQ250-11-15
8 430 23 25 لجن کش سه فاز WQ250-15-18.5

 

الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا چینی

aaaaaaaa

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن SPA6-28/2-1.1
2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن فلوتردار SPA6-28/2-1.1F
2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل SPA6-28/2-1.1A
2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-28/2-1.1FSS
2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل SPA6-39/3-1.5A
2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-39/3-1.5AFSS
1 ½ 13 34 2 کفکش بدنه استیل SPA6-32-1.5SS
1 ½ 13 34 2 مفمش بدنه استیل فلوتردار SPA6-32-1.5 FSS
3 35 9 1/5 کفکش چدن SPA1100
1 ¼ 8/4 8 0/5 کفکش پلاستیکی SPP- 370F
2 13 9 0/55 کفکش تکفاز فلوتردار استیل خروجی بالا SVS370F
1 3.9 10 0.6 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-450
2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا SPS-700
2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار SPS-700F
2 18 12 1 لجن کش بدنه استیل V750
2 18 12 1 لجن کش بدنه استیل فلوتردار V750F
3 42 17 3 کفکشبدنه استیل SVQ2200
2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-1.5-1000
2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-1.5-1000F
2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-2-1500
2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-2-1500F
2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-3-2200
2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-3-2200F

کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.

کفکش هایی که در انتهای عنوان آن ها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.

کفکش های مدل SPA-1.5-1000F و SPA-2-1500F و SPA-3-2200F همراه با خازن و کلید برق می باشند.

لیست الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا چینی

دهانه خروجی اینچ (m³/h) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارتفاع قدرت(hp) نوع مدل
2 10 82 3 ﺷﻨﺎور SPA4-70/6-2.2
2 12 55 3 ﺷﻨﺎور SPA7-37/4-2.2
2 18 49 3 ﺷﻨﺎور SPA10-30/2-2.2
1 6 36 1.2 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ SKQ90015
2 28 18 2 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SVS20-11-1.5
3 20 44 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ SPS8-40/3-2.2
2 10 64 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ SPS5-60/4-2.2
2 10 40 1.5 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS5-30/3-1.1
2 10 50 2 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS5-40/4-1.5
2 10 70 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS5-50/5-2.2
1 ¼ 6 90 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS3-65/6-2.2

الکتروپمپ کفکش و فواره ای استینلس استیل چینی

222

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

توان

(W)

نوع پمپ مدل
1 , 1 ¼ 125 6/5 400 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q40054
1 , 1 ¼ 142 7/5 550 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q55054
1 , 1 ¼ 184 8/5 750 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q75054
1 , 1 ¼ 217 9 900 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q90054
1 , 1 ¼,1 ½ 258 11 1100 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q1100B54
1/2 20 1/6 28 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز HYP15-028
1/2 35 2/5 50 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز HYP36-050
1 60 4/2 120 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز HYP80-120
1/2 30 2/3 50 پمپ فواره استیل تکفاز HYP36-050B
1/2 60 4 120 پمپ فواره استیل تکفاز HYP80-120B
3/4 53 15 400 پمپ گازوئیل 24 ولت OP400AI01T
1 60 25 600 پمپ گازوئیل تکفاز OP600BI01T
3/4 نازل ساده و یک متر شیلنگ نازل و شیلنگ

تمام کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68 می باشند.

الکتروپمپ کفکش، شناور لجن کش چینی

22

 

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
1 ¼ 5/4 33 0/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM3
1 ¼ 5/4 44 1 کفکش شناور 5 اینچ SCM4
1 ¼ 5/4 55 1/25 کفکش شناور 5 اینچ SCM5
1 ¼ 5/4 66 1/5 کفکش شناور 5 اینچ SCM6
1 ¼ 5/4 77 1/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM7
1 ¼ 5/4 88 2 کفکش شناور 5 اینچ SCM8
1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه SVM1001
1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه 4SVM100
1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه SVM1002
1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه 4SVM200
2 20 8 0/75 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWSD55/35T
2 19 8/5 0/75 لجن کش تکفاز استیل فلوتردار SWSD55/35
2 24 9/5 1 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWSD75/35T
2 24 10 1 لجن کش تکفاز استیل فلوتردار SWSD75/35
2 18 10 0/75 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWVSD55F
2 21 12 1 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWVSD75F
2 27  13    1.5   لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWVSD110F

تمامی پمپ های شناور تکفاز با تابلو قطع و وصل و خازن بوده و کلیه شناورهای سه فاز با تابلو کنترل سه فاز می باشند.

پمپ های سری SCM و SVM دارای کابل 20 متری

الکتروپمپ شناور استیل چینی

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع موتور

معادل

Lowara

مدل
1 ¼ 4/8 65 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/9
1 ¼ 4/8 72 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/10
1 ¼ 4/8 94 1/5 تکفاز 4GS11M 4SDM4/13
1 ¼ 4/8 101 1/5 تکفاز 4GS11M 4SDM4/14
1 ¼ 4/8 123 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/17
1 ¼ 4/8 130 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/18
1 ¼ 4/8 174 3 تکفاز 4GS22M 4SDM4/24
1 ¼ 4/8 217 4 سه فاز 4GS30T 4SD4/30
1 ½ 6 72 1/5 تکفاز 6GS11M 4SDM6/11
1 ½ 6 79 1/5 تکفاز 6GS11M 4SDM6/12
1 ½ 6 91 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/14
1 ½ 6 98 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/15
1 ½ 6 111 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/16
1 ½ 6 118 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/18
1 ½ 6 125 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/19
1 ½ 6 138 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/21
1 ½ 6 161 4 سه فاز 6GS30T 4SD6/24
2 10/8 32 1 تکفاز 8GS07M 4SDM10/6
2 10/8 32 1 سه فاز 8GS07T 4SD10/6
2 10/8 46 1/5 تکفاز 8GS11M 4SDM10/8
2 10/8 54 2 تکفاز 8GS15M 4SDM10/10
2 10/8 72 3 سه فاز 8GS22T 4SD10/12
2 10/8 76 3 تکفاز 8GS22M 4SDM10/14
2 10/8 97 4 تکفاز 8GS30M 4SDM10/18
2 10/8 92 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/17
2 10/8 97 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/18
2 10/8 115 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/19
2 10/8 114 5/5 سه فاز 8GS40T 4SD10/21
2 10/8 152 7/5 سه فاز 8GS55T 4SD10/23
2 10/8 152 7/5 سه فاز 8GS55T 4SD10/24

لیست الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل  سیم پیچی 4 اینچ ساخت چین 

نوع ولتاژ برق توان
(KW) (HP)
تکفاز 0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
سه فاز 1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10

 الکتروپمپ شناور 6 اینچ استیل چینی

00

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
3 27 72 5/5 شناور 6 اینچ 6SR18/4
3 27 72 5/5 شناور 6 اینچ 6SR18/5
3 27 86 7/5 شناور 6 اینچ 6SR18/6
3 27 101 7/5 شناور 6 اینچ 6SR18/7
3 27 114 7/5 شناور 6 اینچ 6SR18/8
3 27 130 10 شناور 6 اینچ 6SR18/9
3 27 150 10 شناور 6 اینچ 6SR18/10
3 27 158 12/5 شناور 6 اینچ 6SR18/11
3 27 180 12/5 شناور 6 اینچ 6SR18/12
3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/13
3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/14
3 27 259 20 شناور 6 اینچ 6SR18/18
3 27 260 20 شناور 6 اینچ 6SR18/19
3 27 316 25 شناور 6 اینچ 6SR18/22
3 40 86 10 شناور 6 اینچ 6SR30/6
3 40 163 12.5 شناور 6 اینچ 6SR30/8
3 40 163 17.5 شناور 6 اینچ 6SR30/11
3 40 192 20 شناور 6 اینچ 6SR30/13
3 40 221 25 شناور 6 اینچ 6SR30/15
3 40 237 25 شناور 6 اینچ 6SR30/16
3 40 257 25 شناور 6 اینچ 6SR30/18
3 40 300 30 شناور 6 اینچ 6SR30/21
4 72 61 15 شناور 6 اینچ 6SR60/5
4 72 85 25 شناور 6 اینچ 6SR60/7
4 72 110 25 شناور 6 اینچ 6SR60/9
4 72 122 35 شناور 6 اینچ 6SR60/10
4 72 159 40 شناور 6 اینچ 6SR60/13
  • پمپ های سری 6SR18 دارای کابل نمی باشند.

پمپ های کف کش شناور ارتفاع بالا چینی

1212

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(HP)

مدل
2 10 70 5 QX10-70-4
2 15 60 7/5 QX15-60Z-5.5
2 12/5 80 7/5 QX12.5-80-5.5
2 20 80 10 QX20-80-7.5
2 12/5 100 10 QX12.5-100-7.5
2 40 40 10 QX40-40-7.5
2 20 100 12/5 QX20-100-9.2
2 12/5 120 12/5 QX12.5-120-9.2
2/5 20 99 15 QXN20-99/3-11
2 40 60 18 QXN40-60/2-13
2 60 60 25 QXN60-60/2-18.5
3 30 150 34 QXN30-150/3-25
4 60 90 34 QXN60-90/3-25
3 40 100 25 QXN40-100/3-18.5
2 20 62 5/5 QX12.5-55-4T

خروجی تمامی کفکشهای فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.

پروانه سری QXN چدن و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

لیست پمپهاي کولر مارك چینی

 (l/min) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارتفاع  ﺗوان(w) نوع پمپ مدل
12 2.4 11 w سانتریفوژ  پمپ کولر
12 2.4 11 w سانتریفوژ پمپ کولر
12 2.4 12 w سانتریفوژ 2 پمپ کولر
12 2.4 11 w سانتریفوژ Telec پمپ کولر
12 2. 4 11 w سانتریفوژ New Telec پمپ کولر

 لیست سیستم ها و قطعات کنترلی ساخت چین

پمپ 8

زاویه ورودی به خروجی قابلیت تنظیم پریزدار مانومتر کابل برق دامنه فشار کنترلی (bar) حداکثر توان
(kw)
حداکثر آمپر کنترل شونده (A) عنوان کالا مدل
ــ ــ ــ ــ 1.4 - 5.5 1.5 10 (6) کلید کنترل PC-2
PC-2
ــ ــ ــ ــ 1 - 7 2.2 16 (10) کلید کنترل روپیچ S-K-8-A (PC-9)
کلید کنترل توپیچ S-K-8-B (PC-9)
ــ ــ ــ ــ 2 m ــ 2.2 16 (4) فلوترتکفاز PC-8
3 m PC-8
5 m PC-8
90 ° ــ ــ ــ 1.5 - 10 1.1 10 (6) ست کنترل PC-13
ــ ــ PC-13A
ــ ــ ــ PC-12
ــ 1 m PC-13B
180 ° ــ ــ ــ 0.2 m PC-10
ــ ــ ــ ــ 2.2 30 (16) PC-10P
ــ 1 m 1.1 10 (6) PC-19A
ــ 0.5 m
0.5 m
ــ 0.5 m x2 2.2 30 (16) PS-07

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه: تبریز، قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد