چینی

پمپ آب چینی

قیمت پمپ آب چینیفروش انواع پمپ آب چینی از جمله پمپ خانگی چینی، پمپ بشقابی چینی، پمپ شناور چینی، پمپ کفکش چینی و پمپ لجن کش چینی در انواع سه فاز و تک فاز و مشاوره خرید، راهنمایی، مشخصات فنی، قطعات، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت پمپ چینی و یا خرید ، با این شماره ها تماس بگیرید : دفتر مرکزی تبریز 34427241-041 , دفتر تهران 66648110-021 , شعبه دوم تبریز 32818740-041 , آقای شبانی 6602-916-0914 , آقای پویا خانکشی زاده 5313-324-0914 , آقای زمانی 5316-663-0936

 

 

لیست الکتروپمپ های سانتریفیوژ خانگی ساخت چین

پمپ 1پمپ 2

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
( m³/h)
حداکثر ارتفاع(m) قدرت نوع پمپ مدل
KW HP
1 1 2/2 43/4 0/33 0/5 پمپ خانگی 1 اینچ SPM16
1 1 2/4 35 0/15 0/2 بوستر پمپ خودمکش خانگی PW-139EA
1 1 2/1 35 0/33 0/5 پمپ ارتفاع بالا SDB60
1 1 2/1 35 0/33 0/5 پمپ ارتفاع بالا SQB60
1 1 2/7 40 0/55 0/75 یک اینچ ارتفاع بالا SQB70
1 1 3 70 0/75 1 یک اینچ ارتفاع بالا SQB80
1 ½ 1 ½ 3 72 0/75 1 یک اینچ ارتفاع بالا 1.5DB 60
1 1 3/1 50 0/75 1 جتی SJET100L
1 1 5/4 18 0/37 0/5 بشقابی SCM22
1 1 6 20 0/37 0/5 بشقابی0.5 اسب SCPM 130
1 1 6/3 33 0/75 1 بشقابی 1اسب SCM100
1 1 7/2 30 0/75 1 بشقابي پروانه برنجي SCP100
1 1 7/5 30 0/75 1 بشقابي پروانه باكالیت SCPM-158
1 1 7/5 30 0/75 1 بشقابي پروانه برنجي SCPM-158
1 1 7/9 3.6 1.1 1/5 1.5 بشقابی اسب SCPM 170
1 1 7/9 40 1/5 2 2 بشقابی اسب SCPM 200
¾ ¾ 2/1 85 0/75 1 پمپ فشار بالا PH90

ﻟﯿﺴت اﻟﮑﺘروﭘﻤپﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘرﯾﻔوژ ﭘرواﻧﻪ ﺑرﻧﺠﯽ ﺳﺎﺧت ﭼﯿن

دهانه خروجی(اينچ) دهانه ورودی (اينچ) حداکثر
آبدهی(m³/h)
حداکثرارتفاع (m)  ﻗدرتHP  ﻧوع اﻟﮑﺘروﭘﻤﭗ  ﻣدل
1 1 ¼ 7.2 45 1.5 دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز SCM2-52
1 1 ¼ 7.2 45 1.5 دو ﭘرونه سه ﻓﺎز SCM2-52
1 1 ¼ 8.4 50 2 دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز SCM2-55
1 1 ½ 8.4 50 2 دو ﭘرونه سه ﻓﺎز SCM2-55
1 ¼ 1 ½ 9 57 3 دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز SCM2-60
1 ¼ 1 ½ 9 57 3 دو ﭘرونه سه ﻓﺎز SCM2-60
1 ¼ 1 ½ 9.6 67 2.75 طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎز SMH9-60
1 ¼ 1 ½ 9.6 75 3 طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎز SMH9-70
1 ¼ 1 ½ 9.6 67 2.75 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎز SMS9-60
1 ¼ 1 ½ 9.6 75 3 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎز SMS9-70
1 ¼ 1 ½ 9.6 67 2.75 طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ سه ﻓﺎز SMH9-60
1 ¼ 1 ½ 9.6 83 3 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎز SMS9-80
1 ¼ 1 ½ 9.6 94 3.4 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎز SMS9-90
  • الکتروپمپ های سری SCM2 دارای پروانه از جنس برنج و شفت استاینلس استیل s.s 304 هستند.
  • الکتروپمپ های سری SMH , SMS دارای پروانه از جنس نوریل و شفت استاینلس استیل s.s 304 هستند.

 

لیست الکتروپمپ های سانترفیوژ پروانه برنجی ساخت چین

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت مدل
KW HP
2 2 27/6 14 0/92 1/2 SHF5A
2 2 30 20 1/1 1/5 SHFm5BM
2 2 30 24 1/5 2 SHFm5AM
3 3 60 11 1/1 1/5 SHFm6C
3 3 66 15 1/5 2 SHFm6B
3 3 72 18 2/2 3 SHFm6A
4 4 84 14 1/5 2 SHFm6BR
4 4 84 18 2/2 3 SHFm6AR
2 2 18 12/5 0/75 1 SCS10
2 2 42 13 1/1 1/5 SCS15
2 2 48 15 1/5 2 SCS20
3 3 48 17 2/2 3 SCS30
1 1 5/4 28 0/33 0/5 S1DK-20 (0.5HP)
1 ½ 1 ½ 12 21 0/75 1 S1.5DK-20 (1HP)
2 2 27 20 1/1 1/5 S2DK-20B(1.5HP)
2 2 27 28 1/5 2 S2DK-20A(2HP)
2 2 39 34 2/2 3 S2DK-30
2 2 40 28 1/5 2 S2DK-30A(2HP)
2 2 42 34 2/2 3 S2DK-30B(3HP)
2 2 24 20 1/1 1/5 YS200BM

لیست الکتروپمپ های طبقاتی ساخت چین

(mm)دهانه خروجی (m³/h) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارﺗﻔﺎع ﻧوع وﻟﺘﺎژ توان (اسب) توان (kw) مدل
DN25 3.5 89 ﺳﻪ ﻓﺎز 1.5 1.1 BL2-9
DN25 3.5 107 ﺳﻪ ﻓﺎز 1.5 1.1 BL2-11
DN25 3.5 120 ﺗﮑﻔﺎز 2 1.5 BL2-13
DN25 3.5 120 ﺳﻪ ﻓﺎز 2 1.5 BL2-13
DN25 3.5 145 ﺗﮑﻔﺎز 2 1.5 BL2-15
DN25 3.5 145 ﺳﻪ ﻓﺎز 2 1.5 BL2-15
DN25 3.5 178 ﺗﮑﻔﺎز 3 2.2 BL2-18
DN25 3.5 178 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL2-18
DN25 3.5 210 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL2-22
DN25 3.5 251 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL2-26
DN32 8 96 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL4-10
DN32 8 114 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL4-12
DN32 8 136 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL4-14
DN32 8 152 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL4-16
DN32 8 183 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL4-19
DN32 8 211 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL4-22
DN40 12 62 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL8-6
DN40 12 83 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL8-8
DN40 12 104 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL8-10
DN40 12 124 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL8-12
DN40 12 146 ﺳﻪ ﻓﺎز 7.5 5.5 BL8-14
DN40 12 166 ﺳﻪ ﻓﺎز 7.5 5.5 BL8-16
DN40 12 187 ﺳﻪ ﻓﺎز 10 7.5 BL8-18
DN40 12 208 ﺳﻪ ﻓﺎز 10 7.5 BL8-20

 لیست پمپ های تک سری EAZ چین

قطر خروجی  (mm) قطر ورودی  (mm) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) قطر پروانه (mm) دور موتور RPM توان  (KW)  مدل
32 50 54 22 195 2900 5.5 EAZ32/20-05502
32 50 65 24 214 7.5 EAZ32/20-07502
32 50 78 26 214 11 EAZ32/20-11002
32 50 93 34 254 15 EAZ32/26-15002
32 50 101 36 264 18.5 EAZ32/26-18502
40 65 40 36 174 7.5 EAZ40/16-07502
40 65 42 29.1 175 5.5 EAZ40/20-05502
40 65 61 36 215 11 EAZ40/20-11002
40 65 95 41 254 18.5 EAZ40/26-18502
50 65 36 65 160 7.5 EAZ50/16-07502
50 65 41 69 174 11 EAZ50/16-11002
50 65 55 65 192 11 EAZ50/20-11002
50 65 80 87 230 22 EAZ50/26-22002
65 80 38 136 164 15 EAZ65/16-15002
65 80 59 127 202 22 EAZ65/20-22002
32 50 10 13.5 174 1450 0.55 EAZ32/16-00554
32 50 16.5 13.5 214 1.1 EAZ32/20-01104
40 65 15.6 20.5 214 1.5 EAZ40/20-01504
40 65 24.5 19.8 264 3 EAZ40/26-03004
50 65 10.5 32.5 174 1.5 EAZ50/16-01504
50 65 16.5 36 214 2.2 EAZ50/20-02204
50 65 18 98 215 2.2 EAZ50/26-02204
50 65 28 53 285 4 EAZ50/32-04004
65 80 11 66 174 2.2 EAZ65/16-02204
65 80 16 81 214 4 EAZ65/20-04004
65 80 16.5 60 215 4 EAZ65/26-04004
65 80 22.5 72 264 7.5 EAZ65/26-07504
80 100 14 30.5 200 4 EAZ80/20-04004
80 100 20 130 235 5.5 EAZ80/26-05504
80 100 33 126 310 11 EAZ80/32-11004
100 125 14 165 190 4 EAZ100/20-04004
100 125 18 150 220 7.5 EAZ100/26-07504
100 125 33 160 292 15 EAZ100/32-15004

جنس پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق ازجنس برنز و جنس شافت آنها از S.S 420 می باشد

لیست الکتروپمپ هاي سريEAZ ساخت چین

(mm) ﺧروﺟﯽ قطر (mm) ورودی قطر (m) ارﺗﻔﺎع حداکثر (m³/h) حداکثر آبدهی (mm)قطر پروانه دورﻣوﺗور
RPM
ﺗوان (KW) مدل
32 50 54 22 195 2900 5.5 EAZ32/20-05502
32 50 65 24 214 7.5 EAZ32/20-07502
32 50 78 26 214 11 EAZ32/20-11002
32 50 93 34 254 15 EAZ32/26-15002
32 50 101 36 264 18.5 EAZ32/26-18502
40 65 40 36 174 7.5 EAZ40/16-07502
40 65 42 29.1 175 5.5 EAZ40/20-05502
40 65 61 36 215 11 EAZ40/20-11002
40 65 95 41 254 18.5 EAZ40/26-18502
50 65 36 65 160 7.5 EAZ50/16-07502
50 65 41 69 174 11 EAZ50/16-11002
50 65 55 65 192 11 EAZ50/20-11002
50 65 80 87 230 22 EAZ50/26-22002
50 65 100 97 264 37 EAZ50/26-37002
65 80 38 136 164 15 EAZ65/16-15002
65 80 59 127 202 22 EAZ65/20-22002
32 50 10 13.5 174 1450 0.55 EAZ32/16-00554
32 50 16.5 13.5 214 1.1 EAZ32/20-01104
40 65 15.6 20.5 214 1.5 EAZ40/20-01504
40 65 24.5 19.8 264 3 EAZ40/26-03004
50 65 10.5 32.5 174 1.5 EAZ50/16-01504
50 65 16.5 36 214 2.2 EAZ50/20-02204
50 65 18 98 215 2.2 EAZ50/26-02204
50 65 28 53 285 4 EAZ50/32-04004
65 80 11 66 174 2.2 EAZ65/16-02204
65 80 16 81 214 4 EAZ65/20-04004
65 80 16.5 60 215 4 EAZ65/26-04004
65 80 22.5 72 264 7.5 EAZ65/26-07504
80 100 14 30.5 200 4 EAZ80/20-04004
80 100 20 130 235 5.5 EAZ80/26-05504
80 100 33 126 310 11 EAZ80/32-11004
100 125 14 165 190 4 EAZ100/20-04004
100 125 18 150 220 7.5 EAZ100/26-07504
100 125 33 160 299 15 EAZ100/32-15004

 

لیست سیرکولاتورهای سه دور ساخت چین

پمپ 3

دهانه خروجی

اینچ

دبی

(L/min)

ارتفاع

(m)

توان

(w)

مدل
1 45/34/28 4/3/2 68/45/32 WRS25/4-130
1 ½ 52/41/32 4/3/2 68/45/32 WRS40/4-130
1 70/45/27 6/4/3 115/91/67 WRS25/6-180
1 ½ 80/65/40 7/5/4 118/92/66 WRS40/7-130
2 150/105/85 9/8/6 235/195/140 WRS50/9-180
2 175/132/75 9/7/4 305/245/195 WRS50/9-185

سیرکولاتورهاي فوق الذکر همراه با مهره و ماسوره می باشند.

لیست پمپ های استخری ساخت چین

پمپ 4

دهانه خروجی
 (اینچ)
حداکثرآبدهی
(m³/h)
حداکثرارتفاع
(m)
قدرت
(اسب)
نوع کالا مدل
1 ½ 21 11 1 پمپ جکوزي تکفاز EA350
1 ½ 23.4 15 1.2 EA390
2 17 17 1 پمپ استخري تکفاز FCP-750S
2 20 19 1.5 FCP-1100S2
2 ½ 21 16.5 1.5 FCP-1100B
2 ½ 24 18 2 FCP-1500B
2 ½ 26 20 3 FCP-2200B
2 ½ 30 23 3.5 FCP-2500B

 لیست الکتروپمپهاي شناور و کفکش ساخت چین

دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت
(اسب)
نوع الکتروپمپ مدل
1 6 45 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-30/4-0.55
1 4 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/7-0.55
1 5 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/8-0.55
4.8 71 1 الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم QJD4/10-0.75
1 6 50 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-35/5-0.75
1 4 75 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-60/10-0.75
1 1.8 78 0.5 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-50-0.37
1 2.4 133 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-100-0.55
1 2.7 155 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.8-100-0.75
6 70 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-50/10-0.75S
3.6 130 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD2.5-50-0.55
2 6.6 145 3 الکتروپمپ شناور تکفاز QG5-100-2.2
1 4 12 0.37 کفکش تک فاز QDX1.5-12-0.25
1 6 17.5 0.5 کفکش تک فاز QDX1.5-17-0.37
1 4.5 25.5 0.75 کفکش تک فاز QDX1.5-25-0.55
1 6 32.5 1 کفکش تک فاز QDX1.5-32-0.75
1 9.5 30 1.5 کفکش تک فاز QDX3-30-1.1
7.9 19.5 0.75 کفکش تک فاز QDX3-18-0.55
9 25 1 کفکش تک فاز QDX3-24-0.75
15 18.5 0.75 کفکش تک فاز QDX10-12-0.55
15 20 1 کفکش تک فاز QDX8-18-0.75
2 22 8 0.75 کفکش تک فاز QDX15-7-0.55
2 15 20 1 کفکش تک فاز QDX10-16-0.75
36 12 1 کفکش تک فاز QDX15-10-0.75
3 32 9.5 1 کفکش تک فاز QDX25-6-0.75
2 52 10 1.5 کفکش تک فاز QDX40-6-1.1
28 17 1.5 کفکش تک فاز QDX15-14-1.1
16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
2 16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
2 15 35 3 کفکش سه فاز QX10-34-2.2T
2 20 58 5.5 کفکش سه فاز QX12.5-50-4
2 20 83 7.5 کفکش سه فاز QX12.5-60-5.5

 

الکترو پمپ کفکش فلوتردار ساخت چین

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(اسب)

نوع الکتروپمپ مدل
1 6 24 0/5 کفکش تک فاز QDX1.5-17-0.37F
1 7/2 28 0/75 کفکش تک فاز QDX1.5-25-0.55F
1 7/5 35 1 کفکش تک فاز QDX1.5-32-0.75F
1 7 33 1/5 کفکش تک فاز QDX3-30-1.1F
8 25 0/75 کفکش تک فاز QDX3-18-0.55F
9 30 1 کفکش تک فاز QDX3-24-0.75F
15 16 0/75 کفکش تک فاز QDX10-12-0.55F
13 25 1 کفکش تک فاز QDX8-18-0.75F
2 15 20 1 کفکش تک فاز QDX10-16-0.75F
3 30 8 1 کفکش تک فاز QDX25-6-0.75F
3 55 9 1/5 کفکش تک فاز QDX40-6-1.1F
2 24 23 1/5 کفکش تک فاز QDX15-14-1.1F

لیست کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم (DC) ساخت چین

پمپ 5

دهانه خروجی(mm) حداکثر آبدهیl/min) حداکثر ارتفاع(m) ولتاژ مورد نیاز (ولت) قدرت(وات) مدل
25 70 5 24 مستقیم 50 BL-2524N
25 70 5 12 مستقیم 50 BL-2512N

 

الکتروپمپ لجن کش چینی

bbbbb

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(اسب)

نوع الکتروپمپ مدل
10 10 0/75 لجن کش تک فاز فلوتردار WQXD3-7-0.55
2 23 21 1 لجن کش تک فاز WQD6-16-0.75
2 23 21 1 لجن کش تک فاز فلوتردار WQD6-16-0.75F
2 12 15 2 لجن کش سه فاز WQ12-15-1.5
2 18 20 1/5 لجن کش سه فاز WQ15-9-1.1
2 27 21 1/5 لجن کش سه فاز WQ7-15-1.1
2 36 25 3 لجن کش سه فاز WQ9-22-2.2
2/5 27 19 3 لجن کش سه فاز WQS15-15-2.2
2/5 30 28 3 لجن کش سه فاز WQ15-20-2.2
2/5 36 42 4 لجن کش سه فاز WQ15-30-3
3 36 12 2 لجن کش سه فاز WQS25-7-1.5
3 36 12 2 لجن کش سه فاز WQ25-7-1.5
3 24 13 2 لجن کش سه فاز WQAS25-7-1.5CB
3 18 15 2 لجن کش سه فاز WQ18-15-1.5
2/5 27 15 3 لجن کش سه فاز WQ27-15-2.2
2/5 36 15 3 لجن کش سه فاز WQAS25-10-2.2CB
2/5 36 16 2 لجن کش سه فاز WQ25-10-1.5
3 36 17 3 لجن کش سه فاز WQS25-10-2.2
3 52 19 3 لجن کش سه فاز WQ25-25-15-2.2
3 54 26 10 لجن کش سه فاز WQ45-22-7.5
2 36 32 4 لجن کش سه فاز WQ20-22-3B
3 36 32 5/5 لجن کش سه فاز WQ20-22-4
3 48 38 7/5 لجن کش سه فاز WQ30-30-5.5
4 72 16 5/5 لجن کش سه فاز WQ60-10-4
4 42 16 4 لجن کش سه فاز WQS35-10-3
4 48 20 5/5 لجن کش سه فاز WQS50-10-4
4 72 21 7/5 لجن کش سه فاز WQAS65-12-5.5CB
5 90 24 10 لجن کش سه فاز WQ80-15-7.5
6 108 16 10 لجن کش سه فاز WQ100-10-7.5
6 310 23 15 لجن کش سه فاز WQ130-15-11
6 300 20 15 لجن کش سه فاز WQ180-11-11
6 350 25 20 لجن کش سه فاز WQ180-15-15
6 400 30 25 لجن کش سه فاز WQ180-20-18.5
8 400 19 20 لجن کش سه فاز WQ250-11-15
8 430 23 25 لجن کش سه فاز WQ250-15-18.5

 

الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا چینی

aaaaaaaa

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن SPA6-28/2-1.1
2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن فلوتردار SPA6-28/2-1.1F
2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل SPA6-28/2-1.1A
2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-28/2-1.1FSS
2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل SPA6-39/3-1.5A
2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-39/3-1.5AFSS
1 ½ 13 34 2 کفکش بدنه استیل SPA6-32-1.5SS
1 ½ 13 34 2 مفمش بدنه استیل فلوتردار SPA6-32-1.5 FSS
3 35 9 1/5 کفکش چدن SPA1100
1 ¼ 8/4 8 0/5 کفکش پلاستیکی SPP- 370F
2 13 9 0/55 کفکش تکفاز فلوتردار استیل خروجی بالا SVS370F
1 3.9 10 0.6 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-450
2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا SPS-700
2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار SPS-700F
2 18 12 1 لجن کش بدنه استیل V750
2 18 12 1 لجن کش بدنه استیل فلوتردار V750F
3 42 17 3 کفکشبدنه استیل SVQ2200
2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-1.5-1000
2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-1.5-1000F
2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-2-1500
2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-2-1500F
2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-3-2200
2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-3-2200F
  •  کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.
  • کفکش هایی که در انتهای عنوان آن ها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
  • کفکش های مدل SPA-1.5-1000F و SPA-2-1500F و SPA-3-2200F همراه با خازن و کلید برق می باشند.

لیست الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا چینی

دهانه خروجی اینچ (m³/h) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارتفاع قدرت(hp) نوع مدل
2 10 82 3 ﺷﻨﺎور SPA4-70/6-2.2
2 12 55 3 ﺷﻨﺎور SPA7-37/4-2.2
2 18 49 3 ﺷﻨﺎور SPA10-30/2-2.2
1 6 36 1.2 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ SKQ90015
2 28 18 2 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SVS20-11-1.5
3 20 44 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ SPS8-40/3-2.2
2 10 64 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ SPS5-60/4-2.2
2 10 40 1.5 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS5-30/3-1.1
2 10 50 2 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS5-40/4-1.5
2 10 70 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS5-50/5-2.2
1 ¼ 6 90 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS3-65/6-2.2

الکتروپمپ کفکش و فواره ای استینلس استیل چینی

222

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

توان

(W)

نوع پمپ مدل
1 , 1 ¼ 125 6/5 400 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q40054
1 , 1 ¼ 142 7/5 550 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q55054
1 , 1 ¼ 184 8/5 750 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q75054
1 , 1 ¼ 217 9 900 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q90054
1 , 1 ¼,1 ½ 258 11 1100 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q1100B54
1/2 20 1/6 28 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز HYP15-028
1/2 35 2/5 50 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز HYP36-050
1 60 4/2 120 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز HYP80-120
1/2 30 2/3 50 پمپ فواره استیل تکفاز HYP36-050B
1/2 60 4 120 پمپ فواره استیل تکفاز HYP80-120B
3/4 53 15 400 پمپ گازوئیل 24 ولت OP400AI01T
1 60 25 600 پمپ گازوئیل تکفاز OP600BI01T
3/4 نازل ساده و یک متر شیلنگ نازل و شیلنگ

تمام کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68 می باشند.

الکتروپمپ کفکش، شناور لجن کش چینی

22

 

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
1 ¼ 5/4 33 0/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM3
1 ¼ 5/4 44 1 کفکش شناور 5 اینچ SCM4
1 ¼ 5/4 55 1/25 کفکش شناور 5 اینچ SCM5
1 ¼ 5/4 66 1/5 کفکش شناور 5 اینچ SCM6
1 ¼ 5/4 77 1/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM7
1 ¼ 5/4 88 2 کفکش شناور 5 اینچ SCM8
1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه SVM1001
1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه 4SVM100
1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه SVM1002
1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه 4SVM200
2 20 8 0/75 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWSD55/35T
2 19 8/5 0/75 لجن کش تکفاز استیل فلوتردار SWSD55/35
2 24 9/5 1 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWSD75/35T
2 24 10 1 لجن کش تکفاز استیل فلوتردار SWSD75/35
2 18 10 0/75 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWVSD55F
2 21 12 1 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWVSD75F
2 27  13    1.5   لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWVSD110F
  • تمامی پمپ های شناور تکفاز با تابلو قطع و وصل و خازن بوده و کلیه شناورهای سه فاز با تابلو کنترل سه فاز می باشند.
  • پمپ های سری SCM و SVM دارای کابل 20 متری

الکتروپمپ شناور استیل چینی

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع موتور

معادل

Lowara

مدل
1 ¼ 4/8 65 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/9
1 ¼ 4/8 72 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/10
1 ¼ 4/8 94 1/5 تکفاز 4GS11M 4SDM4/13
1 ¼ 4/8 101 1/5 تکفاز 4GS11M 4SDM4/14
1 ¼ 4/8 123 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/17
1 ¼ 4/8 130 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/18
1 ¼ 4/8 174 3 تکفاز 4GS22M 4SDM4/24
1 ¼ 4/8 217 4 سه فاز 4GS30T 4SD4/30
1 ½ 6 72 1/5 تکفاز 6GS11M 4SDM6/11
1 ½ 6 79 1/5 تکفاز 6GS11M 4SDM6/12
1 ½ 6 91 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/14
1 ½ 6 98 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/15
1 ½ 6 111 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/16
1 ½ 6 118 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/18
1 ½ 6 125 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/19
1 ½ 6 138 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/21
1 ½ 6 161 4 سه فاز 6GS30T 4SD6/24
2 10/8 32 1 تکفاز 8GS07M 4SDM10/6
2 10/8 32 1 سه فاز 8GS07T 4SD10/6
2 10/8 46 1/5 تکفاز 8GS11M 4SDM10/8
2 10/8 54 2 تکفاز 8GS15M 4SDM10/10
2 10/8 72 3 سه فاز 8GS22T 4SD10/12
2 10/8 76 3 تکفاز 8GS22M 4SDM10/14
2 10/8 97 4 تکفاز 8GS30M 4SDM10/18
2 10/8 92 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/17
2 10/8 97 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/18
2 10/8 115 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/19
2 10/8 114 5/5 سه فاز 8GS40T 4SD10/21
2 10/8 152 7/5 سه فاز 8GS55T 4SD10/23
2 10/8 152 7/5 سه فاز 8GS55T 4SD10/24

لیست الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل  سیم پیچی 4 اینچ ساخت چین 

نوع ولتاژ برق توان
(KW) (HP)
تکفاز 0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
سه فاز 1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10

 الکتروپمپ شناور 6 اینچ استیل چینی

00

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
3 27 72 5/5 شناور 6 اینچ 6SR18/4
3 27 72 5/5 شناور 6 اینچ 6SR18/5
3 27 86 7/5 شناور 6 اینچ 6SR18/6
3 27 101 7/5 شناور 6 اینچ 6SR18/7
3 27 114 7/5 شناور 6 اینچ 6SR18/8
3 27 130 10 شناور 6 اینچ 6SR18/9
3 27 150 10 شناور 6 اینچ 6SR18/10
3 27 158 12/5 شناور 6 اینچ 6SR18/11
3 27 180 12/5 شناور 6 اینچ 6SR18/12
3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/13
3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/14
3 27 259 20 شناور 6 اینچ 6SR18/18
3 27 260 20 شناور 6 اینچ 6SR18/19
3 27 316 25 شناور 6 اینچ 6SR18/22
3 40 86 10 شناور 6 اینچ 6SR30/6
3 40 163 12.5 شناور 6 اینچ 6SR30/8
3 40 163 17.5 شناور 6 اینچ 6SR30/11
3 40 192 20 شناور 6 اینچ 6SR30/13
3 40 221 25 شناور 6 اینچ 6SR30/15
3 40 237 25 شناور 6 اینچ 6SR30/16
3 40 257 25 شناور 6 اینچ 6SR30/18
3 40 300 30 شناور 6 اینچ 6SR30/21
4 72 61 15 شناور 6 اینچ 6SR60/5
4 72 85 25 شناور 6 اینچ 6SR60/7
4 72 110 25 شناور 6 اینچ 6SR60/9
4 72 122 35 شناور 6 اینچ 6SR60/10
4 72 159 40 شناور 6 اینچ 6SR60/13
  • پمپ های سری 6SR18 دارای کابل نمی باشند.

پمپ های کف کش شناور ارتفاع بالا چینی

1212

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(HP)

مدل
2 10 70 5 QX10-70-4
2 15 60 7/5 QX15-60Z-5.5
2 12/5 80 7/5 QX12.5-80-5.5
2 20 80 10 QX20-80-7.5
2 12/5 100 10 QX12.5-100-7.5
2 40 40 10 QX40-40-7.5
2 20 100 12/5 QX20-100-9.2
2 12/5 120 12/5 QX12.5-120-9.2
2/5 20 99 15 QXN20-99/3-11
2 40 60 18 QXN40-60/2-13
2 60 60 25 QXN60-60/2-18.5
3 30 150 34 QXN30-150/3-25
4 60 90 34 QXN60-90/3-25
3 40 100 25 QXN40-100/3-18.5
2 20 62 5/5 QX12.5-55-4T
  • خروجی تمامی کفکشهای فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.
  • پروانه سری QXN چدن و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

لیست پمپهاي کولر مارك چینی

 (l/min) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارتفاع  ﺗوان(w) نوع پمپ مدل
12 2.4 11 w سانتریفوژ  پمپ کولر
12 2.4 11 w سانتریفوژ پمپ کولر
12 2.4 12 w سانتریفوژ 2 پمپ کولر
12 2.4 11 w سانتریفوژ Telec پمپ کولر
12 2. 4 11 w سانتریفوژ New Telec پمپ کولر

 لیست سیستم ها و قطعات کنترلی ساخت چین

پمپ 8

زاویه ورودی به خروجی قابلیت تنظیم پریزدار مانومتر کابل برق دامنه فشار کنترلی (bar) حداکثر توان
(kw)
حداکثر آمپر کنترل شونده (A) عنوان کالا مدل
ــ ــ ــ ــ 1.4 - 5.5 1.5 10 (6) کلید کنترل PC-2
PC-2
ــ ــ ــ ــ 1 - 7 2.2 16 (10) کلید کنترل روپیچ S-K-8-A (PC-9)
کلید کنترل توپیچ S-K-8-B (PC-9)
ــ ــ ــ ــ 2 m ــ 2.2 16 (4) فلوترتکفاز PC-8
3 m PC-8
5 m PC-8
90 ° ــ ــ ــ 1.5 - 10 1.1 10 (6) ست کنترل PC-13
ــ ــ PC-13A
ــ ــ ــ PC-12
ــ 1 m PC-13B
180 ° ــ ــ ــ 0.2 m PC-10
ــ ــ ــ ــ 2.2 30 (16) PC-10P
ــ 1 m 1.1 10 (6) PC-19A
ــ 0.5 m
0.5 m
ــ 0.5 m x2 2.2 30 (16) PS-07

 

نمایش بیشتر

لیست قیمت و مشخصات سایر برندها


سایر محصولات آبیاران


تماس با واحد فروش
واتس آپ