چینی
صفحه اصلی/پمپ آب/بر اساس برند/چینی

پمپ آب چینی

قیمت پمپ آب چینیفروش انواع پمپ آب چینی از جمله پمپ خانگی چینی، پمپ بشقابی چینی، پمپ شناور چینی، پمپ کفکش چینی و پمپ لجن کش چینی در انواع سه فاز و تک فاز و مشاوره خرید، راهنمایی، مشخصات فنی، قطعات، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت پمپ چینی و یا خرید ، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

 

 

لیست الکتروپمپ های سانتریفیوژ خانگی ساخت چین

پمپ 1پمپ 2

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
( m³/h)
حداکثر ارتفاع(m)قدرتنوع پمپمدل
KWHP
112/243/40/330/5پمپ خانگی 1 اینچSPM16
112/4350/150/2بوستر پمپ خودمکش خانگیPW-139EA
112/1350/330/5پمپ ارتفاع بالاSDB60
112/1350/330/5پمپ ارتفاع بالاSQB60
112/7400/550/75یک اینچ ارتفاع بالاSQB70
113700/751یک اینچ ارتفاع بالاSQB80
1 ½1 ½3720/751یک اینچ ارتفاع بالا1.5DB 60
113/1500/751جتیSJET100L
115/4180/370/5بشقابیSCM22
116200/370/5بشقابی0.5 اسبSCPM 130
116/3330/751بشقابی 1اسبSCM100
117/2300/751بشقابي پروانه برنجيSCP100
117/5300/751بشقابي پروانه باكالیتSCPM-158
117/5300/751بشقابي پروانه برنجيSCPM-158
117/93.61.11/51.5 بشقابی اسبSCPM 170
117/9401/522 بشقابی اسبSCPM 200
¾¾2/1850/751پمپ فشار بالاPH90

ﻟﯿﺴت اﻟﮑﺘروﭘﻤپﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘرﯾﻔوژ ﭘرواﻧﻪ ﺑرﻧﺠﯽ ﺳﺎﺧت ﭼﯿن

دهانه خروجی(اينچ)دهانه ورودی (اينچ)حداکثر
آبدهی(m³/h)
حداکثرارتفاع (m) ﻗدرتHP ﻧوع اﻟﮑﺘروﭘﻤﭗ ﻣدل
11 ¼7.2451.5دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎزSCM2-52
11 ¼7.2451.5دو ﭘرونه سه ﻓﺎزSCM2-52
11 ¼8.4502دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎزSCM2-55
11 ½8.4502دو ﭘرونه سه ﻓﺎزSCM2-55
1 ¼1 ½9573دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎزSCM2-60
1 ¼1 ½9573دو ﭘرونه سه ﻓﺎزSCM2-60
1 ¼1 ½9.6672.75طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎزSMH9-60
1 ¼1 ½9.6753طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎزSMH9-70
1 ¼1 ½9.6672.75طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎزSMS9-60
1 ¼1 ½9.6753طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎزSMS9-70
1 ¼1 ½9.6672.75طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ سه ﻓﺎزSMH9-60
1 ¼1 ½9.6833طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎزSMS9-80
1 ¼1 ½9.6943.4طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎزSMS9-90

الکتروپمپ های سری SCM2 دارای پروانه از جنس برنج و شفت استاینلس استیل s.s 304 هستند.

الکتروپمپ های سری SMH , SMS دارای پروانه از جنس نوریل و شفت استاینلس استیل s.s 304 هستند.

 

لیست الکتروپمپ های سانترفیوژ پروانه برنجی ساخت چین

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرتمدل
KWHP
2227/6140/921/2SHF5A
2230201/11/5SHFm5BM
2230241/52SHFm5AM
3360111/11/5SHFm6C
3366151/52SHFm6B
3372182/23SHFm6A
4484141/52SHFm6BR
4484182/23SHFm6AR
221812/50/751SCS10
2242131/11/5SCS15
2248151/52SCS20
3348172/23SCS30
115/4280/330/5S1DK-20 (0.5HP)
1 ½1 ½12210/751S1.5DK-20 (1HP)
2227201/11/5S2DK-20B(1.5HP)
2227281/52S2DK-20A(2HP)
2239342/23S2DK-30
2240281/52S2DK-30A(2HP)
2242342/23S2DK-30B(3HP)
2224201/11/5YS200BM

لیست الکتروپمپ های طبقاتی ساخت چین

(mm)دهانه خروجی(m³/h) حداکثر آبدهی(m) حداکثر ارﺗﻔﺎعﻧوع وﻟﺘﺎژتوان (اسب)توان (kw)مدل
DN253.589ﺳﻪ ﻓﺎز1.51.1BL2-9
DN253.5107ﺳﻪ ﻓﺎز1.51.1BL2-11
DN253.5120ﺗﮑﻔﺎز21.5BL2-13
DN253.5120ﺳﻪ ﻓﺎز21.5BL2-13
DN253.5145ﺗﮑﻔﺎز21.5BL2-15
DN253.5145ﺳﻪ ﻓﺎز21.5BL2-15
DN253.5178ﺗﮑﻔﺎز32.2BL2-18
DN253.5178ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL2-18
DN253.5210ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL2-22
DN253.5251ﺳﻪ ﻓﺎز43BL2-26
DN32896ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL4-10
DN328114ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL4-12
DN328136ﺳﻪ ﻓﺎز43BL4-14
DN328152ﺳﻪ ﻓﺎز43BL4-16
DN328183ﺳﻪ ﻓﺎز5.54BL4-19
DN328211ﺳﻪ ﻓﺎز5.54BL4-22
DN401262ﺳﻪ ﻓﺎز32.2BL8-6
DN401283ﺳﻪ ﻓﺎز43BL8-8
DN4012104ﺳﻪ ﻓﺎز5.54BL8-10
DN4012124ﺳﻪ ﻓﺎز5.54BL8-12
DN4012146ﺳﻪ ﻓﺎز7.55.5BL8-14
DN4012166ﺳﻪ ﻓﺎز7.55.5BL8-16
DN4012187ﺳﻪ ﻓﺎز107.5BL8-18
DN4012208ﺳﻪ ﻓﺎز107.5BL8-20

 لیست پمپ های تک سری EAZ چین

قطر خروجی  (mm)قطر ورودی  (mm)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)قطر پروانه (mm)دور موتور RPMتوان  (KW) مدل
3250542219529005.5EAZ32/20-05502
325065242147.5EAZ32/20-07502
3250782621411EAZ32/20-11002
3250933425415EAZ32/26-15002
32501013626418.5EAZ32/26-18502
406540361747.5EAZ40/16-07502
40654229.11755.5EAZ40/20-05502
4065613621511EAZ40/20-11002
4065954125418.5EAZ40/26-18502
506536651607.5EAZ50/16-07502
5065416917411EAZ50/16-11002
5065556519211EAZ50/20-11002
5065808723022EAZ50/26-22002
65803813616415EAZ65/16-15002
65805912720222EAZ65/20-22002
32501013.517414500.55EAZ32/16-00554
325016.513.52141.1EAZ32/20-01104
406515.620.52141.5EAZ40/20-01504
406524.519.82643EAZ40/26-03004
506510.532.51741.5EAZ50/16-01504
506516.5362142.2EAZ50/20-02204
506518982152.2EAZ50/26-02204
506528532854EAZ50/32-04004
658011661742.2EAZ65/16-02204
658016812144EAZ65/20-04004
658016.5602154EAZ65/26-04004
658022.5722647.5EAZ65/26-07504
801001430.52004EAZ80/20-04004
80100201302355.5EAZ80/26-05504
801003312631011EAZ80/32-11004
100125141651904EAZ100/20-04004
100125181502207.5EAZ100/26-07504
1001253316029215EAZ100/32-15004

جنس پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق ازجنس برنز و جنس شافت آنها از S.S 420 می باشد

لیست الکتروپمپ هاي سريEAZ ساخت چین

(mm) ﺧروﺟﯽ قطر(mm) ورودی قطر(m) ارﺗﻔﺎع حداکثر(m³/h) حداکثر آبدهی(mm)قطر پروانهدورﻣوﺗور
RPM
ﺗوان (KW)مدل
3250542219529005.5EAZ32/20-05502
325065242147.5EAZ32/20-07502
3250782621411EAZ32/20-11002
3250933425415EAZ32/26-15002
32501013626418.5EAZ32/26-18502
406540361747.5EAZ40/16-07502
40654229.11755.5EAZ40/20-05502
4065613621511EAZ40/20-11002
4065954125418.5EAZ40/26-18502
506536651607.5EAZ50/16-07502
5065416917411EAZ50/16-11002
5065556519211EAZ50/20-11002
5065808723022EAZ50/26-22002
50651009726437EAZ50/26-37002
65803813616415EAZ65/16-15002
65805912720222EAZ65/20-22002
32501013.517414500.55EAZ32/16-00554
325016.513.52141.1EAZ32/20-01104
406515.620.52141.5EAZ40/20-01504
406524.519.82643EAZ40/26-03004
506510.532.51741.5EAZ50/16-01504
506516.5362142.2EAZ50/20-02204
506518982152.2EAZ50/26-02204
506528532854EAZ50/32-04004
658011661742.2EAZ65/16-02204
658016812144EAZ65/20-04004
658016.5602154EAZ65/26-04004
658022.5722647.5EAZ65/26-07504
801001430.52004EAZ80/20-04004
80100201302355.5EAZ80/26-05504
801003312631011EAZ80/32-11004
100125141651904EAZ100/20-04004
100125181502207.5EAZ100/26-07504
1001253316029915EAZ100/32-15004

 

لیست سیرکولاتورهای سه دور ساخت چین

پمپ 3

دهانه خروجی

اینچ

دبی

(L/min)

ارتفاع

(m)

توان

(w)

مدل
145/34/284/3/268/45/32WRS25/4-130
1 ½52/41/324/3/268/45/32WRS40/4-130
170/45/276/4/3115/91/67WRS25/6-180
1 ½80/65/407/5/4118/92/66WRS40/7-130
2150/105/859/8/6235/195/140WRS50/9-180
2175/132/759/7/4305/245/195WRS50/9-185

سیرکولاتورهاي فوق الذکر همراه با مهره و ماسوره می باشند.

لیست پمپ های استخری ساخت چین

پمپ 4

دهانه خروجی
 (اینچ)
حداکثرآبدهی
(m³/h)
حداکثرارتفاع
(m)
قدرت
(اسب)
نوع کالامدل
1 ½21111پمپ جکوزي تکفازEA350
1 ½23.4151.2EA390
217171پمپ استخري تکفازFCP-750S
220191.5FCP-1100S2
2 ½2116.51.5FCP-1100B
2 ½24182FCP-1500B
2 ½26203FCP-2200B
2 ½30233.5FCP-2500B

 لیست الکتروپمپهاي شناور و کفکش ساخت چین

دهانه خروجی(اینچ)حداکثر آبدهی (m³/h)حداکثر ارتفاع (m)قدرت
(اسب)
نوع الکتروپمپمدل
16450.75الکتروپمپ شناور تکفازQJD3-30/4-0.55
14500.75الکتروپمپ شناور تکفازQJD2-40/7-0.55
15500.75الکتروپمپ شناور تکفازQJD2-40/8-0.55
4.8711الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیومQJD4/10-0.75
16501الکتروپمپ شناور تکفازQJD3-35/5-0.75
14751الکتروپمپ شناور تکفازQJD2-60/10-0.75
11.8780.5الکتروپمپ شناور تکفازQGD1.2-50-0.37
12.41330.75الکتروپمپ شناور تکفازQGD1.2-100-0.55
12.71551الکتروپمپ شناور تکفازQGD1.8-100-0.75
6701الکتروپمپ شناور تکفازQJD3-50/10-0.75S
3.61300.75الکتروپمپ شناور تکفازQGD2.5-50-0.55
26.61453الکتروپمپ شناور تکفازQG5-100-2.2
14120.37کفکش تک فازQDX1.5-12-0.25
1617.50.5کفکش تک فازQDX1.5-17-0.37
14.525.50.75کفکش تک فازQDX1.5-25-0.55
1632.51کفکش تک فازQDX1.5-32-0.75
19.5301.5کفکش تک فازQDX3-30-1.1
7.919.50.75کفکش تک فازQDX3-18-0.55
9251کفکش تک فازQDX3-24-0.75
1518.50.75کفکش تک فازQDX10-12-0.55
15201کفکش تک فازQDX8-18-0.75
22280.75کفکش تک فازQDX15-7-0.55
215201کفکش تک فازQDX10-16-0.75
36121کفکش تک فازQDX15-10-0.75
3329.51کفکش تک فازQDX25-6-0.75
252101.5کفکش تک فازQDX40-6-1.1
28171.5کفکش تک فازQDX15-14-1.1
16251.5کفکش سه فازQX6-25-1.1
216251.5کفکش سه فازQX6-25-1.1
215353کفکش سه فازQX10-34-2.2T
220585.5کفکش سه فازQX12.5-50-4
220837.5کفکش سه فازQX12.5-60-5.5

 

الکترو پمپ کفکش فلوتردار ساخت چین

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(اسب)

نوع الکتروپمپمدل
16240/5کفکش تک فازQDX1.5-17-0.37F
17/2280/75کفکش تک فازQDX1.5-25-0.55F
17/5351کفکش تک فازQDX1.5-32-0.75F
17331/5کفکش تک فازQDX3-30-1.1F
8250/75کفکش تک فازQDX3-18-0.55F
9301کفکش تک فازQDX3-24-0.75F
15160/75کفکش تک فازQDX10-12-0.55F
13251کفکش تک فازQDX8-18-0.75F
215201کفکش تک فازQDX10-16-0.75F
33081کفکش تک فازQDX25-6-0.75F
35591/5کفکش تک فازQDX40-6-1.1F
224231/5کفکش تک فازQDX15-14-1.1F

لیست کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم (DC) ساخت چین

پمپ 5

دهانه خروجی(mm)حداکثر آبدهیl/min)حداکثر ارتفاع(m)ولتاژ مورد نیاز (ولت)قدرت(وات)مدل
2570524 مستقیم50BL-2524N
2570512 مستقیم50BL-2512N

 

الکتروپمپ لجن کش چینی

bbbbb

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(اسب)

نوع الکتروپمپمدل
10100/75لجن کش تک فاز فلوتردارWQXD3-7-0.55
223211لجن کش تک فازWQD6-16-0.75
223211لجن کش تک فاز فلوتردارWQD6-16-0.75F
212152لجن کش سه فازWQ12-15-1.5
218201/5لجن کش سه فازWQ15-9-1.1
227211/5لجن کش سه فازWQ7-15-1.1
236253لجن کش سه فازWQ9-22-2.2
2/527193لجن کش سه فازWQS15-15-2.2
2/530283لجن کش سه فازWQ15-20-2.2
2/536424لجن کش سه فازWQ15-30-3
336122لجن کش سه فازWQS25-7-1.5
336122لجن کش سه فازWQ25-7-1.5
324132لجن کش سه فازWQAS25-7-1.5CB
318152لجن کش سه فازWQ18-15-1.5
2/527153لجن کش سه فازWQ27-15-2.2
2/536153لجن کش سه فازWQAS25-10-2.2CB
2/536162لجن کش سه فازWQ25-10-1.5
336173لجن کش سه فازWQS25-10-2.2
352193لجن کش سه فازWQ25-25-15-2.2
3542610لجن کش سه فازWQ45-22-7.5
236324لجن کش سه فازWQ20-22-3B
336325/5لجن کش سه فازWQ20-22-4
348387/5لجن کش سه فازWQ30-30-5.5
472165/5لجن کش سه فازWQ60-10-4
442164لجن کش سه فازWQS35-10-3
448205/5لجن کش سه فازWQS50-10-4
472217/5لجن کش سه فازWQAS65-12-5.5CB
5902410لجن کش سه فازWQ80-15-7.5
61081610لجن کش سه فازWQ100-10-7.5
63102315لجن کش سه فازWQ130-15-11
63002015لجن کش سه فازWQ180-11-11
63502520لجن کش سه فازWQ180-15-15
64003025لجن کش سه فازWQ180-20-18.5
84001920لجن کش سه فازWQ250-11-15
84302325لجن کش سه فازWQ250-15-18.5

 

الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا چینی

aaaaaaaa

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپمدل
215301/5کفکش بدنه چدنSPA6-28/2-1.1
215301/5کفکش بدنه چدن فلوتردارSPA6-28/2-1.1F
215301/5کفکش بدنه استیلSPA6-28/2-1.1A
215301/5کفکش بدنه استیل فلوتردارSPA6-28/2-1.1FSS
214/4422کفکش بدنه استیلSPA6-39/3-1.5A
214/4422کفکش بدنه استیل فلوتردارSPA6-39/3-1.5AFSS
1 ½13342کفکش بدنه استیلSPA6-32-1.5SS
1 ½13342مفمش بدنه استیل فلوتردارSPA6-32-1.5 FSS
33591/5کفکش چدنSPA1100
1 ¼8/480/5کفکش پلاستیکیSPP- 370F
21390/55کفکش تکفاز فلوتردار استیل خروجی بالاSVS370F
13.9100.6کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردارSPA-450
222.8120.95کفکش بدنه استیل خروجی بالاSPS-700
222.8120.95کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردارSPS-700F
218121لجن کش بدنه استیلV750
218121لجن کش بدنه استیل فلوتردارV750F
342173کفکشبدنه استیلSVQ2200
28/1251/36کفکش بدنه چدن خروجی بالاSPA-1.5-1000
28/1251/36کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردارSPA-1.5-1000F
211/1282کفکش بدنه چدن خروجی بالاSPA-2-1500
211/1282کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردارSPA-2-1500F
27353کفکش بدنه چدن خروجی بالاSPA-3-2200
27353کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردارSPA-3-2200F

کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.

کفکش هایی که در انتهای عنوان آن ها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.

کفکش های مدل SPA-1.5-1000F و SPA-2-1500F و SPA-3-2200F همراه با خازن و کلید برق می باشند.

لیست الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا چینی

دهانه خروجی اینچ(m³/h) حداکثر آبدهی(m) حداکثر ارتفاعقدرت(hp)نوعمدل
210823ﺷﻨﺎورSPA4-70/6-2.2
212553ﺷﻨﺎورSPA7-37/4-2.2
218493ﺷﻨﺎورSPA10-30/2-2.2
16361.2ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻSKQ90015
228182ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﻐلSVS20-11-1.5
320443ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻSPS8-40/3-2.2
210643ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻSPS5-60/4-2.2
210401.5ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐلSPS5-30/3-1.1
210502ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐلSPS5-40/4-1.5
210703ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐلSPS5-50/5-2.2
1 ¼6903ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐلSPS3-65/6-2.2

الکتروپمپ کفکش و فواره ای استینلس استیل چینی

222

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

توان

(W)

نوع پمپمدل
1 , 1 ¼1256/5400کفکش تکفاز استیل فلوتردارQ40054
1 , 1 ¼1427/5550کفکش تکفاز استیل فلوتردارQ55054
1 , 1 ¼1848/5750کفکش تکفاز استیل فلوتردارQ75054
1 , 1 ¼2179900کفکش تکفاز استیل فلوتردارQ90054
1 , 1 ¼,1 ½258111100کفکش تکفاز استیل فلوتردارQ1100B54
1/2201/628پمپ فواره پلاستیکی تکفازHYP15-028
1/2352/550پمپ فواره پلاستیکی تکفازHYP36-050
1604/2120پمپ فواره پلاستیکی تکفازHYP80-120
1/2302/350پمپ فواره استیل تکفازHYP36-050B
1/2604120پمپ فواره استیل تکفازHYP80-120B
3/45315400پمپ گازوئیل 24 ولتOP400AI01T
16025600پمپ گازوئیل تکفازOP600BI01T
3/4نازل ساده و یک متر شیلنگنازل و شیلنگ

تمام کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68 می باشند.

الکتروپمپ کفکش، شناور لجن کش چینی

22

 

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپمدل
1 ¼5/4330/75کفکش شناور 5 اینچSCM3
1 ¼5/4441کفکش شناور 5 اینچSCM4
1 ¼5/4551/25کفکش شناور 5 اینچSCM5
1 ¼5/4661/5کفکش شناور 5 اینچSCM6
1 ¼5/4771/75کفکش شناور 5 اینچSCM7
1 ¼5/4882کفکش شناور 5 اینچSCM8
12/7441شناور 4 اینچ تک پروانهSVM1001
12/7441شناور 4 اینچ تک پروانه4SVM100
12/7902شناور 4 اینچ دو پروانهSVM1002
12/7902شناور 4 اینچ دو پروانه4SVM200
22080/75لجن کش تکفاز چدن فلوتردارSWSD55/35T
2198/50/75لجن کش تکفاز استیل فلوتردارSWSD55/35
2249/51لجن کش تکفاز چدن فلوتردارSWSD75/35T
224101لجن کش تکفاز استیل فلوتردارSWSD75/35
218100/75لجن کش تکفاز چدن فلوتردارSWVSD55F
221121لجن کش تکفاز چدن فلوتردارSWVSD75F
227 13   1.5  لجن کش تکفاز چدن فلوتردارSWVSD110F

تمامی پمپ های شناور تکفاز با تابلو قطع و وصل و خازن بوده و کلیه شناورهای سه فاز با تابلو کنترل سه فاز می باشند.

پمپ های سری SCM و SVM دارای کابل 20 متری

الکتروپمپ شناور استیل چینی

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع موتور

معادل

Lowara

مدل
1 ¼4/8651تکفاز4GS07M4SDM4/9
1 ¼4/8721تکفاز4GS07M4SDM4/10
1 ¼4/8941/5تکفاز4GS11M4SDM4/13
1 ¼4/81011/5تکفاز4GS11M4SDM4/14
1 ¼4/81232تکفاز4GS15M4SDM4/17
1 ¼4/81302تکفاز4GS15M4SDM4/18
1 ¼4/81743تکفاز4GS22M4SDM4/24
1 ¼4/82174سه فاز4GS30T4SD4/30
1 ½6721/5تکفاز6GS11M4SDM6/11
1 ½6791/5تکفاز6GS11M4SDM6/12
1 ½6912تکفاز6GS15M4SDM6/14
1 ½6982تکفاز6GS15M4SDM6/15
1 ½61112تکفاز6GS15M4SDM6/16
1 ½61183تکفاز6GS22M4SDM6/18
1 ½61253تکفاز6GS22M4SDM6/19
1 ½61383تکفاز6GS22M4SDM6/21
1 ½61614سه فاز6GS30T4SD6/24
210/8321تکفاز8GS07M4SDM10/6
210/8321سه فاز8GS07T4SD10/6
210/8461/5تکفاز8GS11M4SDM10/8
210/8542تکفاز8GS15M4SDM10/10
210/8723سه فاز8GS22T4SD10/12
210/8763تکفاز8GS22M4SDM10/14
210/8974تکفاز8GS30M4SDM10/18
210/8924سه فاز8GS30T4SD10/17
210/8974سه فاز8GS30T4SD10/18
210/81154سه فاز8GS30T4SD10/19
210/81145/5سه فاز8GS40T4SD10/21
210/81527/5سه فاز8GS55T4SD10/23
210/81527/5سه فاز8GS55T4SD10/24

لیست الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل  سیم پیچی 4 اینچ ساخت چین 

نوع ولتاژ برقتوان
(KW)(HP)
تکفاز0.751
1.11.5
1.52
2.23
سه فاز1.11.5
1.52
2.23
34
45.5
5.57.5
7.510

 الکتروپمپ شناور 6 اینچ استیل چینی

00

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپمدل
327725/5شناور 6 اینچ6SR18/4
327725/5شناور 6 اینچ6SR18/5
327867/5شناور 6 اینچ6SR18/6
3271017/5شناور 6 اینچ6SR18/7
3271147/5شناور 6 اینچ6SR18/8
32713010شناور 6 اینچ6SR18/9
32715010شناور 6 اینچ6SR18/10
32715812/5شناور 6 اینچ6SR18/11
32718012/5شناور 6 اینچ6SR18/12
32718715شناور 6 اینچ6SR18/13
32718715شناور 6 اینچ6SR18/14
32725920شناور 6 اینچ6SR18/18
32726020شناور 6 اینچ6SR18/19
32731625شناور 6 اینچ6SR18/22
3408610شناور 6 اینچ6SR30/6
34016312.5شناور 6 اینچ6SR30/8
34016317.5شناور 6 اینچ6SR30/11
34019220شناور 6 اینچ6SR30/13
34022125شناور 6 اینچ6SR30/15
34023725شناور 6 اینچ6SR30/16
34025725شناور 6 اینچ6SR30/18
34030030شناور 6 اینچ6SR30/21
4726115شناور 6 اینچ6SR60/5
4728525شناور 6 اینچ6SR60/7
47211025شناور 6 اینچ6SR60/9
47212235شناور 6 اینچ6SR60/10
47215940شناور 6 اینچ6SR60/13
  • پمپ های سری 6SR18 دارای کابل نمی باشند.

پمپ های کف کش شناور ارتفاع بالا چینی

1212

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(HP)

مدل
210705QX10-70-4
215607/5QX15-60Z-5.5
212/5807/5QX12.5-80-5.5
2208010QX20-80-7.5
212/510010QX12.5-100-7.5
2404010QX40-40-7.5
22010012/5QX20-100-9.2
212/512012/5QX12.5-120-9.2
2/5209915QXN20-99/3-11
2406018QXN40-60/2-13
2606025QXN60-60/2-18.5
33015034QXN30-150/3-25
4609034QXN60-90/3-25
34010025QXN40-100/3-18.5
220625/5QX12.5-55-4T

خروجی تمامی کفکشهای فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.

پروانه سری QXN چدن و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

لیست پمپهاي کولر مارك چینی

 (l/min) حداکثر آبدهی(m) حداکثر ارتفاع ﺗوان(w)نوع پمپمدل
122.411wسانتریفوژ پمپ کولر
122.411wسانتریفوژپمپ کولر
122.412wسانتریفوژ2 پمپ کولر
122.411wسانتریفوژTelec پمپ کولر
122. 411wسانتریفوژNew Telec پمپ کولر

 لیست سیستم ها و قطعات کنترلی ساخت چین

پمپ 8

زاویه ورودی به خروجیقابلیت تنظیمپریزدارمانومترکابل برقدامنه فشار کنترلی (bar)حداکثر توان
(kw)
حداکثر آمپر کنترل شونده (A)عنوان کالامدل
ــــــــ1.4 - 5.51.510 (6)کلید کنترلPC-2
PC-2
ــــــــ1 - 72.216 (10)کلید کنترل روپیچS-K-8-A (PC-9)
کلید کنترل توپیچS-K-8-B (PC-9)
ــــــــ2 mــ2.216 (4)فلوترتکفازPC-8
3 mPC-8
5 mPC-8
90 °ــــــ1.5 - 101.110 (6)ست کنترلPC-13
ــــPC-13A
ــــــPC-12
ــ1 mPC-13B
180 °ــــــ0.2 mPC-10
ــــــــ2.230 (16)PC-10P
ــ1 m1.110 (6)PC-19A
ــ0.5 m
0.5 m
ــ0.5 m x22.230 (16)PS-07

 

نمایش بیشتر
موجود در انبار

SCP100

پمپ آب استریم

6 m3/H
آبدهی
28 m
ارتفاع پمپاژ
1 in
خروجی
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان + جزئیات

لیست قیمت و مشخصات سایر برندها


لوگوی آبیاران
تخفیفات آبیاران

سایر محصولات آبیاران


تماس با واحد فروش
واتس آپ