بر اساس نوع
صفحه اصلی/پمپ آب/بر اساس نوع
الکتروپمپ بشقابی
الکتروپمپ بشقابی
انواع پمپ بشقابی تکفاز و سه فاز مناسب برای خانگی و کشاورزی و صنعتی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ جتی
الکتروپمپ جتی
انواع پمپ جتی تکفاز و سه فاز مناسب برای مصارف خانگی و کشاورزی و صنعتی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ تک پروانه
الکتروپمپ تک پروانه
انواع پمپ تک پروانه تکفاز و سه فاز مناسب برای مصارف خانگی و آبرسانی و کشاورزی و صنعتی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ دو پروانه
الکتروپمپ دو پروانه
انواع پمپ دو پروانه تکفاز و سه فاز مناسب برای مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی با ارتفاع بالا
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ کفکش
الکتروپمپ کفکش
انواع پمپ کفکش تکفاز و سه فاز خروجی از بالا و بغل، فلوتردار و بدون فلوتر، مناسب برای مصارف کشاورزی و صنعتی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ لجن کش
الکتروپمپ لجن کش
انواع پمپ لجن کش تکفاز و سه فاز فلوتردار و بدون فلوتر با برندهای ایرانی، اروپایی و چینی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ شناور
الکتروپمپ شناور
انواع پمپ شناور تکفاز و سه فاز مناسب برای آبرسانی و کشاورزی و صنعتی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ سانتریفیوژ
الکتروپمپ سانتریفیوژ
انواع پمپ سانتریفیوژ (حلزونی، گریز از مرکز) تکفاز و سه فاز مناسب برای آبرسانی و کشاورزی و صنعتی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ فشار قوی WKL
الکتروپمپ فشار قوی WKL
انواع پمپ فشار قوی WKL تکفاز و سه فاز مناسب برای آبرسانی و کشاورزی و صنعتی با برندهای مختلف ایرانی، اروپایی و چینی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ طبقاتی
الکتروپمپ طبقاتی
انواع پمپ طبقاتی تکفاز و سه فاز مناسب برای آبرسانی، آتشنشانی، بوستر پمپ و صنایع خوراک و دارو
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ استیل
الکتروپمپ استیل
انواع پمپ استیل تکفاز و سه فاز مناسب برای صنایع خوراک و دارو و سیال های اسیدی و خورنده
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ پروانه باز
الکتروپمپ پروانه باز
انواع پمپ پروانه باز تکفاز و سه فاز مناسب برای آبها و سیالات با ذرات معلق
مشاهده مشخصات و قیمت
پمپ تک
پمپ تک
انواع پمپ تک جهت مصارف آبرسانی، کشاورزی و صنعتی
مشاهده مشخصات و قیمت
سایر پمپ ها
سایر پمپ ها
انواع پمپ های تکفاز و سه فاز مناسب برای مصارف خانگی و آبرسانی و کشاورزی و صنعتی با برندهای مختلف
مشاهده مشخصات و قیمت
بوستر پمپ
بوستر پمپ
انواع بوستر پمپ تکفاز و سه فاز مناسب برای آبرسانی و آتشنشانی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ وکیوم
الکتروپمپ وکیوم
انواع پمپ وکیوم تکفاز و سه فاز مناسب برای مصارف و صنایع مختلف
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ دنده ای
الکتروپمپ دنده ای
انواع پمپ دنده ای تکفاز و سه فاز مناسب برای سیالات خاص
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ روغن داغ
الکتروپمپ روغن داغ
انواع پمپ روغن داغ تکفاز و سه فاز مناسب برای صنایع نفت و پتروشیمی و سیالات با دمای بالا
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ سپتیک
الکتروپمپ سپتیک
انواع پمپ سپتیک تکفاز و سه فاز مناسب برای آبرسانی و کشاورزی و صنعتی
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروپمپ استخری
الکتروپمپ استخری
انواع پمپ استخری تکفاز و سه فاز با فیلتر و برندهای مختلف
مشاهده مشخصات و قیمت
الکتروموتور پمپ شناور
الکتروموتور پمپ شناور
انواع موتور پمپ های شناور تکفاز و سه فاز با برندهای ایرانی، اروپایی و چینی
مشاهده مشخصات و قیمت

مقایسه پمپ‌های آب

 

پارامتر

پمپ‌های دینامیکی

پمپ‌های جا به جایی

مکانیک

نیروی گریز از مرکز که توسط پروانه ایجاد شده است باعث افزایش سرعت سیال و سپس افزایش فشار و حرکت آن به خروجی می‌شود.

حجم مشخصی از سیال درون محفظه قرار می‌گیرد و با اعمال نیرو به دلیل مکش نوسانی سیال به صورت پالس مانند، از پمپ خارج می‌شود.

عملکرد

میزان جریان با توجه به تغییرات فشار( فشاری که مورد نیاز است) تغییر می‌کند.

میزان جریان با تغییرات فشار، ثابت می‌ماند

ویسکوزیته

بر اثر افزایش ویسکوزیته سیال، جریان به شدت کاهش می‌یابد.

با توجه به ساختار قدرتمند این پمپ‌ها، توانایی کار با سیالات با ویسکوزیته بالا را نیز دارند.

بازده‌ای

نقطه عملکرد بهینه در یک فشار خاص اتفاق میوفتد و هر گونه تغییرات، مثل کم و زیاد شدن ویسکوزیته فشار نقطه عملکرد بهینه را کاهش می‌دهد.

عملکرد پمپ وابستگی بسیار کمتری به فشار دارد، اگر هر گونه تغییر در فشار ایجاد شود، این پمپ‌ها می‌توانند در آن شرایط کار کنند(و بازده‌ای مناسب و قابل قبول داشته باشند)

 

پمپهای جابجایی مثبت در برابر پمپ های سانتریفوژ (مزایا ومعایب هرکدام) :

مزایای پمپ های سانتریفوژ
۱- دارای قابلیت انتقال مایعات باذرات جامد، کاتالیستها
۲- می توانند مایعاتی را که چربی اندکی دارند پمپاژ کنند.
۳- درمقایسه با پمپهای جابجایی مثبت دارای وزن کم،سایز کوچکتر وهزینه نصب کمتری می باشند.(باهمان شرایط هیدرولیکی مشابه)
۴- دارای خلاصی های ازادتری می باشند،قطعات آنها به یکدیگر تماس ومالشی ندارند.سایش در قطعات انها حداقل بوده وقابلیت در دسترس بودن آنها بیشتر از پمپهای جابجایی مثبت می باشد.
۵- دریک سرعت ثابت وبطورهمزمان به یک محافظ درمقابل افزایش ناگهانی سرعت نیازی ندارند.
۶- دریک سرعت ثابت درفراتر از محدوده کارکرد می توانند ظرفیت متغیر راکنترل کنند.

معایب پمپ های سانتریفوژ
۱- نرخ جریان در این پمپها متاثر از گراویته ویژه می باشد.
۲- ویسکوزیته بر روی عملکرد پمپ تاثیر می گذارد.
۳- نیاز به هواگیری اولیه دارند.
۴- دریک سرعت ثابت، میزان افزایش هد در خارج از محدوده کارکرد محدود می شود.
۵- بازدهی آنها کمتر می باشد.

مزایای پمپ های جابجایی مثبت
۱- محدودیت تامین فشار برای یک دبی معین وجود ندارد.
۲- می توانند مایعات با ویسکوزیته بالا را انتقال دهند.
۳- بازدهی آنها نسبت به پمپهای گریز از مرکز بیشتر می باشد.
۴- نرخ جریان آنها متاثر از گراویته ویژه سیال نمی باشد.

معایب پمپ های جابجایی مثبت
۱- نیازمند محافظت درمقابل افزایش فشار ناگهانی می باشند.
۲- جریان بوسیله مسیر فرعی by-pass یا سرعت کنترل می شوند.
۳- درپمپهای جابجایی مثبت از نوع رفت وبرگشتی ،جریان همواره دارای ضربان Pulsation می باشد.

ویژگیها و مشخصات پمپ های جابجایی مثبت در برابر پمپهای سانتریفوژ (جنبشی)

دراین بخش قصد داریم درخصوص ویژگیها ومشخصات پمپهای جابجایی مثبت و گریزاز مرکز بحث کنیم. همچنین در این فصل اثرات ویسکوزیته، گراویته ویژه ومقاومت سیستم بر روی عملکرد پمپها را نیز بیان خواهیم کرد.

پمپهای جابجایی مثبت
چون در پمپهای جابجایی مثبت جریان ثابت وهد متغیر می باشد لذا مشخصات عملکردی آن می تواند دراختلاف فشارهای متغیر بصورت یک خط راست بیان شود(بدون در نظر گرفتن اتلافات وخطاها).
جریان در یک پمپ جابجایی مثبت یا بوسیله چرخش Rotary قطعات ایجاد میگرددویا بوسیله حرکت رفت وبرگشتی در داخل پمپ  Reciprocating بوجود می اید.درحرکت چرخشی همواره جریان بصورت ارام وبدون نوسان بوده درصورتیکه جریان حاصله از حرکت رفت وبرگشتی دارای ضربان  Pulsating می باشد.
با اضافه کردن چندین سیلندر وهمچنین افزایش زمان درکورس پمپاژ می توان تااندازه قابل ملاحظه ای ازمیزان ضربانها(نوسانات)کاست.


بهبود عملکرد
با احتساب میزان اتلافات حاصله در یک پمپ جابجایی مثبت، آنگاه جریان واقعی آن به مراتب کمتر از جریان تئوری خواهد شد. اتلافات بوجود آمده در یک پمپ جابجایی مثبت از نوع رفت و برگشتی می تواند شامل نشتی در شیرها و آب بندها (درقسمت محور،پیستون یا پلانجر)باشد. مناطق بروز نشتی در یک پمپ جابجایی مثبت از نوع دوار به نوع طراحی پمپ بستگی دارد. در یک پمپ دوار از نوع چرخ دنده خارجی External Gear Pump محل بروز نشتی درسه ناحیه بوجود می آید.بین صفحات چرخ دنده ها وصفحات جانبی آنها Side plates، بین چرخ دنده ها وبدنه ودرناحیه بین خود چرخ دنده ها.

در پمپهای جابجایی مثبت از نوع پیچی Rotary Screw Type میزان نشتی به خلاصی داخلی بین روتورهاوقسمت داخلی پوسته Housing بستگی دارد. در این پمپها هرچه ویسکوزیته کمتر و فشار بالاتر باشد آنگاه میزان اتلافات نیز افزایش پیدا کرده و در نهایت از میزان دبی پمپ کاسته خواهد شد.

لوگوی آبیاران
تخفیفات آبیاران

سایر محصولات آبیاران


تماس با واحد فروش
واتس آپ