لوگوی آبیاران

ژنراتور استمفورد

ژنراتور استمفورد با تنوع توان 5 کاوا تا 3000 کاوا عرضه شده است. استمفورد هم اکنون یکی از زیر مجموعه های کمپانی کامینز است. ژنراتورهای 50HZ استمفورد جهت کاربری دیزل ژنراتور ساخته می شوند. علاوه بر کارخانه انگلستان این ژنراتورها در کارخانه هند، چین، برزیل و … نیز ساخته می شوند. این خطوط تولید، تحت لیسانس و نظارت کارخانه اصلی ژنراتورهای استمفورد در انگلستان عمل می کنند. قیمت ژنراتور استمفورد اصل انگلستان در محدوده 100،000،000 الی 510،000،000 تومان است.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
UCI274C
Stamford UCI274C Generator - 110kva

ژنراتور استمفورد 110 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 110kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
UCI274E
Stamford UCI274E Generator - 140kva

ژنراتور استمفورد 140 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 130kVA
توان اضطراری آلترناتور : 142kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 91.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
UCI274F
Stamford UCI274F Generator - 160kva

ژنراتور استمفورد 160 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 152kVA
توان اضطراری آلترناتور : 167kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
UCI274G
Stamford UCI274G Generator - 200kva

ژنراتور استمفورد 200 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 186kVA
توان اضطراری آلترناتور : 206kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
UCI274H
Stamford UCI274H Generator - 225kva

ژنراتور استمفورد 225 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274H
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 205kVA
توان اضطراری آلترناتور : 227kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
UCDI274K
Stamford UCDI274K Generator - 275kva

ژنراتور استمفورد 275 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCDI274K
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 250kVA
توان اضطراری آلترناتور : 277kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI444D
Stamford HCI444D Generator - 346kva

ژنراتور استمفورد 346 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI444D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 315kVA
توان اضطراری آلترناتور : 346kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI444E
Stamford HCI444E Generator - 400kva

ژنراتور استمفورد 400 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI444E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 352kVA
توان اضطراری آلترناتور : 400kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI444F
Stamford HCI444F Generator - 450kva

ژنراتور استمفورد 450 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI444F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 400kVA
توان اضطراری آلترناتور : 450kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI544C
Stamford HCI544C Generator - 500kva

ژنراتور استمفورد 500 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 451kVA
توان اضطراری آلترناتور : 501kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI544D
Stamford HCI544D Generator - 550kva

ژنراتور استمفورد 550 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 509kVA
توان اضطراری آلترناتور : 556kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
HCI534D-544D
Stamford HCI534D-544D Generator - 550kva

ژنراتور استمفورد 550 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI534D/544D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 509kVA
توان اضطراری آلترناتور : 556kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI544E
Stamford HCI544E Generator - 650kva

ژنراتور استمفورد 650 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 570kVA
توان اضطراری آلترناتور : 651kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI544F
Stamford HCI544F Generator - 700kva

ژنراتور استمفورد 700 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 620kVA
توان اضطراری آلترناتور : 738kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HCI634G
Stamford HCI634G Generator - 800kva

ژنراتور استمفورد 800 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI634G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 750kVA
توان اضطراری آلترناتور : 850kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
BCI184G
Stamford BCI184G Generator - 35kva

ژنراتور استمفورد 35 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : BCI184G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 31.3kVA
توان اضطراری آلترناتور : 35kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 85.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PI144H
Stamford PI144H Generator - 38.5kva

ژنراتور استمفورد 38.5 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : PI144H
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 35kVA
توان اضطراری آلترناتور : 38.5kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 81.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PI144J
Stamford PI144J Generator - 45kva

ژنراتور استمفورد 45 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : PI144J
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 40kVA
توان اضطراری آلترناتور : 45kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 86.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V

ژنراتور استمفورد یک آلترناتور ساخت کشور انگلیس و با کیفیت و کارایی عملکرد بسیار مطلوب است. استمفورد گزینه پیشنهادی متخصصین سیستم های مولد برق موسوم به دستگاه ژنراتور برق است. یک ژنراتور برق با استفاده از نیروی مکانیکی موتور برای چرخش آلترناتور، وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی را برعهده دارد. آلترناتور در اصطلاح اهالی فن با عنوان ژنراتور تک یا دینام نیز شناخته می شود.

استفاده از یک موتور دیزلی برای تولید نیروی مکانیکی مورد نیاز جهت چرخش آلترناتور منجر به نام گذاری دستگاه با عنوان ژنراتور دیزلی یا دیزل ژنراتور شده است. انواع مختلفی هم برای سوخت مصرفی موتور یک دستگاه مولد برق وجود دارد که بر پایه گاز، بنزین و یا بصورت دوگانه سوز هستند.

قیمت ژنراتور استمفورد انگلیس

نمایندگی فروش ژنراتور استمفورد انگلیس، دائم کار و اضطراری، مشاوره خرید، نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت انواع ژنراتور استمفورد و یا خرید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

ژنراتور استمفورد

این امر سبب گشته که از نظر قیمتی و کیفیتی به طور نسبی ژنراتورهای انگلیسی استمفورد از سایر ژنراتورهای استمفورد تولید هند و چین گرانتر و با کیفیت تر باشند. نکته مهمی که در مورد ژنراتور Stamford باید توجه نمایید این است که بسیاری از شرکت های چینی و متفرقه تنها کپی از ژنراتور استمفورد را با نام مشابه تولید می نمایند. از جمله این شرکت ها می توان به استمفورد پاور چینی (Stamford Power) اشاره نمود.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1402/03/12 17:46
فرحناز برزگرحسینی
سلام خسته نباشید. قیمت ژنراتر گازی استمفورد سری HC 1734 G-CC با قدرت 1000KVA رو میخواستم.
 
مدیر سایت
سلام و عرض ادب سرکار خانوم برزگر حسینی، کارشناسان فروش در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد