لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
U9S-200/4T
Pentax Pump U9S-200/4T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 3
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 47.6m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
۳۰,۰۷۵,۰۰۰ تومان
U5SV-350/11 T
Pentax Pump U5SV-350/11 T

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 2.6kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 3.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 115.7m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۹,۱۲۵,۰۰۰ تومان
U5S-200/7
Pentax Pump U5S-200/7

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 81m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
U7V-400/8T
Pentax Pump U7V-400/8T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 3kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 4hp
حداکثر آبدهی : 10.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 95.6m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۲۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان
U7V-450/9T
Pentax Pump U7V-450/9T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 3.3kW
جنس پروانه : استیل،‌ نوریل
فاز : 3
توان : 4.5hp
حداکثر آبدهی : 10.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 108.5m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۹,۵۶۲,۵۰۰ تومان
MB150
Pentax Pump MB150

پمپ پنتاکس دو پروانه

برند : پنتاکس
نوع پمپ : گریز از مرکز
توان : 1.1kW
جنس پروانه : باکالیت, برنز
فاز : 1
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 38.5m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : چدن
۱۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان
U9V-200/4T
Pentax Pump U9V-200/4T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 47.6m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
MB200/01
Pentax Pump MB200/01

پمپ پنتاکس دو پروانه

برند : پنتاکس
نوع پمپ : بشقابی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : برنز
فاز : 1
توان : 2.2hp
حداکثر آبدهی : 9m³/h
ارتفاع پمپاژ : 43m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : چدن
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
U5V-180/6T
Pentax Pump U5V-180/6T

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی سه فاز

نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 81m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۶,۴۶۲,۵۰۰ تومان
U7S-300/6T
Pentax Pump U7S-300/6T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 10.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 71.8m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان
U9-200/4
Pentax Pump U9-200/4

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 47.6m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان
U7-120/3 T
Pentax Pump U7-120/3 T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.9kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 1.2hp
حداکثر آبدهی : 10.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 35.6m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۱,۵۸۷,۵۰۰ تومان
CAB150
House Pentax-Water-Pump CAB150

پمپ آب خانگی پنتاکس

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 1.1kW
جنس پروانه : برنج,نوریل
فاز : 1
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 61m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
۱۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان
U9-250/5
Pentax Pump U9-250/5

پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 60m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
۱۱,۶۸۷,۵۰۰ تومان
CAB200/00
House Pentax-Water-Pump CAB200/00

پمپ آب خانگی پنتاکس

برند : پنتاکس
نوع پمپ : گریز از مرکز
توان : 1.5kW
جنس پروانه : نوریل
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 6.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 59.5m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
۵۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
U18SV-750/8T
Pentax Pump U18SV-750/8T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 5.5kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 3
توان : 7.5hp
حداکثر آبدهی : 24m³/h
ارتفاع پمپاژ : 92.5m
دهانه ورودی : 2in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
CABT200
Pentax Pump CABT200

پمپ پنتاکس دو پروانه لول بلند

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 1.5kW
جنس پروانه : نوریل, برنز
فاز : 3
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 6.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 59.5m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : چدن
۵۷,۶۲۵,۰۰۰ تومان
U18SV-900/9T
Pentax Pump U18SV-900/9T

پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز

نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 6.6kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 3
توان : 9hp
حداکثر آبدهی : 24m³/h
ارتفاع پمپاژ : 103.6m
دهانه ورودی : 2in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1403/02/17 00:42
امیران
سلام برای طبقه 9 آپارتمان یک پمپ کم صدا برای نصب در پارکینگ لازم دارم لطفا راهنمایی فرمایید
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر

پمپ جتی یک اسب + ست کنترلی می تواند نیاز شما را برطرف نمایید.

ارسال شده 1403/01/19 22:15
اکرمی
سلام وقت بخیر پمپ اب برای طبقه ۶ یک اپارتمان ۳۰ واحد چه چیز مناسب است مشخصات وقیمت
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر 

پمپ جتی یک اسب + ست کنترل برای اتومات کردن می تواند گزینه مناسبی برای ساختمان شما باشد.

ارسال شده 1402/12/29 09:47
نبیان
سلام برای مشاوره کمک میخواستم پمپ بدون صدا 6 طبقه 18 واحد
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر به زودی همکاران فروش با شما تماس خواهند گرفت.

ارسال شده 1402/12/02 14:11
نادر دولتخواه
سلام برای ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی چه پمپ آب لازم است لطفا قیمت و مشخصات در ایتا یا روبیکا ارسال شود. با سپاس فراوان
 
مدیر سایت

سلام روز بخیر  دو اسب دوپروانه پنتاکس ایرانی پیشنهاد می کنم

ارسال شده 1402/11/27 19:04
ولی اله باقری نژاد
سلام ‌خسته نباشید‌خدمت‌شما‌بزرگوار‌ ممنون‌میشم که‌به‌ما‌کمک‌کنید‌که‌یک‌پمپ‌‌آب ‌سر‌چاهی‌‌که‌قدرت‌‌خود‌مکشی‌‌به‌عمق‌نه‌متررا‌‌برای‌ساختمان چهار واحده‌داشته‌باشدمعرفی‌کنید
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر

لطفا با قسمت فروش تماس حاصل فرمایید تا راهنمایی های کامل و جامعی در این مورد برای شما داده شود.

ارسال شده 1402/04/19 12:01
خالدی
سلام خسته نباشید یه سوال داشتم قیمت پمپ آب چجوری تعیین میشه؟ من برای خرید پمپ آب پنتاکس نمیدونم چه فاکتورهایی رو در نظر بگیرم نیازه تا راهنمایی بشم منون از شما خالدی هستم 09125412115
 
مدیر سایت

سلام ممنون از شما بزرگوار، عرضم به خدمتتون که معمولا قیمت پمپ آب بر اساس فاکتورهای زیر تعیین می‌شود.

  • قدرت
  • ولتاژ
  • قطر ورودی و خروجی پمپ
  • هد پمپ
  • جنس پمپ
  • تعداد پروانه
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ