تبدیل واحد ها

جدول راهنمای واحدها

Kilo Volt Amperes kVA
KiloWatts (1000 watts = 1 kW) kW
Ampere (Volt-Amperes or Current) I
Volts E
Power Factor PF
Percent Efficiency %EFF
Horse Power HP

محاسبه قدرت مورد نیاز

فاز ولتاژ مورد نیاز
V
آمپر
I
Power
Factor
= قدرت مورد نیاز
kW
1
3
0.8
1.0

تبدیل kW به kVA

kW = kVA

تبدیل kVA به kW

kVA = kW

تبدیل kW به HP

kW = HP

تبدیل HP به kW

HP = kW

محاسبه اندازه ژنراتور برای راه اندازی یک الکتروموتور 3 فاز به صورت مستقیم (DOL)

HP موتور = kVA مورد نیاز ژنراتور

محاسبه آمپر (با فرض دانستن kVA)

فاز ولتاژ مورد نیاز (V) توان ژنراتور (kVA) = آمپر (I)
1 3

محاسبه اندازه کاوای دیزل ژنراتور برای استارت موتور(ها)

• قدرت موتورها را به ترتیب استارت آنها در ستون Motor HP درج نمایید.

• همچنین نوع استارت موتورها را در ستون Start Method انتخاب نمایید. (مستقیم DOL یا ستاره مثلث StarDelta)

• با زدن دکمه محاسبه در پایین جدول، سایز ژنراتور مورد نیاز را مشاهده فرمایید.

سه فاز (415 volt @ 50Hz)
تک فاز (240 volt@ 50Hz)

Starting Sequence Motor HP Start Method StarDelta / DOL Run Variable Phase Current Starting Value Total Run Current Total Start Current
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
kVA*
kVA*
kVA*
* توجه: محاسبات فوق فقط به صورت برآورد تقریبی می باشد به این دلیل که پارامترهای دیگری از قبیل شرایط محیطی، بازدهی موتور و تلفات هسته در محاسبات گنجانده نشده است.

نحوه محاسبه توان مصرفی

جهت یافتن میزان مصرف دستگاه ها بر حسب وات، بایستی آمپر را در ولتاژ مصرفی ضرب نماییم:

For resistive load: Wattage = amperes x volts
For reactive load: Wattage = (amperes x volts) x load factor

دفاتر رسمی فروش

دفتر تبریز
041-3442-7241
دفتر تهران
021-6664-8110
شعبه 2 تبریز
041-3281-8740

کارشناسان فروش

شبانی
0914-916-6602
محمدی
0990-509-5494
غلامی
0990-509-5502
زمانی
0936-663-5316
طاهرمنش
0990-509-5505
گفتگوی آنلاین
تماس با من