لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
QSL9-G5
Cummins QSL9-G5 Diesel Engine - 398hp

موتور دیزل کامینز 398 اسب بخار

مدل موتور : QSL9-G5
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 257kW
حداکثر قدرت موتور : 297kW
توان موتور : 345hp
حداکثر توان موتور : 398hp
حجم موتور : 8.9L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 63L/h
NT855-G6
Cummins NT855-G6 Diesel Engine - 415hp

موتور دیزل کامینز 415 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : NT855-G6
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 280kW
حداکثر قدرت موتور : 309kW
توان موتور : 375hp
حداکثر توان موتور : 415hp
حجم موتور : 14L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 69L/h
NTA855-G4
Cummins NTA855-G4 Diesel Engine - 451 hp

موتور دیزل کامینز 451 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : NTA855-G4
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 306kW
حداکثر قدرت موتور : 336kW
توان موتور : 411hp
حداکثر توان موتور : 451hp
حجم موتور : 14L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 76L/h
OM457TAGE3
BENZ OM457TAGE1 Diesel Engine - 460hp

موتور دیزل بنز 460 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM457TAGE3
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 328kW
حداکثر قدرت موتور : 343kW
توان موتور : 440hp
حداکثر توان موتور : 460hp
حجم موتور : 12L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربوشارژر با اینترکولر
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 45L/h
CR13TE2A
Iveco CR13TE2A Diesel Engine - 462hp

موتور دیزل ایوکو 462 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : CR13TE2A
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 315kW
حداکثر قدرت موتور : 345kW
توان موتور : 422hp
حداکثر توان موتور : 462hp
حجم موتور : 12.9L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 70L/h
2206A-E13TAG2
Perkins 2206A-E13TAG2 Diesel Engine - 469hp

موتور پرکینز 469 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 2206A-E13TAG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 305kW
حداکثر قدرت موتور : 350kW
توان موتور : 409hp
حداکثر توان موتور : 469hp
حجم موتور : 12.5L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 80L/h
BF6M1015C-G3
Deutz BF6M1015C-G3 Diesel Engine - 489hp

موتور دیزل دویتس آلمان 489 اسب بخار

مدل موتور : BF6M1015C-G3
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 338kW
حداکثر قدرت موتور : 365kW
توان موتور : 453hp
حداکثر توان موتور : 489hp
حجم موتور : 11.9L
تعداد سیلندر : 6
مصرف سوخت 100% : 70L/h
QSX15-G4
Cummins QSX15-G4 Diesel Engine - 516hp

موتور دیزل کامینز 516 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSX15-G4
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 348kW
حداکثر قدرت موتور : 385kW
توان موتور : 466hp
حداکثر توان موتور : 516hp
حجم موتور : 15L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 85.7L/h
CR13TE3A
Iveco CR13TE3A Diesel Engine - 518hp

موتور دیزل ایوکو 518 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : CR13TE3A
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 352kW
حداکثر قدرت موتور : 386kW
توان موتور : 472hp
حداکثر توان موتور : 518hp
حجم موتور : 12.9L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 87.5L/h
2206A-E13TAG3
Perkins 2206A-E13TAG3 Diesel Engine - 526hp

موتور پرکینز 526 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 2206A-E13TAG3
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 349kW
حداکثر قدرت موتور : 392kW
توان موتور : 468hp
حداکثر توان موتور : 526hp
حجم موتور : 12.5L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 90L/h
NTA855-G3
Cummins NTA855-G3 Diesel Engine - 535hp

موتور دیزل کامینز 535 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : NTA855-G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 358kW
حداکثر قدرت موتور : 399kW
توان موتور : 480hp
حداکثر توان موتور : 535hp
حجم موتور : 14L
تعداد سیلندر : 4
مصرف سوخت 100% : 87L/h
2506C-E15TAG1
Perkins 2506C-E15TAG1 Diesel Engine - 583hp

موتور پرکینز 583 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 2506C-E15TAG1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 396kW
حداکثر قدرت موتور : 435kW
توان موتور : 531hp
حداکثر توان موتور : 583hp
حجم موتور : 15.2L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 109L/h
QSX15-G6
Cummins QSX15-G6 Diesel Engine - 584hp

موتور دیزل کامینز 584 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSX15-G6
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 396kW
حداکثر قدرت موتور : 435kW
توان موتور : 531hp
حداکثر توان موتور : 584hp
حجم موتور : 15L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 95.9L/h
QSZ13-G5
Cummins QSZ13-G5 Diesel Engine - 605hp

موتور دیزل کامینز 605 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSZ13-G5
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 392kW
حداکثر قدرت موتور : 451kW
توان موتور : 526hp
حداکثر توان موتور : 605hp
حجم موتور : 13L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 93L/h
BF8M1015CP
Deutz BF8M1015CP Diesel Engine - 615hp

موتور دیزل دویتس آلمان 615 اسب بخار

مدل موتور : 601
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 446kW
حداکثر قدرت موتور : 459kW
توان موتور : 598hp
حداکثر توان موتور : 615hp
حجم موتور : 15.9L
تعداد سیلندر : 8
سیستم تنفس : توربو شارژ
BF8M1015C-G2
Deutz BF8M1015C-G2 Diesel Engine - 616hp

موتور دیزل دویتس آلمان 616 اسب بخار

مدل موتور : BF8M1015C-G2
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 402kW
حداکثر قدرت موتور : 459kW
توان موتور : 539hp
حداکثر توان موتور : 616hp
حجم موتور : 15.874L
تعداد سیلندر : 8
سیستم تنفس : توربو شارژر با اینترکولر
مصرف سوخت 100% : 117.5L/h
QSX15-G8
Cummins QSX15-G8 Diesel Engine - 639hp

موتور دیزل کامینز 639 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSX15-G8
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 426kW
حداکثر قدرت موتور : 477kW
توان موتور : 571hp
حداکثر توان موتور : 639hp
حجم موتور : 15L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 103L/h
2506C-E15TAG2
Perkins 2506C-E15TAG2 Diesel Engine - 641 hp

موتور دیزل پرکینز 641 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 2506C-E15TAG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 435kW
حداکثر قدرت موتور : 478kW
توان موتور : 583hp
حداکثر توان موتور : 641hp
حجم موتور : 15.2L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 114L/h
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد