لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
KTA19-G4
Cummins KTA19-G4 Diesel Engine - 642hp

موتور دیزل کامینز 642 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : KTA19-G4
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 427kW
حداکثر قدرت موتور : 479kW
توان موتور : 573hp
حداکثر توان موتور : 642hp
حجم موتور : 18.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 107L/h
BF8M1015C-G3
Deutz BF8M1015C-G3 Diesel Engine - 657hp

موتور دیزل دویتس آلمان 657 اسب بخار

مدل موتور : BF8M1015C-G3
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 448kW
حداکثر قدرت موتور : 490kW
توان موتور : 601hp
حداکثر توان موتور : 657hp
حجم موتور : 15.87L
تعداد سیلندر : 8
سیستم تنفس : توربو شارژ
QSX15-G9
Cummins QSX15-G9 Diesel Engine - 705hp

موتور دیزل کامینز 705 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSX15-G9
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 476kW
حداکثر قدرت موتور : 526kW
توان موتور : 638hp
حداکثر توان موتور : 705hp
حجم موتور : 15L
تعداد سیلندر : 6
مصرف سوخت 100% : 117.8L/h
2806A-E18TAG1
Perkins 2806A-E18TAG1 Diesel Engine - 770 hp

موتور پرکینز 770 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 2806A-E18TAG1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 522kW
حداکثر قدرت موتور : 574kW
توان موتور : 700hp
حداکثر توان موتور : 770hp
حجم موتور : 18.1L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 134L/h
VTA28-G5
Cummins VTA28-G5 Diesel Engine - 783hp

موتور دیزل کامینز 783 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : VTA28-G5
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 538kW
حداکثر قدرت موتور : 584kW
توان موتور : 721hp
حداکثر توان موتور : 783hp
حجم موتور : 28L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 140L/h
TWD1643GE
VOLVO PENTA TWD1643GE Diesel Engine - 811hp

موتور دیزل ولوو 811 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TWD1643GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 544kW
حداکثر قدرت موتور : 605kW
توان موتور : 729hp
حداکثر توان موتور : 811hp
حجم موتور : 16.12L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 128L/h
2806A-E18TAG2
Perkins 2806A-E18TAG2 Diesel Engine - 817hp

موتور پرکینز 817 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 2806A-E18TAG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 565kW
حداکثر قدرت موتور : 609kW
توان موتور : 758hp
حداکثر توان موتور : 817hp
حجم موتور : 18.1L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 143L/h
4006-23TAG2A
Perkins 4006-23TAG2A Diesel Engine - 932hp

موتور پرکینز 932 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 4006-23TAG2A
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 632kW
حداکثر قدرت موتور : 695kW
توان موتور : 847hp
حداکثر توان موتور : 932hp
حجم موتور : 22.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 173L/h
QSK23-G3
Cummins QSK23-G3 Diesel Engine - 991hp

موتور دیزل کامینز 991 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSK23-G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 682kW
حداکثر قدرت موتور : 739kW
توان موتور : 915hp
حداکثر توان موتور : 991hp
حجم موتور : 23.1L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 161L/h
4006-23TAG3A
Perkins 4006-23TAG3A Diesel Engine - 1054hp

موتور پرکینز 1054 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 4006-23TAG3A
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 705kW
حداکثر قدرت موتور : 786kW
توان موتور : 945hp
حداکثر توان موتور : 1054hp
حجم موتور : 22.92L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 172L/h
4008TAG1A
Perkins 4008TAG1A Diesel Engine - 1132hp

موتور پرکینز 1132 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 4008TAG1A
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 767kW
حداکثر قدرت موتور : 844kW
توان موتور : 1029hp
حداکثر توان موتور : 1132hp
حجم موتور : 30.56L
تعداد سیلندر : 8
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 218L/h
KTA38-G5
Cummins KTA38-G5 Diesel Engine - 1257hp

موتور دیزل کامینز 1257 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : KTA38-G5
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 857kW
حداکثر قدرت موتور : 937kW
توان موتور : 1149hp
حداکثر توان موتور : 1257hp
حجم موتور : 38L
تعداد سیلندر : 12
سیستم تنفس : Turbocharged Aftercooled
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 209L/h
4008TAG2A
Perkins 4008-TAG2A Diesel Engine - 1270hp

موتور پرکینز 1270 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 4008TAG2A
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 861kW
حداکثر قدرت موتور : 947kW
توان موتور : 1155hp
حداکثر توان موتور : 1270hp
حجم موتور : 30.56L
تعداد سیلندر : 8
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 240L/h
QST30-G4
Cummins QST30-G4 Diesel Engine - 1300hp

موتور دیزل کامینز 1300 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QST30-G4
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 880kW
حداکثر قدرت موتور : 969kW
توان موتور : 1180hp
حداکثر توان موتور : 1300hp
حجم موتور : 30.5L
تعداد سیلندر : 12
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 202L/h
4008-30TAG3
Perkins 4008-30TAG3 Diesel Engine - 1408hp

موتور پرکینز 1408 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 4008-30TAG3
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 947kW
حداکثر قدرت موتور : 1,050kW
توان موتور : 1270hp
حداکثر توان موتور : 1408hp
حجم موتور : 30.5L
تعداد سیلندر : 8
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 244L/h
4012-46TAG0A
Perkins 4012-46TAG0A Diesel Engine - 1552hp

موتور پرکینز 1552 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 4012-46TAG0A
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 1,053kW
حداکثر قدرت موتور : 1,157kW
توان موتور : 1412hp
حداکثر توان موتور : 1552hp
حجم موتور : 45.84L
تعداد سیلندر : 12
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 259L/h
4012-46TWG2A
Perkins 4012-46TWG2A Diesel Engine - 1563hp

موتور پرکینز 1563 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 4012-46TWG2A
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 1,054kW
حداکثر قدرت موتور : 1,166kW
توان موتور : 1414hp
حداکثر توان موتور : 1563hp
حجم موتور : 45.84L
تعداد سیلندر : 12
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 288L/h
KTA50-G3
Cummins KTA50-G3 Diesel Engine - 1598hp

موتور دیزل کامینز 1598 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : KTA50-G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 1,074kW
حداکثر قدرت موتور : 1,192kW
توان موتور : 1440hp
حداکثر توان موتور : 1598hp
حجم موتور : 50L
تعداد سیلندر : 16
سیستم تنفس : Turbocharged Aftercooled
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 261L/h
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد