لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
1106A-70TAG3
Perkins 1106A-70TAG3 Diesel Engine - 234hp

موتور پرکینز 234 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1106A-70TAG3
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 157kW
حداکثر قدرت موتور : 174kW
توان موتور : 211.5hp
حداکثر توان موتور : 234.9hp
حجم موتور : 7.01L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 41.6L/h
BF6M1013FC-G2
Deutz BF6M1013FC-G2 Diesel Engine - 245hp

موتور دیزل دویتس آلمان 245 اسب بخار

مدل موتور : BF6M1013FC-G2
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 166kW
حداکثر قدرت موتور : 183kW
توان موتور : 222hp
حداکثر توان موتور : 245hp
حجم موتور : 7.14L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : تربو کاک
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 45.9L/h
6CTAA8.3-G3
Cummins 6CTAA8.3-G3 Diesel Engine - 256hp

موتور دیزل کامینز 256 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6CTAA8.3G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 173kW
حداکثر قدرت موتور : 191kW
توان موتور : 232hp
حداکثر توان موتور : 256hp
حجم موتور : 8.3L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 46L/h
1106A-70TAG4
Perkins 1106A-70TAG4 Diesel Engine - 256hp

موتور پرکینز 256 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1106A-70TAG4
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 179kW
حداکثر قدرت موتور : 191kW
توان موتور : 240hp
حداکثر توان موتور : 256hp
حجم موتور : 7.01L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 45.8L/h
6CTAA8.3-G2
Cummins 6CTAA8.3-G2 Diesel Engine - 259hp

موتور دیزل کامینز 259 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6CTAA8.3-G2
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 173kW
حداکثر قدرت موتور : 193kW
توان موتور : 232hp
حداکثر توان موتور : 259hp
حجم موتور : 8.3L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : Turbocharged Aftercooled
نوع گاورنر : 1758
مصرف سوخت 100% : 46L/h
OM355TAGE
BENZ OM355A Diesel Engine - 260hp

موتور دیزل بنز 260 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM355TAGE
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 180kW
حداکثر قدرت موتور : 194kW
توان موتور : 242hp
حداکثر توان موتور : 260hp
حجم موتور : 11.5L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربوشارژر با اینترکولر
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 27L/h
QSB7-G5
Cummins QSB7-G5 Diesel Engine - 264hp

موتور دیزل کامینز 264 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSB7-G5
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 168kW
حداکثر قدرت موتور : 197kW
توان موتور : 225hp
حداکثر توان موتور : 264hp
حجم موتور : 6.69L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
مصرف سوخت 100% : 45L/h
BF6M1013FCG3
Deutz BF6M1013FCG3 Diesel Engine - 270hp

موتور دیزل دویتس آلمان 270 اسب بخار

مدل موتور : BF6M1013FCG3
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 183kW
حداکثر قدرت موتور : 201kW
توان موتور : 245.40hp
حداکثر توان موتور : 270hp
حجم موتور : 7.14L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
مصرف سوخت 100% : 50.8L/h
OM357TAGE
BENZ OM357TAGE Diesel Engine - 287hp

موتور دیزل بنز 287 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM357TAGE
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 194kW
حداکثر قدرت موتور : 214kW
توان موتور : 260hp
حداکثر توان موتور : 287hp
حجم موتور : 11.5L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربوشارژر با اینترکولر
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 28L/h
1506A-E88TAG2
Perkins 1506A-E88TAG2 Diesel Engine - 298hp

موتور پرکینز 298 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1506A-E88TAG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 204kW
حداکثر قدرت موتور : 222kW
توان موتور : 274hp
حداکثر توان موتور : 298hp
حجم موتور : 8.8L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 61L/h
QSL9-G3
Cummins QSL9-G3 Diesel Engine - 327hp

موتور دیزل کامینز 327 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSL9-G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 217kW
حداکثر قدرت موتور : 244kW
توان موتور : 291hp
حداکثر توان موتور : 327hp
حجم موتور : 8.8L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 59L/h
1506A-E88TAG3
Perkins 1506A-E88TAG3 Diesel Engine - 327hp

موتور پرکینز 327 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1506A-E88TAG3
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 222kW
حداکثر قدرت موتور : 244kW
توان موتور : 298hp
حداکثر توان موتور : 327hp
حجم موتور : 8.8L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 61L/h
TCD2013L64V
Deutz TCD2013L64V Diesel Engine - 336hp

موتور دیزل دویتس آلمان 336 اسب بخار

مدل موتور : TCD2013L64V
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 238kW
حداکثر قدرت موتور : 251kW
توان موتور : 319.4hp
حداکثر توان موتور : 336.2hp
حجم موتور : 7.2L
تعداد سیلندر : 6
OM457TAGE1
BENZ OM457TAGE1 Diesel Engine - 340hp

موتور دیزل بنز 340 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM457TAGE1
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 231kW
حداکثر قدرت موتور : 254kW
توان موتور : 310hp
حداکثر توان موتور : 340hp
حجم موتور : 12L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربوشارژر با اینترکولر
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 53L/h
1506A-E88TAG4
Perkins 1506A-E88TAG4 Diesel Engine - 358 hp

موتور پرکینز 358 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1506A-E88TAG4
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 244kW
حداکثر قدرت موتور : 267kW
توان موتور : 327hp
حداکثر توان موتور : 358hp
حجم موتور : 8.8L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 66L/h
OM457TAGE2
BENZ OM457TAGE1 Diesel Engine - 365hp

موتور دیزل بنز 365 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM457TAGE2
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 258kW
حداکثر قدرت موتور : 272kW
توان موتور : 346hp
حداکثر توان موتور : 365hp
حجم موتور : 12L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربوشارژر با اینترکولر
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 35L/h
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M21G400/5
BAUDOUIN 6M21G400/5 Diesel Engine - 308KW

موتور دیزل بادوین 385 کیلووات

سیستم تنفس : توربو شارژ
1506A-E88TAG5
Perkins 1506A-E88TAG5 Diesel Engine - 393hp

موتور پرکینز 393 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1506A-E88TAG5
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 267kW
حداکثر قدرت موتور : 293kW
توان موتور : 358hp
حداکثر توان موتور : 393hp
حجم موتور : 8.8L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 73L/h
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد