لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
4BT3.3-G3
Cummins 4BT3.3-G3 Diesel Engine - 71hp

موتور دیزل کامینز 71 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 4BT3.3-G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 45kW
حداکثر قدرت موتور : 53kW
توان موتور : 61hp
حداکثر توان موتور : 71hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 13L/h
OM314TGE
BENZ OM314TGE Diesel Engine - 72HP

موتور دیزل بنز 72 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM314TGE
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 48kW
حداکثر قدرت موتور : 54kW
توان موتور : 65hp
حداکثر توان موتور : 72hp
تعداد سیلندر : 4
نوع گاورنر : الکترومکانیکی
OM314TAGE-1
BENZ OM314TAGE-1 Diesel Engine - 75kVA

موتور دیزل بنز 75 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM314TAGE-1
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 52kW
حداکثر قدرت موتور : 56kW
توان موتور : 70hp
حداکثر توان موتور : 75hp
تعداد سیلندر : 4
نوع گاورنر : الکترومکانیکی
OM352GE
BENZ OM352GE Diesel Engine - 78 hp

موتور دیزل بنز 78 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM352GE
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 52kW
حداکثر قدرت موتور : 58kW
توان موتور : 70hp
حداکثر توان موتور : 78hp
حجم موتور : 5.6L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترومکانیکی
1103A-33TG2
Perkins 1103A-33TG2 Diesel Engine - 79hp

موتور پرکینز 79 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1103A-33TG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 54kW
حداکثر قدرت موتور : 59kW
توان موتور : 72.1hp
حداکثر توان موتور : 79.5hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترومکانیکی
مصرف سوخت 100% : 15.90L/h
6.60G
Motorsazan 1006.6G Gas Engine - 80hp

موتور گازسوز موتورسازان 80 اسب بخار

برند موتور : Motorsazan Perkins
مدل موتور : 1006.6
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 54kW
حداکثر قدرت موتور : 60kW
توان موتور : 73hp
حداکثر توان موتور : 80hp
حجم موتور : 5.985L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 14.5L/h
S3.8-G7
Cummins S3.8-G7 Diesel Engine - 84.2hp

موتور دیزل کامینز 84.2 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : S3.8-G7
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 57kW
حداکثر قدرت موتور : 63kW
توان موتور : 77.1hp
حداکثر توان موتور : 84.2hp
حجم موتور : 3.8L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 14.7L/h
1104A-44TG1
Perkins 1104A-44TG1 Diesel Engine - 86hp

موتور پرکینز 86 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1104A-44TG1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 58kW
حداکثر قدرت موتور : 64kW
توان موتور : 78.3hp
حداکثر توان موتور : 86.2hp
حجم موتور : 4.4L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربوشارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 14.8L/h
BF4M2011
Deutz BF4M2011 Diesel Engine - 92hp

موتور دیزل دویتس آلمان 92 اسب بخار

مدل موتور : BF4M2011
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 65kW
حداکثر قدرت موتور : 69kW
توان موتور : 87hp
حداکثر توان موتور : 92hp
حجم موتور : 3.11L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
مصرف سوخت 100% : 9.6L/h
OM314TAGE-2
BENZ OM314TAGE-2 Diesel Engine - 94HP

موتور دیزل بنز 94 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM314TAGE-۲
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 65kW
حداکثر قدرت موتور : 70kW
توان موتور : 87hp
حداکثر توان موتور : 94hp
تعداد سیلندر : 4
نوع گاورنر : الکترومکانیکی
NEF45SM2
Iveco NEF45SM2 Diesel Engine - 97.8hp

موتور دیزل ایوکو 97.8 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : NEF45SM2
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 66kW
حداکثر قدرت موتور : 73kW
توان موتور : 88.5hp
حداکثر توان موتور : 97.8hp
حجم موتور : 4.5L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 17.1L/h
1104A-44TG2
Perkins 1104A-44TG2 Diesel Engine - 106hp

موتور پرکینز 106 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1104A-44TG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 72kW
حداکثر قدرت موتور : 79kW
توان موتور : 96.4hp
حداکثر توان موتور : 106.1hp
حجم موتور : 4.4L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 18.7L/h
OM364TAGE
BENZ OM457TAGE1 Diesel Engine - 108hp

موتور دیزل بنز 108 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM364TAGE
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 76kW
حداکثر قدرت موتور : 81kW
توان موتور : 102hp
حداکثر توان موتور : 108hp
حجم موتور : 3.9L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژر با اینترکولر
نوع گاورنر : الکتریکو مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 15L/h
OM352TAG5-Super
BENZ OM352TAG5-Super Diesel Engine - 119hp

موتور دیزل بنز 119 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM352TAG5-Super
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 85kW
حداکثر قدرت موتور : 89kW
توان موتور : 114hp
حداکثر توان موتور : 119hp
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترومکانیکی
۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
R4110ZLD
Telec R4110ZLD Diesel Engine - 119hp

موتور دیزل تلک 119 اسب بخار

برند موتور : Telec
مدل موتور : R4110ZLD
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 81kW
حداکثر قدرت موتور : 89kW
توان موتور : 108hp
حداکثر توان موتور : 119hp
حجم موتور : 5.13L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربوشارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
6BTA5.9-G5
Cummins 6BTA5.9-G5 Diesel Engine - 131hp

موتور دیزل کامینز 131 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6BTA5.9-G5
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 90kW
حداکثر قدرت موتور : 98kW
توان موتور : 121hp
حداکثر توان موتور : 131hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 25L/h
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
R6105ZD
Telec R6105ZD Diesel Engine - 133hp

موتور دیزل تلک 133 اسب بخار

برند موتور : Telec
مدل موتور : R6105ZD
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 85kW
حداکثر قدرت موتور : 99kW
توان موتور : 114hp
حداکثر توان موتور : 133hp
حجم موتور : 6.49L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
1104C-44TAG2
Perkins 1104C-44TAG2 Diesel Engine - 133hp

موتور پرکینز 133 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1104C-44TAG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 89kW
حداکثر قدرت موتور : 99kW
توان موتور : 120.8hp
حداکثر توان موتور : 133.4hp
حجم موتور : 4.4L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 22.60L/h
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد