لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M10G70/5
BAUDOUIN 4M10G70/5 Diesel Engine - 66KW

موتور دیزل بادوین 66 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M10G70/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 60kW
حداکثر قدرت موتور : 66kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
4.244TG1
Motorsazan 4.244TG1 Diesel Engine - 75hp

موتور دیزل موتورسازان 75 اسب بخار

برند موتور : Motorsazan Perkins
مدل موتور : 4.244TG1
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 51kW
حداکثر قدرت موتور : 56kW
توان موتور : 69hp
حداکثر توان موتور : 75hp
حجم موتور : 4.07L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 9.5L/h
موجود در انبار
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEF45SM1A
Iveco NEF45SM1A Diesel Engine - 79.1hp

موتور دیزل ایوکو 79.1 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : NEF45SM1A
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 53kW
حداکثر قدرت موتور : 59kW
توان موتور : 71.7hp
حداکثر توان موتور : 79.1hp
حجم موتور : 4.5L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 13.7L/h
موجود در انبار
۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
6.60
Motorsazan 6.60 Diesel Engine - 80hp

موتور دیزل موتورسازان 80 اسب بخار

برند موتور : Motorsazan Perkins
مدل موتور : 6.60
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 56kW
حداکثر قدرت موتور : 60kW
توان موتور : 75hp
حداکثر توان موتور : 80hp
حجم موتور : 5.985L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : ماکانیکی
مصرف سوخت 100% : 14.5L/h
موجود در انبار
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M10G88/5
BAUDOUIN 4M10G88/5 Diesel Engine - 80KW

موتور دیزل بادوین 80 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M06G88/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 72kW
حداکثر قدرت موتور : 80kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
4.40
Motorsazan 4.40 Diesel Engine - 95hp

موتور دیزل موتورسازان 95 اسب بخار

برند موتور : Motorsazan Perkins
مدل موتور : 4.40
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 63kW
حداکثر قدرت موتور : 71kW
توان موتور : 85hp
حداکثر توان موتور : 95hp
حجم موتور : 4L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
موجود در انبار
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4M10G110/5
BAUDOUIN 4M10G110/5 Diesel Engine - 100KW

موتور دیزل بادوین 100 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 4M10G110/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 90kW
حداکثر قدرت موتور : 100kW
حجم موتور : 2.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEF45TM1A
Iveco NEF45TM1A Engine - 102HP

موتور دیزل ایوکو 102 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : NEF45TM1A
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 69kW
حداکثر قدرت موتور : 76kW
توان موتور : 92hp
حداکثر توان موتور : 102hp
حجم موتور : 4.5L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : مستقیم
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 19.3L/h
موجود در انبار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEF45TM2A
Iveco NEF45TM2A Diesel Engine - 130hp

موتور دیزل ایوکو 130 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : NEF45TM2A
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 88kW
حداکثر قدرت موتور : 97kW
توان موتور : 118hp
حداکثر توان موتور : 130hp
حجم موتور : 4.5L
تعداد سیلندر : 4
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 22L/h
موجود در انبار
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD531GE
VOLVO PENTA TAD531GE Diesel Engine - 133hp

موتور دیزل ولوو 133 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD531GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 89kW
حداکثر قدرت موتور : 99kW
توان موتور : 119hp
حداکثر توان موتور : 133hp
حجم موتور : 4.76L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 23L/h
موجود در انبار
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M11G150/5
BAUDOUIN 6M11G150/5 Diesel Engine - 140KW

موتور دیزل بادوین 140 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M11G150/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 128kW
حداکثر قدرت موتور : 140kW
حجم موتور : 6.75L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M11G165/5
BAUDOUIN 6M11G165/5 Diesel Engine - 152KW

موتور دیزل بادوین 152 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M11G165/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 138kW
حداکثر قدرت موتور : 152kW
حجم موتور : 6.75L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEF67SM1
Iveco NEF67SM1 Diesel Engine - 164hp

موتور دیزل ایوکو 164 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : NEF67SM1
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 112kW
حداکثر قدرت موتور : 122kW
توان موتور : 150hp
حداکثر توان موتور : 164hp
حجم موتور : 6.7L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 28.8L/h
موجود در انبار
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD532GE
VOLVO PENTA TAD532GE Diesel Engine - 170hp

موتور دیزل ولوو 170 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD532GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 114kW
حداکثر قدرت موتور : 127kW
توان موتور : 153hp
حداکثر توان موتور : 170hp
حجم موتور : 4.76L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 29L/h
موجود در انبار
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD731GE
VOLVO PENTA TAD731GE Diesel Engine - 201hp

موتور دیزل ولوو 201 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD731GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 134kW
حداکثر قدرت موتور : 150kW
توان موتور : 180hp
حداکثر توان موتور : 201hp
حجم موتور : 7.15L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 34L/h
موجود در انبار
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G220/5
BAUDOUIN 6M16G220/5 Diesel Engine - 204KW

موتور دیزل بادوین 204 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G220/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 187kW
حداکثر قدرت موتور : 204kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ افترکولر
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 42.1L/h
موجود در انبار
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G250/5
BAUDOUIN 6M16G250/5 Diesel Engine - 238KW

موتور دیزل بادوین 238 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G250/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 216kW
حداکثر قدرت موتور : 238kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD732GE
VOLVO PENTA TAD732GE Diesel Engine - 243hp

موتور دیزل ولوو 243 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD732GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 163kW
حداکثر قدرت موتور : 181kW
توان موتور : 218hp
حداکثر توان موتور : 243hp
حجم موتور : 7.15L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 41L/h
موجود در انبار
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد