لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TWD1644GE
VOLVO PENTA TWD1644GE Diesel Engine 750 hp

موتور دیزل ولوو 750 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TWD1644GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 560kW
حداکثر قدرت موتور : 618kW
توان موتور : 750hp
حداکثر توان موتور : 828hp
حجم موتور : 16.12L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 147L/h
موجود در انبار
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TWD1645GE
VOLVO PENTA TWD1645GE Diesel Engine 878hp

موتور دیزل ولوو 878 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TWD1645GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 595kW
حداکثر قدرت موتور : 655kW
توان موتور : 798hp
حداکثر توان موتور : 878hp
حجم موتور : 16.12L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 147L/h
موجود در انبار
403A-11G1
Perkins 403A-11G1 Diesel Engine - 12.4hp

موتور پرکینز 12.4 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 403A-11G1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 8kW
حداکثر قدرت موتور : 9kW
توان موتور : 11.3hp
حداکثر توان موتور : 12.4hp
حجم موتور : 1.131L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 3.6L/h
403A-15G1
Perkins 403A-15G1 Diesel Engine

موتور دیزل پرکینز 17.6 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 403A-15G1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 12kW
حداکثر قدرت موتور : 13kW
توان موتور : 16.0hp
حداکثر توان موتور : 17.6hp
حجم موتور : 1.496L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 3.7L/h
403A-15G2
Perkins 403A-15G2 Diesel Engine - 20hp

موتور پرکینز 20 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 403A-15G2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 13kW
حداکثر قدرت موتور : 15kW
توان موتور : 18hp
حداکثر توان موتور : 20hp
حجم موتور : 1.496L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 6L/h
404A-22G1
Perkins 404A-22G1 Diesel Engine - 27hp

موتور پرکینز 27 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 404A-22G1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 18kW
حداکثر قدرت موتور : 20kW
توان موتور : 24.7hp
حداکثر توان موتور : 27.2hp
حجم موتور : 2.216L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
مصرف سوخت 100% : 6.1L/h
4.244GAS
Motorsazan 4.244GAS Gas Engine - 55hp

موتور گازسوز موتورسازان 43 اسب بخار

قدرت موتور : 32kW
حداکثر قدرت موتور : 32kW
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 13L/h
X1.3-G2
Cummins X1.3-G2 Diesel Engine - 35hp

موتور دیزل کامینز 35 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : X1.3-G2
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 23kW
حداکثر قدرت موتور : 26kW
توان موتور : 31hp
حداکثر توان موتور : 35hp
حجم موتور : 2.5L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 6.0L/h
X2.5-G2
Cummins X2.5-G2 Diesel Engine - 35hp

موتور دیزل کامینز 35 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : X2.5-G2
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 23kW
حداکثر قدرت موتور : 26kW
توان موتور : 31hp
حداکثر توان موتور : 35hp
حجم موتور : 2.5L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 6L/h
1103A-33G
Perkins 1103A-33G Diesel Engine - 40hp

موتور پرکینز 40 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1103A-33G
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 28kW
حداکثر قدرت موتور : 30kW
توان موتور : 37.1hp
حداکثر توان موتور : 40.8hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 7.2L/h
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
K4100D
Telec K4100D Diesel Engine - 44hp

موتور دیزل تلک 44 اسب بخار

برند موتور : Telec
مدل موتور : K4100D
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 30kW
حداکثر قدرت موتور : 33kW
توان موتور : 40hp
حداکثر توان موتور : 44hp
حجم موتور : 3.61L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
X3.3-G1
Cummins X3.3-G1 Diesel Engine - 46hp

موتور دیزل کامینز 46 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : X3.3-G1
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 31kW
حداکثر قدرت موتور : 34kW
توان موتور : 41hp
حداکثر توان موتور : 46hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 8.5L/h
F32SM1A
Iveco F32SM1A Diesel Engine - 48HP

موتور دیزل ایویکو 48 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : F32SM1A
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 33kW
حداکثر قدرت موتور : 36kW
توان موتور : 44hp
حداکثر توان موتور : 48hp
حجم موتور : 3.2L
تعداد سیلندر : 4
نوع گاورنر : مکانیکی
OM314GE
BENZ OM457TAGE1 Diesel Engine - 55hp

موتور دیزل بنز 55 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM314GE
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 37kW
حداکثر قدرت موتور : 41kW
توان موتور : 49hp
حداکثر توان موتور : 55hp
حجم موتور : 3.8L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکو مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 15L/h
S3.8-G4
Cummins S3.8-G4 Diesel Engine - 55.5hp

موتور دیزل کامینز 55.5 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : S3.8-G4
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 37kW
حداکثر قدرت موتور : 41kW
توان موتور : 49.1hp
حداکثر توان موتور : 55.5hp
حجم موتور : 3.8L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 9.9L/h
1103A-33TG1
Perkins 1103A-33TG1 Diesel Engine - 61hp

موتور پرکینز 61 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1103A-33TG1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 41kW
حداکثر قدرت موتور : 45kW
توان موتور : 55.4hp
حداکثر توان موتور : 61.2hp
حجم موتور : 3.3L
تعداد سیلندر : 3
سیستم تنفس : توربوشارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 11.7L/h
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
K4100ZD
Telec K4100ZD Diesel Engine - 65hp

موتور دیزل تلک 65 اسب بخار

برند موتور : Telec
مدل موتور : K4100ZD
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 40kW
حداکثر قدرت موتور : 48kW
توان موتور : 54hp
حداکثر توان موتور : 65hp
حجم موتور : 4L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
S3.8-G6
Cummins S3.8-G6 Diesel Engine - 69.1hp

موتور دیزل کامینز 69.1 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : S3.8-G6
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 46kW
حداکثر قدرت موتور : 52kW
توان موتور : 62.6hp
حداکثر توان موتور : 69.1hp
حجم موتور : 3.8L
تعداد سیلندر : 4
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 12.8L/h
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد