لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NEF67TE2A
Iveco NEF67TE2A Diesel Engine - 258hp

موتور دیزل ایوکو 258 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : NEF67TE2A
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 174kW
حداکثر قدرت موتور : 192kW
توان موتور : 234hp
حداکثر توان موتور : 258hp
حجم موتور : 6.7L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 44L/h
موجود در انبار
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G275/5
BAUDOUIN 6M16G275/5 Diesel Engine - 264KW

موتور دیزل بادوین 264 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G275/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 240kW
حداکثر قدرت موتور : 264kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD733GE
VOLVO PENTA TAD733GE Diesel Engine - 265hp

موتور دیزل ولوو 265 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD733GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 177kW
حداکثر قدرت موتور : 198kW
توان موتور : 238hp
حداکثر توان موتور : 265hp
حجم موتور : 7.15L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 46L/h
موجود در انبار
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G300/5
BAUDOUIN 6M16G300/5 Diesel Engine - 280KW

موتور دیزل بادوین 280 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G300/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 255kW
حداکثر قدرت موتور : 280kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M16G350/5
BAUDOUIN 6M16G350/5 Diesel Engine - 291KW

موتور دیزل بادوین 291 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M16G350/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 291kW
حداکثر قدرت موتور : 320kW
حجم موتور : 9.72L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD734GE
VOLVO PENTA TAD734GE Diesel Engine - 324hp

موتور دیزل ولوو 324 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD734GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 216kW
حداکثر قدرت موتور : 242kW
توان موتور : 290hp
حداکثر توان موتور : 324hp
حجم موتور : 7.15L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 52L/h
موجود در انبار
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CR87TE1D
Iveco CR87TE1D Diesel Engine - 352hp

موتور دیزل ایوکو 352 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : CR87TE1D
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 239kW
حداکثر قدرت موتور : 262kW
توان موتور : 320hp
حداکثر توان موتور : 352hp
حجم موتور : 8.7L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : Turbocharged Aftercooled
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 58.8L/h
موجود در انبار
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CR10TE1D
Iveco CR10TE1D Diesel Engine - 383hp

موتور دیزل ایوکو 383 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : CR10TE1D
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 262kW
حداکثر قدرت موتور : 286kW
توان موتور : 352hp
حداکثر توان موتور : 383hp
حجم موتور : 10.6L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 62.8L/h
موجود در انبار
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M21G440/5
BAUDOUIN 6M21G440/5 Diesel Engine - 405KW

موتور دیزل بادوین 405 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M21G440/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 368kW
حداکثر قدرت موتور : 405kW
حجم موتور : 12.54L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD1341GE
VOLVO PENTA TAD1341GE Diesel Engine - 405hp

موتور دیزل ولوو 405 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD1341GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 275kW
حداکثر قدرت موتور : 302kW
توان موتور : 369hp
حداکثر توان موتور : 405hp
حجم موتور : 12.78L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 68L/h
موجود در انبار
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD1342GE
VOLVO PENTA TAD1342GE Diesel Engine - 453hp

موتور دیزل ولوو 453 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD1342GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 307kW
حداکثر قدرت موتور : 338kW
توان موتور : 412hp
حداکثر توان موتور : 453hp
حجم موتور : 12.78L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 68L/h
موجود در انبار
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD1343GE
VOLVO TAD1343GE Diesel Engine - 484hp

موتور دیزل ولوو 484 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD1343GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 330kW
حداکثر قدرت موتور : 361kW
توان موتور : 442hp
حداکثر توان موتور : 484hp
حجم موتور : 12.78L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 73L/h
موجود در انبار
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M21G550/5
BAUDOUIN 6M21G550/5 Diesel Engine - 490KW

موتور دیزل بادوین 490 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M21G550/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 448kW
حداکثر قدرت موتور : 490kW
حجم موتور : 12.54L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
موجود در انبار
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
6M21G400/5
BAUDOUIN 6M21G400/5 Diesel Engine - 400KW

موتور دیزل بادوین 400 کیلووات

برند موتور : baudouin
مدل موتور : 6M21G400/5
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 350kW
حداکثر قدرت موتور : 385kW
توان موتور : 470hp
حداکثر توان موتور : 517hp
حجم موتور : 12.54L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ افترکولر
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 85L/h
موجود در انبار
۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD1344GE
VOLVO PENTA TAD1344GE Diesel Engine - 529hp

موتور دیزل ولوو 529 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD1344GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 359kW
حداکثر قدرت موتور : 394kW
توان موتور : 481hp
حداکثر توان موتور : 529hp
حجم موتور : 12.78L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 83L/h
موجود در انبار
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD1345GE
VOLVO PENTA TAD1345GE Diesel Engine - 586hp

موتور دیزل ولوو 586 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD1345GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 394kW
حداکثر قدرت موتور : 437kW
توان موتور : 528hp
حداکثر توان موتور : 586hp
حجم موتور : 12.78L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 92L/h
موجود در انبار
۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD1641GE
VOLVO PENTA TAD1641GE Diesel Engine - 643hp

موتور دیزل ولوو 643 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD1641GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 436kW
حداکثر قدرت موتور : 479kW
توان موتور : 585hp
حداکثر توان موتور : 643hp
حجم موتور : 16.12L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 102L/h
موجود در انبار
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TAD1642GE
VOLVO PENTA TAD1642GE Diesel Engine - 753hp

موتور دیزل ولوو 753 اسب بخار

برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD1642GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 510kW
حداکثر قدرت موتور : 562kW
توان موتور : 684hp
حداکثر توان موتور : 753hp
حجم موتور : 16.12L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 120L/h
موجود در انبار
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد