لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
BF4M1013EC
Deutz BF4M1013EC Diesel Engine - 137hp

موتور دیزل دویتس آلمان 137 اسب بخار

مدل موتور : BF4M1013EC
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 97kW
حداکثر قدرت موتور : 102kW
توان موتور : 130hp
حداکثر توان موتور : 137hp
حجم موتور : 4.8L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
مصرف سوخت 100% : 28L/h
6.60TAG
Motorsazan 6.60Super Diesel Engine - 140hp

موتور دیزل موتورسازان 140 اسب بخار

برند موتور : Motorsazan Perkins
مدل موتور : 6.60TAG
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 78kW
حداکثر قدرت موتور : 104kW
توان موتور : 104hp
حداکثر توان موتور : 140hp
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکترونیکی
6BTAA5.9-G3
Cummins 6BTAA5.9-G3 Diesel Engine - 157hp

موتور دیزل کامینز 157 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6BTAA5.9G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 107kW
حداکثر قدرت موتور : 117kW
توان موتور : 143hp
حداکثر توان موتور : 157hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 29L/h
R6105AZLD
Telec R6105AZLD Diesel Engine - 164hp

موتور دیزل تلک 164 اسب بخار

برند موتور : Telec
مدل موتور : R6105AZLD
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 111kW
حداکثر قدرت موتور : 122kW
توان موتور : 149hp
حداکثر توان موتور : 164hp
حجم موتور : 6.75L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژر با اینترکولر
BF4M1013FC
Deutz BF4M1013FC Diesel Engine - 173hp

موتور دیزل دویتس آلمان 173 اسب بخار

مدل موتور : BF4M1013FC
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 117kW
حداکثر قدرت موتور : 129kW
توان موتور : 157hp
حداکثر توان موتور : 173hp
حجم موتور : 4.8L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژ
1106A-70TG1
Perkins 1106A-70TG1 Diesel Engine - 176hp

موتور پرکینز 176 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1106A-70TG1
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 118kW
حداکثر قدرت موتور : 131kW
توان موتور : 158.6hp
حداکثر توان موتور : 176hp
حجم موتور : 7.01L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 30.2L/h
1006TAG
Perkins 1006TAG Diesel Engine - 179hp

موتور پرکینز 179 اسب بخار

کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 121kW
حداکثر قدرت موتور : 133kW
توان موتور : 162.3hp
حداکثر توان موتور : 179.0hp
حجم موتور : 5.99L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 41.3L/h
OM355GE
BENZ OM355GE Diesel Engine - 184hp

موتور دیزل بنز 184 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM355GE
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 123kW
حداکثر قدرت موتور : 137kW
توان موتور : 165hp
حداکثر توان موتور : 184hp
حجم موتور : 11.5L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : طبیعی
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 22L/h
1106A-70TAG2
Perkins 1106A-70TAG2 Diesel Engine - 193hp

موتور پرکینز 193 اسب بخار

برند موتور : Perkins
مدل موتور : 1106A-70TAG2
کشور سازنده موتور : انگلیس
قدرت موتور : 130kW
حداکثر قدرت موتور : 144kW
توان موتور : 175.7hp
حداکثر توان موتور : 193.2hp
حجم موتور : 7.01L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو AAC
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 33.4L/h
6BTAA5.9-G6
Cummins 6BTAA5.9-G6 Diesel Engine - 195hp

موتور دیزل کامینز 195 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6BTAA5.9-G6
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 134kW
حداکثر قدرت موتور : 145kW
توان موتور : 180hp
حداکثر توان موتور : 195hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 35L/h
۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
R6105IZLD
Telec R6105IZLD Diesel Engine - 197hp

موتور دیزل تلک 197 اسب بخار

برند موتور : Telec
مدل موتور : R6105IZLD
کشور سازنده موتور : چین
قدرت موتور : 133kW
حداکثر قدرت موتور : 147kW
توان موتور : 179hp
حداکثر توان موتور : 197hp
حجم موتور : 6.49L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
NEF67TM3A
Iveco NEF67TM3A Diesel Engine - 203hp

موتور دیزل ایوکو 203 اسب بخار

برند موتور : IVECO
مدل موتور : NEF67TM3A
کشور سازنده موتور : ایتالیا
قدرت موتور : 138kW
حداکثر قدرت موتور : 151kW
توان موتور : 185hp
حداکثر توان موتور : 203hp
حجم موتور : 6.7L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 36L/h
BF6M1013EC
Deutz BF6M1013EC Diesel Engine - 205hp

موتور دیزل دویتس آلمان 205 اسب بخار

مدل موتور : BF6M1013EC
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 145kW
حداکثر قدرت موتور : 153kW
توان موتور : 195hp
حداکثر توان موتور : 205hp
حجم موتور : 7.2L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
QSB7-G3
Cummins QSB7-G3 Diesel Engine - 212hp

موتور دیزل کامینز 212 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : QSB7-G3
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 137kW
حداکثر قدرت موتور : 158kW
توان موتور : 184hp
حداکثر توان موتور : 212hp
حجم موتور : 6.69L
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 38L/h
6BTAA5.9-G7
Cummins 6BTAA5.9-G7 Diesel Engine - 215hp

موتور دیزل کامینز 215 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6BTAA5.9-G7
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 145kW
حداکثر قدرت موتور : 160kW
توان موتور : 195hp
حداکثر توان موتور : 215hp
حجم موتور : 5.9L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 37L/h
OM355TGE-Super
BENZ OM355TGE-Super Diesel Engine - 217hp

موتور دیزل بنز 217 اسب بخار

برند موتور : IDEM Benz
مدل موتور : OM355TGE-Super
کشور سازنده موتور : ایران
قدرت موتور : 149kW
حداکثر قدرت موتور : 162kW
توان موتور : 200hp
حداکثر توان موتور : 217hp
تعداد سیلندر : 6
نوع گاورنر : الکتریکی
BF4M2011C
Deutz BF4M2011C Diesel Engine - 230hp

موتور دیزل دویتس آلمان 230اسب بخار

مدل موتور : BF4M2011C
کشور سازنده موتور : آلمان
قدرت موتور : 163kW
حداکثر قدرت موتور : 172kW
توان موتور : 219hp
حداکثر توان موتور : 230hp
حجم موتور : 3.11L
تعداد سیلندر : 4
سیستم تنفس : توربو شارژر با اینترکولر
نوع گاورنر : مکانیکی
مصرف سوخت 100% : 14L/h
6CTA8.3-G2
Cummins 6CTA8.3-G2 Diesel Engine - 234hp

موتور دیزل کامینز 234 اسب بخار

برند موتور : Cummins
مدل موتور : 6CTA8.3G2
کشور سازنده موتور : آمریکا,انگلیس,هند
قدرت موتور : 157kW
حداکثر قدرت موتور : 174kW
توان موتور : 211hp
حداکثر توان موتور : 234hp
حجم موتور : 8.3L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : Turbocharged Aftercooled
نوع گاورنر : الکترونیکی
مصرف سوخت 100% : 40L/h
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد