لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
PRO28SB4-Shafted
Linz PRO28SB4-Shafted Generator - 200kva

ژنراتور لینز 200 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28SB4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 200kVA
توان اضطراری آلترناتور : 200kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 91.7%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
ECO38-3SN/4
Meccalte ECO38-3SN/4 Generator - 225kva

ژنراتور مکالته 225 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
مدل آلترناتور : ECO38-3SN/4
توان اسمی آلترناتور : 225kVA
توان اضطراری آلترناتور : 270kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
ضریب قدرت : 0.8
UCDI274J
Stamford UCDI274J Generator - 250kva

ژنراتور استمفورد 250 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCDI274J
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 230kVA
توان اضطراری آلترناتور : 250kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
LSA-46.3S4
Leroy-Somer LSA-46.3S4 Generator - 253kva

ژنراتور لئوری سومر 253 کاوا

برند آلترناتور : Leory-somer
مدل آلترناتور : LSA-46.3S4
کشور سازنده آلترناتور : فرانسه
توان اسمی آلترناتور : 230kVA
توان اضطراری آلترناتور : 253kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 95.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI444C
Stamford HCI444C Generator - 268kva

ژنراتور استمفورد 268 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI444C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 250kVA
توان اضطراری آلترناتور : 268kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28SD4-plate
Linz PRO28SD4-plate Generator - 250kva

ژنراتور لینز 250 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28SD4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 250kVA
توان اضطراری آلترناتور : 250kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.7%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28SD4-Shafted
Linz PRO28SD4-Shafted Generator - 250kva

ژنراتور لینز 250 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28SD4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 250kVA
توان اضطراری آلترناتور : 250kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 92.7%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-250-LM
Sincro SK-250-LM Generator - 275kva

ژنراتور سینکرو 275 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-250-LM
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 275kVA
توان اضطراری آلترناتور : 275kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-250-LL
Sincro SK-250-LL Generator - 300kva

ژنراتور سینکرو 300 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-250-LL
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 300kVA
توان اضطراری آلترناتور : 300kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.2%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI434D-444D
Stamford HCI434D-444D Generator - 346kva

ژنراتور استمفورد 346 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI434D/444D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 315kVA
توان اضطراری آلترناتور : 346kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.1%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-315-SS
Sincro SK-315-SS Generator - 350kva

ژنراتور سینکرو 350 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-315-SS
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 350kVA
توان اضطراری آلترناتور : 350kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.9%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28MF4-plate
Linz PRO28MF4-plate Generator - 350kva

ژنراتور لینز 350 کاوا

برند آلترناتور : Linz
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
مدل آلترناتور : PRO28MF4-plate
توان اسمی آلترناتور : 350kVA
توان اضطراری آلترناتور : 350kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 93.7%
ضریب قدرت : 1
PRO28MF4-Shafted
Linz PRO28MF4-Shafted Generator - 350kva

ژنراتور لینز 350 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28MF4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 350kVA
توان اضطراری آلترناتور : 350kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 93.7%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
HCI434E-444E
Stamford HCI434E-444E Generator - 400kva

ژنراتور استمفورد 400 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI434E/444E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 352kVA
توان اضطراری آلترناتور : 400kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.6%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28ME4-plate
Linz PRO28ME4-plate Generator - 360kva

ژنراتور لینز 360 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28ME4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 360kVA
توان اضطراری آلترناتور : 360kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 93.3%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO28ME4-Shafted
Linz PRO28ME4-Shafted Generator - 360kva

ژنراتور لینز 360 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28ME4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 360kVA
توان اضطراری آلترناتور : 360kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 92.9%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
LSA-47.2VS2
Leroy-Somer LSA-47.2VS2 Generator - 420kva

ژنراتور لئوری سومر 420 کاوا

برند آلترناتور : Leory-somer
مدل آلترناتور : LSA-47.2VS2
کشور سازنده آلترناتور : فرانسه
توان اسمی آلترناتور : 365kVA
توان اضطراری آلترناتور : 420kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 96.5%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
S4L1D-E4
Stamford S4L1D-E4 Generator - 1125kva

ژنراتور استمفورد 360-400 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : S4L1D-E4
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 400kVA
توان اضطراری آلترناتور : 360kVA
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1402/06/02 15:54
منصور
درود و وقتتون بخیر متاسفانه قیمت سایت با قیمت تماس تلفنی تفاوت زیادی دارد.لطفا اصلاح کنید یا اگر امکان اصلاح نیست به صورت دلار قیمت گذاری نمایید.
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر جناب منصور ما تا جایی که بتونیم قیمت هارو به صورت روزانه آپدیت می کنیم در هر صورت برای استعلام دقیق تر تماس بگیرید. 

ارسال شده 1402/03/30 22:44
عباس کهندل
ممنون از مطالب مهم ومهندسیتون
 
مدیر سایت
سلام وقت بخیر. ممنون از بازخورد مثبتتون بزرگوار
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد