لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
۲۳,۱۱۵,۰۰۰ تومان
STC-20
ST/STC china STC-20 Alternator - 20kW

آلترناتور سه فاز چینی 20 کیلووات

برند آلترناتور : ST/STC china
مدل آلترناتور : STC-20
توان اسمی آلترناتور : 25kVA
فرکانس : 50Hz
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 230V
موجود در انبار
۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ECP28-L/4C
Meccalte ECP28-L/4C Generator - 25kva

ژنراتور مکالته 25 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP28-L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 25kVA
توان اضطراری آلترناتور : 27.5kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
SLG184F
Stamford-Power SLG184F Generator - 27.5kva

ژنراتور استمفرد چینی 27.5 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG184F
توان اسمی آلترناتور : 27.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 31kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۹۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ECP28-VL/4C
Meccalte ECP28-VL/4C Generator - 30kva

ژنراتور مکالته 30 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP28-VL/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 30kVA
توان اضطراری آلترناتور : 33kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۲۳,۸۰۵,۰۰۰ تومان
STC-25
ST/STC china STC-25 Alternator - 25kW

آلترناتور سه فاز چینی 25 کیلووات

برند آلترناتور : ST/STC china
مدل آلترناتور : STC-25
توان اسمی آلترناتور : 31.25kVA
فرکانس : 50Hz
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 230V
موجود در انبار
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SLG184G
Stamford-Power SLG184G Generator - 31.3kva

ژنراتور استمفرد چینی 31.3

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG184G
توان اسمی آلترناتور : 31.3kVA
توان اضطراری آلترناتور : 33kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۳۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
STC-30
ST/STC china STC-30 Alternator - 30kW

آلترناتور سه فاز چینی 30 کیلووات

برند آلترناتور : ST/STC china
مدل آلترناتور : STC-30
توان اسمی آلترناتور : 37.5kVA
فرکانس : 50Hz
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 230V
موجود در انبار
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SLG184H
Stamford-Power SLG184H Generator - 37.5kva

ژنراتور استمفرد چینی 37.5 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG184H
توان اسمی آلترناتور : 37.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 42kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
SLG184J
Stamford-Power SLG184J Generator - 40kva

ژنراتور استمفرد چینی 40 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG184J
توان اسمی آلترناتور : 40kVA
توان اضطراری آلترناتور : 45kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۴۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
SLG224C
Stamford-Power SLG224C Generator - 42.5kva

ژنراتور استمفرد چینی 42.5 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG224C
توان اسمی آلترناتور : 42.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 47.5kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ECP32-2S/4C
Meccalte ECP32-2S/4C Generator - 45kva

ژنراتور مکالته 45 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-2S/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 45kVA
توان اضطراری آلترناتور : 47kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ECP32-1M/4C
Meccalte ECP32-1M/4C Generator - 50kva

ژنراتور مکالته 50 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-1M/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 45kVA
توان اضطراری آلترناتور : 50kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۳۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان
STC-40
ST/STC china STC-40 Alternator - 40kW

آلترناتور سه فاز چینی 40 کیلووات

برند آلترناتور : ST/STC china
مدل آلترناتور : STC-40
کشور سازنده آلترناتور : چین
توان اسمی آلترناتور : 50kVA
فرکانس : 50Hz
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 230V
موجود در انبار
۴۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
SLG224D
Stamford-Power SLG224D Generator - 50kva

ژنراتور استمفرد چینی 50 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG224D
توان اسمی آلترناتور : 50kVA
توان اضطراری آلترناتور : 55kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SLG224E
Stamford-Power SLG224E Generator - 60kva

ژنراتور استمفرد چینی 60 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG224E
توان اسمی آلترناتور : 60kVA
توان اضطراری آلترناتور : 66kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
STC-50
ST/STC china STC-50 Alternator - 50kW

آلترناتور سه فاز چینی 50 کیلووات

برند آلترناتور : ST/STC china
مدل آلترناتور : STC-50
توان اسمی آلترناتور : 62.5kVA
فرکانس : 50Hz
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 230V
موجود در انبار
۱۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ECP32-2M/4C
Meccalte ECP32-2M/4C Generator - 62.5kva

ژنراتور مکالته 62.5 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-2M/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 62.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 66kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۵۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SLG224F
Stamford-Power SLG224F Generator - 72.5kva

ژنراتور استمفرد چینی 72.5 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG224F
توان اسمی آلترناتور : 72.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 85kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1402/06/02 15:54
منصور
درود و وقتتون بخیر متاسفانه قیمت سایت با قیمت تماس تلفنی تفاوت زیادی دارد.لطفا اصلاح کنید یا اگر امکان اصلاح نیست به صورت دلار قیمت گذاری نمایید.
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر جناب منصور ما تا جایی که بتونیم قیمت هارو به صورت روزانه آپدیت می کنیم در هر صورت برای استعلام دقیق تر تماس بگیرید. 

ارسال شده 1402/03/30 22:44
عباس کهندل
ممنون از مطالب مهم ومهندسیتون
 
مدیر سایت
سلام وقت بخیر. ممنون از بازخورد مثبتتون بزرگوار
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد