لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
۴۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
STC-60
ST/STC china STC-60 Alternator - 60kW

آلترناتور سه فاز چینی 60 کیلووات

برند آلترناتور : ST/STC china
مدل آلترناتور : STC-60
توان اسمی آلترناتور : 75kVA
فرکانس : 50Hz
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 230V
موجود در انبار
۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ECP32-1L/4C
Meccalte ECP32-1L/4C Generator - 75kva

ژنراتور مکالته 75 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-1L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 75kVA
توان اضطراری آلترناتور : 83kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SLG224G
Stamford-Power SLG224G Generator - 85kva

ژنراتور استمفرد چینی 85 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG224G
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 94kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ECP32-2L/4C
Meccalte ECP32-2L/4C Generator - 87.5kva

ژنراتور مکالته 87.5 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP32-2L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 87.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 94kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.9%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
UCI274C
Stamford UCI274C Generator - 110kva

ژنراتور استمفورد 110 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 110kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۶۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
STC-80
ST/STC china STC-80 Alternator - 80kW

آلترناتور سه‌فاز چینی 80 کیلووات

برند آلترناتور : ST/STC china
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : STC-80
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
فرکانس : 50Hz
سیستم حفاظت : IP21
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 2
ولتاژ خروجی : 230-380V
موجود در انبار
۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ECP34-2S/4C
Meccalte ECP34-2S/4C Generator - 100kva

ژنراتور مکالته 100 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP34-2S/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 114kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 94.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SLG274C
Stamford-Power SLG274C Generator - 100kva

ژنراتور استمفرد چینی 100 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
مدل آلترناتور : SLG274C
کشور سازنده آلترناتور : چین
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 110kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۷۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
SLG274D
Stamford-Power SLG274D Generator - 114 kva

ژنراتور استمفورد چینی 114 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
مدل آلترناتور : SLG274D
کشور سازنده آلترناتور : چین
توان اسمی آلترناتور : 114kVA
توان اضطراری آلترناتور : 125kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۷۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
STC-100
ST/STC china STC-60 Alternator - 100kW

آلترناتور سه فاز چینی 100 کیلووات

برند آلترناتور : ST/STC china
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : STC-100
توان اسمی آلترناتور : 125kVA
فرکانس : 50Hz
سیستم حفاظت : IP21
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 2
ولتاژ خروجی : 230-380V
موجود در انبار
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
UCI274E
Stamford UCI274E Generator - 140kva

ژنراتور استمفورد 140 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 130kVA
توان اضطراری آلترناتور : 142kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 91.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ECP34-2M/4C
Meccalte ECP34-2M/4C Generator - 135kva

ژنراتور مکالته 135 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP34-2M/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 135kVA
توان اضطراری آلترناتور : 150kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 95%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
SLG274E
Stamford-Power SLG274E Generator - 140kva

ژنراتور استمفرد چینی 140 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG274E
توان اسمی آلترناتور : 140kVA
توان اضطراری آلترناتور : 155kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۱۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ECP34-1L/4C
Meccalte ECP34-1L/4C Generator - 150kva

ژنراتور مکالته 150 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP34-1L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 150kVA
توان اضطراری آلترناتور : 170kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 92.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 380V
موجود در انبار
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
UCI274F
Stamford UCI274F Generator - 160kva

ژنراتور استمفورد 160 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 152kVA
توان اضطراری آلترناتور : 167kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
SLG274F
Stamford-Power SLG274F Generator - 160kva

ژنراتور استمفرد چینی 160 کاوا

برند آلترناتور : Stamford-Power
کشور سازنده آلترناتور : چین
مدل آلترناتور : SLG274F
توان اسمی آلترناتور : 160kVA
توان اضطراری آلترناتور : 180kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ECP34-2L/4C
Meccalte ECP34-2L/4C Generator - 165kva

ژنراتور مکالته 165 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECP34-2L/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 165kVA
توان اضطراری آلترناتور : 185kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 93.1%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
۲۴۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ECO38-1S/4C
Meccalte ECO38-1S/4C Generator - 180kva

ژنراتور مکالته 180 کاوا

برند آلترناتور : Meccalte
مدل آلترناتور : ECO38-1S/4C
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 180kVA
توان اضطراری آلترناتور : 200kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP21
بهره وری : 92.4%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
موجود در انبار
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1402/06/02 15:54
منصور
درود و وقتتون بخیر متاسفانه قیمت سایت با قیمت تماس تلفنی تفاوت زیادی دارد.لطفا اصلاح کنید یا اگر امکان اصلاح نیست به صورت دلار قیمت گذاری نمایید.
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر جناب منصور ما تا جایی که بتونیم قیمت هارو به صورت روزانه آپدیت می کنیم در هر صورت برای استعلام دقیق تر تماس بگیرید. 

ارسال شده 1402/03/30 22:44
عباس کهندل
ممنون از مطالب مهم ومهندسیتون
 
مدیر سایت
سلام وقت بخیر. ممنون از بازخورد مثبتتون بزرگوار
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد