لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
SK-225-MS
Sincro SK-225-MS Generator - 80kva

ژنراتور سینکرو 80 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-225-MS
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 80kVA
توان اضطراری آلترناتور : 80kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.7%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224G
Stamford UCI224G Generator - 95kva

ژنراتور استمفورد 95 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 94kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SC4-plate
Linz PRO22SC4-plate Generator - 85kva

ژنراتور لینز 85 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SC4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 85kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SC4-Shafted
Linz PRO22SC4-Shafted Generator - 85kva

ژنراتور لینز 85 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SC4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 85kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SD4-Shafted
Linz PRO22SD4-Shafted Generator - 100kva

ژنراتور لینز 100 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SD4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 100kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.6%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SD-4
Linz PRO22SD-4 Generator - 100kva

ژنراتور لینز 100 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SD-4
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 100kVA
توان اضطراری آلترناتور : 100kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.6%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
LSA-44.2VS45
Leroy-Somer LSA-44.2VS45 Generator - 116kva

ژنراتور لئوری سومر 116 کاوا

برند آلترناتور : Leory-somer
مدل آلترناتور : LSA-44.2VS45
کشور سازنده آلترناتور : فرانسه
توان اسمی آلترناتور : 105kVA
توان اضطراری آلترناتور : 116kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-225-ML
Sincro SK-225-ML Generator - 110kva

ژنراتور سینکرو 110 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-225-ML
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 110kVA
توان اضطراری آلترناتور : 110kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 91.9%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI274D
Stamford UCI274D Generator - 130kva

ژنراتور استمفورد 130 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI274D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 114kVA
توان اضطراری آلترناتور : 130kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-225-LS
Sincro SK-225-LS Generator - 125kva

ژنراتور سینکرو 125 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-225-LS
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 125kVA
توان اضطراری آلترناتور : 125kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.3%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22ME4-plate
Linz PRO22ME4-plate Generator - 130kva

ژنراتور لینز 130 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22ME4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 130kVA
توان اضطراری آلترناتور : 130kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22ME4-Shafted
Linz PRO22ME4-Shafted Generator - 130kva

ژنراتور لینز 130 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22ME4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 130kVA
توان اضطراری آلترناتور : 130kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22MF4-plate
Linz PRO22MF4-plate Generator - 150kva

ژنراتور لینز 150 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22MF4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 150kVA
توان اضطراری آلترناتور : 150kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 92.6%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22MF4-Shafted
Linz PRO22MF4-Shafted Generator - 150kva

ژنراتور لینز 150 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22MF4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 150kVA
توان اضطراری آلترناتور : 150kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 92.6%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-250-SL
Sincro SK-250-SL Generator - 160kva

ژنراتور سینکرو 160 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-250-SL
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 160kVA
توان اضطراری آلترناتور : 160kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 91.7%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
LSA-46.2M3
Leroy-Somer LSA-46.2M3 Generator - 203kva

ژنراتور لئوری سومر 203 کاوا

برند آلترناتور : Leory-somer
مدل آلترناتور : LSA-46.2M3
کشور سازنده آلترناتور : فرانسه
توان اسمی آلترناتور : 180kVA
توان اضطراری آلترناتور : 203kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 91.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
TAL044L
Leroy-Somer TAL044L Generator 185-200kva

ژنراتور لئوری سومر 185-200 کاوا

برند آلترناتور : Leory-somer
مدل آلترناتور : TAL044L
کشور سازنده آلترناتور : فرانسه
توان اسمی آلترناتور : 185kVA
توان اضطراری آلترناتور : 200kVA
PRO28SB4-plate
Linz PRO28SB4-plate Generator - 200kva

ژنراتور لینز 200 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO28SB4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 200kVA
توان اضطراری آلترناتور : 200kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
بهره وری : 91.7%
ضریب قدرت : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1402/06/02 15:54
منصور
درود و وقتتون بخیر متاسفانه قیمت سایت با قیمت تماس تلفنی تفاوت زیادی دارد.لطفا اصلاح کنید یا اگر امکان اصلاح نیست به صورت دلار قیمت گذاری نمایید.
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر جناب منصور ما تا جایی که بتونیم قیمت هارو به صورت روزانه آپدیت می کنیم در هر صورت برای استعلام دقیق تر تماس بگیرید. 

ارسال شده 1402/03/30 22:44
عباس کهندل
ممنون از مطالب مهم ومهندسیتون
 
مدیر سایت
سلام وقت بخیر. ممنون از بازخورد مثبتتون بزرگوار
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد