لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
BCI184G
Stamford BCI184G Generator - 35kva

ژنراتور استمفورد 35 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : BCI184G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 31.3kVA
توان اضطراری آلترناتور : 35kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 85.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PI144H
Stamford PI144H Generator - 38.5kva

ژنراتور استمفورد 38.5 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : PI144H
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 35kVA
توان اضطراری آلترناتور : 38.5kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 81.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PI144J
Stamford PI144J Generator - 45kva

ژنراتور استمفورد 45 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : PI144J
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 40kVA
توان اضطراری آلترناتور : 45kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 86.2%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO18ME4-plate
Linz PRO18ME4-plate Generator - 42kva

ژنراتور لینز 42 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO18ME4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 42kVA
توان اضطراری آلترناتور : 42kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PI144K
Stamford PI144K Generator - 47kva

ژنراتور استمفورد 47 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : PI144K
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 42.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 46.8kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 87.6%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224C
Stamford UCI224C Generator - 47kva

ژنراتور استمفورد 47 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224C
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 42.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 47kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 86.6%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224D
Stamford UCI224D Generator - 55kva

ژنراتور استمفورد 55 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224D
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 50kVA
توان اضطراری آلترناتور : 55kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 87.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO18LF4-plate
Linz PRO18LF4-plate Generator - 50kva

ژنراتور لینز 50 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO18LF4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 50kVA
توان اضطراری آلترناتور : 50kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.4%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO18LF4-Shafted
Linz PRO18LF4-Shafted Generator - 50kva

ژنراتور لینز 50 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO18LF4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 50kVA
توان اضطراری آلترناتور : 50kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.4%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224E
Stamford UCI224E Generator - 66kva

ژنراتور استمفورد 66 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 60kVA
توان اضطراری آلترناتور : 66kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 88.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SA4-plate
Linz PRO22SA4-plate Generator - 63kva

ژنراتور لینز 63 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SA4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 63kVA
توان اضطراری آلترناتور : 63kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.1%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SA4-Shafted
Linz PRO22SA4-Shafted Generator - 63kva

ژنراتور لینز 63 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SA4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 63kVA
توان اضطراری آلترناتور : 63kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.1%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
LSA-44.3S2
Leroy-Somer LSA-44.3S2 Generator - 77kva

ژنراتور لئوری سومر 77 کاوا

برند آلترناتور : Leory-somer
مدل آلترناتور : LSA-44.3S2
کشور سازنده آلترناتور : فرانسه
توان اسمی آلترناتور : 70kVA
توان اضطراری آلترناتور : 77kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 95.3%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224F
Stamford UCI224F Generator - 80kva

ژنراتور استمفورد 80 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224F
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 72.5kVA
توان اضطراری آلترناتور : 80kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.6%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SB4-Shafted
Linz PRO22SB4-Shafted Generator - 75kva

ژنراتور لینز 75 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SB4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 75kVA
توان اضطراری آلترناتور : 75kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
UCI224G
Stamford UCI224G Generator - 95kva

ژنراتور استمفورد 95 کاوا

برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : UCI224G
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 94kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 89.8%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SC4-plate
Linz PRO22SC4-plate Generator - 85kva

ژنراتور لینز 85 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SC4-plate
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 85kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
PRO22SC4-Shafted
Linz PRO22SC4-Shafted Generator - 85kva

ژنراتور لینز 85 کاوا

برند آلترناتور : Linz
مدل آلترناتور : PRO22SC4-Shafted
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 85kVA
توان اضطراری آلترناتور : 85kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.3%
ضریب قدرت : 1
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1402/06/02 15:54
منصور
درود و وقتتون بخیر متاسفانه قیمت سایت با قیمت تماس تلفنی تفاوت زیادی دارد.لطفا اصلاح کنید یا اگر امکان اصلاح نیست به صورت دلار قیمت گذاری نمایید.
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر جناب منصور ما تا جایی که بتونیم قیمت هارو به صورت روزانه آپدیت می کنیم در هر صورت برای استعلام دقیق تر تماس بگیرید. 

ارسال شده 1402/03/30 22:44
عباس کهندل
ممنون از مطالب مهم ومهندسیتون
 
مدیر سایت
سلام وقت بخیر. ممنون از بازخورد مثبتتون بزرگوار
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد