لوگوی آبیاران
ژنراتور برق موتور برق الکتروموتور پمپ آب کمپرسور گیربکس تجهیزات برق صنعتی سایر محصولات

پمپ لجن کش 3 اینچ

 

 

پمپ هاي لجن کش 3 اينچ کارخانه اسپيکو ساخت کشور ايران 

پمپ لجن کش 3 اينچ مدل C12

 

مخصوص پمپــاژ لجــنهـاي اليـــافـــدار

موارد استفاده:

با پروانه مدل جريان گردابي درمهندسي فاضلاب، دفع آبهاي زائد و فاسد صنعتي، خانگي، سيلابها و دفع فاضلابهاي کارخانجات پارچه بافي و مرغداريها و لجنهاي حاوي موادريشه اي و اليافدار.

مشخصات پمپ:

 • پمپ اسپيکو مدل C12- 2800 دور در دقيقه و ولتاژهاي 380 ولت براي انتقال مايعات ولجنهايرقيق با محتواي مواد جامد به صورت گلوله اي ريشه دار و اليافي مانند خاکستر تکه هاي چوب و کاغذپلاستيک و يا تکه هاي پارچه طراحي شده است.
 • بدنه و پروانه و متعلقات اصلي پمپ از چدن مخصوص ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگي داراي مقاومت زيادي مي باشند.
 • طراحي محفظه مخصوص براي سيلهاي مکانيکي دوبل که جهت بالا بردن عمر آنها انباشته از روغن مخصوص شده است و امکان بازديد روغن داخل آنرا توسط پيچ آلن نمره ? در بغل و پايين ميسر مي سازد.
 • ستفاده از سيلهاي مکانيکي سيليکون کاربايد با کيفيت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
 • استفاده از شفت و پيچهاي استيل که مقاومت زيادي در مقابل زنگزدگي و خوردگي دارند.
 • قابل استفاده از تابلو مجهز به سيستم اورلود، کنترل فاز و فلوتر الکترونيکي و کنترل از راه دور.
 • در صـورت استفـاده از تابلـوهـاي هوشمنـد اسپيکو چون هـمواره برق مصرفي پمپ از تابلو تامين ميشود لذا هيچگاه پمپ بدون آب کار نمي کند، پس هر گاه پمپ بدون آب روشن شود به طور اتوماتيـک برق آن توسط تابلو قطع خواهد شد.
 • پروانه پمپ از نوع جريان گردابي ميباشد که کيفيت بالايي را در انتقال لجنهاي مخلوط با مواد جامـد را دارا مي باشد.
C12

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
C10-1 220 40 2.2 1 650 36 10 2
C10-3 380 - 2.2 1 650 34.5 4 2
C12-3 380 - 3 1.2 1100 50 7 3

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي لجن کش مدل C12

 

نقشه ابعاد لجن کش:

نقشه ابعاد لجن کش C12

 

 

 

 

پمپ لجن کش 3 اينچ مدل I15

 

مخصوص پمپاژ لجنهاي معمولي

موارد استفاده:

براي استفاده درمهندسي فاضلاب، دفع آبهاي زائد و فاسد صنعتي، خانگي و تصفيه خانه ها ، انتقال کودهاي شيميايي ،‌ مواد زائد سنگبريها ، انتقال مايعات با آلودگي زيــاد و حــاوي ذرات ساينــده ، انتقــالآبهاي حاوي شـن و ماسـه کـه داراي ذراتـي به قطـر حداکثـر ?? ميليمتـر را داشته باشنـد ، انتقـال مـوادي که زبري متوسطي دارند و باعث مسدود شدن مجاري مي شوند و انتقال مواد لـه شـده در مايعـات بکار گرفته مي شوند.

مشخصات پمپ:

 • پمپ لجنکش مدل I ب ا 2800 دور در دقيقه و ولتاژهاي 380 و 220 ولت براي انتقال لجن هاي معمولي و انتقال مايعات با آلودگي زياد و حــاوي ذرات ساينده و همچنيــن سپتيـک و فاضلابهــا ، طراحــي و ساخته شده است.
 • I15-GD : با پروانه نيمه باز غيرقابل انسداد با تيغ مخصوص از الماس و درپوش پمپ مناسب براي قطعه قطعه کردن (Grinding) لجنهاي ريشهاي و معمولي مانند کشتارگاهها و بيمارستانهاو ... بکار مي رود.
 • بدنه و پروانه و متعلقات اصلي پمپ از چدن مخصوص داکتيل ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگي داراي مقاومت زيادي مي باشند.
 • استفاده از شفت و پيچهاي استنلس استيل که مقاومت زيادي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي را دارا باشند.
 • پروانه پمپ از نوع سانتريفوژ نيم باز مي باشد که کيفيت بالايي در انتقال لجن هاي مخلوط با مواد جامد را داراست.
 • ستفاده از سيلهاي مکانيکي ضدسايش (سيليکون کاربايد) با کيفيت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است
 • طراحي محفظه مخصوص براي سيلهاي مکانيکي دوبل که جهت بالا بردن عمر آنها انباشته از روغن مخصوص است و امکان بازديــد روغــن داخــل آنــرا توسـط پيچ آلــن نمره ? ميسـر است.
 • روانه پمپ از نوع جريان گردابي ميباشد که کيفيت بالايي را در انتقال لجنهاي مخلوط با مواد جامد دارا مي باشد.
 • در کليه پمپهاي اسپيکو از کابل مخصوص لاستيکي از نوع EPDM و CPE براي استقامت زياد در مقابل رطوبت و نمکهاي محلول درسيال و همچنين محيط اسيدي و يا بازي لجنها استفاده شده است.
 • استفاده از رنگ اپوکسي مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتي ) در تمام قطعات چدني براي مقاومت بيشتر در مقابـل خـوردگي و زنگ زدگـي.
 • کليه قطعات ريخته گري شده توسط متخصصين آلياژ سازي شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با اين وجود شرکت اسپيکو کليه قطعات حسـاس ريخته گـري شده خـود را تـوسـط رزين مخصوص ، نشتي گيري مي نمايد تا بدينوسيله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • ستفاده از رتور و استاتورهاي ايتاليايي با سيم پيچي مخصوص همراه با اورلود حرارتي در مدلهاي تکفاز و همچنين استفاده از خازن و سيلهاي مکانيکي ساخت کشور ايتاليا.
 • کليه توليـدات اسپيکـو داراي يک سريال مشخص مي باشنـد کـه شمــاره شناسايــي پمـــپ محســوب ميگردد و روي بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـي حکاکــي شـده است کـه ايـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فني ايـن پمپ ميباشد و مدارک آن در بايگاني کنترل کيفيت کارخانه موجود اس
 • در صورتيکه بــراي محافظت پمپ از سيستمهـاي کنترل ساختـه شـده در اسپيـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـشمـاه طبـق شـرايـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتي بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش آن ضمانت مي گردد.
I15

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
I15-1-A 220 60 2.2 15 1300 50 11 3
I15-3 380 - 1.7 15 1300 43 3.4 3

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي لجن کش مدل I15

 

نقشه ابعاد پمپ:

نقشه ابعاد پمپ لجن کش I15

 

 

 

 

پمپ لجن کش 3 اينچ مدل I15-GD

 

مخصوص انتقال سيالات حاوي مواد ريشه اي واليافي معلق بدون مواد ساينده

موارد استفاده:

پمپ لجنکش مدل I -15 - GD با 2800 دور در دقيقه و ولتاژهاي 380 و 220 ولت با پروانه مخصوص مجهز به تيغه برنده براي انتقال لجن هـاي حـاوي مـواد معلق ريشـه اي و اليافـي بـدون مواد ساينـده طراحي و ساخته شده است.

مشخصات پمپ:

 • بدنه و پروانه و متعلقات اصلي پمپ از چـدن داکتيــل با آلياژ GGG40 ساختـه شــده کـه در مقابـل ضربه وخوردگي داراي مقاومت زيادي مي باشند.
 • استفاده از شفت و پيچهاي استنلس استيل که مقاومت زيادي در مقابل زنـگ زدگي و خوردگـي را دارا ميباشند.
 • داراي پروانه از جنـس چدن داکتيل و از نوع ( Vortex ) نيمه باز با نصب تيغـه برنـده.
 • استفاده از سيلهاي مکانيکي ضدسايش (سيليکون کاربايد) با کيفيت مناسب که عمر پمپ را بالا بـرده است.
 • طراحي محفظه مخصوص براي سيلهاي مکانيکي دوبل که جهت بالا بردن عمر آنهـا انباشته از روغـن مخصوص است و امکان بازديــد روغــن داخــل آنــرا توسـط پيچ آلــن نمره ? ميسـر است.
 • درکليه پمپهاي اسپيکو از کابل مخصوص لاستيکي از نوع H07RN8-F براي استقامت زياد در مقابل رطوبت و نمکهاي محلول درسيال و همچنين محيط اسيدي و يا بازي لجنها استفاده شده است.
 • استفاده از رنگ اپوکسي مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتي) در تمام قطعات چدني براي مقاومت بيشتر در مقابـل خـوردگي و زنگ زدگـي.
 • کليه قطعات ريخته گـري شده توسط متخصصين آلياژ سازي شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با اين وجود شرکت اسپيکو کليه قطعات حسـاس ريخته گري شـده خـود را توسـط رزيـن مخصوص ، نشتي گيري مي نمايد تا بدينوسيله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • استفاده از رتورو استاتورهاي ايتاليايي با سيم پيچي مخصوص همراه با اورلود حرارتي در مدلهاي تکفاز و همچنين استفاده از خازن و سيلهاي مکانيکي ساخت کشور ايتاليا.
 • داراي درپوش پمپ نيترات شده مخصوص جهت کمک به تيغه هاي برنده.
 • کليه توليـدات اسپيکـو داراي يک سريال مشخص مي باشنـد که شمـاره شناسايي پمپ محسـوب ميگـردد و روي بدنـه پمپ در قسمت فوقاني حکاکي شده است کـه اين شماره مشخص کننده پرونـده ساخت وشناسنامه فني اين پمپ مي باشد و مدارک آن در بايگاني کنترل کيفيت کارخانه موجود است.
 • داراي ضمانتنامه ? ماهه بر اساس مندرجات داخل ضمانتنامه.
 • قابليت نصب و راه اندازي با تابلوهاي هوشمند و الکترونيکي اسپيکو.
 • قابليت نصب با فلنچهاي مخصوص همانند پمپهاي سوپراسپيکو.
 • استفــاده از روغـن مخصـوص خوراکـي بـراي جلوگيـري از آلـودگـي محيــط زيست بــراســاس استاندارد IEC-60335-1 .
I15-GD

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
I15-1-A-GD 220 60 2.2 15 900 50 11 3
I15-3-GD 380 - 1.7 15 900 43 3.5 3

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي لجن کش مدل I15-GD

 

نقشه ابعاد پمپ:

نقشه ابعاد پمپ لجن کش I15-GD

 

 

 

 

پمپ لجن کش 3 اينچ مدل SSI

 

مشخصات پمپ:

SSI
 • خروجي ? اينچ قابل حمل و برتر از پمپهاي اروپايي براي اولين بار در ايران
 • قابليت انتقال سيال بصورت خشک و مستغرق
 • قابليت ساخت در دو مدل 1400 و 2800 دور
 • قابليت انتقال بصورت خطي ، مکشي ، انتقالي يا ايستگاهي
 • SSI-A : با توجه به نوع فلنچ هاي مربوطه براي انتقال لجنها و سيالات از کناره تانک سپتيک مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • SSI-B : با توجه به نوع فلنچ هاي مربوطه براي انتقال لجنها و سيالات بصورت مستغرق و يا توسط لوله و سوپاپ از داخل مخزن مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • SSI-C : با توجه به نوع فلنچ هاي مربوطه براي انتقال لجنها و سيالات خورنده که بـه بدنـه پمپ صدمه مي زنـند مــورد استفـاده قرار مي گيرد ، بصـورتيکه پرشدن حوضچه هاي سپتيـک ازلجنهاي خورنده و فرارسيدن زمان تخليه پمپ توسط سيم بکسلهاي راهنما به فلنچ مخصوص متصل شده و پس از تخليه لجن از فلنچ جدا شده و دور از مواد خورنده قرار مي گيرد.
 • قابليت ساخت با انواع پروانه هاي مخصوص ، براي انتقال انواع لجن
 • SSS : با پروانه کانالي و غيرقابل انسداد براي انتقال کليه لجنهاي معمولي داراي مواد جامد و معلق.
 • SSP : با پروانه ماردوني براي انتقال لجنهاي حاوي کودهاي شيميايي ، مواد زائد سنگبريها ، لجنهاي حاوي مواد له شده در مايعات قابل مصرف مي باشد.
 • SSI : با پروانه هاي غيرقابل انسداد براي انتقال موادي که زبري متوسط داشته و به آساني مجاري را مسدود مي کند ،مـورد استفـاده قرار ميگيـرد. ( هماننـد سپتيکهـا ، مواد زائدسنگبريهـا پس آب کشتارگاهها و ... )
 • SSI-D : با پروانه نيمه باز غيرقابل انسداد با تيغ مخصوص از الماس و درپوش پمپ مناسب براي قطعه قطعه کردن (Grinding) لجنهاي ريشهاي و معمولي مانند کشتارگاهها و بيمارستانهاو ... بکار مي رود.
 • با توجه به پروانه گردابي آن براي انتقال لجنهاي حاوي مواد جامد معلق ، لجنهاي SSC : حاوي مواد اليافدار ، لجن هاي کارگاه هاي گونيبافي ، کشتارگاه هاي طيور و ... مورد استفاده قرارميگيرد.
 • SSO : بــا پروانــه مخصوص سفارشــي بــراي انتقـال لجنهــاي مخصـوص مـورد استفـاده قـرار مي گيرد.

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
SSI 380 2.2 15 1300 50 3.5 3
SSC 380 3 12 1100 50 7 3

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي لجن کش مدل SSI

 

نقشه ابعاد پمپ:

نقشه ابعاد پمپ لجن کش SSI

 

 

 

 

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ