لوگوی آبیاران
ژنراتور برق موتور برق الکتروموتور پمپ آب کمپرسور گیربکس تجهیزات برق صنعتی سایر محصولات

لیست قیمت پمپ های پارس ناصری

HP مشخصات قیمت پمپ (ریال) قیمت الکتروموتور (ریال) قیمت محصول (ریال)
7/5 5/5 KW + 193/4      
7/5 5/5 KW + 193/5      
10 7/5 KW + 193/6      
12/5 9/2 KW + 193/7      
12/5 9/2 KW + 193/8      
15 11 KW + 193/9      
15 11 KW + 193/10      
18 13 KW + 193/11      
18 13 KW + 193/12      
20 15 KW + 193/13      
20 15 KW + 193/14      
25 18/5 KW + 193/15      
25 18/5 KW + 193/16      
25 18/5 KW + 193/17      
- 193/18      
- 193/20      
7/5 5/5 KW + 233/3      
10 7/5 KW + 233/4      
12/5 9/2 KW + 233/5      
15 11 KW + 233/6      
18 13 KW + 233/7      
20 15 KW + 233/8      
20 15 KW + 233/9      
25 18/5 KW + 233/10      
- 233/11      
30 22 KW + 233/12      
33 24 KW + 233/12      
30 22 KW + 233/13      
33 24 KW + 233/13      
30 22 KW + 233/14      
33 24 KW + 233/15      
33 24 KW + 233/16      
41 30 KW + 233/17      
41 30 KW + 233/18      
50 37 KW + 233/20      
50 37 KW + 233/21      
10 7/5 KW + 293/2      
15 11 KW + 293/3      
20 15 KW + 293/4      
25 18/5 KW + 293/5      
30 22 KW + 293/6      
30 22 KW + 293/7 A      
33 24 KW + 293/7      
41 30 KW + 293/8      
50 37 KW + 293/9      
50 37 KW + 293/10      
50 37 KW + 293/11      
62 45 KW + 293/12      
62 45 KW + 293/13      
75 55 KW + 293/14      
75 55 KW + 293/15      
85 62 KW + 293/16      
85 62 KW + 293/17      
- 293/18      
- 293/21      
10 7/5 KW + 345/1      
20 15 KW + 345/2      
30 22 KW + 345/3      
41 30 KW + 345/4      
50 37 KW + 345/5      
62 45 KW + 345/6      
75 55 KW + 345/7      
85 62 KW + 345/8      
100 73 KW + 345/9      
100 73 KW + 345/10      
125 92 KW + 345/11      
125 92 KW + 345/12      
150 110 KW + 345/13      
150 110 KW + 345/14      
-  345/15      
25 18/5 KW + 374/1      
33 24 KW + 374/2      
50 37 KW + 374/3      
62 45 KW + 374/4 A      
75 55 KW + 374/5 A      
85 62 KW + 374/6 A      
100 73 KW + 374/6      
125 92 KW + 374/7      
100 73 KW + 374/7 A      
125 92 KW + 374/8      
150 110 KW + 374/9      
150 110 KW + 374/10      
150 110 KW + 374/11      
177 130 KW + 374/12      
177 130 KW + 374/13      
204 150 KW + 374/14      
252 185 KW + 374/15      
20 15 KW + 384/2      
33 24 KW + 384/3      
41 30 KW + 384/4      
50 37 KW + 384/5      
62 45 KW + 384/6      
75 55 KW + 384/7      
85 62 KW + 384/8      
100 73 KW + 384/9      
100 73 KW + 384/10      
125 92 KW + 384/11      
125 92 KW + 384/12      
150 110KW + 384/13      
177 130 KW +384/14      
30 22 KW + 425/1      
41 30 KW + 425/2 A      
50 37 KW + 425/2 A      
62 45 KW + 425/2 A      
100 73 KW + 425/3      
75 55 KW + 425/3 A      
85 62 KW + 425/3 A      
100 73 KW + 425/4 A      
125 92 KW + 425/4 A      
150 110 KW + 425/5 A      
204 150 KW + 425/6      
177 130 KW + 425/6 A      
252 185 KW + 425/7      
204 150 KW + 425/7 A      
- 425/8      
50 37 KW + 435/1      
41 30 KW + 435/1 A      
100 73 KW + 435/2      
62 45 KW + 435/2 A      
75 55 KW + 435/2 A      
85 62 KW + 435/2 A      
150 110 KW + 435/3      
125 92 KW + 435/3 A      
204 150 KW + 435/4      
177 130 KW + 435/4 A      
252 185 KW + 435/5      
204 150 KW + 435/5 A      
- 435/6      
- 435/6 A      
75 55 KW + 466/1      
62 45 KW + 466/1 A      
150 110 KW + 466/2      
75 55 KW + 466/2 A      
100 73 KW + 466/2 A      
125 92 KW + 466/2 A      
252 185 KW + 466/3      
177 130 KW + 466/3 A      
204 150 KW + 466/3 A      
252 185 KW + 466/4 A      
125 92 KW + 486/1      
85 62 KW + 486/1 A      
100 73 KW + 486/1 A      
- 486/2      
150 110 KW + 486/2 A      
177 130 KW + 486/2 A      

 

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ