لوگوی آبیاران

پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی

طراحی و ساخت پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس نسبتا دشوار می‌باشد. این پمپ آب جهت پمپاژ آبهای تمیز، بسیار مناسب است. مدل های U_SV دارای بدنه فولادی و پروانه از جنس استنلس استیل می‌باشند و حداکثر دمای قابل تحمل در این مدل بین 5+ الی 90+ و همین طور حداکثر هد و دبی در این مدل 138m و 400l/min است، اما جنس بدنه در پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس سری U_V و U_3-5-7L از نوع فولاد و پروانه از جنس نوریل بوده و لازم به ذکر است حداکثر دمای قابل تحمل در این مدل بین 5+ و 35+ است.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
۱۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان
U5V-200/7
Pentax Pump U5V-200/7
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 80.3m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان
U5V-250/8
Pentax Pump U5V-250/8
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 91.4m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۴,۵۶۲,۵۰۰ تومان
U5V-250/8T
Pentax Pump U5V-250/8T
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 91.4m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۷,۸۶۲,۵۰۰ تومان
U5V-280/9
Pentax Pump U5V-280/9
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 2kW
جنس پروانه : استیل،نوریل
فاز : 1
توان : 2.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 102.1m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
U5V-280/9T
Pentax Pump U5V-280/9T
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 2kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 2.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 102.1m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۸,۲۱۲,۵۰۰ تومان
U5V-300/10
Pentax Pump U5V-300/10
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 112.7m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۰,۰۷۵,۰۰۰ تومان
U5V-350/11
Pentax Pump U5V-350/11
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 2.6kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 3.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 115.7m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
U5V-350/11 T
Pentax Pump U5V-350/11 T
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 2.6kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 3.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 115.7m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۱۷,۸۷۵,۰۰۰ تومان
U5SV-180/6
Pentax Pump U5SV-180/6
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 1.3kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 1.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 69.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۷,۳۱۲,۵۰۰ تومان
U5SV-180/6T
Pentax Pump U5SV-180/6T
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 1.3kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 1.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 69.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
U5SV-200/7
Pentax Pump U5SV-200/7
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 80.3m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
U5SV-200/7T
Pentax Pump U5SV-200/7T
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 80.3m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۲,۷۱۲,۵۰۰ تومان
U5SV-250/8
Pentax Pump U5SV-250/8
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 91.4m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۲,۰۳۷,۵۰۰ تومان
U5SV-250/8T
Pentax Pump U5SV-250/8T
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 91.4m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۷,۵۸۷,۵۰۰ تومان
U5SV-280/9
Pentax Pump U5SV-280/9
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 2kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 2.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 102.1m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
U5SV-280/9T
Pentax Pump U5SV-280/9T
برند : Pentax
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
توان : 2kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 2.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 102.1m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۸,۵۸۷,۵۰۰ تومان
U5SV-300/10
Pentax Pump U5SV-300/10
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : Pentax
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 112.7m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل
۲۴,۲۲۵,۰۰۰ تومان
U5SV-300/10 T
Pentax Pump U5SV-300/10 T
نوع پمپ : طبقاتی عمودی
برند : پنتاکس
توان : 2.2kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 112.7m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل

شرکت های تولیدی زیادی در سراسر جهان، اقدام به طراحی و عرضه انواع پمپ آب کرده اند، یکی از بهترین گروه های پمپی که کاربردهای فراوانی دارد و بسیار مورد توجه کاربران در سراسر جهان قرار گرفته است، پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی است که دارای بدنه ای مقاوم و کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف است.

پمپ طبقاتی عمودی جزء پمپ سانتریفیوژی محسوب می شود که جهت مصارف تامین فشار آب شرب مصرفی، پمپ پرکن مخزن، نصب و استفاده به عنوان پمپ آب در خانه ها، بوستر پمپ، سیستم های آب شیرین کن و RO، مصارف آزمایشگاهی، کارخانجات و مصارف صنعتی و نیمه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

پمپ پنتاکس از نوع طبقاتی عمودی نسبت به مدل های تک پروانه، دو پروانه،‌ جتی، محیطی و بشقابی دارای راندمان بالاتر و میزان صدای کمتری هستند.

پمپ پنتاکس به خاطر صدای بسیار کم در بسیاری موراد جهت نصب در ساحتمان و موتورخانه هایی که نزدیک به واحدهای مسکونی هستند، استفاده می شود.

از نکات مهم در استفاده از پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس، انجام هواگیری قبل از استفاده و استارت اولیه می باشد.

پمپ آب فوق را برای مصارف خانگی می توان با تابلو فرمان و پرشر سوییچ نصب کرد که به پمپ آب خانگی شناخته می شود.

نکات مهم در هنگام خرید پمپ آب

فاکتورهایی که هنگام خرید پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی، باید به آن توجه شود، عبارتند از:

  • میزان آب مصرفی در ساختمان
  • تعداد طبقات ساختمانی که نیاز به پمپ دارد.
  • تعداد شیرهای آب موجود در ساختمان
  • متراژ ساختمانی که پمپ برای آن استفاده می کنیم.

خرید پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی

در صورتی که در انتخاب، خرید و نحوه استفاده از انواع پمپ دچار مشکل شدید، به راحتی می توانید با کارشناسان فروش مجموعه بزرگ آبیاران تماس گرفته و از مشاوره و راهنمایی هایشان استفاده کنید. کارشناسان فروش آبیاران به صورت تمام وقت قادر به پاسخگویی به سوالات مشتریان عزیز هستند.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هولدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هولدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد