لوگوی آبیاران

پمپ پنتاکس طبقاتی افقی

پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس به منظور پمپاژ آب‌های تمیز و نیمه تمیز طراحی شده است. پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس شامل سری U بوده و ایجاد فشار آب، استفاده در سیستم های آبیاری و آب های آشامیدنی، تصفیه و گردش آب، تهویه و استفاده در سیستم‌های شستشو از ویژگی‌های آن می‌باشد.

جستجو کنید :
حذف فیلتر
۱۰,۳۱۲,۵۰۰ تومان
U3S-100/5
Pentax Pump U3S-100/5
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.75kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 1hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 55.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
U3S-90/4
Pentax Pump U3S-90/4
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.7kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 0.9hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 44.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۷,۸۱۲,۵۰۰ تومان
U3S-70/3
Pentax Pump U3S-70/3
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.5kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 0.7hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 32.7m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
U9S-200/4
Pentax Pump U9S-200/4
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 47.6m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
موجود در انبار
۱۱,۷۱۲,۵۰۰ تومان
U3S-120/6
Pentax Pump U3S-120/6
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.9kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 1.2hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 66.6m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
U3-90/4
Pentax Pump U3-90/4
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.7kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 0.9hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 44.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
U3-150/7
Pentax Pump U3-150/7
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.1kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 71.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۵,۵۶۲,۵۰۰ تومان
U3-50/2
Pentax Pump U3-50/2
نوع پمپ : طبقاتی افقی
برند : پنتاکس
توان : 0.37kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 0.5hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 18.8m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
U3S-50/2
Pentax Pump U3S-50/2
نوع پمپ : طبقاتی افقی
برند : پنتاکس
توان : 0.37kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 0.5hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 20.9m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۷,۸۱۲,۵۰۰ تومان
U3S-70/3T
Pentax Pump U3S-70/3T
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 0.5kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 3
توان : 0.7hp
حداکثر آبدهی : 4.8m³/h
ارتفاع پمپاژ : 32.7m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
موجود در انبار
۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
U5-150/5
Pentax Pump U5-150/5
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.1kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 1
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 56.8m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۰,۸۱۲,۵۰۰ تومان
U5-150/5 T
Pentax Pump U5-150/5 T
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.1kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 3
توان : 1.5hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 56.8m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
U5-180/6 T
Pentax Pump U5-180/6 T
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.3kW
جنس پروانه : استیل, نوریل
فاز : 3
توان : 1.8hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 69.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان
U5-200/7
Pentax Pump U5-200/7
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل، نوریل
فاز : 1
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 8.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 80.3m
دهانه ورودی : 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
U7-250/5
Pentax Pump U7-250/5
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 1
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 62m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
U7-250/5 T
Pentax Pump U7-250/5 T
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.9kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 3
توان : 2.5hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 62m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
۱۵,۴۳۷,۵۰۰ تومان
U7-350/7 T
Pentax Pump U7-350/7 T
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 2.6kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 3
توان : 3.5hp
حداکثر آبدهی : 9.6m³/h
ارتفاع پمپاژ : 85.9m
دهانه ورودی : 1/4 1in
دهانه خروجی : 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل
۱۰,۶۲۵,۰۰۰ تومان
U9-200/4T
Pentax Pump U9-200/4T
برند : پنتاکس
نوع پمپ : طبقاتی افقی
توان : 1.5kW
جنس پروانه : استیل
فاز : 3
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 14.4m³/h
ارتفاع پمپاژ : 47.1m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 1/4 1in
جنس بدنه : استیل، نوریل

راهنمایی انتخاب و خرید بهترین پمپ آب طبقاتی

برای خرید پمپ آب طبقاتی، متناسب با نیاز مصرفی شما، استفاده از یک مشاوره تخصصی خرید روش بسیار کارآمدی محسوب می شود. کارشناسان فروش آبیاران با ارائه اطلاعات فنی محصولات و بررسی کامل نیازمندی های اصلی شما برای استفاده از پمپ آب مورد نظرتان، همواره راهنما و پاسخگوی شما برای رسیدن به یک انتخاب خوب خواهند بود.
قیمت پمپ آب طبقاتی در فروشگاه اینترنتی آبیاران برای خریداران این محصول قابل مشاهده است و همینطور مشتریان ارجمند می توانند محصولات پمپ را با یکدیگر مقایسه کرده تا ضمن مشاهده محصولات بهترین برندهای پمپ آب طبقاتی را انتخاب کنند. در ادامه این متن، توضیحات لازم برای بررسی و خرید انواع پمپ آب طبقاتی مورد نیاز شما تشریح شده است.

مراحل نصب پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس

  • قبل از نصب و راه اندازی پمپ‌ طبقاتی عمودی و افقی، حتما پمپ‌ها را هواگیری کرده و سربندی الکتروموتور را چک کنید که از وجود مشکلات احتمالات جلوگیری شود که در غیر این صورت باعث باز شدن مهره سر شفت شده و در نهایت موجب صدمات جدی به پمپ می گردد.
  • پمپ را در یک سطح ثابت قرار دهید و نصب کنید، دقت کنید که پمپ در محیط خشک و به دور از یخ زدگی قرار گیرد.
  • پمپ را در نزدیک ترین محل منبع تغذیه قرار دهید.
  • به دلیل اینکه این پمپ با هوای اطراف، خنک می گردند، بنابراین از رسیدن هوا به پمپ اطمینان حاصل کنید.
  • برای جلوگیری از بازگشت آب به داخل پمپ توصیه می شود یک شیر یک طرفه بر روی خروجی پمپ نصب کنید. عدم نصب شیر یکطرفه موجب صدمات جدی به پروانه و الکتروموتورها می گردد.
  • در منبع ذخیره، باید یک کنترل سطح نصب گردد، تا مانع از کارکردن پمپ آب در زمان خالی بودن مخزن شود. خشک کار کردن این گونه پمپ‌ها موجب صدمه دیدن آنها می‌گردد.

ویژگی‌های پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس

با توجه به مقدار عالی آبی که دریافت می‌کند، عملکرد بهبود بخشیده می‌شود و عمر پمپ افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به اینکه جنس قطعات از نوع فولاد ضد زنگ می‌باشد، احتمال خورندگی آن تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد. ساختار یکپارچه، وزن سبک، سر و صدای نسبتا کم و صرفه جویی در انرژی این پمپ را به گزینه مناسب جهت انتخاب تبدیل کرده است.

مزایای و فوائد پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی به دلیل قیمت مناسب و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی مناسب است .فضای کمی اشغال می کند و طراحی سادهای دارند .از تنوع مناسبی در جنس پروانه برای استفاده در فضاهای مختلف برخوردار هستند.

 این نوع پمپ آب به دلیل ساختار نسبتا ساده و کارآیی مناسب اگر در شرایط مناسبی نگهداری شوند هزینه های جانبی تعمیر و نگهداری آنها پایین است.

انواعپمپ طبقاتی

پمپ آبطبقاتی عمدتا به شکل عمودی و افقی طراحی و تولید میشوند. پمپ طبقاتی عمودی با نام پمپ طبقاتی ایستاده هم شناخته میشوند.

این نوع پمپ به دلیل کم حجم بودن فشرده بودن در مکان نصب، از شرایط بهتری برای استفاده در فضاهای مختلف برخوردار بوده و پرکاربردتر هستند.

البته باید توجه داشت که پمپ طبقاتی افقی برای نصب در فضاهایی که از ارتفاع کمی برخوردار هستند مناسب تر است.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد