لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
۶۸,۸۴۷,۰۰۰ تومان
233/12+7A22 3/2
Pumpiran Model 233/12+7A22 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 3 اینچ

نوع پمپ : شناور
قطر لوله : 3in
برند : پمپیران
قطر چاه : 10in
توان : 22kW
توان : 30hp
حداکثر آبدهی : 35m³/h
ارتفاع پمپاژ : 207m
دهانه خروجی : 3in
جنس بدنه : چدنی
۵۹,۳۰۴,۰۰۰ تومان
271/10+7A11 3/2
Pumpiran Model 271/10+7A11 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

نوع پمپ : شناور
قطر لوله : 4in
برند : پمپیران
قطر چاه : 10in
توان : 11kW
فاز : 3
توان : 15hp
حداکثر آبدهی : 55m³/h
ارتفاع پمپاژ : 84m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدنی
۵۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
271/8+7A9 3/2
Pumpiran Model 271/8+7A9 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

برند : پمپیران
قطر چاه : 10in
نوع پمپ : شناور
قطر لوله : 4in
توان : 9.2kW
فاز : 3
توان : 12.5hp
حداکثر آبدهی : 55m³/h
ارتفاع پمپاژ : 67m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدنی
۶۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان
271/11+7A11 3/2
Pumpiran Model 271/11+7A11 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

برند : پمپیران
قطر چاه : 10in
نوع پمپ : شناور
قطر لوله : 4in
توان : 11kW
فاز : 3
توان : 15hp
حداکثر آبدهی : 55m³/h
ارتفاع پمپاژ : 92m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدنی
۴۵,۷۳۶,۰۰۰ تومان
293/3+7A11 3/2
Pumpiran Model 293/3+7A11 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

قطر چاه : 10in
قطر لوله : 4in
برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
توان : 11kW
فاز : 3
توان : 15hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 57m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۵۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
293/4+7A15 3/2
Pumpiran Model 293/4+7A15 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 10in
قطر لوله : 4in
توان : 15kW
فاز : 3
توان : 20hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 77m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۶۰,۵۰۴,۰۰۰ تومان
293/5+7A18 3/2
Pumpiran Model 293/5+7A18 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 10in
قطر لوله : 4in
برند : پمپیران
توان : 18.5kW
فاز : 3
توان : 25hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 96m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۶۶,۵۶۷,۰۰۰ تومان
293/6+7A22 3/2
Pumpiran Model 293/6+7A22 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

قطر لوله : 4in
برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 10in
توان : 22kW
فاز : 3
توان : 30hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 115m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۸۵,۶۱۳,۰۰۰ تومان
293/8+9A30 3/2
Pumpiran Model 293/8+9A30 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 12in
قطر لوله : 4in
توان : 30kW
فاز : 3
توان : 41hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 153m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۷۳,۶۰۵,۰۰۰ تومان
293/7+8A24 3/2
Pumpiran Model 293/7+8A24 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 12in
قطر لوله : 4in
توان : 24.5kW
فاز : 3
توان : 33hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 140m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۸۷,۸۲۱,۰۰۰ تومان
293/9+9A30 3/2
Pumpiran Model 293/9+9A30 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

قطر لوله : 4in
برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 12in
توان : 30kW
فاز : 3
توان : 41hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 173m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۱۰۱,۴۰۹,۰۰۰ تومان
293/10+9A37 3/2
Pumpiran Model 293/10+9A37 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

قطر لوله : 4in
برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 12in
توان : 37kW
فاز : 3
توان : 50hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 192m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۱۰۲,۸۷۲,۰۰۰ تومان
293/11+9A37 3/2
Pumpiran Model 293/11+9A37 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 12in
قطر لوله : 4in
توان : 37kW
فاز : 3
توان : 50hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 211m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۱۱۴,۶۳۷,۰۰۰ تومان
293/12+9A45 3/2
Pumpiran Model 293/12+9A45 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 12in
قطر لوله : 4in
توان : 45.5kW
فاز : 3
توان : 62hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 230m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۱۲۷,۲۱۳,۰۰۰ تومان
293/13+9A55 3/2
Pumpiran Model 293/13+9A55 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 12in
قطر لوله : 4in
توان : 55kW
فاز : 3
توان : 75hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 251m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۱۳۰,۲۱۸,۰۰۰ تومان
293/14+9A55 3/2
Pumpiran Model 293/14+9A55 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

قطر چاه : 12in
قطر لوله : 4in
برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
توان : 55kW
فاز : 3
توان : 75hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 238m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۱۳۳,۳۰۸,۰۰۰ تومان
293/15+9A55 3/2
Pumpiran Model293/15+9A55 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

قطر لوله : 4in
برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 12in
توان : 55kW
فاز : 3
توان : 75hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 289m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
۱۵۴,۰۶۷,۰۰۰ تومان
293/16+9A62 3/2
Pumpiran Model 293/16+9A62 3/2

الکتروپمپ شناور پمپیران 4 اینچ

برند : پمپیران
نوع پمپ : شناور
قطر چاه : 12in
قطر لوله : 4in
توان : 62.5kW
فاز : 3
توان : 85hp
حداکثر آبدهی : 70m³/h
ارتفاع پمپاژ : 272m
دهانه خروجی : 4in
جنس بدنه : چدن
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال شده 1402/12/07 23:31
محمد زیودار
سلام وعرض ادب خدمت مهندسین شرکت پمپ پمپیران ایا پمپ ۸×۱۰۰یاهمون۱۰۸اب پخشکن استیلی مجوداست یانه همشون چدنی هستن درضمن اگرموجود است قیمت هرکدام چقدراست ممنونم
 
مدیر سایت

سلام وقت بخیر 

معمولا از جنس چدن هستند. برای اطلاعات بیشتر با واحد فروش آبیاران تماس گرفته و از کم و کیف محصول مورد نظر خود باخبر شوید.

ارسال شده 1402/12/07 23:19
محمد زیودار
سلام وعرض وادب وشب بخیری خدمت دوستان ومهندسین عزیز وزحمتکش شرکت پمپ ایران درضمن میخوام پمپ پاژبزارم که حدود مساف لوله ۱۷۰۰متر است تقریبا باارتفاع ۱۰۰متر حال ازشروع مسافت سمت پمپ پاژ۷۰۰مترلوله فلزی ۶اینج و۱۰۰۰مترلوله ۵اینج فلزی نصب کرده ام ولازم به ذکراست
 
مدیر سایت

سلام روز بخیر لطفا جهت مشاوره با قسمت فروش تماس بگیرید

ارسال شده 1402/10/09 14:47
بهنام پوررجب زاده
سلام لوازم یدکی پمپ مدل EN80-160 لازم دارم. چطور میتونم لیستشو پیدا کنم. هرچقدر جستجو کردم پیدا نکردم.
ارسال شده 1402/05/27 00:25
مظلوم
درود وقت بخیر من یه پمپی میخام ۳اینچ با ارتفاع ۲۰متر و ۲۰۰متر مسافت. برای موتور ۸اسب
 
مدیر سایت

سلام و درود خدمت شما

پمپ شناور233/3 با موتور 7/5 اسب برای شرایط شما پیشنهاد می شود.

ارسال شده 1402/02/28 20:40
محمد
سلام وقت بخیر پمپ آب میخواستم واسه متور دیزلی مدل ۱۲۵/۲۵۰ قیمت میخواستم.
ارسال شده 1402/02/26 10:39
رحمانی
پمپی با مسافت 250 متر با ارتفاع 70 متر که اب را از تونل در حال کار که بعضا گل الود هم هست انتقال بده برق تک فاز و سه فاز موجوده
 
مدیر سایت
سلام و عرض ادب جناب اقای رحمانی عرضم به خدمتتون که تکفاز در این مسافتی که فرمودین کارایی نداره و باید پمپ سه فاز استفاده کنید. و این که سایز لوله ای که در این مسیر قراردادین، چند اینچ هست؟
ارسال شده 1402/02/20 19:55
مرتضی قلی رحیمی
باسلام درودمن یه پمپ ۳ینچ طبقاطی میخوام مصافت۷۰۰هست باشیب۳۰متر
ارسال شده 1402/01/11 11:27
هادی صفی زاده
سلام برق تک فاز دارم پمپی می خوام هزار وپانصد متر مصافت وباارتفاع شصت متر اب انتقال بدهد
 
مدیر سایت
سلام و عرض ادب به زودی کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.
ارسال شده 1401/12/18 00:39
رضا رحمانی
سلام من ی پمپ پشت تراکتوری برای لوله۳ اینچ و ارتفاع ۳۰متر میخوام
هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ