لوگوی آبیاران

ژنراتور سینکرو

جستجو کنید :
حذف فیلتر
SK-160-WB
Sincro SK-160-WB Generator - 40kva

ژنراتور سینکرو 40 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-160-WB
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 40kVA
توان اضطراری آلترناتور : 40kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 87.9%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
IB4-LA
Sincro IB4-LA Generator - 50kva

ژنراتور سینکرو 50 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : IB4-LA
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 50kVA
توان اضطراری آلترناتور : 50kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.7%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-225-MS
Sincro SK-225-MS Generator - 80kva

ژنراتور سینکرو 80 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-225-MS
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 80kVA
توان اضطراری آلترناتور : 80kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 90.7%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-225-ML
Sincro SK-225-ML Generator - 110kva

ژنراتور سینکرو 110 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-225-ML
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 110kVA
توان اضطراری آلترناتور : 110kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 91.9%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-225-LS
Sincro SK-225-LS Generator - 125kva

ژنراتور سینکرو 125 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-225-LS
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 125kVA
توان اضطراری آلترناتور : 125kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.3%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-250-SL
Sincro SK-250-SL Generator - 160kva

ژنراتور سینکرو 160 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-250-SL
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 160kVA
توان اضطراری آلترناتور : 160kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 91.7%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-250-LM
Sincro SK-250-LM Generator - 275kva

ژنراتور سینکرو 275 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-250-LM
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 275kVA
توان اضطراری آلترناتور : 275kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-250-LL
Sincro SK-250-LL Generator - 300kva

ژنراتور سینکرو 300 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-250-LL
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 300kVA
توان اضطراری آلترناتور : 300kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.2%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-315-SS
Sincro SK-315-SS Generator - 350kva

ژنراتور سینکرو 350 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-315-SS
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 350kVA
توان اضطراری آلترناتور : 350kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 92.9%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-315-SM
Sincro SK-315-SM Generator - 400kva

ژنراتور سینکرو 400 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-315-SM
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 400kVA
توان اضطراری آلترناتور : 400kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 93.4%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-355-MS
Stamford SK-355-MS Generator - 500kva

ژنراتور سینکرو 500 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-355-MS
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 500kVA
توان اضطراری آلترناتور : 500kVA
فرکانس : 12Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.2%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-355-LM
Sincro SK-355-LM Generator - 650kva

ژنراتور سینکرو 650 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-355-LM
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 650kVA
توان اضطراری آلترناتور : 650kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.6%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-355-WL
Sincro SK-355-WL Generator - 720kva

ژنراتور سینکرو 720 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-355-WL
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 720kVA
توان اضطراری آلترناتور : 720kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.8%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-400-SA
Sincro SK-400-SA Generator - 800kva

ژنراتور سینکرو 800 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-400-SA
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 800kVA
توان اضطراری آلترناتور : 800kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 95.3%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-400-SB
Sincro SK-400-SB Generator - 1000kva

ژنراتور سینکرو 1000 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-400-SB
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 1000kVA
توان اضطراری آلترناتور : 1000kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 95.6%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-450-MB
Sincro SK-450-MB Generator - 1200kva

ژنراتور سینکرو 1200 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-450-MB
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 1200kVA
توان اضطراری آلترناتور : 1200kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 96.3%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V
SK-450-MC
Sincro SK-450-MC Generator - 1350kva

ژنراتور سینکرو 1350 کاوا

برند آلترناتور : Sincro
مدل آلترناتور : SK-450-MC
کشور سازنده آلترناتور : ایتالیا
توان اسمی آلترناتور : 1350kVA
توان اضطراری آلترناتور : 1350kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 96.5%
ضریب قدرت : 0.8
ولتاژ خروجی : 400/230V

آلترناتورها یا به اصطلاح ژنراتور تک، وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی دریافتی از موتور به انرژی الکتریکی را در مجموعه عملکرد یک سیستم مولد برق موسوم به ژنراتور را بر عهده دارند. مشخصات فنی یک آلترناتور و بخصوص توان خروجی اسمی و اضطراری آن بر حسب کاوا، تعیین کننده تناسب درست آن برای استفاده جهت کوپله شدن با یک موتور دیزل است.

بکارگیری ژنراتور تک، همانطور که در استفاده هایی نظیر تامین برق برای وسایل نقلیه بکار گرفته می شود، یکی از اجزای اصلی انواع دیزل ژنراتور ها هم محسوب می شود. ژنراتورهای دیزلی با قابلیت جابجایی، امکان استفاده از نیروی الکتریسیته برای مکان هایی که به برق شهری دسترسی ندارند و یا با قطعی موقت برق مواجه هستند، را فرآهم کرده است.

قیمت ژنراتور سینکرو

نمایندگی فروش ژنراتور سینکرو Italmotors، دائم کار و اضطراری، مشاوره خرید، نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش و جهت استعلام قیمت انواع ژنراتور سینکرو و یا خرید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد