لوگوی آبیاران
جستجو کنید :
حذف فیلتر
15 درصد تخفیف
۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
15,000,000
WKL50/6
Atlas pump WKL50/6

پمپ فشارقوی اطلس

نوع پمپ : فشار قوی چپ گرد
برند : اطلس پمپ
توان : 5.5kW
جنس پروانه : چدن
فاز : 3
توان : 7.5hp
حداکثر آبدهی : 27m³/h
ارتفاع پمپاژ : 57m
دهانه خروجی : 2in
جنس بدنه : فولاد
موجود در انبار
۲۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
CM50-160 A
Pentax Pump CM50-160 A

پمپ پنتاکس سه فاز

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 7.5kW
جنس پروانه : چدن, برنز
فاز : 3
توان : 10hp
حداکثر آبدهی : 78m³/h
ارتفاع پمپاژ : 36.7m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۲۸,۲۷۵,۰۰۰ تومان
CM50-160 B
Pentax Pump CM50-160 B

پمپ پنتاکس سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : گریز از مرکز
توان : 5.5kW
جنس پروانه : چدن, برنز
فاز : 3
توان : 7.5hp
حداکثر آبدهی : 78m³/h
ارتفاع پمپاژ : 31.1m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۳۶,۱۱۲,۵۰۰ تومان
CM50-200 B
Pentax Pump CM50-200 B

پمپ پنتاکس سه فاز

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 11kW
جنس پروانه : چدن, برنز
فاز : 3
توان : 15hp
حداکثر آبدهی : 78m³/h
ارتفاع پمپاژ : 50.8m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۳۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
CM50-200 C
Pentax Pump CM50-200 C

پمپ پنتاکس سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : گریز از مرکز
توان : 9.2kW
جنس پروانه : چدن, برنز
فاز : 3
توان : 12.5hp
حداکثر آبدهی : 78m³/h
ارتفاع پمپاژ : 46m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۵۶,۸۶۲,۵۰۰ تومان
CM50-200 A
Pentax Pump CM50-200 A

پمپ پنتاکس سه فاز

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 15kW
جنس پروانه : چدن, برنز
فاز : 3
توان : 20hp
حداکثر آبدهی : 156m³/h
ارتفاع پمپاژ : 58m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۲۰,۷۸۷,۵۰۰ تومان
CM40-160 A
Pentax Pump CM40-160 A

پمپ پنتاکس سه فاز

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 4kW
جنس پروانه : باکالیت، برنز
فاز : 3
توان : 5.5hp
حداکثر آبدهی : 42m³/h
ارتفاع پمپاژ : 35.6m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2.5in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۲۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان
CM40-160 B
Pentax Pump CM40-160 B

پمپ پنتاکس سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : گریز از مرکز
توان : 3kW
جنس پروانه : باکالیت, برنز
فاز : 3
توان : 4hp
حداکثر آبدهی : 39m³/h
ارتفاع پمپاژ : 30.1m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2.5in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۲۹,۹۱۲,۵۰۰ تومان
CM40-200 A
Pentax Pump CM40-200 A

پمپ پنتاکس سه فاز

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 7.5kW
جنس پروانه : باکالیت, برنز
فاز : 3
توان : 10hp
حداکثر آبدهی : 42m³/h
ارتفاع پمپاژ : 57.7m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2.5in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۲۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
CM40-200 B
Pentax Pump CM40-200 B

پمپ پنتاکس سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : گریز از مرکز
توان : 5.5kW
جنس پروانه : باکالیت, برنز
فاز : 3
توان : 7.5hp
حداکثر آبدهی : 42m³/h
ارتفاع پمپاژ : 44.9m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2.5in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۳۷,۳۶۲,۵۰۰ تومان
CM40-250 B
Pentax Pump CM40-250 B

پمپ پنتاکس سه فاز

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 11kW
جنس پروانه : باکالیت، برنز
فاز : 3
توان : 15hp
حداکثر آبدهی : 42m³/h
ارتفاع پمپاژ : 71.3m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2.5in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۶۵,۵۷۵,۰۰۰ تومان
CM65-200 B
Pentax Pump CM65-200 B

پمپ پنتاکس سه فاز

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 18.5kW
جنس پروانه : چدن, برنز
فاز : 3
توان : 25hp
حداکثر آبدهی : 288m³/h
ارتفاع پمپاژ : 51.6m
دهانه ورودی : 3in
دهانه خروجی : 2.5in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۶۹,۳۲۵,۰۰۰ تومان
CM65-200 A
Pentax Pump CM65-200 A

پمپ پنتاکس سه فاز

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 22.5kW
جنس پروانه : چدن, برنز
فاز : 3
توان : 30hp
حداکثر آبدهی : 288m³/h
ارتفاع پمپاژ : 60.2m
دهانه ورودی : 3in
دهانه خروجی : 2.5in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CM40-125 B
Pentax Pump CM40-125 B

پمپ پنتاکس سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : گریز از مرکز
توان : 2.2kW
جنس پروانه : باکالیت, برنز
فاز : 3
توان : 3hp
حداکثر آبدهی : 36m³/h
ارتفاع پمپاژ : 20.7m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2.5in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۱۶,۶۱۲,۵۰۰ تومان
CM40-125 C
Pentax Pump CM40-125 C

پمپ پنتاکس سه فاز

نوع پمپ : گریز از مرکز
برند : پنتاکس
توان : 1.5kW
جنس پروانه : باکالیت, برنز
فاز : 3
توان : 2hp
حداکثر آبدهی : 36m³/h
ارتفاع پمپاژ : 19m
دهانه ورودی : 2.5in
دهانه خروجی : 2.5in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
WKL80/1
Pumpiran WKL80/1

پمپ فشارقوی پمپیران

برند : پمپیران
نوع پمپ : فشار قوی
توان : 5.5kW
فاز : 3
توان : 7.5hp
حداکثر آبدهی : 100m³/h
ارتفاع پمپاژ : 18m
دهانه خروجی : 3in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
15 درصد تخفیف
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
20,000,000
WKL80/3
Atlas pump WKL80/3

پمپ فشارقوی اطلس

برند : اطلس پمپ
نوع پمپ : فشار قوی
توان : 15kW
جنس پروانه : چدن
توان : 20hp
حداکثر آبدهی : 100m³/h
ارتفاع پمپاژ : 55m
دهانه خروجی : 3in
جنس بدنه : فولاد
موجود در انبار
۶۵,۹۳۷,۵۰۰ تومان
CM80-160 B
Pentax Pump CM80-160 B

پمپ پنتاکس سه فاز

برند : پنتاکس
نوع پمپ : گریز از مرکز
توان : 18.5kW
جنس پروانه : چدن, برنز
فاز : 3
توان : 25hp
حداکثر آبدهی : 225m³/h
ارتفاع پمپاژ : 34m
دهانه ورودی : 4in
دهانه خروجی : 3in
جنس بدنه : چدن
موجود در انبار
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پاسخگوی سوالات و دیدگاه‌های شما هستیم:

اطلاعات هویتی شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هلدینگ آبیاران پویان آذر

مجموعه «آبیاران پویان آذر» یکی از بزرگترین تامین کنندگان عمده تجهیزات صنعتی در داخل کشور است که عرضه با کیفیت‌ترین محصولات از معتبرترین برندهای شناخته شده بین‌المللی را در طول 50 سال فعالیت تجاری خود برعهده داشته است. دانش فنی مونتاژ انواع دستگاه‌های ژنراتور برق در کنار ارائه کامل‌ترین نوع خدمات پس از فروش و گارانتی کالا ، این مجموعه را به بهترین گزینه برای مراودات بازرگانی در نزد شرکای تجاری وفادار خود تبدیل کرده است. ارائه بهترین قیمت بازار در کنار جلب رضایت و حفظ و نگهداشت مشتریان، از مهمترین استراتژی‌های هلدینگ «آبیاران پویان آذر» در طول سالیان طولانی فعالیت اقتصادی آن است.

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران

دفاتر فروش

تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
شعبه دوم تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

کارخانه تهران: ابتدای بزرگراه شهید متوسلیان، خیابان فتح 5

کارخانه تبریز: قراملک، جنب دانشگاه صنایع و معادن

 
 


تمامی حقوق مادی و معنوی برای گروه صنعتی آبیاران محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از محصولات و کاتالوگ های انحصاری آبیاران پیگرد قانونی دارد

تماس با واحد فروش
واتس آپ