لوگوی آبیاران

تابلو برق فشار قوی - قسمت دوم

تابلو برق فشار قوی

 تابلو برق

 

قسمت های ترانس فورماتور تابلو برق فشار قوی :

مخزن روغن , هسته, رادیاتور, سیم پیچ ها  , تپ چنجرو تابلوی مکانیزم آن, بوشینگ های فشار قوی وضعیف , تابلوی فرمان , شیرها و لوله های ارتباطی , وسایل اندازه گیری و حفاظتی , وسایل خنک کننده ترانس جریان , چرخ , شاسی و...

نحوه ی متصل شدن سیم پیچ ها:

طریقه ی متصل شدن سیم پیچ های اصلی و فرعی در ترانس اکثراً به حالت ستاره,  سه ضلعی , مورب است.

ترانس فورماتور ولتاژ تابلو برق:

برای اینکه ولتاژهای بیشتر از 600 V این امکان را ندارند که به حالت مستقیم بوسیله ابزارهای اندازه گیری اندازه گرفت , پس لازم است که ولتاژ را کم کنیم تا بتوان ولتاژ را اندازه گیری کرده و یا اینکه در رله های حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد، ترانس فورماتور ولتاژبه این دلیل استفاده می شود که ترانس فورماتور تابلو برق، ولتاژ از نوع مغناطیسی دارای دو نوع سیم پیچ اصلی و فرعی می باشد که برای ولتاژهای بین 600 V تا 132 KVمورد استفاده قرار می گیرد.

ترانس فورماتور جریان تابلو برق:

برای اندازه گیری و همچنین سیستم های محفاظتی لازم است که از مقدار جریان عبوری از خط اطلاع پیدا کند و با توجه به اینکه به حالت مستقیم نمی شود از همه ی جریان خط دراین نوع ابزار ها استفاده کرد و در تابلو برق فشار ضعیف و فشار قوی علاوه بر کمییت , نکته ی مهم ایزوله کردن ابزار های اندازه گیری و حفاظتی از اولیه است پس باید به طریقی جریان را کاهش دهیم و از این جریان برای ابزارهای بالا استفاده کنیم و این کار به وسیله ی ترانس جریان انجام می شود.

پارامترهای اساسی یک CTتابلو برق:

CT ظرفیت, نقطه اشباع , کلاس ودقت CT , نسبت تبدیل

حالت تبدیل تابلو برق ترانس جریان:

جریان اصلی Ct بر طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد که معمولاً باید در انتخاب جریان اصلی یکی از اعداد پایین را انتخاب کنیم:

10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150 Amp

درحالتیکه نیازمند به جریان اصلی بیشتر باشد باید ضریبی از اعداد بالا انتخاب کنیم. جریان فرعی Ct هم بر طبق IEC 185 مطابق اعداد پایین می باشد : 1-2-5

برای انتخاب نسبت تبدیل Ct باید جریان اصلی را بر طبق جریان ابزار های محفاظت شده و یا ابزار هایی که لازم است بار آنها اندازه گیری شود انتخاب کرد .

در مورد Ct  تستهای مختلفی انجام می شود که عمومی ترین آنها عبارت اند:

تست نسبت تبدیل,  تست نقطه اشباع , تست عایقی اولیه و ثانویه

حفاظتهای ترانس:

حفا ظت های دا خلی

اتصال کوتاه :

A ابزار حفاظت روغن (رله) , B دستگاه محفاظت در برابر جریان زیاد( فیوز, رله جریان زیادی زمانی ) , C رله دیفرانسیل

2 اتصال صفر یا اتصال به زمین :

A مراقبت روغن با رله, B رله دیفرانسیل, C محاسبه جریان زمین

3 افزایش فلوی هسته :

A اورفلاکس

حفا ظتهاي غير الکتريکي در تابلو برق :

1 کاهش روغن

2 از کار افتادن دستگاه خنک کننده

3نقص در پنجره ی تغییر دهنده : رله تخلیه فشار يا گاز

تابلو برق

انواع زمين کردن تابلو برق  :

زمين کردن حفاظتي:

زمين کردن حفاظتي به این معنی است از زمين کردن تمام قطعات فلزي تاسيسات الکتريکي که در ارتباط مستقيم ( فلزبه فلز ) با مدار الکتريکي قرار ندارد . اين زمين کردن مخصوصاً براي محفاظت اشخاص در برابر اختلاف سطح تماس زياد به کار گرفته مي شود .

زمين کردن الکتريکي:

زمين کردن الکتريکي به این معنی است زمين کردن نقطه اي از ابزار هاي الکتريکي و ادوات برقي که قسمتی ازمدارالکتريکي مي باشد. مثل زمين کردن مرکز ستاره ی سيم پيچ يا ژنراتور ترانسفورماتور

که اين زمين کردن برای کاردرست ابزار و جلوگيري از افزایش فشار الکتريکي فازهاي سالم نسبت به زمين در حالت تماس يکي از فازهاي ديگر با زمين.

طریقه ی زمين کردن تابلو برق:

روش مستقيم :

مانند وصل بدون واسطه نقطه صفر ترانس يا نقطه اي از سيم متصل بين ژنراتور جريان دائم به زمين

روش غير مستقيم :

مانند متصل کردن نقطه صفر ژنراتور به وسیله ی يک مقاومت بزرگ به زمين يا اتصال نقطه صفر ستاره ترانس توسط سلف پترزن

زمين کردن بار:

بايد نقطه ی صفر يا اصولاً هرنقطه از شبکه که پتانسيل نسبت به زمین را دارد توسط یک فیوز فشارقوی (الکترود جرقه گیر) به زمین وصل می شود.

ولتاژهای کمکی

این ولتاژ درپستهای تابلو برق یکی از پر مهمترین ولتاژهای مورد نیاز ابزار آلات است . تمامی دستور های قطع و وصل کلید و تغذیه بیشتر رله های موجود در هر پست تابلو برق ازهمین منبع تامین می گردد . این ولتاژ به وسیله ی یک ابزار شارژر سه فاز و یک پکیج 10 قسمتی باطری12 ولتی به آمپراژ 165 آمپر ساعت , یک تغذیه حفاظتی قابل اطمینان را به وجود می آورد. ولتاژ 110 ولتی بدون واسطه وارد تابلوی توزیع DC به ویژه ی (+SB) شده و از آنجا برای مصرف های متفاوت از جمله کلیه دستور های تغذیه موتور شارژ فنر, بریکرهای قطع و وصلKV 63 , تغذیه سیستم اضطراری روشنایی توزیع می شود البته هر خط تغذیه مجهز به فیوزهای مجزا می باشد.

ولتاژکمکی (AC)تابلو برق:

ولتاژ کمکی متناوبV 380/220 , به وسیله ی ترانس های کمکی هریک به قدرت KVA 100 تامین می شود که سمت اصلی KV 20 به وسیله ی فیوزــ های10A/20KV محفاظت می شود . مراحله های ورود ولتاژ کمکی به تابلوی توزیع به این حالت است که ولتاژ وارد باکس (AL – T– QS – Q ) به درون محوطه داخل می گردد که خود باکس شامل کلید پاپیونی , فیوزهای کتابی و کلیدی V400 می باشد . سپس به وسیله ی سیم وارد تابلوی توزیع +SA شده و از طریق کلیدهای پاپیونی که به حالت مکانیکی با هم اینترلاک شده اند وارد باسبار توزیع می گردد , ولتاژ متناوب V380/220 جهت تغذیه سیستم های روشنایی وگرمایی وموتورهای شارژ بریکرهای KV20,موتورتپ چنجرترانس و شارژها و ... استفاده می شود.

اندازه گيری:

ابزار های اندازه گیری بر روی تابلو کنترل برای بخش های مختلف شامل:

فیدر درونیKV63  شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ ( تعیین بالانس بودن یا نبودن فازها ) , ولتمتر با سلکتورسویچ .

فیدر ورودی KV20 شامل آمپرمتر با سلکتور , ولتمتر با سلکتور مگاوات متر و مگاوار متر .

فیدر خروجی KV20 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ فازها .

فیدرورودی KV20 درداخل فیدر خانه شامل آمپرمتربا سلکتورسویچ , ولتمتر با سلکتورسویچ .

new2 copy

اينترلاکهای تابلو برق  :

اینترلاکهای تابلو برق به دو دسته ی الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شوند و جهت جلوگیری از عملکردهای ناصحیح تعبیه شده اند.

اینترلاکهای یک بی خط در تابلو برق KV63 : اینترلاک الکتریکی بین سکسیونرزمین خط و ترانس ولتاژ تعبیه شده و تا موقعی که ترانس ولتاژ تحت ولتاژ شبکه باشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین خط داده نمی شود .اینترلاک الکتریکی بین دو سکسیونر طرفین کلید یک بی خط kv63 تا زمانیکه بریکر در حالت قطع قرار نگیرد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونر طرفین داده نمی شود.

اینترلاکهای یک KV63 ترانس فورماتور در تابلو برق : اینترلاک الکتریکی بین بریکر KV63 وسکسیونر بی ترانس تا موقعی که کلید در خالت قطع نباشد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونر داده نمی شود.

اینترلاکهای یک KV20 ترانس فورماتور در تابلو برق: اینترلاک مکانیکی بریکر کشویی ورودی KV20 تا زمانی که کلید در حالت وصل باشد , پین انترلاک که در قسمت زیر بریکربین دو چرخ عقب بریکر کشویی قرار دارد , اجازه داخل یا خارج شدن از فیدر را نمی دهد . هنگامی که بریکردر مدار وصل است پین مربوطه پشت نبشی که در قسمت کف فیدر پیچ است قراردارد واجازه خارج شدن بریکر را نمی دهد

اجازه داخل یا خارج شدن از فیدر را نمی دهد . هنگامی که بریکر در مدار وصل است پین مربوطه پشت نبشی که در قسمت کف فیدر پیچ است قرار دارد و اجازه خارج شدن بریکر را نمی دهد.
اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر ارت سر کابل ورودی KV20 از ترانسفورماتور و بریکرهای KV20 و KV63 همان ترانس به این ترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل KV20 داده نمی شود . ضمناً موقی که سرکابل ورودی KV20  زمین باشد بریکرهای KV20 و KV63 فرمان وصل قبول نمی کند.

حفاظت تابلو برق:

یک سیستم حفاظتی کامل شامل :

ترانسهای جریان و ولتاژ

رله های حفاظتی (تصمیم گیرنده وصدور فرمان)

کلید های قدرت

سیستم آلارم تابلو برق:

بطور کلی هدف از کاربرد سیستم آلارم و سیگنال در پستهای فشارقوی آشکارساختن خطاها ومعایب بوده و در صورتیکه بهره بردار هنگام کار و مانور دچارخطا شود سیستم آلارم بهره بردار را مطلع وکمک می کند تا سریع تر خطا و عیب مشخص و قسمت معیوب در صورت نیاز مجزا واقدامات لازم انجام گردد . خطا یا فالت با آلارم (بوق) شروع و همزمان سیگنال چشمکزن مربوطه در پانل آلارم ظاهر می گردد . وظیفه بهره بردار در این مواقع به این ترتیب است که , ابتدا بوق را با دکمه پوش باتون(ALARM,STOP) قطع می نماید سپس کلیه سیگنال های ظاهر شده را کامل یادداشت نموده , بعد از آن دکمه (ACCEPT) را جهت پذیرفتن یا ثابت نمودن سیگنال فشار می دهیم . اگر فالت گذرا باشد , که سیگنال ریست شده و در صورتیکه فالت پایدار باشد , سیگنال ثابت میگردد . مرحلهً بعدی پیگیری وبرسی جهت برطرف نمودن خطا می باشد

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

ساماندهی
 
تندیس آبیاران
جشنواره وب ایران
تماس با واحد فروش
واتس آپ