محدوده قیمت
مشخصات کوپله
توان اضطراری برحسب کاوا
11
(Kva) کاوا
3000
(Kva) کاوا
توان اضطراری برحسب کیلووات
8.8
(KW) کیلووات
2400
(KW) کیلووات
توان اسمی برحسب کاوا
10
(Kva) کاوا
2750
(Kva) کاوا
توان اسمی بر حسب کیلووات
8
(KW) کیلووات
2200
(KW) کیلووات
ولتاژ استاندارد
کشور کوپله کننده
نوع کوپله
پربازدیدترین
پرفروشترین
محبوبترین
جدیدترین
ارزانترین
گرانترین
بیشترین تخفیف
استعلامی
در حال بارگذاری