1.5 KW
Power
- Num
Phase
1500 RPM
RPM
تماس بگیرید
18.5 KW
Power
- Num
Phase
1500 RPM
RPM
تماس بگیرید
0.06 KW
Power
3 Num
Phase
1500 rpm
RPM
۶۰۰,۰۰۰ تومان
با 9 درصد ارزش افزوده
0.09 KW
Power
3 Num
Phase
1500 rpm
RPM
۶۶۰,۰۰۰ تومان
با 9 درصد ارزش افزوده
0.12 KW
Power
3 Num
Phase
1500 rpm
RPM
۶۹۰,۰۰۰ تومان
با 9 درصد ارزش افزوده
20 درصد تخفیف
0.12 KW
Power
3 Num
Phase
1500 RPM
RPM
تماس بگیرید
0.18 KW
Power
3 Num
Phase
1500 rpm
RPM
۷۳۰,۰۰۰ تومان
با 9 درصد ارزش افزوده
20 درصد تخفیف
0.18 KW
Power
3 Num
Phase
1500 RPM
RPM
تماس بگیرید
0.25 KW
Power
3 Num
Phase
1500 rpm
RPM
۸۸۰,۰۰۰ تومان
با 9 درصد ارزش افزوده
20 درصد تخفیف
0.25 KW
Power
3 Num
Phase
1500 RPM
RPM
تماس بگیرید
0.37 KW
Power
3 Num
Phase
1500 rpm
RPM
۹۰۰,۰۰۰ تومان
با 9 درصد ارزش افزوده
20 درصد تخفیف
0.37 KW
Power
3 Num
Phase
1500 RPM
RPM
تماس بگیرید
0.55 KW
Power
3 Num
Phase
1500 rpm
RPM
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
با 9 درصد ارزش افزوده
20 درصد تخفیف
0.55 KW
Power
3 Num
Phase
1500 RPM
RPM
تماس بگیرید
0.75 KW
Power
3 Num
Phase
1500 rpm
RPM
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
با 9 درصد ارزش افزوده
نمایش محصولات بیشتر

چگونه سایز موتور را انتخاب کنیم

سایز اجزاء با این ترتیب می تواند انتخاب شود: سایز فریم, سایز پروانه, سایز موتور

با دانستن سایز فریم، می توانیم سایز موتوری را که باید استفاده شود انتخاب کنیم. سایز فریم، سایز پروانه را محدود کرده و سایز هر پروانه به یک RPM موتور متفاوتی نیاز دارد تا نیروی پیشران را بهینه تولید کند.

همچنین باید مطمئن شد که موتور ها گشتاور کافی را برای چرخاندن پروانه ها تولید می کنند، این جایی است که سایز استاتور وارد قضیه می شود. معمولا سایز بزرگتر استاتور و KV بیشتر یعنی جریان بیشتر.

جدول زیر یک راهنمای عمومی است، نه یک قانون سفت و سخت، مواردی نیز وجود دارد که موتور ها با مقادیر کمی بیشتر یا کمتر از جدول پیشنهادی انتخاب می شوند.

اینگونه فرض شده است که یک کواد را با 4 سل باتری لیتیوم پلیمر تغذیه می کنید و سایز فریم بسته به مراکز پروانه ها است (فاصله قطری موتور تا موتور).

سایز فریم

سایز پروانه

سایز موتور

KV

150mm یا کمتر

3 یا کمتر

1105 – 1306 یا کمتر

3000 یا بیشتر

180mm

4

1806

2600 – 3000

210mm

5

2204 – 2208، 2306

2300 – 2600

150mm

6

2204 – 2208، 2306

2000 – 2300

350mm

7

2208

1600

450mm

8، 9، 10 یا بیشتر

2212 یا بیشتر

1000 یا کمتر

سوالی دارید؟ از کارشناسان آبیاران بپرسید