لوگوی آبیاران

انواع چمن زن

انواع چمن زن

 

توضیحات

توان

(HP)

نوع موتور شرح مدل
دستی 2.55 Brigss & Straton چمن زن XSE 45 B 450
دستی 2.86 Brigss &
Straton
چمن زن XSE 50 B 500
گیربکسی 3.6 Brigss & Straton چمن زن XSE 50 BS5
BRIGGS 625
دستی 3 Honda چمن زن XS 45H GCV 135
گیربکسی 3 Honda چمن زن XS 50 MHS GCV135
گیربکسی 4/4 Honda چمن زن XS 55 MHS GCV160
گیربکسی 4/4 Honda چمن زن XA 52 MHS GCV 160
گیربکسی 5 Honda چمن زن XAW 55 MHS BBC GCV 190

 

ساخت ایتالیا Eurosystems لیست قیمت لوازم کشاورزي مارك

توضیحات توان
(HP)
نوع موتور شرح مدل
87cm تیغه 3/6 Brigss & Straton دروگر M210 BRIGGS 625
87cm تیغه 4/4 Honda دروگر M210 GCV 160
87cm تیغه 3/6 Brigss & Straton دروگر M85 BRIGGS625
16 پره 2/55 Brigss & Straton روتیواتور Z2 BRIGGS 450
16 پره 3 Honda روتیواتور Z2 RM GCV135
24 پره 5/1 Brigss & Straton روتیواتور EURO5 RM BRIGGS 800
24 پره 4/4 Honda روتیواتور EURO5 RM  GC160
  3/9 Brigss & Straton کولتیواتور P55   BRIGGS 675
  4/4 Honda کولتیواتور P55  GCV160

16 پره

------ ------- روتیواتور FRESA CM.50
87cm تیغه ------ ------- دروگر BARRA CM.87

 

مشخصات فنی انواع علف زن

 مدل  عکس  توضیح
 HJ-CG520A  علف-زن1

 مدل موتور1E44F-5B

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200 ml

اندازه کارتن 165*11*17cm+31*30*26cm

 HJ-CG260A  علف-زن2

 مدل موتور1E34F

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 25.4cc

نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 700 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG260B  علف-زن-3

 مدل موتور1E34F

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 25.4cc

نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 700 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG328  علف-زن4

 مدل موتور1E36F

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 30.5cc

نرخ قدرت 0.81kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1000 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG330  علف-زن5

 مدل موتور1E36F-2

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 32.6cc

نرخ قدرت 0.9kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1000 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG411A  علف-زن6

1E40F-6مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 40.2cc

نرخ قدرت 1.45kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 850 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG411B  علف-زن7

1E40F-6مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 40.2cc

نرخ قدرت 1.45kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 850 ml

165*11*11cm+34*31*43cm اندازه کارتن

 HJ-CG415  علف-زن8

1E40F-3مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 41.5cc

نرخ قدرت 1.47kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1000 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG430  علف-زن9

1E40F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.7cc

نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG520  علف-زن10

1E44F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG139  علف زن11

GX35مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 37.7cc

نرخ قدرت 1.0kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 650 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-BG328  علف زن12

1E36Fمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 30.5cc

نرخ قدرت 0.81kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1350ml

155*12*12cm+31*30*43cm اندازه کارتن

 HJ-BG330  علف زن13

1E36F-2مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 32.6cc

نرخ قدرت 0.9kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1350ml

155*12*12cm+31*30*43cm اندازه کارتن

 HJ-BG415  علف زن 14

1E40F-3مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.5cc

نرخ قدرت 1.47kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1000ml

155*12*12cm+34*31*43cm اندازه کارتن

HJ-BG430A  علف زن15

1E40F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.7cc

نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1350ml

155*13*10cm+32*30*57cm اندازه کارتن

 HJ-BG430B  علف زن16

1E40F-5Bمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.7cc

نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1350ml

155*13*10cm+32*30*57cm اندازه کارتن

 HJ-BG520  علف زن17

1E44F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200ml

155*12*12cm+34*31*43cmاندازه کارتن

 HJ-BG520A  علف زن18 copy

1E44F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200ml

155*12*12cm+32*30*57cm اندازه کارتن

 HJ-BG520B  علف زن19

HJ-BG520Bمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200ml

155*12*12cm+32*30*57cm اندازه کارتن

 HJ-MPT430  علف زن20

1E40F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.7cc

نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200ml

96*25*21cm+28*21*27cm اندازه کارتن

 HJ-PS260  علف زن30

1E34Fمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 25.4cc

نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 700ml

187*11*11cm+28*20*26cm اندازه کارتن

 HJ-PS260A  علف زن31

1E34Fمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 25.4cc

نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 700ml

187*11*11cm+34*30*43cm اندازه کارتن

 

محصولات باغی ماک MAAK

maak ماک علف تراش

مشخصات نام مدل
علف تراش ماک 43CC پشتی دو زمانه MAAK WBG 430B
علف تراش ماک 43CC دوشی دو زمانه MAAK WBG 430
علف تراش ماک 52CC پشتی دو زمانه MAAK WBG 520A
علف تراش ماک 42CC دوشی دو زمانه MAAK WCG 520
علف تراش ماک 37CC دوشی چهار زمانه MAAK WGX 35

 

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ