لوگوی آبیاران

الکتروموتور ضد انفجار زیمنس (Siemens)

فروش انواع الکتروموتور ضد انفجار زیمنس (SIEMENS) آلمان

 

 

SIMENS

 

simotics

 

انواع مختلف موتورهای زیمنس

  1. ANEMA Motors
  2. DC Motors
  3. IEC Motors
  4. SERVO Motors
  5. NEMA Motors


 ANEMA  موتورهای


API541/API547 Specifications

anema-apI547 

کلیه صنایع پیشرفته مانند پالایشگاهها و پتروشیمی ها از دو استاندارد بسیار مهم برای قابلیت اطمینان و کارایی موتورها استفاده می کنند . این دو استاندارد توسط شرکت نفت آمریکا تنظیم شده اند و نام آنها عبارتند از

API 541 4th Edition    ,  API 547                                                                                                
این دو استاندارد برای موتورهایی است که در شرایط اضطراری حساس و پرخطر کار می کنند و هیچ سازنده ای نتوانسته به اندازه زیمنس این دو استاندارد را رعایت کند  

Feature

API 541 4th Edition

API 547

 

Configuration

Horizontal & Vertical

Horizontal

Horizontal

Enclosures

All

WPII & TEFC

WPII & TEFC

Poles

2 - 16

2

4 - 8

Power Range

250 - 10,000 HP

250 - 800 HP (TEFC),

250 - 1,250 HP (WPII)

250 - 3,000 HP

Voltage

2300 - 13,200V

2300 - 13,200V

2300 - 13,200V

Service Factor

1.0 (1.15 option available)

1.0

1.0

Main Terminal Box

Cast iron or fabricated steel

Cast iron or fabricated steel

Auxiliary Boxes

Cast iron (NEMA 4X option available)

Cast iron (NEMA 4X option available)

Shaft

AISI 1045 (AISI 4140 option available)

AISI 1045 (AISI 4140 option available)

Rotor

Fabricated copper

Aluminum die cast <=1000HP otherwise fabricated copper (Fabricated copper option available for <=1000HP)

Lamination Material

C5 core plate

C5 core plate

 

Insulation

F-VPI

F-VPI

 

Hardware

300 series stainless steel

300 series stainless steel

Paint

Two-part epoxy (special paint system option available)

Two-part epoxy (special paint system option available)

Paint Color

Siemens Motor Blue (other color option available)

Siemens Motor Blue (other color option available)

Bearing Type

Sleeve bearing

Sleeve bearing


Horizontal ODP/WPI Enclosure

anema-opd-wpi

این نوع از موتورهای زیمنس  برای محیط های بسته و به دوراز شرایط اضطراری و حساس محیطی مناسب می باشند

Feature

Standard

Available Option

Power Range

200 - 10,000 HP

 

Poles

2 - 16

 

Frame Sizes

500, 580, 680, 800 & 1120

 

Voltage

460 - 13,200V (460-690V  to 800 HP only)

 

Service Factor

1.0

1.15

Frame

Cast iron yoke for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame

N/A

Bearing Housings

Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame

N/A

Main Terminal Box

Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Fabricated steel for 500-800 frames

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for 680 - 1120 frames

Fabricated copper for 500-580 frames

Lamination Material

C5 core plate

N/A

Top Cover

Not applicable for 500 frames, fabricated steel for 580-1120 frames

N/A

Insulation

<600V is Class F random wound, >600V is Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Bearing Type

Ball bearing for 500-580 frames, sleeve bearing for 680-1120 frames

Sleeve bearing for 500-580 frames

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

 

 Horizontal TEAAC Enclosure

ANEMA-TEAAC

 

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود.

Feature Standard Available Option

Power Range

900 - 7000 HP

 

Poles

2 - 16

 

Frame Sizes

580, 680, 800, & 1120

 

Voltage

2300 - 13,200V

 

Service Factor

1.0

1.15

Frame

Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

 

Bearing Housings

Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

 

Main Terminal Box

Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Fabricated steel for 580, 680, & 800 frames

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum for most 580 frames, fabricated copper for 680, 800, & 1120 frames

Fabricated copper for 580 frames where aluminum is standard

Lamination Material

C5 core plate

N/A

External Cooling Fan

Aluminum

Other materials available

Fan Cover

Fabricated steel

N/A

Heat Exchanger

Fabricated steel with aluminum cooling tubes

Stainless steel cooling tubes

Insulation

Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Bearing Type

Ball bearing for 580 frame, sleeve bearing for 680-1120 frames

Sleeve bearing for 580 frame

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

 


Horizontal TEFC Enclosure

anema-tefc-

 

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود

کاربرد:  سیستم های خنک کننده 

Feature Standard Available Option

Power Range

200 - 3000 HP

 

Poles

2 - 16

 

Frame Sizes

500, 580, SH400, SH450, 880 & SH560

 

Voltage

460 - 11,000V (460-690V  to 800 HP only)

 

Service Factor

1.0

1.15

Frame

Cast iron

 

Bearing Housings

Cast iron for 500-580 frames, fabricated steel for SH400, SH450, 880 & SH560 frames

 

Main Terminal Box

Cast iron

Fabricated steel

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for SH400, SH450, 880 & SH560 frames

Fabricated copper for 500-580 frames

Lamination Material

C5 core plate

N/A

External Cooling Fan

Aluminum

Other materials available

Fan Cover

Cast iron for 500 and 580 frames, steel for SH400, SH450, 880 & SH560 frames

N/A

Insulation

<600V is Class F random wound, >600V is Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Bearing Type

Ball bearing except for 2-pole SH400, SH450, 880 & SH560 frames which are sleeve bearing

Sleeve bearing

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

 

Horizontal TEWAC Enclosure

anema-tewac

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود البته سطح نویز کمتری نسبت به سری قبلی دارد. 

کاربرد:  در سیستم های مبدل های آب به هوا و مبدل های حرارتی 

Feature Standard Available Option

Power Range

200 - 10,000 HP

 

Poles

2 - 16

 

Frame Sizes

580, 680, 800 & 1120

 

Voltage

2300 - 13,200V

 

Service Factor

1.0

1.15

Frame

Cast iron yoke for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

N/A

Bearing Housings

Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

N/A

Main Terminal Box

Cast iron for 580, 680, & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Fabricated steel for 580, 680, & 800 frames

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum for most 580 frames, fabricated copper for 580, 680, & 800 frames

Fabricated copper for 580 frame where aluminum is standard

Lamination Material

C5 core plate

N/A

Top Cover

Fabricated steel

N/A

Heat Exchanger

Single tube copper-nickel

Double tube copper-nickel

Single tube stainless steel

Double tube stainless steel

Insulation

Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Bearing Type

Ball bearing for 580 frame, sleeve bearing for 680-1120 frames

Sleeve bearing for 580 frame

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

 

Horizontal WPII Enclosure

anema-WPIIc

 

این موتور بصورت ویژه برای کار در محیط های خارجی طراحی شده است که هیچ محافظی برای موتور وجود نداشته باشد.

Feature Standard Available Option

Power Range

200 - 10,000 HP

 

Poles

2 - 16

 

Frame Sizes

500, 580, 680, 800 & 1120

 

Voltage

460 - 13,200V (460-690V  to 800 HP only)

 

Service Factor

1.0

1.15

Frame

Cast iron yoke for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame

N/A

Bearing Housings

Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame

N/A

Main Terminal Box

Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Fabricated steel for 500-800 frames

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for 680 - 1120 frames

Fabricated copper for 500-580 frames

Lamination Material

C5 core plate

N/A

Top Cover

Fabricated steel with provisions for future filters

N/A

Insulation

<600V is Class F random wound, >600V is Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Bearing Type

Ball bearing for 500-580 frames, sleeve bearing for 680-1120 frames

Sleeve bearing for 500-580 frames

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance


IEEE841 Specification

anema-tefc-

طراحی شده است IEEE841-2009  این موتورها مطابق استاندارد

کاربرد: صنایع نفتی و پتروشیمی

Feature

Standard

Available Option

Power Range

200 - 500 HP

Poles

2 - 8

Frame Sizes

500 & 580

Voltage

460 - 4,000V

Service Factor

1.0

Frame

Cast iron

Bearing Housings

Cast iron

Main Terminal Box

Cast iron

Fabricated steel with standoff insulators and oversized to NEMA MG1 Figure 20.3 Type II

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum

Fabricated copper

Lamination Material

C5 core plate

External Cooling Fan

Bronze alloy

Fan Cover

Cast iron

Insulation

<600V is Class F random wound, >600V is Class F-VPI

Hardware

300 series stainless steel

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Bearing Type

Ball bearing

Vibration

0.10 IPS on 2 pole, 0.08 IPS on all others

Special balance

 

Vertical ODP/WPI Enclosure

ANEMA-WPI-Vert

 

این موتورها مناسب کار در محیط های بسته می باشند که شرایط جرقه و انفجار در آن نباشد.

Feature Standard Available Option

Power Range

200 - 4,000 HP

Poles

4 - 16

Frame Sizes

500, 580, 680, 800 & 1120

Voltage

2300 - 13,200V

Service Factor

1.0

1.15

Frame

Cast iron

N/A

Bearing Housings

Cast iron

N/A

Main Terminal Box

Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Fabricated steel for 500-800 frames

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

Solid

Hollow for 500-580 frames

Shaft Material

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for 680-1120 frames

Fabricated copper for 500-580 frames

Lamination Material

C5 core plate

N/A

Top Cover

Not applicable for 500 frames, fabricated steel for 580-1120 frames

N/A

Upper Thrust Bearing

Angular contact for 500 & 580 frames, spherical roller for 680-1120 frames

Spherical roller for 500 & 580 frames, shoe-type for 680-1120 frames

Lower Guide Bearing

Ball

N/A

Insulation

Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

 

 

Vertical TEAAC Enclosure

ANEMA-TEAAC-Vert

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود . 

کاربرد:  در سیستم های مبدل های آب به هوا و مبدل های حرارتی

Feature Standard Available Option
Power Range 800 - 3000 HP  

Poles

4 - 16

 

Frame Sizes

680, 800, & 1120

 

Voltage

2300 - 13,200V

 

Service Factor

1.0

1.15

Frame

Cast iron & fabricated steel

 

Bearing Housings

Cast iron

 

Main Terminal Box

Cast iron for 680 & 800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Fabricated steel for 680 & 800 frames

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

Solid

N/A

Shaft Material

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Fabricated copper

N/A

Lamination Material

C5 core plate

N/A

External Cooling Fan

Steel

Other materials available

Fan Cover

Fabricated steel

N/A

Heat Exchanger

Fabricated steel with aluminum cooling tubes

Stainless steel cooling tubes

Upper Thrust Bearing

Spherical roller

Shoe-type

Lower Guide Bearing

Ball

N/A

Insulation

Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

 

 

Vertical TEFC Enclosure

ANEMA-TEFC-Vert

این موتور برای کار در محیط های بسته ونیز محیط های بیرونی طراحی شده است که اجزای داخلی آن می بایست از شرایط محیطی خطرساز محافظت شود

کاربرد:  سیستم های خنک کننده

Feature StandardAvailable Option

Power Range

200 - 900 HP

200 - 800 HP

 

Poles

2

4 - 6

 

Frame Sizes

500 & 580

500 & 580

 

Voltage

2300 - 6900V

2300 - 6900V

 

Service Factor

1.0

1.0

1.15

Frame

Cast iron

Cast iron

 

Bearing Housings

Cast iron

Cast iron

 

Main Terminal Box

Cast iron

Cast iron

Fabricated steel

Auxiliary Boxes

Cast iron

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

Solid

Solid

Hollow for 4 - 6 pole

Shaft Material

AISI 1045

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum

Die cast aluminum

Fabricated copper

Lamination Material

C5 core plate

C5 core plate

N/A

External Cooling Fan

Aluminum

Aluminum

Other materials available

Fan Cover

Fabricated steel

Fabricated steel

N/A

Upper Thrust Bearing

Deep groove ball

Angular contact

Back-to-back angular contact for 2-pole, spherical roller for 4-6 pole

Lower Guide Bearing

Ball

Ball

N/A

Insulation

Class F-VPI

Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Siemens Motor Blue

Other colors

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

 

 

Vertical WPII Enclosure

ANEMA-WPII-Vert

 

این موتور بصورت ویژه برای کار در محیط های خارجی طراحی شده است که هیچ محافظی برای موتور وجود نداشته باشد.

Feature

Standard

Available Option

Power Range

200 - 4,000 HP

 

Poles

4 - 16

 

Frame Sizes

500, 580, 680, 800 & 1120

 

Voltage

2300 - 13,200V

 

Service Factor

1.0

1.15

Frame

Cast iron

N/A

Bearing Housings

Cast iron

N/A

Main Terminal Box

Cast iron for 500-800 frames, fabricated steel for 1120 frame

Fabricated steel for 500-800 frames

Auxiliary Boxes

Cast iron

NEMA 4X

Shaft

Solid

Hollow for 500-580 frames

Shaft Material

AISI 1045

AISI 4140

Rotor

Die cast aluminum for 500 & most 580 frames, fabricated copper for 680-1120 frames

Fabricated copper for 500-580 frames

Lamination Material

C5 core plate

N/A

Top Cover

Not applicable for 500 frames, fabricated steel for 580-1120 frames

N/A

Upper Thrust Bearing

Angular contact for 500 & 580 frames, spherical roller for 680-1120 frames

Spherical roller for 500 & 580 frames, shoe-type for 680-1120 frames

Lower Guide Bearing

Ball

N/A

Insulation

Class F-VPI

N/A

Hardware

300 series stainless steel

N/A

Paint

Two-part epoxy

Special paint system

Paint Color

Siemens Motor Blue

Other colors

Vibration

0.12 IPS or as defined by NEMA

Special balance

 
موتورهای DC
DC

IEC Motors

 

Customer Specific (Loher)

این نوع از موتورها جهت کار در شرایط سخت و پرخطر طراحی شده اند و در محیط هایی که خطرات بالایی از جهت اشتعال زایی و انفجار دارند با رعایت همه استانداردهای حفاظتی با امنیت کامل کار می کنند.

کاربرد: جرثقیل های روی کشتی ، پمپاژ و انتقال منابع طبیعی مایع از اعماق دریا ، کندن کوه برای تونل سازی و کارهای معدنی ، کارهایی که در دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین انجام می شود،

ماشین هایی که در شرایط پرخطر کار می کنند ( محیط های شیمیایی ، پتروشیمی ، صنایع گازی و ...)

loher

 

 

Explosion Proof (الکتروموتور های ضد انفجار)

 IEC-ex-motor

این نوع از الکتروموتورها علاوه برملاحظات اولیه امنیتی دارای یکسری استانداردهای سطح بالای حفاظتی می باشند که شرایط کار در محیط های پرخطررا ممکن می سازد.این استانداردها باعث می شوند تا موتور دربرابر خطرهایی همچون انفجار و آتش سوزی مقاوم باشد.کاربرد: محیط های پرخطر و محیط هایی که در آن مواد اشتعال زا وجود دارد مانند پتروشیمی و صنایع گازی و ....
 

Increased safety"e"

Increased safety"d"

Increased safety"n"

Dust explosion protection

NEMA Ex

Voltage range:

0.12 - 165 kW

0.25 - 950 kW

0.09 - 1000 kW

0.06 - 1000 kW

1 - 300 HP

Power ranges:

All commonly used voltages

230, 460 & 575 V with 60 Hz

Frame size:

63 M - 315 L

71 M - 450

63 M - 450

56 M - 450

140 - 440

Design:

All common construction types

Rated speed:

750 - 3600 min-1

900-3600 min-1

Rated torque:

0.3 - 10300 Nm

1.5-1772 lb-ft

Application area:

Ex-Zone 1 II 2G Ex e II T1-T3

Ex-Zone 1 II 2G Ex de IIC T1-T6

Ex-Zone 2 II 3G Ex nA II T3

Ex-Zone 21/22 Zone 21: II 2D Ex tD A21 IP65 T120°C Zone 22: II 3D Ex tD A22 IP55 T120°C

Class I, Group D, Class II, Groups F&G Division 1 hazardous areas

 

 

Non-Standard Frames

H- Compact

h-compact

 

این نوع از موتورها  به دلیل ویژگی هایی مانند مصرف پایین و حجم کمتر در اکثر صنایع مانند نفت ، گاز ، کاغذسازی  استفاده می شوند.

کاربرد: کمپرسورها ، فن های خنک کننده ، پمپ ها ، بالابرها

Rated output:

650 kW - 2570 kW

Shaft heights:

450, 500, 560, 630 mm

No. of poles:

2 - 8 poles

Rated voltage:

690 V

Drive converters:

MASTERDRIVES, SINAMICS

Degree of protection:

IP55

Cooling type:

IC411, IC416

Type of construction:

IM B3, IM V1

Bearings:

Roller bearings, sleeve bearings, electric insulated on NDE-side

Regulations/Standards:

IEC, EN, DIN, VDE

Explosion protection:

Non sparking (Ex n) Zone 2 on request

 

N- Compact

n-compact

موتورهای این سری با حفظ اندازه فریم حدوداً 60 درصد توان بیشتری تولید می کنند که باعث می شود در اکثر صنایع مورد توجه قرار گیرند

کاربرد: کمپرسورها ، فن های خنک کننده ، پمپ ها ، بالابرها

Water-cooled motors:

800 - 1150 kW

Force-ventilated motors:

200 - 1000 kW

Self-ventilated motors:

200 - 1150 kW

Shaft heights:

315, 355, 400, 450 mm

No. of poles:

2 - 8

Rated voltages:

400 V ∆ / 690 V Y, 500 V ∆, 690 V ∆

Drive converters:

Line supply and drive converter

Degree of protection:

IP55, IP23

Cooling type:

IC 411, IC 416, IC01, IC 71 W

Type of construction:

IM B3, IM B 35, IM V1

Bearings:

Roller bearings

Regulations/Standards:

IEC, EN

 

 

Standard Motors 1LA/1LG

 

standardmotor-1a1lg

 

باتوجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی اینگونه موتورها با طراحی ویژه مصرف انرژی را بسیار کاهش داده و این در حالی است که توان کمتر نمی شود.این نوع موتور ها قابلیت استفاده شدن در تمامی صنایع را دارا می باشند و بسیار مقروم به صرفه هستند.

کاربرد: صنایع خودرویی ، نساجی ، شیمیایی ، صنعت چاپ که اغلب  در کمپرسورها و پمپ ها استفاده می شوند.

Power and voltage range:

0.09 kW - 1250 kW

All commonly used voltages

Frame sizes and types of construction:

63 M to 450, All common construction types

Rated speed and rated torque:

750 - 3600 min-1

0.61 - 10300 Nm

 

 

Standard Motors 1LE1

Standard-1le1

 

این سری از موتورهای زیمنس دارای آخرین تکنولوژی ها در زمینه طراحی روتور ها می باشد که در آن نیروی تلف شده بسیار پایین بوده و مراحل استارت و سویچینگ با کارایی بالا انجام می شود.جنبه دیگر طراحی این موتور ها که بسیار با اهمیت است این است که هیچگونه مواد شیمیایی که به محیط زیست آسیب برساند در عایقکاری و رنگ آمیزی آن بکار نرفته است. همچنین معماری کلی با انعطاف بالا و سایر تجهیزات کمکی بکاررفته در ساخت موتور ها باعث می شود تا کاربر نهایی راحتی بیشتری در استفاده از آن داشته باشد.

 

 

Motor Generation 1LE1 General Purpose

فریم آلومینیومی و  سبک بودن این سری از موتورهای زیمنس کاربردهای بسیاری در صنایع دارند

کاربرد: پمپ ها ، کمپرسورها ، بالابر ها ، خنک کننده ها

Power and voltage range:

0.55 kW to 22 kW

For all of the usual voltages

Frame sizes and types of construction:

80 to 160 in all of the usual types of construction

Rated speed:

750 - 3600 min-1

No. of poles:

2 / 4 / 6 / 8

Efficiency classes:

IE1 = Standard Efficiency

IE2 = High Efficiency

IE3 = Premium Efficiency

NEE = NEMA Energy Efficient Motors

NPE = NEMA Table 12-12 Premium Efficient Motors

 

 

Motor Generation 1LE1 Severe Duty

این سری از موتورها با فریم چدنی استحکام بسیار بالایی دارند و مناسب برای محیط های کاری با شرایط سخت می باشند( گرد و غبار زیاد ، لرزش های شدید)و همچنین سیستم های خنک کننده ویژه ای در آنها بکار رفته است..

کاربرد : صنایع پتروشیمی ، صنایع دارویی ، صنایع شیمیایی ، چاپ ، ساخت ماشین ، پمپ ها ، خنک کننده ها ، کمپرسورها

Power and voltage range:

0.75 kW to 200 kW

For all of the usual voltages

Frame sizes and types of construction:

100 to 315 in all of the usual types of construction

Rated speed:

750 - 3600 min-1

No. of poles:

2 / 4 / 6 / 8

Efficiency classes:

IE1 = Standard Efficiency

IE2 = High Efficiency

IE3 = Premium Efficiency

NEE = NEMA Energy Efficient Motors

NPE = NEMA Table 12-12 Premium Efficient Motors

موتورهای SERVO و سایر موتورهای کنترلی
INTER DT LDLO MC Motors Visual Lg

 

 

Synchronous Servo Motors - SIMOTICS 

موتورهای سروو در مواردی بکار گرفته می شود که گشتاور بیشتری مورد نیاز است و رسیدن به نقطه نهایی می بایست سریع و بادقت بالا باشد.

کاربرد : ماشین های برش ، برش شیشه ، بسته بندی ، صنعت پلاستیک ، چوب ، چاپ و در کل ماشین هایی با قدرت کنترل بالا

 

 

 

Compact (CT)

High Dynamic (HD)

High Inertia (HI)

Shaft Heights

20 – 100 mm

36 – 80 mm

48 – 80 mm

Rated speed*

2,000 – 6,000 rpm

2,000 – 6,000 rpm

2,000 – 6,000 rpm

Rated power*

0.07 – 11 HP / 0.05 – 8.2 KW

0.8 - 5.1 HP / 0.6 - 3.8 kW

0.5 - 4.2 HP / 0.4 - 3.1 kW

Rated torque*

0.06 - 27 lb-ft / 0.08 - 37 Nm

0.7 - 13 lb-ft / 0.9 - 18 Nm

0.9 - 11 lb-ft / 1.2 - 15 Nm

1FT7 Servo Motors
INTER DT LDLO 1FT7

Compact (CT)

 

Shaft heights

36 – 100 mm

Rated speed*

1,500 – 6,000 rpm

Rated power*

1.1 - 14 HP / 0.8 - 10.5 kW

Rated torque*

1.0 - 45 lb-ft / 1.4 - 61 NmForced Ventilated Cooling

Compact (CT)

High Dynamic (HD)

 

Shaft heights

80 – 100 mm

63 – 80 mm

Rated speed*

2,000 – 4,500 rpm

3,000 – 4,500 rpm

Rated power*

7 – 28 HP / 5 kW – 21 kW

6 - 14 HP / 4 - 11 kW

Rated torque*

16 - 58 lb-ft / 21 - 78 Nm

10 - 24 lb-ft / 13 - 33 Nm

Water Cooling

Compact (CT)

High Dynamic (HD)

 

Shaft heights

63 – 100 mm

63 – 80 mm

Rated speed*

1,500 – 4,500 rpm

3,000 – 4,500 rpm

Rated power*

4 - 46 HP / 3 kW - 34 kW

8 - 29 HP / 6 - 22 kW

Rated torque*

6.8 - 92 lb-ft / 9.2 - 125 Nm

12 - 38 lb-ft / 16 - 51 Nm

 

 

موتورهای NEMA

 

Definite Purpose

DP-multispeed

MultiSpeed

HP Range

1 - 250

Frame Size

140 - 440

Frame

Cast iron

Efficiency

Standard

Voltage

460 V575V

Service Factor

1.0

Insulation

Class F

Temperature Rise

Class B @ 1.0SF,

Class F @ 1.15SF *

Conduit Box (Oversized)

Cast iron

Fan Cover

Cast iron

Cooling Fan

Bi-directional - polypropylene

Rotor

Die Cast Aluminum

Vibration

0.08 IPS

 
 
Variable Speed
 
DP-multispeed

HP Range

1 - 400

Frame Size

140-S440

Frame

Cast iron

Voltage

460 V

575V

Insulation

Class F

Temperature Rise

VFD

Conduit Box (Oversized)

Cast iron

Fan Cover

Cast iron

Cooling Fan

Bi-directional - polypropylene

Rotor

Die Cast Aluminum

Vibration

0.08 IPS

InverterDuty

CT 10:1

CT 1000:1

Vertical Motors
regvilesd

HP Range

1 - 250 (P-Base)

3 - 250 (In-Line)

Frame Size

140 - 440 (P-Base)

182 - 440 (In-Line)

Efficiency

NEMA MG1 -Table 12-11

Voltage

230/460 V

460V

575V

Service Factor

1.15

Insulation

Class F

Temperature Rise

Class B @ 1.0SF,

Class F @ 1.15SF

Conduit Box (Oversized)

Cast iron

Fan Cover

Cast iron

Cooling Fan

Bi-directional - polypropylene

Rotor

Die Cast Aluminum

Vibration

0.08 IPS

Inverter Duty

VT 10:1

CT 4:1

 

 

Explosion Proof (الکتروموتور های ضد انفجار)

xp100

Frame Size

140T – 440

Output Range

1 to 300 HP

Number of Poles

2/4/6/8

Voltages

3-ph AC 208-230/460; 575 V

Frequency

60 Hz, 50 Hz

Construction

Foot-Mount; C flange

Housing (TEFC)

Cast Iron

Rotor

Die cast Aluminum

 

 

General Purpose

gp100

Frame Size

140T - 400

Output Range

1 to 200 HP

Number of Poles

2/4/6/8

Voltages

3-ph AC 208-230/460; 575 V

Frequency

60 Hz, 50 Hz

Construction

Foot-Mount, D flange; C flange

Housing (TEFC)

Aluminum or Cast Iron

Rotor

Die cast Copper or Aluminum

 

 Severe Duty

gp100a

Frame Size

140T – S440

Output Range

1 to 400 HP

Number of Poles

2/4/6/8

Voltages

3-ph AC 208-230/460; 575 V

Frequency

60 Hz, 50 Hz

Construction

Foot-Mount, D flange; C flange

Housing (TEFC)

Cast Iron

Rotor

Die cast Copper or Aluminum

 

WebSite: https://automation.siemens.com

دریافت کاتالوگ

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت طولانی فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ