نام محصول
Name
مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(RPM)
فریم
قیمت
Price
پروانه سایز 90 موتوژن Impeller-Size-90 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه سایز 225 موتوژن Impeller-Size-225 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه سایز 250 موتوژن Impeller-Size-250 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه سایز 112 موتوژن Impeller-Size-112 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه سایز 63 موتوژن Impeller-Size-63 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه سایز 71 موتوژن Impeller-Size-71 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پمپ آب صابون Impeller-Soap-Water-Pump - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پلاستیکی جمکو سایز 160 Impeller-Size-160 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پلاستیکی جمکو سایز 180 Impeller-Size-180 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پلاستیکی جمکو سایز 200 Impeller-Size-200 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پلاستیکی جمکو سایز 225 Impeller-Size-225 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پلاستیکی جمکو سایز 250 Impeller-Size-250 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پلاستیکی جمکو سایز 280 Impeller-Size-280 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پلاستیکی جمکو سایز 280 دوبل Impeller-Size-280-Double - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پلاستیکی 2804 و 6 پل جمکو Impeller-Size-280-4Pole - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه پلاستیکی سایز 315 - 4,6 پل جمکو Impeller-Size-315-4,6Pole - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه 75 کیلووات Impeller-75KW - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه برنزی لوارا Impeller-Bronze-Lowara - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه سایز 100 موتوژن Impeller-Size-100 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه سایز 80 موتوژن Impeller-Size-80 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه سایز 132 موتوژن Impeller-Size-132 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه سایز 280 موتوژن Impeller-Size-280 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
پروانه CRS80 Impeller-CRS80 - - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر

چگونه سایز موتور را انتخاب کنیم؟

سایز اجزاء با این ترتیب می تواند انتخاب شود: سایز فریم, سایز پروانه, سایز موتور

با دانستن سایز فریم، می توانیم سایز موتوری را که باید استفاده شود انتخاب کنیم. سایز فریم، سایز پروانه را محدود کرده و سایز هر پروانه به یک RPM موتور متفاوتی نیاز دارد تا نیروی پیشران را بهینه تولید کند.

همچنین باید مطمئن شد که موتور ها گشتاور کافی را برای چرخاندن پروانه ها تولید می کنند، این جایی است که سایز استاتور وارد قضیه می شود. معمولا سایز بزرگتر استاتور و KV بیشتر یعنی جریان بیشتر.

جدول زیر یک راهنمای عمومی است، نه یک قانون سفت و سخت، مواردی نیز وجود دارد که موتور ها با مقادیر کمی بیشتر یا کمتر از جدول پیشنهادی انتخاب می شوند.

اینگونه فرض شده است که یک کواد را با 4 سل باتری لیتیوم پلیمر تغذیه می کنید و سایز فریم بسته به مراکز پروانه ها است (فاصله قطری موتور تا موتور).

سایز فریم

سایز پروانه

سایز موتور

KV

150mm یا کمتر

3 یا کمتر

1105 – 1306 یا کمتر

3000 یا بیشتر

180mm

4

1806

2600 – 3000

210mm

5

2204 – 2208، 2306

2300 – 2600

150mm

6

2204 – 2208، 2306

2000 – 2300

350mm

7

2208

1600

450mm

8، 9، 10 یا بیشتر

2212 یا بیشتر

1000 یا کمتر

سوالی دارید؟ از کارشناسان آبیاران بپرسید