نام محصول
Name
مدل
Model
قدرت
(KW)
وزن
(Kg)
ظرفیت مخزن سوخت
(Ltr)
کارکرد با تمام توان
(Hour)
قیمت
Price
موتور پمپ روبین PTG208 - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ جیوتو 3اینچ jiuto 3inch - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ جیوتو ۲اینچ jiuto ۲inch - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ روبین کوشین SE50XK - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ روبین PTG307 - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ لوبن RBP305K - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ لوبن RBP205 - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ استریم DWP40-4 - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ استریم GWP40-4 - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ استریم DWP30-3 - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ استریم KWP20-2 - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر
موتور پمپ استریم DWP20-2 - - - - تماس بگیرید جزئیات بیشتر

سوالی دارید؟ از کارشناسان آبیاران بپرسید