عملکردها و اجزای تجهیزاتنصب و راه‌اندازی

استارت زدن موتور برق یا ژنراتور

پیشگیری ها قبل از استارت ژنراتور یا موتور برق 

مراقبت و پیشگیریهایی که بایستی قبل از استارت دیزل ژنراتور یا موتور برق صورت گیرد: پیشگیریها قبل و پس از استارت زدن موتور برق یا ژنراتور

 • موتور و ژنراتور را بازدید کنید و از نظر نشتی، ترک خوردگی و شل بودن اتصالات کنترل کنید. قبل از برطرف کردن ایرادات (در صورت وجود) هرگز دستگاه ژنراتور را بکار نیاندازید. پیشگیریها قبل و پس از استارت زدن موتور برق یا ژنراتور
 • از نظر عدم وجود مواد خارجی، کلیدها، ابزارها، پارچه های تمیزکاری، کاغذ و … بر روی دستگاه مطمئن شوید.
 • اندازه روغن را با استفاده از درجه روغن کنترل کرده و در صورت نیاز با روغن مناسب پر کنید. سطح روغن بایستی نزدیک به خط ماکزیمم باشد.
 • سطح آب رادیاتور را کنترل کرده و در صورت کافی نبودن مقدار آب، آنرا پر کنید. سطح آب بایستی ۳۰ میلیمتر پایین تر از گلوی رادیاتور باشد.
 • مایع خنک کاری بایستی مطابق با سردترین شرایط آب و هوایی منطقه، دارای ضدیخ مناسب باشد. نسبت مساوی آب و ضدیخ یک محافظ خوب برای تمام مناطق آب و هوایی می باشد.
 • خروجی هوای رادیاتور را کنترل کرده و در صورت مسدود بودن، آن را باز کرده و تمامی موانع موجود در آن را برطرف کنید.
 • گیج فیلتر هوا را کنترل کنید. فیلتر هوا را تمیز کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.
 • ورودی هوا را تمیز نگه دارید.
 • مطمئن شوید که دستگاه موتور-ژنراتور هوای کافی را از محیط اطراف دریافت میکند.
 • سیمهای اتصال باطری را کنترل کنید و در صورت شل بودن ترمینالهای باطری، آنها را با استفاده از یک آچار تخت محکم کنید.
 • ترمینالهای باطری را با ماده مخصوص پوشانده و برای جلوگیری از اکسیداسیون آنها را تمیز نگه دارید.
 • در پوشهای باطری را باز کرده و سطح مایع موجود را در هر یک از سلولها کنترل کنید. در صورت نیاز آب مقطر اضافه کنید، تا حدی که سطح مایع یک سانتی متر بالاتر از سلولها قرار گیرد. از آب لوله کشی، آب اسید دار و یا اسید استفاده نکنید.
 • کنترل کنید که سوئیچ قطع جریان در حالت ” off” قرار گرفته باشد.
 • مطمئن شوید که دکمه قطع اضطراری به داخل فشار داده نشده باشد.

پیشگیری ها قبل از استارت ژنراتور یا موتور برق 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.