تریلی تراکتور

 کفی تراکتور

شرکت آبیاران تولید کننده و تامین کننده‌ی انواع تجهیزات کشاورزی و باغی در زمینه تجهیزات جانبی تراکتور است و تمامی نیازمندی های مشتریان را در این عرصه بر طرف می‌کند. کفی تراکتور، انواع تریلی، تریلی تراکتور، تریلی کفی، تریلی ۲ چرخ ، تریلی ۴ چرخ و … از تجهیزات کشاورزی آبیارن است که می تواند در اسرع وقت آن ها را برای شما تامین کند.

انواع تریلی

تریلر دو چرخ ترکیه صادراتی با لاستیک ۷-۵۰-۱۶
تریلر دو چرخ طرح تبریز با لاستیک ۷-۵۰-۱۶
تریلر چهار چرخ طرح تبریز ۵ تنی با لاستیک ۸۲۵-۱۶
تریلر چهار چرخ سیبکی ۷ تنی طرح رومان با لاستیک ۹۰۰-۲۰
تریلر دو چرخ ۱.۵ تنی باغی کمپرسی با لاستیک ۶۵۰-۱۶
تریلر دو چرخ طرح میانه با لاستیک روکش ۱۰۰۰-۲۰
تریلر کفی چهار چرخ ۵ تنی با لاستیک ۸-۲۵-۱۶
تریلر چهار چرخ کاه کش ۵تنی با لاستیک ۸-۲۵-۱۶
تریلر چهار چرخ تک جک غلبیرکی با لاستیک ۸-۲۵-۱۶
تریلر دو چرخ (جفت چرخ) ۴ تنی با لاستیک ۷-۵۰-۱۶
تریلر شش چرخ دو جک ۵.۵ متری با لاستیک ۸-۲۵-۱۵
تریلر چهار چرخ ۵ متری تک جک با لاستیک ۹۰۰-۲۰ لبه بلند

تریلی دو چرخ تراکتور سه سیلندر

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۲ تن
اندازه لاستیک ۶-۵۰-۱۶
طرز تخلیه از عقب
ابعاد ۱.۵m*2.5m*35cm
وزن ۵۰۰ کیلوگرم
تعداد چرخ ۲ عدد

تریلی دو چرخ ترک

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۳.۵ تن
اندازه لاستیک ۸-۲۵-۱۶
طرز تخلیه از عقب
ابعاد ۲m*3m*40cm
وزن ۱۰۵۰ کیلوگرم
تعداد چرخ ۲ عدد

تریلی شش چرخ سنگین بار

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۱۲ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰-۱۶
طرز تخلیه از عقب
ابعاد ۶m*2.20m*1m
وزن ۳۳۰۰ کیلوگرم
تعداد چرخ ۶ عدد

تریلی چهار چرخ طرح ماشین آلات

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۵ تن
اندازه لاستیک ۸-۲۵-۱۶
طرز تخلیه از طرفین
ابعاد ۲m*4m*50cm
وزن ۱۵۰۰ کیلوگرم
تعداد چرخ ۴ عدد

تریلی دو چرخ طرح ماشین آلات

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۳.۵ تن
اندازه لاستیک ۸-۲۵-۱۶
طرز تخلیه از عقب
ابعاد ۲m*3m*50cm
وزن ۱۰۵۰ کیلوگرم
تعداد چرخ ۲ عدد

تریلر ۴ چرخ طرح ماشین آلات برای بارهای حجمی و علوفه

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۵ تن
اندازه لاستیک ۸-۲۵-۲۰
طرز تخلیه از عقب
ابعاد ۲m*4m*1.5m
وزن ۲۰۰۰ کیلوگرم
تعداد چرخ ۴ عدد

تریلی تراکتور باغی

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۱.۵ تن
اندازه لاستیک ۶۰۰-۱۶
طرز تخلیه از عقب
ابعاد ۱.۵m*2.4m*37cm
وزن ۵۳۰ کیلوگرم
تعداد چرخ ۲ عدد

تریلی چهار چرخ طرح رومانی

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۸ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰-۲۰
طرز تخلیه از سه طرف
ابعاد ۲.۴m*4.6m*60cm
وزن ۳۱۵۰ کیلوگرم
تعداد چرخ ۴ عدد

تریلی کفی

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۵ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰-۲۰
طرز تخلیه از عقب
ابعاد ۲m*4.5m
وزن ۲۱۰۰ کیلوگرم
تعداد چرخ ۶ عدد

تریلر چهار تن صنعتی ترمز دار (با پایه جدید هندلی)

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۴ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰-۱۶
طرز تخلیه از عقب
ابعاد ۲۰۰cm*300cm*50cm
اندازه جک ۷۰cm

تریلر چهار چرخ کشاورزی بدون ترمز

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۶ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰-۱۶
طرز تخلیه از طرفین ۴۵ درجه
ابعاد ۴۰۰cm*200cm*50cm
اندازه جک ۵۰cm

تریلر کشاورزی ۳.۵ تن ترمز دار

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۳.۵ تن
اندازه لاستیک ۸.۲۵-۱۶
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۳۰۰cm*200cm*50cm
اندازه جک ۷۰cm

تریلر ۸ تن سه محور جفت جک

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۸ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰-۱۶
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۵۰۰cm*200cm*75cm
اندازه جک  جفت ۷۰cm

تریلر کشاورزی تک محور جفت چرخ

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۴.۵ تن
اندازه لاستیک ۷۵۰*۱۶ (جفت)
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۳۰۰cm*200cm*65cm
اندازه جک  ۷۰cm

تریلر کشاورزی ۴ چرخ جفت جک تور دار

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۶ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰*۱۶ (جفت)
طرز تخلیه از طرفین ۴۵ درجه
ابعاد ۴۰۰cm*200cm*50cm
اندازه جک  ۴۵cm

تریلر ۴ چرخ تخلیه عقب

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۵ تن
اندازه لاستیک ۸.۲۵*۱۶
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۴۰۰cm*200cm*50cm
اندازه جک  ۶۰cm

تریلر  ۴ چرخ با سیستم فرمان سیبکی

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۷ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰*۱۶
طرز تخلیه از سه طرف ۴۵ درجه
ابعاد ۴۰۰cm*220cm*50cm
اندازه جک  ۶۰cm

تریلر  ۲ چرخ ترکیه

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۳.۵ تن
اندازه لاستیک ۸.۲۵*۱۶
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۱۹۰cm*290cm*50cm
اندازه جک  ۷۰cm

تریلر ۴ چرخ کشاورزی ترمز دار

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۵ تن
اندازه لاستیک ۸.۲۵*۱۶
طرز تخلیه از طرفین ۴۵ درجه
ابعاد ۴۰۰cm*200cm*50cm
اندازه جک  ۵۰cm

تریلر  ۴ چرخ صنعتی

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۶ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰*۱۶
طرز تخلیه از طرفین ۴۵ درجه
ابعاد ۴۰۰cm*200cm*50cm
اندازه جک  ۵۰cm

تریلر ۴ چرخ با سیستم فرمان سیبکی

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۸ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰*۲۰
طرز تخلیه از طرفین ۴۵ درجه
ابعاد ۴۰۰cm*200cm*50cm
اندازه جک  ۶۰cm

تریلر ۴ چرخ تک جک

تریلر

 

مشخصات فنی
ظرفیت ۶ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰*۱۶
طرز تخلیه از طرفین ۴۵ درجه
ابعاد ۴۰۰cm*200cm*100cm
اندازه جک  ۶۰cm

تریلر ۴ چرخ دو محور تخلیه عقب

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۵ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰*۱۶
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۳۵۰cm*200cm*100cm
اندازه جک  ۶۰cm

تریلر ۲ چرخ معدنی

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۳.۵ تن
اندازه لاستیک ۱۰۰۰*۲۰
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۲۸۰cm*180cm*40cm
اندازه جک  ۷۰cm

تریلر کود پاش دامی تک محور جفت چرخ

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۴ تن
اندازه لاستیک ۷۵۰*۱۶
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۳۰۰cm*200cm*80cm
اندازه جک  ۷۰cm

تریلر ۴ تن صنعتی ترمزدار

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۴ تن
اندازه لاستیک ۹۰۰*۱۶
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۲۰۰cm*300cm*50cm
اندازه جک  ۷۰cm

تریلر ۱.۵ تن گلدانی ویژه تراکتور

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۱.۵ تن
اندازه لاستیک ۶۵۰*۱۶
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۲۴۰cm*150cm*40cm

تریلر کشاورزی تک محور جفت چرخ

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۴.۵ تن
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۳۰۰cm*200cm*60cm

تریلر چهار چرخ دو محور ویژه

تریلر

مشخصات فنی
ظرفیت ۴ تن
سایز لاستیک ۷۰۰*۱۶
طرز تخلیه از عقب ۴۵ درجه
ابعاد ۱۹۰cm*290cm*50cm
اندازه جک ۷۰ cm
دکمه بازگشت به بالا